Логотип
Юніонпедія
Зв'язок
Завантажити з Google Play
Новинка! Завантажити Юніонпедія на вашому Android™ пристрої!
Установити
Більш швидкий доступ, ніж браузер!
 

Хвиля

Індекс Хвиля

Типова картина хвиль на воді за кораблем. Хвильова картина утворена суперпозицією хвиль, що розходяться, та поперечних (відносно напрямку руху) хвиль. Кут розхилу утвореного хвильового клина для глибокої води не залежить від швидкості руху''Зоммерфельд А.'' Механика деформируемых сред''. — М.: Издательство иностранной литературы,1954. — 488 с.. Хви́ля — існує кілька визначень хвилі.

33 відносини: Коливальна швидкість, Коливання, Простір-час, Повздовжня хвиля, Повне внутрішнє відбиття, Поперечна хвиля, Перестюк Микола Олексійович, Абсолютно пружне тіло, Акустика, Ньютон, Стояча хвиля, Траєкторія, Формула Ейлера, Хвильове число, Хвильове рівняння, Хвилі на поверхні води, Хвилі Лемба, Хвилі-вбивці, Монохроматична плоска хвиля, Метод стаціонарної фази, Механіка, Меандр (радіотехніка), Мелешко В'ячеслав Володимирович, Закон Снеліуса, Закони Ньютона, Заломлення, Звук, Відбиття хвиль від границь, Грінченко Віктор Тимофійович, Гравітаційна хвиля, Джордж Габрієль Стокс, Дисперсія хвилі, Диференціальні рівняння.

Коливальна швидкість

Колива́льна шви́дкість части́нок - швидкість, з якою рухаються частинки середовища, що коливаються при проходженні звукової хвилі біля положення рівноваги, по відношенню до середовища в цілому.

Новинка!!: Хвиля і Коливальна швидкість · Побачити більше »

Коливання

Рис. 1 Пружинний маятник Колива́ння — специфічні рухи або зміни стану систем різної фізичної природи, для яких спостерігається певна повторюванність в часі.

Новинка!!: Хвиля і Коливання · Побачити більше »

Простір-час

Двовимірна ілюстрація викривлення простору-часу поблизу масивного тіла Про́стір-час — штучний математичний 4-вимірний простір подій.

Новинка!!: Хвиля і Простір-час · Побачити більше »

Повздовжня хвиля

thumb Поздовжня хвиля - хвиля, в якій коливання в кожній точці простору паралельні напрямку розповсюдження.

Новинка!!: Хвиля і Повздовжня хвиля · Побачити більше »

Повне внутрішнє відбиття

Повне внутрішнє відбиття (синій промінь) органічного скла Повне внутрішнє відбиття можна спостерігати на границі поділу вода-повітря По́вне вну́трішнє відбиття́ (total internal reflection) — явище, що спостерігається при поширенні хвиль різної фізичної природи в середовищах, фізичні властивості яких змінюються в просторі.

Новинка!!: Хвиля і Повне внутрішнє відбиття · Побачити більше »

Поперечна хвиля

thumb Поперечна хвиля - хвиля, в якій коливання відбуваються в площині, перпендикулярній до напрямку поширення.

Новинка!!: Хвиля і Поперечна хвиля · Побачити більше »

Перестюк Микола Олексійович

Микола Олексійович Перестюк (*1 січня 1946) — український учений-математик, доктор фізико-математичних наук (1986), професор (1987), академік НАН України (2009), академік АН ВШ України з 1993 р., заслужений діяч науки і техніки України.

Новинка!!: Хвиля і Перестюк Микола Олексійович · Побачити більше »

Абсолютно пружне тіло

Абсолютно пружне тіло – тверде тіло, у якого деформації прямо пропорційні напруженням, що їх викликали, і яке відновлює свою початкову форму відразу ж після зняття напруження.

