Логотип
Юніонпедія
Зв'язок
Завантажити з Google Play
Новинка! Завантажити Юніонпедія на вашому Android™ пристрої!
безкоштовно
Більш швидкий доступ, ніж браузер!
 

Тварини

Індекс Тварини

Твари́ни (Animalia або Metazoa) — царство переважно багатоклітинних еукаріотичних (ядерних) організмів, однією з найголовніших ознак якого є гетеротрофність (тобто, споживання готових органічних речовин) та здатність активно рухатись.

108 відносини: Lophophorata, Loricifera, Opisthokonta, Кільчасті черви, Карл Лінней, Кишковопорожнинні, Клітинна стінка, Кнідарії, Коловертки, Комахи, Консумент, Кембрійський вибух, Кембрійський період, Птахи, Прямоплави, Приапуліди, Протозоологія, Паразитизм, Павукоподібні, Палеозоологія, Палеонтологія, Пластида, Пластинчасті, Плазуни, Плоскі черви, Плечоногі, Покритонасінні, Покривники, Первинні багатоклітинні, Первиннотрахейні, Первиннороті, Охоронна діяльність, Ацеломорфи, Акантоцефали, Анатомія, Найпростіші, Напівхордові, Нематоди, Немертини, Ракоподібні, Риби, Реброплави, Ссавці, Строматоліти, Симбіоз, Синоніми у зоологічній систематиці в українській мові, Сипункуліди, Справжні багатоклітинні, Спадковість, Тварини, ..., Тварини на гербах України, Тихоходи, Тоній, Фауна, Фороніди, Хребетні, Хордові, Цикліофори, Членистоногі, Черви, Червоний список Міжнародного союзу охорони природи, Черевовійчасті черви, Шкідливі організми, Щетинкощелепні, Ядерні, Міксозоа, Мікрощелепні, Мінливість біологічна, Мохуватки, Морфологія (біологія), Молюски, Мечохвости, Зародкові листки, Загороднюк Ігор Володимирович, Запилення, Здоров'я, Зоологія, Земля, Земноводні, Бактерії, Безхребетні, Вториннороті, Вакуоля, Внутрішньопорошицеві, Волосові, Губки, Гірська порода, Гриби, Гнатостомуліди, Голкошкірі, Головохоботні, Гетеротрофи, Діцієміди, Двобічно-симетричні, Дивергенція (біологія), Дикі тварини, Довкілля, Докембрій, Державний кадастр тваринного світу, Європа, Естетика, Етологія, Ехіури, Едіакарська фауна, Екологія тварин, Ембріологія, Емоція, 1758. Розгорнути індекс (58 більше) »

Lophophorata

Lophophorata (іноді Tentaculata) — група морських безхребетних тварин із надтипу Спіральні.

Новинка!!: Тварини і Lophophorata · Побачити більше »

Loricifera

Лоріцифери (Loricifera.) — група морських інтерстиціальних безхребетних, описана в 1983 р.

Новинка!!: Тварини і Loricifera · Побачити більше »

Opisthokonta

Opisthokonta (буквально задньоджгутикові) — систематична група евкаріот високого рангу, що об'єднує царства тварин і грибів, а також низку груп протист.

Новинка!!: Тварини і Opisthokonta · Побачити більше »

Кільчасті черви

Кільчасті че́рви або аннелі́ди або кільчаки́ (Annelida, від annelus — «кільце») — тип відносно високоорганізованих червів, що складається з близько 15 тисяч видів.

Новинка!!: Тварини і Кільчасті черви · Побачити більше »

Карл Лінней

Ка́рл Лі́нней (Carl Linné, Carolus Linnaeus, після отримання дворянства у 1761 році — Carl von Linné; 23 травня 1707 — 10 січня 1778) — шведський природознавець: ботанік, зоолог та лікар — видатний учений XVIII століття, перший президент Шведської академії Наук.

