Логотип
Юніонпедія
Зв'язок
Завантажити з Google Play
Новинка! Завантажити Юніонпедія на вашому Android™ пристрої!
безкоштовно
Більш швидкий доступ, ніж браузер!
 

Ядерні

Індекс Ядерні

Еукаріо́ти (інколи Евкаріо́ти, від εύ- -повністю, добре й κάρυον — ядро) або Я́дерні (Eukaryota Whittaker & Margulis, 1978) — домен одно- та багатоклітинних організмів, що характеризуються переважно полігеномними клітинами, морфологічно сформованим ядром та наявністю мембранних субклітинних органел.

33 відносини: Diskagma buttonii, Opisthokonta, Криптофітові водорості, Клітинна мембрана, Клітинне ядро, Південна Африка, Прокаріоти, Аденозинтрифосфат, Альвеоляти, Апікомплексні, Рослини, Роберт Віттекер, Реплікація ДНК, Транскрипція (біологія), Трансляція (біологія), Тварини, Фармацевтична енциклопедія, Ферменти, Хромосома, Хлоропласт, Мітохондріальна ДНК, Біосинтез білків, Бактерії, Водорості, Гістони, Гриби, Геном, Дискокристати, Динофлагеляти, Дезоксирибонуклеїнова кислота, Екскавати, Лінн Маргуліс, 1978.

Diskagma buttonii

Diskagma buttonii — гіпотетичний вид грибів, що існував у палепротерозойську еру (2,2 млрд років тому).

Новинка!!: Ядерні і Diskagma buttonii · Побачити більше »

Opisthokonta

Opisthokonta (буквально задньоджгутикові) — систематична група евкаріот високого рангу, що об'єднує царства тварин і грибів, а також низку груп протист.

Новинка!!: Ядерні і Opisthokonta · Побачити більше »

Криптофітові водорості

Криптофіти (Cryptophyta; також — криптомонади, криптофітові водорості) — група водоростей, більшість з яких мають пластиди.

Новинка!!: Ядерні і Криптофітові водорості · Побачити більше »

Клітинна мембрана

Схема будови клітинної мембрани тваринної клітини Кліти́нна мембра́на, також плазмале́ма, плазмати́чна або цитоплазмати́чна мембра́на - зовнішня оболонка живої клітини, яка відокремлює цитоплазму клітини від навколишнього середовища.

Новинка!!: Ядерні і Клітинна мембрана · Побачити більше »

Клітинне ядро

Діаграма клітинного ядра У клітинній біології, ядро (лат. nucleus) — клітинна органела, знайдена у більшості клітин еукаріотів і містить ядерні гени, які складають більшу частину генетичного матеріалу.

Новинка!!: Ядерні і Клітинне ядро · Побачити більше »

Південна Африка

Карта Африки з виділеними країнами Південної Африки Південна Африка — природна область Африки, що розташована на південь від водороздільного плато Конго—Замбезі (південніше 12–13° південної широти).

Новинка!!: Ядерні і Південна Африка · Побачити більше »

Прокаріоти

бактерії — одної з двох груп прокаріотичного життя. Доядерні або прокаріоти (Prokaryotes, від давньогрецького pro- перед + karyon горіх або ядро, посилаючись на ядро клітини + суфікс -otos, pl. -otes; також може писатися як «procaryotes») — організми без ядра (karyon) клітини, (здебільшого також без будь-яких інших мембранних органел, таких як мітохондрії чи ендоплазматичний ретикулум, але є винятки).

Новинка!!: Ядерні і Прокаріоти · Побачити більше »

Аденозинтрифосфат

Аденозинтрифосфат (АТФ) або аденозинтрифосфорна кислота — нуклеотид, який містить аденін, рибозу та три фосфатні групи.

Новинка!!: Ядерні і Аденозинтрифосфат · Побачити більше »

Альвеоляти

Альвеоляти (Alveolata) — надтип найпростіших (Protista), що об'єднує інфузорій, споровиків і динофлагеллят.

