Логотип
Юніонпедія
Зв'язок
Завантажити з Google Play
Новинка! Завантажити Юніонпедія на вашому Android™ пристрої!
безкоштовно
Більш швидкий доступ, ніж браузер!
 

T-критерій Стьюдента

Індекс T-критерій Стьюдента

t-критерій Стьюдента/Ст'юдента — загальна назва для класу методів статистичної перевірки гіпотез (статистичних критеріїв), заснованих на порівнянні з розподілом Стьюдента.

16 відносини: Guinness, PSPP, T-розподіл Стьюдента, Обирання ознак, Статистичні методи оцінки експериментальних даних, Статистична потужність, Статистичний критерій, Статистика, Середнє гармонійне, Тест Левене, Функція втрат, Часткова кореляція, Загальна лінійна модель, Вибірка, Економетрія, Емпіричні дослідження.

Guinness

Guinness (Гіннесс) — популярна ірландська пивна торговельна марка.

Новинка!!: T-критерій Стьюдента і Guinness · Побачити більше »

PSPP

PSPP — вільна програма з відкритим кодом, призначена для аналізу даних спостережень, створювалася як вільна альтернатива до IBM SPSS Statistics.

Новинка!!: T-критерій Стьюдента і PSPP · Побачити більше »

T-розподіл Стьюдента

У теорії ймовірностей та статистиці t-розподіл чи t-розподіл Стьюдента — різновид розподілу ймовірностей, який виникає у задачі оцінки сподіваного значення нормально розподіленої популяції, коли розмір вибірки малий.

Новинка!!: T-критерій Стьюдента і T-розподіл Стьюдента · Побачити більше »

Обирання ознак

В машинному навчанні та статистиці обира́ння озна́к, відоме також як обира́ння змі́нних, обира́ння атрибу́тів та обира́ння підмножини́ змі́нних (feature selection, variable selection, attribute selection, variable subset selection) — це процес обирання підмножини доречних ознак (змінних, провісників) для використання в побудові моделі.

Новинка!!: T-критерій Стьюдента і Обирання ознак · Побачити більше »

Статистичні методи оцінки експериментальних даних

Статистичні методи оцінки експериментальних даних Одержання статистичних математичних моделей передбачає необхідність використання методів математичної статистики при дослідженнях мінеральної сировини на збагачуваність, створенні систем автоматичного управління технологічними процесами, прогнозуванні результатів збагачування корисних копалин на діючих збагачувальних фабриках.

Новинка!!: T-критерій Стьюдента і Статистичні методи оцінки експериментальних даних · Побачити більше »

Статистична потужність

Потужність або чутливість бінарної гіпотези тесту — це ймовірність того, що тест правильно відкидає нульову гіпотезу (Н0) коли альтернативна гіпотеза (Н1) істина.

Новинка!!: T-критерій Стьюдента і Статистична потужність · Побачити більше »

Статистичний критерій

Статистичний критерій — строге математичне правило, за яким приймається або відкидається та або інша статистична гіпотеза.

Новинка!!: T-критерій Стьюдента і Статистичний критерій · Побачити більше »

Статистика

Стати́стика — наука, що вивчає методи кількісного охоплення і дослідження масових, зокрема суспільних, явищ і процесів.

Новинка!!: T-критерій Стьюдента і Статистика · Побачити більше »

Середнє гармонійне

Середнє гармонійне — один із видів усереднення, частковий випадок середнього степеневого з індексом −1.

Новинка!!: T-критерій Стьюдента і Середнє гармонійне · Побачити більше »

Тест Левене

У статистиці, Тест Левене — це статистика, яку використовують для оцінювання рівності дисперсій декількох вибірок.

Новинка!!: T-критерій Стьюдента і Тест Левене · Побачити більше »

Функція втрат

В математичній оптимізації, статистиці, теорії рішень та машинному навчанні фу́нкція втрат (loss function) або фу́нкція витра́т (cost function) — це функція, яка відображує подію, або значення однієї чи декількох величин, на дійсне число, яке інтуїтивно представляє якісь «витрати», пов'язані з цією подією.

Новинка!!: T-критерій Стьюдента і Функція втрат · Побачити більше »

Часткова кореляція

В теорії ймовірностей і статистиці, часткова кореляція вимірює ступінь зв'язку між двома випадковими величинами, з ефектом набору контрольних випадкових величин видалення.

Новинка!!: T-критерій Стьюдента і Часткова кореляція · Побачити більше »

Загальна лінійна модель

Зага́льна ліні́йна моде́ль — це статистична лінійна модель, що визначається наступним рівнянням: де Y — це матриця що описує виміри, X — матриця, яка може бути матриця розрахунку, B являє собою матрицю, параметри якої, як правило, повинні бути оцінені, та U являє собою матрицю, яка містить характеристику випадкової помилки або шум.

Новинка!!: T-критерій Стьюдента і Загальна лінійна модель · Побачити більше »

Вибірка

Вибірка — це множина об'єктів, подій, зразків або сукупність вимірів, за допомогою визначеної процедури вибраних з генеральної сукупності для участі в дослідженні.

Новинка!!: T-критерій Стьюдента і Вибірка · Побачити більше »

Економетрія

Економетрія (Економетрика) — наука, яка вивчає кількісні та якісні економічні взаємозв'язки з використанням математичних і статистичних методів та моделей.

Новинка!!: T-критерій Стьюдента і Економетрія · Побачити більше »

Емпіричні дослідження

Емпіричні дослідження — спостереження і дослідження конкретних явищ, експеримент, а також узагальнення, класифікація та опис результатів дослідження і експерименту, впровадження їх у практичну діяльність людей.

Новинка!!: T-критерій Стьюдента і Емпіричні дослідження · Побачити більше »

Перенаправлення тут:

T-тест Ст'юдента.

ВихідніВхідний
Гей! Ми на Facebook зараз! »