Логотип
Юніонпедія
Зв'язок
Завантажити з Google Play
Новинка! Завантажити Юніонпедія на вашому Android™ пристрої!
Завантажити
Більш швидкий доступ, ніж браузер!
 

Цикл трикарбонових кислот

Індекс Цикл трикарбонових кислот

Цикл трикарбо́нових кисло́т (цикл Кре́бса, цитра́тний цикл) — центральна частина загального шляху катаболізму, циклічний біохімічний процес аеробних організмів, в ході якого відбувається перетворення двох- і трьохвуглецевих сполук, що утворюються як проміжні продукти в живих організмах при розпаді вуглеводів, жирів і білків, до CO2.

26 відносини: Α-кетоглутарова кислота, Клітинне дихання, Кофермент A, Коферменти, Окиснення, Нікотинамідаденіндинуклеотид, Нобелівська премія з фізіології або медицини, Реакція конденсації, Фумарова кислота, Фріц Альберт Ліпман, Фармацевтична енциклопедія, Флавінаденіндинуклеотид, Ферменти, Яблучна кислота, Бурштинова кислота, Вода, Гуанозинтрифосфат, Гуанозиндифосфат, Гідратація, Гідроліз, Ганс Адольф Кребс, Діоксид вуглецю, Дегідратація, Декарбоксилювання, Лимонна кислота, 1953.

Α-кетоглутарова кислота

α-Кетоглутарова кислота – хімічна органічна сполука, одне з двох можливих кето-похідних глутарової кислоти.

Новинка!!: Цикл трикарбонових кислот і Α-кетоглутарова кислота · Побачити більше »

Клітинне дихання

Основні етапи клітинного дихання (вихідні речовини на зеленому тлі, продукти (крім АТФ) — на рожевому) Кліти́нне або ткани́нне ди́хання — сукупність біохімічних реакцій живих організмів, що протікають у клітинах, в ході яких відбувається окиснення вуглеводів, ліпідів і амінокислот.

Новинка!!: Цикл трикарбонових кислот і Клітинне дихання · Побачити більше »

Кофермент A

Коферме́нт А (КоА) (іноді Коензи́м А, CoA, CoASH, або HSCoA) — кофермент ацилювання (зокрема ацетилювання).

Новинка!!: Цикл трикарбонових кислот і Кофермент A · Побачити більше »

Коферменти

Кофермент A Коферме́нт (коензим) — невелика небілкова (неамінокислотна) молекула, що вільно зв'язується з ферментом та важлива для його каталітичної активності.

Новинка!!: Цикл трикарбонових кислот і Коферменти · Побачити більше »

Окиснення

Оки́снення (заст. оки́слення) — хімічний процес, під час якого елемент (або сполука) віддає електрони, при цьому ступінь окиснення її елементів понижується.

Новинка!!: Цикл трикарбонових кислот і Окиснення · Побачити більше »

Нікотинамідаденіндинуклеотид

Нікотинамідаденіндинуклеоти́д або НАД (Nicotinamide adenine dinucleotide, NAD) — складна органічна сполука, кофермент, наявний у всіх живих клітинах.

Новинка!!: Цикл трикарбонових кислот і Нікотинамідаденіндинуклеотид · Побачити більше »

Нобелівська премія з фізіології або медицини

Но́белівська пре́мія з фізіоло́гії або медици́ни (Nobelpriset i fysiologi eller medicin) — вища нагорода за наукові досягнення в галузі фізіології або медицини, яку щорічно присуджує Шведська королівська академія наук у Стокгольмі.

Новинка!!: Цикл трикарбонових кислот і Нобелівська премія з фізіології або медицини · Побачити більше »

Реакція конденсації

Реакція конденсації (condensation reaction) — хімічна реакція, в якiй два або більше реактантів (або ж віддалених реактивних центрiв у одній молекулярній частинці у випадку циклізацiї) з'єднуються в один з одночасним виділенням менших молекул, найчастіше — H2O, NH3, HCl.

Новинка!!: Цикл трикарбонових кислот і Реакція конденсації · Побачити більше »

Фумарова кислота

Фума́рова кислота́ — один з двох геометричних ізомерів (транс-ізомер) етилендикарбонатної кислоти HOOCCH.

Новинка!!: Цикл трикарбонових кислот і Фумарова кислота · Побачити більше »

Фріц Альберт Ліпман

Фріц Альберт Ліпман (Fritz Albert Lipmann; 12 червня 1899 — 24 липня 1986) — німецько-американський біохімік.

Новинка!!: Цикл трикарбонових кислот і Фріц Альберт Ліпман · Побачити більше »

Фармацевтична енциклопедія

«Фармацевтична енциклопедія» — українське довідкове видання, яке містить статті з фармацевтичної науки і практики: хімічне, організаційно-економічне, технологічне виробництво ліків і конструювання лікарських систем, методи контролю і реалізації, сертифікації, стандартизації лікарських засобів, вивчення лікарських рослин, лабораторна діагностика тощо.