Новинка!!: Хвиля і Абсолютно пружне тіло · Побачити більше »

Акустика

Аку́стика (від ακουστικός — чутний, такий, що сприймається на слух), у вузькому значенні слова — вчення про звук, тобто про пружні коливання та хвилі у газах, рідинах і твердих тілах, чутних людським вухом (частоти таких коливань знаходяться у межах від 16 Гц до 20 кГц); у широкому сенсі — область фізики, що досліджує властивості пружних коливань та хвиль від найнижчих частот (умовно від 0 Гц) до гранично високих частот 1012 — 1013 Гц, їхньої взаємодії з речовиною і застосування одержаних знань для вирішення широкого кола інженерних проблем.

Новинка!!: Хвиля і Акустика · Побачити більше »

Ньютон

Ньюто́н — похідна одиниця вимірювання сили у системі СІ, названа за ім'ям фізика Ньютона.

Новинка!!: Хвиля і Ньютон · Побачити більше »

Стояча хвиля

Стояча хвиля Стоя́ча (стійна, нерухома) хви́ля — це хвиля, яка при будь-якій фазі коливань, не поширюється в просторі.

Новинка!!: Хвиля і Стояча хвиля · Побачити більше »

Траєкторія

Циклоїда — траєкторія точки на ободі колеса Траєкторії трьох тіл, випущених з однаковою швидкістю під кутом до горизонту (кут запуску — 70°, Distance — відстань, Height — висота) за різних умов опору середовища польоту Траєкто́рія — лінія, яку описує матеріальна точка, що рухається в просторі.

Новинка!!: Хвиля і Траєкторія · Побачити більше »

Формула Ейлера

Геометрична інтерпретація формули Ейлера Формула Ейлера — співвідношення, що пов'язує комплексну експоненту з тригонометричними функціями.

Новинка!!: Хвиля і Формула Ейлера · Побачити більше »

Хвильове число

Хвильове́ число́ — параметр хвилі, який визначає кількість довжин хвилі, що поміщаються в 2π одиниць довжини.

Новинка!!: Хвиля і Хвильове число · Побачити більше »

Хвильове рівняння

Хвильове́ рівня́ння — рівняння, яке описує розповсюдження хвиль у просторі.

Новинка!!: Хвиля і Хвильове рівняння · Побачити більше »

Хвилі на поверхні води

Морська хвиля та рух часток в воді, коли довжина хвилі набагато більша за глибину. Формування ребристого піщаного дна Морська хвиля Північний Льодовитий океан, шторм 1989 року Хвилюва́ння, хви́лі на воді́ — коливальні рухи поверхневих мас води у водоймах (морях, океанах, озерах, річках) з утворенням водяних валів (хвиль), викликані вітром, зміною атмосферного тиску, землетрусами, рухом суден, різкою зміною профілю дна тощо.

Новинка!!: Хвиля і Хвилі на поверхні води · Побачити більше »

Хвилі Лемба

Хвилі Лемба (Lamb waves) — особливий тип хвиль, що поширюються в пружних хвилеводах.

Новинка!!: Хвиля і Хвилі Лемба · Побачити більше »

Хвилі-вбивці

Хвиля-вбивця насувається на судно. Приблизно 1940-і роки. Хвилі-вбивці (Блукаючі хвилі, хвилі-монстри, біла хвиля, (rogue wave. — хвиля-розбійник) — гігантські поодинокі хвилі висотою 20-30 (а іноді і більше) метрів, що виникають в океані і володіють нехарактерною для морських хвиль поведінкою.

Новинка!!: Хвиля і Хвилі-вбивці · Побачити більше »

Монохроматична плоска хвиля

Одновимірна плоска хвиля Монохромати́чна плоска́ хви́ля описується рівнянням де u — залежна від просторових координат \mathbf і часу t змінна, u_0 — амплітуда хвилі, \mathbf(k) — хвильовий вектор, ω — циклічна частота, \varphi — фаза.

Новинка!!: Хвиля і Монохроматична плоска хвиля · Побачити більше »

Метод стаціонарної фази

Метод стаціонарної фази (наближення стаціонарної фази) — основний методом асимптотичного аналізу у математиці та математичній фізиці, що застосовується до інтегралів, підінтегральна фукція яких осицилює, тобто інтегралів на кшталт: що беруться по n-вимірному просторі Rn де i — уявна одиниця.