Новинка!!: Тварини і Карл Лінней · Побачити більше »

Кишковопорожнинні

Кишковопорожни́нні або Радіа́льно-симетри́чні (Coelenterata, Radiata) — група тварин невизначеного таксономічного рангу, до якої належать типи Кнідарії та Реброплави, які мають найпростішу тканинну організацію тіла.

Новинка!!: Тварини і Кишковопорожнинні · Побачити більше »

Клітинна стінка

Клітинна стінка — досить твердий шар, що оточує клітину.

Новинка!!: Тварини і Клітинна стінка · Побачити більше »

Кнідарії

Кніда́рії (або Жалкі́, Cnidaria) — тип тварин, що об'єднує близько 9 000 видів, які мешкають у водних, переважно морських середовищах.

Новинка!!: Тварини і Кнідарії · Побачити більше »

Коловертки

Колове́ртки (Rotifera, Rotatoria) — один з типів двобічно-симетричних тварин.

Новинка!!: Тварини і Коловертки · Побачити більше »

Комахи

Кома́хи (Insecta) — клас членистоногих тварин з підтипу трахейнодихаючих.

Новинка!!: Тварини і Комахи · Побачити більше »

Консумент

Консуме́нти — гетеротрофні організми, що одержують енергію за рахунок споживання готової органічної речовини.

Новинка!!: Тварини і Консумент · Побачити більше »

Кембрійський вибух

Кембрійський вибух — раптова (в геологічному сенсі) поява в ранньокембрійських (близько 540 млн років тому) відкладеннях скам'янілостей представників багатьох підрозділів тваринного царства, на тлі відсутності їх скам'янілостей або скам'янілостей їхніх предків у докембрійських відкладеннях.

Новинка!!: Тварини і Кембрійський вибух · Побачити більше »

Кембрійський період

Кембрійський період, Кембрій (Cambrian System, Kambrium n) — перша система палеозойської ератеми, в стратиграфічній шкалі іде за рифеєм (вендом) і передує ордовицькій системі (періоду).

Новинка!!: Тварини і Кембрійський період · Побачити більше »

Птахи

Птахи́ (Aves) — клас теплокровних яйцекладних вищих хребетних тварин, які пересуваються на двох ногах, а їхні передні кінцівки перетворилися на крила.

Новинка!!: Тварини і Птахи · Побачити більше »

Прямоплави

Прямопла́ви (Orthonectida) — тип двобічно-симетричних тварин, який дуже близький до диціємідів.

Новинка!!: Тварини і Прямоплави · Побачити більше »

Приапуліди

Пріапуліди (Priapulida) — тип морських первиннопорожнинних червів надтипу головохоботних.

Новинка!!: Тварини і Приапуліди · Побачити більше »

Протозоологія

Інфузорія. Протозооло́гія (від новолат. Protozoa − найпростіші та λόγος — наука) − розділ зоології, що вивчає одноклітинні організми − найпростіші (амеби, інфузорії тощо).

Новинка!!: Тварини і Протозоологія · Побачити більше »

Паразитизм

''Acrodactyla quadrisculpta'' паразитує на павуку ''Tetragnatha montana''. Паразитизм — це вид взаємозв'язків між різними видами, за якого один з них (паразит) певний час використовує іншого (хазяїна) як джерело живлення та середовище існування, частково чи повністю покладає на нього регуляцію своїх взаємовідносин з довкіллям.

Новинка!!: Тварини і Паразитизм · Побачити більше »

Павукоподібні

Павукоподі́бні, або арахніди (Arachnida) — клас членистоногих, який включає павуків, кліщів, скорпіонів, косариків, сольпуг та деякі дрібніші групи.

Новинка!!: Тварини і Павукоподібні · Побачити більше »

Палеозоологія

Палеозоологія (архезоологія)— наука, що вивчає давніх (вимерлих) тварин.