Новинка!!: Ядерні і Альвеоляти · Побачити більше »

Апікомплексні

Апікомплексні (Apicomplexa) — тип найпростіших.

Новинка!!: Ядерні і Апікомплексні · Побачити більше »

Рослини

Зеле́ні росли́ни — царство живих організмів.

Новинка!!: Ядерні і Рослини · Побачити більше »

Роберт Віттекер

Роберт Гардінґ Віттекер (Robert Harding Whittaker.; 27 грудня 1920 — 20 жовтня 1980) — видатний американський учений-еколог і фітоценолог, один з найвідоміших екологів у світі.

Новинка!!: Ядерні і Роберт Віттекер · Побачити більше »

Реплікація ДНК

Реплікація (пізньолат. replicatio — повторення), редуплікація, ауторепродукція, аутосинтез — процес самовідтворення нуклеїнових кислот, генів та хромосом.

Новинка!!: Ядерні і Реплікація ДНК · Побачити більше »

Транскрипція (біологія)

Схематичне зображення транскрипції РНК. ДНК-залежна РНК-полімераза рухається в напрямку 3'→5' по антизмістовному ланцюгу ДНК, ситез РНК при цьому йде в напрямку 5'→3' Електронна мікрофотографія, що показує ріст молекул мРНК під час транскріпції. ''Begin'' — початок транскріпції, ''End'' — кінець транскрипції, ''DNA'' — ДНК. Транскрипція — процес синтезу РНК з використанням ДНК як матриці, що відбувається у всіх живих клітинах, іншими словами, це перенесення генетичної інформації з ДНК на РНК.

Новинка!!: Ядерні і Транскрипція (біологія) · Побачити більше »

Трансляція (біологія)

Загальна схема трансляції Трансляція — синтез білків з амінокислот, що каталізується рибосомою на матриці матричної РНК (мРНК).

Новинка!!: Ядерні і Трансляція (біологія) · Побачити більше »

Тварини

Твари́ни (Animalia або Metazoa) — царство переважно багатоклітинних еукаріотичних (ядерних) організмів, однією з найголовніших ознак якого є гетеротрофність (тобто, споживання готових органічних речовин) та здатність активно рухатись.

Новинка!!: Ядерні і Тварини · Побачити більше »

Фармацевтична енциклопедія

«Фармацевтична енциклопедія» — українське довідкове видання, яке містить статті з фармацевтичної науки і практики: хімічне, організаційно-економічне, технологічне виробництво ліків і конструювання лікарських систем, методи контролю і реалізації, сертифікації, стандартизації лікарських засобів, вивчення лікарських рослин, лабораторна діагностика тощо.

Новинка!!: Ядерні і Фармацевтична енциклопедія · Побачити більше »

Ферменти

1WYI) Ферме́нти, або ензи́ми — органічні каталізатори білкової або РНК природи, що утворюються в живих організмах.

Новинка!!: Ядерні і Ферменти · Побачити більше »

Хромосома

Хромосомні компоненти:(1) Хроматида (2) Центромера(3) Коротке плече(4) Довге плече Хромосо́ма — це велика молекулярна структура, де міститься близько 90 % ДНК клітини.

Новинка!!: Ядерні і Хромосома · Побачити більше »

Хлоропласт

Хлоропла́сти — тип пластиди, органела, знайдена в клітинах рослин і деяких водоростей, що не відносяться до рослин.

Новинка!!: Ядерні і Хлоропласт · Побачити більше »

Мітохондріальна ДНК

Схема мітохондріальної ДНК людини Мітохондріальна ДНК або мтДНК — кільцева молекула ДНК, локалізована в мітохондріях, цитоплазматичних органелах більшості клітин еукаріотів, що мають вигляд ниткоподібних або гранулярних утворень.