Новинка!!: Цикл трикарбонових кислот і Фармацевтична енциклопедія · Побачити більше »

Флавінаденіндинуклеотид

Флавінаденіндинуклеотид, ФАД — кофермент, що бере участь в окисно-відновних метаболічних процесах.

Новинка!!: Цикл трикарбонових кислот і Флавінаденіндинуклеотид · Побачити більше »

Ферменти

1WYI) Ферме́нти, або ензи́ми — органічні каталізатори білкової або РНК природи, що утворюються в живих організмах.

Новинка!!: Цикл трикарбонових кислот і Ферменти · Побачити більше »

Яблучна кислота

Я́блучна кислота́ HOOC-CH(OH)-CH2-COOH — двоосновна органічна оксикарбонова кислота.

Новинка!!: Цикл трикарбонових кислот і Яблучна кислота · Побачити більше »

Бурштинова кислота

Буршти́нова кислота́, янта́рна кислота́, сукцина́т (бутандіова кислота, етан-1,2-дикарбонова кислота) НООССН2СН2СООН — органічна двохосновна насичена карбонова кислота.

Новинка!!: Цикл трикарбонових кислот і Бурштинова кислота · Побачити більше »

Вода

(при 0 °C) |- | Питома теплоємність || 4200 Дж/(кг·°C) |- | Динамічна в'язкість || 0,00101 Па·с(при 20 °C) |- | Кінематична в'язкість || 0,01012 см2/с(при 20 °C) |- | --> Вода́, Н2O — хімічна речовина у вигляді прозорої, безбарвної рідини без запаху і смаку, (в нормальних умовах).

Новинка!!: Цикл трикарбонових кислот і Вода · Побачити більше »

Гуанозинтрифосфат

Гуанозинтрифосфат (ГТФ, гуанілова кислота) — це пуриновий нуклеотид.

Новинка!!: Цикл трикарбонових кислот і Гуанозинтрифосфат · Побачити більше »

Гуанозиндифосфат

Гуанозиндифосфат (ГДФ) — це пуриновий нуклеозиддифосфат.

Новинка!!: Цикл трикарбонових кислот і Гуанозиндифосфат · Побачити більше »

Гідратація

Гідратація (hydration, hydratation, Hydratation f, гидратация) – оборотне приєднання води до речовин, що перебувають у розчиненому або вільному стані, з утворенням гідратів (кристалічні – кристалогідрати), де вона зберігає свою структурну цілість і здатна термічно або під дією дегідратуючих засобів відщеплюватися (процес дегідратації).

Новинка!!: Цикл трикарбонових кислот і Гідратація · Побачити більше »

Гідроліз

Загальний вигляд реакції гідролізу в органічній хімії Гідроліз (від ὕδωρ — вода і λύσις — розкладання) — реакція обмінного розкладу між речовиною й водою, один із видів сольволізу.

Новинка!!: Цикл трикарбонових кислот і Гідроліз · Побачити більше »

Ганс Адольф Кребс

Ганс Адольф Кребс (Hans Adolf Krebs; 25 серпня 1900, Гільдесгайм — 22 листопада 1981, Оксфорд, Велика Британія) — німецько-англійський біохімік.

Новинка!!: Цикл трикарбонових кислот і Ганс Адольф Кребс · Побачити більше »

Діоксид вуглецю

thumb thumb Діокси́д вуглецю́, оксид карбону (IV), вуглекислий газ, CO2 — тривка хімічна сполука, поширена в природних газах, що містять його в кількості від декількох відсотків до практично чистого вуглекислого газу.

Новинка!!: Цикл трикарбонових кислот і Діоксид вуглецю · Побачити більше »

Дегідратація

Дегідрата́ція — термiчне або хімiчне вiдщеплення води вiд органічних чи неорганічних сполук пiд дiєю дегiдратантiв чи температури структурних елементiв води (H+ та OH–) з утворенням кратних зв'язкiв або циклiв.

Новинка!!: Цикл трикарбонових кислот і Дегідратація · Побачити більше »

Декарбоксилювання

Декарбоксилюва́ння (декарбоксилирование, decarboxylation) — відщеплення карбоксильної групи від карбонових кислот із заміною її на Н та виділенням вуглекислого газу.

Новинка!!: Цикл трикарбонових кислот і Декарбоксилювання · Побачити більше »

Лимонна кислота

Лимо́нна кислота́, цитри́нова кислота́ (2-гідрокси-1,2,3-пропантрикарбонова кислота, C6H8O7) — кристалічна речовина білого кольору, температура плавлення 153 °C, добре розчинна в воді, розчинна в етанолі, малорозчинна в діетиловому етері.

Новинка!!: Цикл трикарбонових кислот і Лимонна кислота · Побачити більше »

1953

Без опису.

Новинка!!: Цикл трикарбонових кислот і 1953 · Побачити більше »

Перенаправлення тут:

Трикарбоновий цикл, ЦТК, Цикл Кребса, Цитратний цикл, Кребса цикл.

ВихідніВхідний
Гей! Ми на Facebook зараз! »