Новинка!!: Тварини і Палеозоологія · Побачити більше »

Палеонтологія

Палеонтоло́гія (παλαιοντολογία — «давній»; палеонтология, palaeontology, Paläontologie f) — наука, яка вивчає вимерлі організми, намагається реконструювати за знайденими останками їхній зовнішній вигляд, біологічні особливості, способи живлення, розмноження і таке інше, а також відновити на основі цих відомостей хід біологічної еволюції.

Новинка!!: Тварини і Палеонтологія · Побачити більше »

Пластида

Пластиди (від грец. plastos — утворений, виліплений, оформлений) — основні органели рослин та водоростей.

Новинка!!: Тварини і Пластида · Побачити більше »

Пластинчасті

Пласт́инчасті (Placozoa, до 1971 Phagocytellozoa) — тип мікроскопічних багатоклітинних тварин, позбавлених диференційованих тканин та органів.

Новинка!!: Тварини і Пластинчасті · Побачити більше »

Плазуни

Плазуни́, або Репти́лії (Reptilia) — традиційний клас хребетних тварин, частина клади зауропсидів.

Новинка!!: Тварини і Плазуни · Побачити більше »

Плоскі черви

Пло́скі че́рви (Platyhelminthes) — тип двобічно-симетричних тварин.

Новинка!!: Тварини і Плоскі черви · Побачити більше »

Плечоногі

Плечоно́гі, брахіопо́ди (Brachiopoda, від βραχίων — плече, πούς — нога) — тип безхребетних морських тварин.

Новинка!!: Тварини і Плечоногі · Побачити більше »

Покритонасінні

Покритонасінні, або квіткові рослини (Angiospermae, або Magnoliophyta), зав'язко́ві, вкритонасі́нні — таксон вищих рослин, які формують квітки.

Новинка!!: Тварини і Покритонасінні · Побачити більше »

Покривники

Покривники (Urochordata, syn. Tunicata) — підтип хордових тварин, також належить до позатаксономічної групи безчерепних.

Новинка!!: Тварини і Покривники · Побачити більше »

Первинні багатоклітинні

Перви́нні багатокліти́нні (Prometazoa) — підцарство тварин, до якого відносять типи Губки та Пластинчасті.

Новинка!!: Тварини і Первинні багатоклітинні · Побачити більше »

Первиннотрахейні

Первиннотрахе́йні або оніхофо́ри (Onychophora, Protracheata) — тип двобічно-симетричних тварин, схожі на гусінь наземні тварини з сегментованим тілом, що нагадують членистоногих та кільчастих червів.

Новинка!!: Тварини і Первиннотрахейні · Побачити більше »

Первиннороті

Первинноро́ті (Protostomia) — підрозділ двобічно-симетричних тварин.

Новинка!!: Тварини і Первиннороті · Побачити більше »

Охоронна діяльність

Охоро́нна дія́льність — надання послуг з охорони фізичної особи або майна.

Новинка!!: Тварини і Охоронна діяльність · Побачити більше »

Ацеломорфи

Ацеломо́рфи (Acoelomorpha) — тип двобічно-симетричних тварин, який раніше відносився до типу Плоскі черви.

Новинка!!: Тварини і Ацеломорфи · Побачити більше »

Акантоцефали

Акантоцефали, або колючеголо́ві (Acanthocephala) — тип паразитичних тварин.

Новинка!!: Тварини і Акантоцефали · Побачити більше »

Анатомія

Анатомічна будова голови людини, вид збоку Анато́мія (з ἀνα- — верх і τέμνω — різати) — це наука про форму, будову організму та окремих його органів чи систем.

Новинка!!: Тварини і Анатомія · Побачити більше »

Найпростіші

Найпростіші (Protozoa, від πρῶτος «перший» і ζῷα, форми множини ζῷον — «жива істота») — парафілетична або поліфілетична група одноклітинних або колоніальних еукаріотів, які мають гетеротрофний тип живлення.