Новинка!!: Хвиля і Метод стаціонарної фази · Побачити більше »

Механіка

Механіка (від Μηχανική, mechane — знаряддя, споруда, мистецтво побудови машин) — в загальному розумінні наука про механічний рух та рівновагу тіл і взаємодію, що виникає при цьому між тілами.

Новинка!!: Хвиля і Механіка · Побачити більше »

Меандр (радіотехніка)

Синтез меандра з набору гармонік періодичного сигналу. Чим більше число гармонік, тим ближче до ідеальної форма сигналу. Меа́ндр — безкінечний періодичний сигнал прямокутної форми, широко використовується у радіотехніці.

Новинка!!: Хвиля і Меандр (радіотехніка) · Побачити більше »

Мелешко В'ячеслав Володимирович

В'ячеслав Володимирович Мелешко (м. Дніпропетровськ —) — український вчений у галузі механіки та акустики, доктор фізико-математичних наук (1984), професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2013, посмертно).

Новинка!!: Хвиля і Мелешко В'ячеслав Володимирович · Побачити більше »

Закон Снеліуса

thumb Закон Снеліуса або закон Снела визначає напрям розповсюдження променя світла, який падає на плоску границю розділу двох середовищ.

Новинка!!: Хвиля і Закон Снеліуса · Побачити більше »

Закони Ньютона

Зауваження: В цій статті векторні величини позначаються жирним шрифтом, тоді як скалярні — курсивом.

Новинка!!: Хвиля і Закони Ньютона · Побачити більше »

Заломлення

Заломлення променя на межі двох середовищ Заломлення Через заломлення світла пластикова трубочка у склянці здається зламаною Демонстрація явища заломлення світла скляними келихами Зало́млення, або рефракція або залом — зміна напрямку поширення випромінювання при проходженні межі розділу двох середовищ з різною оптичною густиною (наприклад, повітря-скло, скло-вода).

Новинка!!: Хвиля і Заломлення · Побачити більше »

Звук

Звук — коливальний рух частинок пружного середовища, що поширюється у вигляді хвиль у газі, рідині чи твердому тілі.

Новинка!!: Хвиля і Звук · Побачити більше »

Відбиття хвиль від границь

Коли об'єкт, як м'яч, кинутий в тверду стінку він відскакує назад.

Новинка!!: Хвиля і Відбиття хвиль від границь · Побачити більше »

Грінченко Віктор Тимофійович

Ві́ктор Тимофі́йович Грінче́нко (4 жовтня 1937, Полтава) — український науковець у галузях акустики та механіки рідин, академік Національної академії наук України (1995), заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії УРСР в галузі науки і техніки (1989).

Новинка!!: Хвиля і Грінченко Віктор Тимофійович · Побачити більше »

Гравітаційна хвиля

Гравітаці́йна хви́ля — збурення гравітаційного поля, «брижі» тканини простору-часу, що розповсюджується зі швидкістю світла.

Новинка!!: Хвиля і Гравітаційна хвиля · Побачити більше »

Джордж Габрієль Стокс

Сер Джордж Габріє́ль Стокс, 1-й бароне́т (Sir George Gabriel Stokes, 1st Baronet; 13 серпня 1819, Скрін — 1 лютого 1903, Кембридж) — британський математик і фізик ірландського походження.

Новинка!!: Хвиля і Джордж Габрієль Стокс · Побачити більше »

Дисперсія хвилі

Диспе́рсія хвиль — явище залежності фазових швидкостей лінійних хвиль від частоти.

Новинка!!: Хвиля і Дисперсія хвилі · Побачити більше »

Диференціальні рівняння

Візуалізація повітряного потоку з рівняння Нав'є-Стокса Візуалізація теплообміну у корпусі насоса, отримана шляхом розв'язування рівняння теплопровідності Ісаак Ньютон Ґотфрід Лейбніц Диференціа́льні рівня́ння — рівняння, що встановлює залежність між незалежними змінними, числами (параметрами), невідомими функціями та їх похідними.

Новинка!!: Хвиля і Диференціальні рівняння · Побачити більше »

Перенаправлення тут:

Акустичні хвилі, Амплітуда хвилі.

ВихідніВхідний
Гей! Ми на Facebook зараз! »