Логотип
Юніонпедія
Зв'язок
Завантажити з Google Play
Новинка! Завантажити Юніонпедія на вашому Android™ пристрої!
безкоштовно
Більш швидкий доступ, ніж браузер!
 

Об'єктивність

Індекс Об'єктивність

Об'єкти́вність — філософське поняття, що означає характеристику предмета, зміст знання чи спосіб існування (дійсності), яка полягає в їхній незалежності від людської свідомості (суб'єкта пізнання).

29 відносини: Gisap, Культурна травма, Крупський Михайло Олександрович, Об'єкт, Об'єктивація, Наукова етика, Науковий стиль мовлення, Науковий метод, Наукове дослідження, Народний суверенітет, Суб'єктивність, Список дворянських родів Могилевської губернії, Телегонія, Теорія де Бройля — Бома, Українська філософія, Функція правдоподібності, Функціональний аналіз медій, Філія (філософія), Філософія любові, Флоріан Вітольд Знанецький, Феноменологічна соціологія, Міфологізм, Матерія (філософія), Мистецтво, Баєсова ймовірність, Вірт (роман), Драгоманов Михайло Петрович, Історія науки, Ідеальне (філософія).

Gisap

GISAP (Global International Scientific Analytical Project) — міжнародний науково-освітній проект, що функціонує під егідою Міжнародної Академії Наук та Вищої Освіти (МАНВО).

Новинка!!: Об'єктивність і Gisap · Побачити більше »

Культурна травма

Культурна травма — значущі соціальні зміни, що характеризуються зміною умов життя.

Новинка!!: Об'єктивність і Культурна травма · Побачити більше »

Крупський Михайло Олександрович

Миха́йло Олекса́ндрович Кру́пський Михаил Александрович Крупский (* 25 квітня 1902, Санкт-Петербург — †18 вересня 1975) — інженер-контрадмірал, виховник спеціалістів Військово-морського флоту СРСР, начальник Санкт-Петербурзького вищого військового училища радіоєлектронікі ВВМУРЭ, інженер електро- і радіотехніки, педагог, керівник декількох військово-морських навчальних закладів, що виховали не одну тисячу висококласних фахівців для вітчизняного Військово-морського Флоту, професор, (племінник Надії Крупської).

Новинка!!: Об'єктивність і Крупський Михайло Олександрович · Побачити більше »

Об'єкт

Об'є́кт (від objectum — «предмет») — у загальному значенні — «те, на що спрямована певна діяльність» (на противагу суб'єкту, який здійснює таку діяльність).

Новинка!!: Об'єктивність і Об'єкт · Побачити більше »

Об'єктивація

Об‘єктива́ція (від -la objectivus — предметний) — опредметнення, перетворення на об'єкт, мисленнєвий процес, завдяки якому відчуття, що виникло як суб'єктивний стан, перетворюється у сприйняття об'єкта.

Новинка!!: Об'єктивність і Об'єктивація · Побачити більше »

Наукова етика

Науко́ва е́тика — де термін «етика» походить від ἦθος (ethica) в перекладі означає «звичай».

Новинка!!: Об'єктивність і Наукова етика · Побачити більше »

Науковий стиль мовлення

Науковий стиль мовлення використовується в наукових працях, для викладення результатів наукової та дослідницької діяльності.

Новинка!!: Об'єктивність і Науковий стиль мовлення · Побачити більше »

Науковий метод

Науко́вий ме́тод (або Ме́тоди науко́вого дослі́дження) — сукупність методів встановлення параметрів, структури, інших характеристик досліджуваних об'єктів.

Новинка!!: Об'єктивність і Науковий метод · Побачити більше »

Наукове дослідження

Наукове дослідження — процес дослідження певного об'єкта (предмета або явища) за допомогою наукових методів, що має на меті встановлення закономірностей його виникнення, розвитку і перетворення в інтересах раціонального використання у практичній діяльності людей.

Новинка!!: Об'єктивність і Наукове дослідження · Побачити більше »

Народний суверенітет

Народний суверенітет — це принцип, згідно з яким народу належить вся суверенна повнота влади на території країни, право самому вирішувати свою долю — безпосередньо чи через представницькі органи, брати участь у реалізації політики своєї держави, контролювати діяльність органів державної влади.

Новинка!!: Об'єктивність і Народний суверенітет · Побачити більше »

Суб'єктивність

Суб'єктивність — це прояв уявлень людини (суб'єкта) про навколишній світ, її точки зору, почуттів, переконань та бажань.

Новинка!!: Об'єктивність і Суб'єктивність · Побачити більше »

Список дворянських родів Могилевської губернії

Список дворянських родів Могилевської губернії (Список дворянских родов Могилёвской губернии, повна назва — Алфавитный список дворянских родов, внесённых в родословные дворянские книги Могилёвской губернии) — офіційне друковане видання Могильовського дворянського депутатського зібрання, яке наводить список дворянських прізвищ та осіб із зазначенням їх титулів, тільки номер архівної справи з дворянського фонду та номер за порядком кожного прізвища, і частини РДК в яку вони внесені.