Новинка!!: Тварини і Найпростіші · Побачити більше »

Напівхордові

Напівхо́рдові (Hemichordata, від грец. ἡμι- — половина та χορδή — струна) — тип двобічно-симетричних вторинноротих тварин.

Новинка!!: Тварини і Напівхордові · Побачити більше »

Нематоди

Немато́ди (застарілий термін — кру́глі че́рви) (Nematoda, Nematodes, Nemathelminthes) — тип двобічно-симетричних червоподібних тварин, який налічує близько 300 тис.

Новинка!!: Тварини і Нематоди · Побачити більше »

Немертини

Немерти́ни (Nemertea, Nemertina) — тип двобічно-симетричних тварин, які за формою нагадують стьожкових червів.

Новинка!!: Тварини і Немертини · Побачити більше »

Ракоподібні

Ракоподібні (Crustacea) — підтип тварин типу Членистоногі, які мають зчленований, схожий на шкарлупу скелет, який слугує їм як каркас для м'язів та внутрішніх органів, так і захистом від ушкоджень та ворогів.

Новинка!!: Тварини і Ракоподібні · Побачити більше »

Риби

Гігантський групер Ри́би (Pisces) — парафілетична група водних хребетних тварин, зазвичай холоднокровних (точніше екзотермних) із вкритим лусками тілом та зябрами, наявними протягом всього життя.

Новинка!!: Тварини і Риби · Побачити більше »

Реброплави

Реброплави (Ctenophora) — тип морських справжніх багатоклітинних тварин.

Новинка!!: Тварини і Реброплави · Побачити більше »

Ссавці

Ссавці́ (Mammalia) — клас теплокровних хребетних тварин, які характеризуються високим розвитком кори великих півкуль головного мозку, наявністю молочних залоз та волосяного покриву.

Новинка!!: Тварини і Ссавці · Побачити більше »

Строматоліти

Докембрійський строматоліт Строматоліти — викопні залишки ціанобактеріальних матів.

Новинка!!: Тварини і Строматоліти · Побачити більше »

Симбіоз

Анемонова риба (''Amphiprion ocellaris'') у своєму домі — морському анемоні (''Heteractis magnifica''). Симбіо́з — взаємодія й співіснування різних біологічних видів.

Новинка!!: Тварини і Симбіоз · Побачити більше »

Синоніми у зоологічній систематиці в українській мові

Це стаття саме про синоніми у біологічній (зоологічній) систематиці в українській мові.

Новинка!!: Тварини і Синоніми у зоологічній систематиці в українській мові · Побачити більше »

Сипункуліди

Сипункулі́ди (Sipunculida, Sipuncula) — тип двобічно-симетричних морських червоподібних тварин.

Новинка!!: Тварини і Сипункуліди · Побачити більше »

Справжні багатоклітинні

Спра́вжні багатокліти́нні (Eumetazoa) — підцарство тварин, до якого належать всі групи, представники яких мають справжню багатоклітинну будову.

Новинка!!: Тварини і Справжні багатоклітинні · Побачити більше »

Спадковість

Спадко́вість — здатність, одна з основних властивостей живих організмів передавати з покоління в покоління спадкові ознаки, збереження й відтворення у нащадків основних ознак зовнішньої та внутрішньої будови, фізико-хімічних особливостей і життєвих функцій батьків.

Новинка!!: Тварини і Спадковість · Побачити більше »

Тварини

Твари́ни (Animalia або Metazoa) — царство переважно багатоклітинних еукаріотичних (ядерних) організмів, однією з найголовніших ознак якого є гетеротрофність (тобто, споживання готових органічних речовин) та здатність активно рухатись.

Новинка!!: Тварини і Тварини · Побачити більше »

Тварини на гербах України

Герб Львова. Лев Герб Сєвєродонецька. На синьому тлі зображення «Золотого сокола» - символу свободи, торжества духу, безсмертя. Відколи людина приручила тварину наша історія нероздільна.