Новинка!!: Ядерні і Мітохондріальна ДНК · Побачити більше »

Біосинтез білків

Біоси́нтез (або просто синтез) білкі́в — процес, за допомогою якого клітини будують білки.

Новинка!!: Ядерні і Біосинтез білків · Побачити більше »

Бактерії

Бакте́рії (Bacteria, від βακτήριον — паличка) — одна з основних груп живих організмів.

Новинка!!: Ядерні і Бактерії · Побачити більше »

Водорості

Водорості (Algae) — гетерогенна група, деякі види автотрофні.

Новинка!!: Ядерні і Водорості · Побачити більше »

Гістони

Схема утворення нуклеосоми Гісто́ни — основний клас білків, необхідних для упакування молекул ДНК у хроматин.

Новинка!!: Ядерні і Гістони · Побачити більше »

Гриби

Гриби́ (Fungi) — царство еукаріотичних безхлорофільних гетеротрофних організмів, які живляться переважно осмотрофно, і більшість з яких здатні розмножуватись за допомогою спор (хоча деякі втратили цю можливість і розмножуються вегетативно).

Новинка!!: Ядерні і Гриби · Побачити більше »

Геном

Гено́м — сукупність всієї спадкової генетичної інформації організму, тобто всіх генів, некодуючих послідовностей ДНК та позахромосомного генетичного матеріалу.

Новинка!!: Ядерні і Геном · Побачити більше »

Дискокристати

Дискокристати (Discicristata) — клада еукаріот, що об'єднує відділи Euglenozoa та Percolozoa.

Новинка!!: Ядерні і Дискокристати · Побачити більше »

Динофлагеляти

Динофлагеляти, або Динофітові водорості (Dinoflagellata, або Dinophyta, синонімічна назва — Перидінеї (Peridinea) — тип найпростіших з групи альвеолятів (Alveolata). Більшість представників — двосторонньо-симетричні або асиметричні джгутиконосці з розвиненим внутрішньоклітинним панциром. Значну частину динофлагелят характеризує здатність до фотосинтезу, в зв'язку з чим групу також називають динофітовими водоростями (Dinophyta.). Деякі представники (наприклад, ночесвітки) здатні до люмінесценції. Всього описано 5-6 тисяч видів. Висока господарське значення мають представники, масові спалахи чисельності яких призводять до виникнення «червоних припливів». До динофлагелят також відносяться зооксантели — внутрішньоклітинні симбіонти багатьох коралових поліпів і деяких двостулкових молюсків.

Новинка!!: Ядерні і Динофлагеляти · Побачити більше »

Дезоксирибонуклеїнова кислота

Структура частини подвійної спіралі ДНК Дезоксирибонуклеї́нова кислота́ (ДНК) — один із двох типів природних нуклеїнових кислот, що забезпечує зберігання, передачу з покоління в покоління і реалізацію генетичної програми розвитку й функціонування живих організмів.

Новинка!!: Ядерні і Дезоксирибонуклеїнова кислота · Побачити більше »

Екскавати

Екскавати (Excavata) — царство одноклітинних джгутикових організмів.

Новинка!!: Ядерні і Екскавати · Побачити більше »

Лінн Маргуліс

Лінн Марґуліс (у дівоцтві Алекзандер) (Lynn Margulis (Alexander))(5 березня 1938 — 22 листопада 2011) — американська біолог кафедри геологічних наук (Department of Geoscience) Масачусетського університету (University of Massachusetts Amherst).

Новинка!!: Ядерні і Лінн Маргуліс · Побачити більше »

1978

Без опису.

Новинка!!: Ядерні і 1978 · Побачити більше »

Перенаправлення тут:

Eucaryota, Eukarya, Eukaryota, Eukaryote, Ядерні (домен), Ядерні (надцарство), Домен Ядерні, Імперія Ядерні, Евкаріот, Евкаріоти, Еукаріот, Еукаріоти.

ВихідніВхідний
Гей! Ми на Facebook зараз! »