Новинка!!: Об'єктивність і Список дворянських родів Могилевської губернії · Побачити більше »

Телегонія

Телегонія (від Τηλέ — далеко та γονε, γονος — народження, породження; «віддалене народження») — псевдонаукове уявлення в галузі репродуктивної біології, яке полягає у тому, що спадкові ознаки попередніх (особливо першого) статевих партнерів самиці начебто можуть передаватися тією чи іншою мірою усім її наступним нащадкам.

Новинка!!: Об'єктивність і Телегонія · Побачити більше »

Теорія де Бройля — Бома

Теорія де Бройля — Бома (також відома як, бомівська механіка, інтерпретація Бома і причинна інтерпретація) — це квантової теорії.

Новинка!!: Об'єктивність і Теорія де Бройля — Бома · Побачити більше »

Українська філософія

Украї́нська філосо́фія — збірна назва філософської спадщини українських мислителів.

Новинка!!: Об'єктивність і Українська філософія · Побачити більше »

Функція правдоподібності

У статистиці фу́нкція правдоподі́бності (likelihood function) або просто правдоподі́бність (likelihood) — це функція параметрів статистичної моделі.

Новинка!!: Об'єктивність і Функція правдоподібності · Побачити більше »

Функціональний аналіз медій

Медіа (англ. media — засоби, способи) — це канали та інструменти, які використовуються для збереження, передачі й подачі інформації або даних.

Новинка!!: Об'єктивність і Функціональний аналіз медій · Побачити більше »

Філія (філософія)

Філі́я (φιλία.) — давньогрецьке слово «філія», часто перекладається як «дружба» або «любов».

Новинка!!: Об'єктивність і Філія (філософія) · Побачити більше »

Філософія любові

Філософія любові — це галузь філософської антропології та етики, яка намагається пояснити природу любові.

Новинка!!: Об'єктивність і Філософія любові · Побачити більше »

Флоріан Вітольд Знанецький

Флоріан-Вітольд Знанецький (15 січня 1882, Свьотніки, Польща — 23 квітня 1958, Урбана, США) — польський і американський філософ, соціолог.

Новинка!!: Об'єктивність і Флоріан Вітольд Знанецький · Побачити більше »

Феноменологічна соціологія

Феноменологі́чна соціоло́гія — напрямок, парадигма в соціології, яка виникла в 60-тих роках ХХ століття і розглядає суспільство як явище, створене й постійно відтворюване в духовній взаємодії індивідів.

Новинка!!: Об'єктивність і Феноменологічна соціологія · Побачити більше »

Міфологізм

Міфологізм — спосіб поетичної реалізації міфу у творах оригінальної літератури.

Новинка!!: Об'єктивність і Міфологізм · Побачити більше »

Матерія (філософія)

Як матерія це випалена глина Мате́рія (від materia — деревина як будівельний матеріал) — поняття філософії, яке в різних історичних епохах, школах та філософських дисциплінах має різне значення.

Новинка!!: Об'єктивність і Матерія (філософія) · Побачити більше »

Мистецтво

''Атрибути живопису, скульптури й архітектури'', Ен Вале-Костер, 1769 рік, Лувр Мисте́цтво — одна з форм суспільної свідомості; вид людської діяльності, що відбиває дійсність у конкретно-чуттєвих образах, відповідно до певних естетичних ідеалів.

Новинка!!: Об'єктивність і Мистецтво · Побачити більше »

Баєсова ймовірність

Ба́єсова ймові́рність (Bayesian probability) — це одна з інтерпретацій поняття ймовірності.

Новинка!!: Об'єктивність і Баєсова ймовірність · Побачити більше »

Вірт (роман)

Вірт (Vurt) — науково-фантастичний роман британського письменника Джеффа Нуна 1993 року.

Новинка!!: Об'єктивність і Вірт (роман) · Побачити більше »

Драгоманов Михайло Петрович

Михайло Петрович Драгома́нов (або Драгома́нів; використовував псевдоніми Толмачев, Українець, М. Кузьмичевський, П. Кузьмичевський, Кирило Василенко, Волинець, М. Галицький, М. Гордієнко, П. Петрик, Чудак, М. Т—ов та ін.;, м. Гадяч, Полтавщина —, м. Софія) — український публіцист, історик, філософ, економіст, літературознавець, фольклорист, громадський діяч, засновник українського соціалізму, представник відомого роду українських громадських і культурних діячів Драгоманових.

Новинка!!: Об'єктивність і Драгоманов Михайло Петрович · Побачити більше »

Історія науки

Науки на фасаді Форин-офіс в лондонському Вайтхоллі Істо́рія нау́ки — це дослідження феномену науки в його історії.

Новинка!!: Об'єктивність і Історія науки · Побачити більше »

Ідеальне (філософія)

Ідеальне — філософська категорія, протилежність матеріального, реального.

Новинка!!: Об'єктивність і Ідеальне (філософія) · Побачити більше »

Перенаправлення тут:

Об’єктивність.

ВихідніВхідний
Гей! Ми на Facebook зараз! »