Новинка!!: Тварини і Тварини на гербах України · Побачити більше »

Тихоходи

Тихохо́ди (лат. Tardigrada) — тип двобічно-симетричних тварин.

Новинка!!: Тварини і Тихоходи · Побачити більше »

Тоній

Тоній (від τόνος — «напруга, натягнення») — перший геологічний період неопротерозойської ери.

Новинка!!: Тварини і Тоній · Побачити більше »

Фауна

Фа́уна (новолат. fauna, від — богиня лісів і полів, заступниця стад тварин) — історично сформована сукупність видів тварин, що живуть у певній області та входять до всіх її біогеоценозів.

Новинка!!: Тварини і Фауна · Побачити більше »

Фороніди

Фороні́ди (Phoronida) — тип двобічно-симетричних морських тварин.

Новинка!!: Тварини і Фороніди · Побачити більше »

Хребетні

Хребе́тні (Vertebrata) — інфратип хордових тварин, що виділяється наявністю кісткового хребта.

Новинка!!: Тварини і Хребетні · Побачити більше »

Хордові

Хо́рдові (Chordata) — тип вторинноротих тварин, що включає хребетних тварин, разом з деякою кількістю еволюційно близьких до них безхребетних.

Новинка!!: Тварини і Хордові · Побачити більше »

Цикліофори

Цикліофо́ри (Cycliophora, від грец. cyklion — коло, колесо; phoros — той, що несе) — тип мікроскопічних тварин без порожнини тіл, що живуть як коменсали на ротових органах омарів.

Новинка!!: Тварини і Цикліофори · Побачити більше »

Членистоногі

Членистоно́гі (Arthropoda, від -elαρθρον — суглоб та πούς, родовий відмінок ποδός — нога) — тип первинноротих тварин, що включає комах, ракоподібних, павукоподібних та багатоніжок.

Новинка!!: Тварини і Членистоногі · Побачити більше »

Черви

Дощовий черв'як яблуневої плодожерки Че́рви (Vermes) — збірна (поліфілетична) група тварин, яка включає безхребетних з тонким видовженим тілом і м'якими покривами.

Новинка!!: Тварини і Черви · Побачити більше »

Червоний список Міжнародного союзу охорони природи

Найбільш всеосяжний збірник відомостей про охоронний статус рослин та тварин в усьому світі.

Новинка!!: Тварини і Червоний список Міжнародного союзу охорони природи · Побачити більше »

Черевовійчасті черви

Черевові́йчасті че́рви (Gastrotricha) — тип двобічно-симетричних тварин.

Новинка!!: Тварини і Черевовійчасті черви · Побачити більше »

Шкідливі організми

совки лимонної герані Шкідли́вий органі́зм — живий організм, який погіршує здоров'я людини і домашніх та сільськогосподарських тварин, пошкоджує сільськогосподарські рослини, знищує продукти харчування, одяг, культурні цінності тощо.

Новинка!!: Тварини і Шкідливі організми · Побачити більше »

Щетинкощелепні

Щетинкощеле́пні (Chaetognatha, від грец. χαίτη — волосина та γνάθος — щелепа) — тип двобічно-симетричних тварин.

Новинка!!: Тварини і Щетинкощелепні · Побачити більше »

Ядерні

Еукаріо́ти (інколи Евкаріо́ти, від εύ- -повністю, добре й κάρυον — ядро) або Я́дерні (Eukaryota Whittaker & Margulis, 1978) — домен одно- та багатоклітинних організмів, що характеризуються переважно полігеномними клітинами, морфологічно сформованим ядром та наявністю мембранних субклітинних органел.

Новинка!!: Тварини і Ядерні · Побачити більше »

Міксозоа

Міксозоа (Myxozoa) (етимологія: гр.: μύξα myxa «слиз» + ζῷον zoon «тварина») — група паразитичних тварин, поширених у водному середовищі.

