Логотип
Юніонпедія
Зв'язок
Завантажити з Google Play
Новинка! Завантажити Юніонпедія на вашому Android™ пристрої!
Завантажити
Більш швидкий доступ, ніж браузер!
 

Управління персоналом

Індекс Управління персоналом

Управлі́ння персона́лом (менеджмент персоналу) — систематично-організаційний процес відтворювання і ефективного використання персоналу.

21 відносини: Кваліфікація, Концепція, Конкурентоспроможність товару, Психологія, Підприємство, Підприємець, Прибуток, Продукція, Планування, Об'єкт, Ринок, Система корпоративного контролю, Соціальна політика, Соціологія, Трудове право, Маркетинг, Методи управління персоналом, Менеджмент, Виробничий процес, Ефективність, Людський ресурс.

Кваліфікація

Кваліфіка́ція (від Quality - якість) — це.

Новинка!!: Управління персоналом і Кваліфікація · Побачити більше »

Концепція

Конце́пція (conceptio — розуміння) — система поглядів, те або інше розуміння явищ і процесів; єдиний, визначальний задум.  Концепція істотно відрізняється від теорії не тільки своєю незавершеністю, але й недостатньою верифікованістю.

Новинка!!: Управління персоналом і Концепція · Побачити більше »

Конкурентоспроможність товару

Конкурентоспромо́жність това́ру — це здатність продукції бути привабливішою для покупця в порівнянні з іншими виробами аналогічного виду й призначення, завдяки кращій відповідності її якісних і вартісних характеристик вимогам ринку й споживчим оцінкам.

Новинка!!: Управління персоналом і Конкурентоспроможність товару · Побачити більше »

Психологія

Псі — символ психології Психоло́гія (від грецького ''ψυχή'' (psyché) — душа, дух; ''λόγος'' (logos) — вчення, наука) — наука, що вивчає психічні явища (мислення, почуття, волю) та поведінку людини, пояснення яких знаходимо в цих явищах.

Новинка!!: Управління персоналом і Психологія · Побачити більше »

Підприємство

Підприє́мство — самостійний суб'єкт господарювання, зареєстрований компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому Господарським кодексом України та іншими законами.

Новинка!!: Управління персоналом і Підприємство · Побачити більше »

Підприємець

Підприє́мець, також ділови́к — особа, яка професійно займається підприємницькою діяльністю — приватним виробництвом, торгівлею, посередництвом, наданням послуг;.

Новинка!!: Управління персоналом і Підприємець · Побачити більше »

Прибуток

Прибу́ток (не существующее) — сума, на яку доходи перевищують пов'язані з ними витрати.

Новинка!!: Управління персоналом і Прибуток · Побачити більше »

Продукція

Проду́кція (production, output, produce, Produktion f, Erzeugnisse n pl, Produkte n pl, Güter n pl) — матеріальний результат трудової діяльності або виробничих процесів, що має корисні властивості і призначений для використання споживачемДСТУ 3278-95 Система розроблення та поставлення продукції на виробництво.

Новинка!!: Управління персоналом і Продукція · Побачити більше »

Планування

Планування — це заздалегідь намічений порядок дій, необхідних для досягнення поставленої цілі.

Новинка!!: Управління персоналом і Планування · Побачити більше »

Об'єкт

Об'є́кт (від objectum — «предмет») — у загальному значенні — «те, на що спрямована певна діяльність» (на противагу суб'єкту, який здійснює таку діяльність).

Новинка!!: Управління персоналом і Об'єкт · Побачити більше »

Ринок

Торгівельні ряди на Бесарабському ринку Ри́нок або торго́виця, база́р (з половецької: baxar, «форум») — місце взаємодії продавців і покупців для визначення ціни та необхідної кількості товару.

Новинка!!: Управління персоналом і Ринок · Побачити більше »

Система корпоративного контролю

Систе́ма корпорати́вного контро́лю — сукупність видів контролю фінансово-господарської діяльності підприємств з боку власників.

Новинка!!: Управління персоналом і Система корпоративного контролю · Побачити більше »

Соціальна політика

Соціа́льна полі́тика — комплекс заходів державного та недержавного характеру, спрямованих на виявлення, задоволення і узгодження потреб та інтересів громадян, соціальних груп, територіальних громад.

Новинка!!: Управління персоналом і Соціальна політика · Побачити більше »

Соціологія

Соціоло́гія (від societas — «суспільство» та λογος — «вчення», «знання», «наука») — наука про умови та процеси у суспільстві, а також їх дослідження.

Новинка!!: Управління персоналом і Соціологія · Побачити більше »

Трудове право

Трудове́ пра́во — самостійна нормовано відокремлена система взаємопов'язаних правових норм, які регулюють суспільно-трудові та пов'язані з ними відносини суспільної організації праці з приводу реалізації права на працю та застосовування найманої праці на підприємствах різних форм власності, з поєднанням суспільно-колективних та особистих інтересів їх суб'єктів.

Новинка!!: Управління персоналом і Трудове право · Побачити більше »

Маркетинг

Ма́ркетинг (marketing) — це діяльність, спрямована на досягнення цілей підприємств, установ, організацій шляхом формування попиту та максимального задоволення потреб споживачів.

Новинка!!: Управління персоналом і Маркетинг · Побачити більше »

Методи управління персоналом

Ме́тоди управлі́ння персона́лом — засоби впливу на персонал, підрозділяються на.

Новинка!!: Управління персоналом і Методи управління персоналом · Побачити більше »

Менеджмент

Ме́неджмент (або «управління») — це процес планування, організації, приведення в дію та контроль організації з метою досягнення координації людських і матеріальних ресурсів, необхідних для ефективного виконання завдань.

Новинка!!: Управління персоналом і Менеджмент · Побачити більше »

Виробничий процес

Виробни́чий проце́с (manufacturing_process) — систематичне та цілеспрямоване змінювання в часі та просторі кількісних та якісних характеристик засобів виробництва і робочої сили, для отримання готової продукції, з вихідної сировини, згідно із заданою програмою.

Новинка!!: Управління персоналом і Виробничий процес · Побачити більше »

Ефективність

Ефективність (англ. efficiency; performance; нім. Effektivität f, Wirkunsgrad m, Wirksamkeit f) - 1) відношення корисного ефекту (результату) до витрат на його одержання;.

Новинка!!: Управління персоналом і Ефективність · Побачити більше »

Людський ресурс

Людські́ ресу́рси, також часто HR (від Human Resources) — сукупність робітників з кваліфікацією до розробки або підтримки продукту або сервісу.

Новинка!!: Управління персоналом і Людський ресурс · Побачити більше »

Перенаправлення тут:

HRM, Менеджмент персоналу.

ВихідніВхідний
Гей! Ми на Facebook зараз! »