Логотип
Юніонпедія
Зв'язок
Завантажити з Google Play
Новинка! Завантажити Юніонпедія на вашому Android™ пристрої!
безкоштовно
Більш швидкий доступ, ніж браузер!
 

Цифрова електроніка

Індекс Цифрова електроніка

Чип цифрового процесора Цифрова електроніка або цифрові (електронні) схеми - схеми, які обробляють цифрові сигнали або оцифровані аналогові сигнали.

17 відносини: JTAG, Квантування (обробка сигналів), Псевдовипадкова послідовність, Паразитна індуктивність, Периферійне сканування, Алгебра логіки, Система автоматизованого проектування і розрахунку, ЦАП, Цифровий звук, Цифрове моделювання, Мікросхема, Імпульсна перехідна функція, Імпульсно-кодова модуляція, Інститут інженерів з електротехніки та електроніки, Електромагнітна завада, Електроніка, Логічний вентиль.

JTAG

JTAG (скорочення від Joint Test Action Group; вимовляється «джей-тáг») — назва робочої групи з розробки стандарту IEEE 1149.

Новинка!!: Цифрова електроніка і JTAG · Побачити більше »

Квантування (обробка сигналів)

Квантованний сигнал Дискретний сигнал Цифровий сигнал Під квантуванням (quantization) неперервної або дискретної величини розуміють розбивку діапазону її значень на скінчену кількість інтервалів.

Новинка!!: Цифрова електроніка і Квантування (обробка сигналів) · Побачити більше »

Псевдовипадкова послідовність

Псевдовипадкові послідовності (числа) — послідовності, що отримуються за цілком невипадковим алгоритмом, але мають властивості, дуже подібні до властивостей реалізацій випадкових чисел.

Новинка!!: Цифрова електроніка і Псевдовипадкова послідовність · Побачити більше »

Паразитна індуктивність

Паразитна індуктивність — небажаний зв'язок між провідниками чи елементами електронних схем, обумовлений наявністю електричної індуктивності між ними.

Новинка!!: Цифрова електроніка і Паразитна індуктивність · Побачити більше »

Периферійне сканування

Перифері́йне сканува́ння (Boundary Scan) — вид структурного тестування друкованої плати з встановленими на неї компонентами, заснований на застосуванні в деяких мікросхемах стандарту IEEE 1149.1.

Новинка!!: Цифрова електроніка і Периферійне сканування · Побачити більше »

Алгебра логіки

Алгебра логіки (Булева логіка, двійкова логіка, двійкова алгебра) — розділ математичної логіки, що вивчає систему логічних операцій над висловлюваннями.

Новинка!!: Цифрова електроніка і Алгебра логіки · Побачити більше »

Система автоматизованого проектування і розрахунку

Приклад 2D-креслення Приклад 3D-моделі Систе́ма автоматизо́ваного проектува́ння (САП або САПР) або автоматизо́вана систе́ма проектува́ння (АСП) — автоматизована система, призначена для автоматизації технологічного процесу проектування виробу, результатом якого є комплект проектно-конструкторської документації, достатньої для виготовлення та подальшої експлуатації об'єкта проектування.

Новинка!!: Цифрова електроніка і Система автоматизованого проектування і розрахунку · Побачити більше »

ЦАП

Аналоговий (сірий) та отриманий з нього цифровий (червоний) сигнал Схематичне зображення 8-бітного ЦАП звуковій карті Ци́фро-ана́логовий перетво́рювач (ЦАП; DAC — Digital-to-Analog Convertor) — електронний пристрій для перетворення цифрового (як правило двійкового) сигналу на аналоговий.

Новинка!!: Цифрова електроніка і ЦАП · Побачити більше »

Цифровий звук

Звукова хвиля (сіра), представлена в цифровому вигляді (червона) Цифрови́й звук (Digital audio) — спосіб зберігання звуку у формі цифрового сигналу.

Новинка!!: Цифрова електроніка і Цифровий звук · Побачити більше »

Цифрове моделювання

Цифрове моделювання (digital simulation) — дослідження об'єктів (явищ, процесів, пристроїв, систем тощо) за допомогою математичних моделей на ЕОМ.

Новинка!!: Цифрова електроніка і Цифрове моделювання · Побачити більше »

Мікросхема

ППЗП) з прозорим віконцем, через яке видно кристал напівпровідника Інтегральна схема (І мікросхема) Мікросхе́ма, інтегральна мікросхема (integrated circuit) — електронна схема, що реалізована у вигляді напівпровідникового кристалу (чипу) та виконує певну функцію.

Новинка!!: Цифрова електроніка і Мікросхема · Побачити більше »

Імпульсна перехідна функція

Приклад імпульсної перехідної функції. Імпульсна перехідна функція (вагова функція, імпульсна характеристика) — вихідний сигнал динамічної системи як реакція на вхідний сигнал у вигляді дельта-функції Дірака. У цифрових системах вхідний сигнал являє собою простий імпульс мінімальної ширини (рівного періоду дискретизації для дискретних систем) та максимальної амплітуди.

Новинка!!: Цифрова електроніка і Імпульсна перехідна функція · Побачити більше »

Імпульсно-кодова модуляція

Принцип кодування аналогового сигналу при ІКМ І́мпульсно-ко́дова модуля́ція (ІКМ або PCM — Pulse Code Modulation) - процес перетворення аналогового сигналу у цифровий сигнал, коли через певні інтервали часу беруться відліки аналогового сигналу і незалежно один від одного квантуються і далі кодуються цифрами.

Новинка!!: Цифрова електроніка і Імпульсно-кодова модуляція · Побачити більше »

Інститут інженерів з електротехніки та електроніки

Логотип IEEE Інститут інженерів з електротехніки та електроніки (Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE) — міжнародна організація інженерів у галузі електротехніки, радіоелектроніки та радіоелектронної промисловості.

Новинка!!: Цифрова електроніка і Інститут інженерів з електротехніки та електроніки · Побачити більше »

Електромагнітна завада

Електромагнітні завади між 90-130 градусів аналогового телебачення Електромагні́тна зава́да (електромагні́тна перешко́да) — небажане фізичне явище або вплив електричних, магнітних або електромагнітних полів, електричних струмів або напружень зовнішнього або внутрішнього джерела, яке порушує нормальну роботу технічних засобів або викликає погіршення їх технічних характеристик і параметрів.

Новинка!!: Цифрова електроніка і Електромагнітна завада · Побачити більше »

Електроніка

друкованій платі пристрою Електро́ніка (від Ηλεκτρόνιο — електрон) — наука про взаємодію електронів з електромагнітними полями і про методи створення електронних приладів і пристроїв, в яких ця взаємодія використовується для перетворення електромагнітної енергії, в основному для передачі, обробки і зберігання інформації.

Новинка!!: Цифрова електроніка і Електроніка · Побачити більше »

Логічний вентиль

Елемент «І» Логічний вентиль — базовий елемент цифрової схеми, що виконує (обчислює) елементарну логічну операцію, перетворюючи таким чином вхідні логічні сигнали у вихідний логічний сигнал.

Новинка!!: Цифрова електроніка і Логічний вентиль · Побачити більше »

Перенаправлення тут:

Цифрова схема, Цифрові технології.

ВихідніВхідний
Гей! Ми на Facebook зараз! »