Новинка!!: Тварини і Міксозоа · Побачити більше »

Мікрощелепні

Мікрощеле́пні (Micrognathozoa) — тип двобічно-симетричних тварин схожих на червів.

Новинка!!: Тварини і Мікрощелепні · Побачити більше »

Мінливість біологічна

Мінли́вість — здатність живих організмів набувати нових ознак, відмінних від предків і їхніх станів у процесі індивідуального розвитку, різноманітність ознак серед представників даного виду.

Новинка!!: Тварини і Мінливість біологічна · Побачити більше »

Мохуватки

Мохува́тки (Bryozoa, Ectoprocta) — тип дрібних колоніальних, переважно морських тварин, що нараховує близько 8 тисяч видів, більшість з яких формують жорсткі скелети з карбонату кальцію.

Новинка!!: Тварини і Мохуватки · Побачити більше »

Морфологія (біологія)

Морфологія — розділ біології, що вивчає форму та структуру організмів, зокрема забарвлення, розмір та внутрішню будову.

Новинка!!: Тварини і Морфологія (біологія) · Побачити більше »

Молюски

Молю́ски, або м'якуни́ (Mollusca) — тип первинноротих двобічно-симетричних целомічних тварин зі спіральним дробленням зиготи.

Новинка!!: Тварини і Молюски · Побачити більше »

Мечохвости

Мечохво́сти (Xiphosura) — ряд морських членистоногих, що належить до класу Меростомові.

Новинка!!: Тварини і Мечохвости · Побачити більше »

Зародкові листки

Формуваня зародкових листків на прикладі ланцетника. 1-запліднена яйцеклітина; 2-перший поділ; 3-стадія восьми клітин; 4-морула; 5-повздовжній розріз бластули; 6-повздовжній розріз гаструли; 7-10-поперечні розрізи наступних стадій розвитку зародка. Зародко́вий листо́к, або зародко́вий шар — набір клітин, що формується протягом ембріогенезу тварин.

Новинка!!: Тварини і Зародкові листки · Побачити більше »

Загороднюк Ігор Володимирович

Загороднюк Ігор Володимирович (*11 березня 1961 року) — український зоолог, теріолог, кандидат біологічних наук, доцент, старший науковий співробітник Національного науково-природничого музею.

Новинка!!: Тварини і Загороднюк Ігор Володимирович · Побачити більше »

Запилення

Ксилокопа або бджола-тесляр на квітці Запи́лення — це процес перенесення пилку з тичинки на приймочку маточки.

Новинка!!: Тварини і Запилення · Побачити більше »

Здоров'я

Здоров’я — стан живого організму, при якому всі органи здатні виконувати свої життєві функції.

Новинка!!: Тварини і Здоров'я · Побачити більше »

Зоологія

Зооло́гія (ζωο та λογος) — це розділ біології, що вивчає тварин та їхні взаємозв'язки з довкіллям.

Новинка!!: Тварини і Зоологія · Побачити більше »

Земля

Земля́ — третя від Сонця планета Сонячної системи, єдина планета, на якій відоме життя, домівка людства. Земля належить до планет земної групи і є найбільшою з цих планет у Сонячній системі. Землю іноді називають світом, латинською назвою Терра або грецькою — Гея. Земля є об'єктом дослідження значної кількості наук про Землю. Вивчення Землі як небесного тіла належить до царини астрономії, будову і склад Землі вивчає геологія, стан атмосфери — метеорологія, сукупність проявів життя на планеті — біологія. Географія дає опис особливостей рельєфу поверхні планети — океанів, морів, озер та річок, материків та островів, гір та долин, а також людські поселення й суспільні утворення: міста й села, держави, економічні райони тощо.

Новинка!!: Тварини і Земля · Побачити більше »

Земноводні

Земново́дні або амфібії (Amphibia) — найменший за кількістю видів (понад 6 тисяч) клас наземних хребетних (Tetrapoda).

Новинка!!: Тварини і Земноводні · Побачити більше »

Бактерії

Бакте́рії (Bacteria, від βακτήριον — паличка) — одна з основних груп живих організмів.

Новинка!!: Тварини і Бактерії · Побачити більше »

Безхребетні

Безхребетні Безхребетні (Invertebrata) — сукупна назва тварин, що не мають хребта.

Новинка!!: Тварини і Безхребетні · Побачити більше »

Вториннороті

Вторинноро́ті (Deuterostomia) — підрозділ двобічно-симетричних тварин.

Новинка!!: Тварини і Вториннороті · Побачити більше »

Вакуоля

Будова рослинної клітини. Вакуоля вказана під номером 2: f — порожнина вакуолі; g — тонопласт традесканції після плазмолізу, видно великі вакуолі, що містять антоціанін Вакуоля — обмежена мембраною органела, яка міститься в деяких еукаріотних клітинах і виконує різні функції (секреція, екскреція і зберігання запасних речовин).

Новинка!!: Тварини і Вакуоля · Побачити більше »

Внутрішньопорошицеві

Внутрішньопорошицеві або камптозо́ї (Entoprocta, Kamptozoa) — тип двобічно-симетричних тварин.

Новинка!!: Тварини і Внутрішньопорошицеві · Побачити більше »

Волосові

Волосо́ві або волоса́тики (Nematomorpha) — тип двобічно-симетричних паразитоїдних тварин.

Новинка!!: Тварини і Волосові · Побачити більше »

Губки

Гу́бки (Porifera, Spongia) — тип примітивних водних (переважно морських) багатоклітинних тварин, які ведуть прикріплений спосіб життя.

Новинка!!: Тварини і Губки · Побачити більше »

Гірська порода

Осадова гірська порода пісковик. лави. Кварцит — зразок метаморфічної породи. Природний щебінь — продукт вивітрювання гірських порід. Гірські́ поро́ди (rocks, Gesteine) — природні агрегати однорідних або різних мінералів, що виникли за певних геологічних умов у земній корі або на її поверхні, більш чи менш стійкі за складом, які утворюють самостійні геологічні тіла.

Новинка!!: Тварини і Гірська порода · Побачити більше »

Гриби

Гриби́ (Fungi) — царство еукаріотичних безхлорофільних гетеротрофних організмів, які живляться переважно осмотрофно, і більшість з яких здатні розмножуватись за допомогою спор (хоча деякі втратили цю можливість і розмножуються вегетативно).

Новинка!!: Тварини і Гриби · Побачити більше »

Гнатостомуліди

Гнатостомулі́ди (Gnathostomulida) — тип двобічно-симетричних тварин.

Новинка!!: Тварини і Гнатостомуліди · Побачити більше »

Голкошкірі

Голкошкі́рі (Echinodermata) — другий за кількістю видів (після хордових) тип вторинноротих тварин, що містить близько 6 300 сучасних видів.

Новинка!!: Тварини і Голкошкірі · Побачити більше »

Головохоботні

Головохо́ботні (Cephalorhyncha, Scalidophora) — надтип двобічно-симетричних тварин, який об'єднує 3 типи.

Новинка!!: Тварини і Головохоботні · Побачити більше »

Гетеротрофи

автотрофом, гетеротрофом чи змішаним організмом Гетеротро́фи (від heterone — «інший» і trophe — «живлення») — організми, що потребують органічних сполук, як джерела вуглецю, для росту й розвитку.

Новинка!!: Тварини і Гетеротрофи · Побачити більше »

Діцієміди

Діціємі́ди (Dicyemida) — тип примітивно влаштованих безхребетних тварин, що паразитують на головоногих молюсках.

Новинка!!: Тварини і Діцієміди · Побачити більше »

Двобічно-симетричні

Двобі́чно-симетри́чні, або Білатеральні (Bilateria) — розділ тварин, до якого відносять всіх тварин, які мають двобічну симетрію.

Новинка!!: Тварини і Двобічно-симетричні · Побачити більше »

Дивергенція (біологія)

Диверге́нція (diverto — відхиляюсь) — розходження ознак і властивостей у спочатку близьких груп організмів в ході еволюції.

Новинка!!: Тварини і Дивергенція (біологія) · Побачити більше »

Дикі тварини

Дикі тварини (Wildlife) є об'єктами тваринного світу.

Новинка!!: Тварини і Дикі тварини · Побачити більше »

Довкілля

Довкілля або навко́лишнє приро́дне середо́вище — всі живі та неживі об'єкти, що природно існують на Землі або в деякій її частині (наприклад, навколишнє середовище країни).

Новинка!!: Тварини і Довкілля · Побачити більше »

Докембрій

Доке́мбрій (Pre-Cambrian, Eozoic, Präkambrium n) — частина історії Землі, що передувала кембрію.

Новинка!!: Тварини і Докембрій · Побачити більше »

Державний кадастр тваринного світу

Державний кадастр тваринного світу України (State Cadastre for Animal Wildlife) є систематизованою сукупністю відомостей про географічне розповсюдження видів (груп видів) тварин України, їх чисельність і стан, характеристики середовища їх існування і сучасного господарського використання, а також інших даних, необхідних для забезпечення охорони і раціонального використання тваринного світу України.

Новинка!!: Тварини і Державний кадастр тваринного світу · Побачити більше »

Європа

Євро́па — частина світу в Північній півкулі.

Новинка!!: Тварини і Європа · Побачити більше »

Естетика

Перша сторінка «Естетики» (1750) Олександра Готліба Баумгартена (1714–1762). Есте́тика (αισθητικός — чуттєво пізнавальний, від aisthēta — відчутні речі та aisthanesthai — пізнавати) — філософська наука, що вивчає природу (функції, загальні закони і закономірності) естетичної свідомості (діяльності людини і суспільства, буття), наука про прекрасне.

Новинка!!: Тварини і Естетика · Побачити більше »

Етологія

Етологія (ἦθος (ethos) - звичай, характер) — польова дисципліна зоології, що вивчає поведінку тварин.

Новинка!!: Тварини і Етологія · Побачити більше »

Ехіури

Ехіу́ри (Echiura) — тип двобічно-симетричних морських червоподібних тварин.

Новинка!!: Тварини і Ехіури · Побачити більше »

Едіакарська фауна

Представник едіакарської фауни ''Dickinsonia costata'' Едіака́рська фа́уна — сукупна назва багатоклітинних морських організмів едіакарію, які є одними з найдавніших відомих багатоклітинних.

Новинка!!: Тварини і Едіакарська фауна · Побачити більше »

Екологія тварин

Еколо́гія твари́н — розділ зоології, що вивчає спосіб життя тварин у зв'язку з умовами їх існування та значення факторів довкілля для основних функцій живих організмів (живлення, розмноження, виживання, коливання чисельності тощо).

Новинка!!: Тварини і Екологія тварин · Побачити більше »

Ембріологія

4-, 8- та 16-клітинні стадії мишачого ембріона Ембріоло́гія (від ἔμβρυον — «зародок» та -λογία — «наука») — розділ біології розвитку (онтогенезу), що вивчає ембріональний період онтогенезу, тобто ембріони різних видів тварин, їх анатомію й фізіологію, закономірності їх росту, розвитку і дозрівання, патології та аномалії ембріонів.

Новинка!!: Тварини і Ембріологія · Побачити більше »

Емоція

Емо́ції (від emotion — «хвилювання», «збудження») - це психічний, складний стан організму, що призводить до дії симпатичної нервової системи і підвищення життєдіяльності організму.

Новинка!!: Тварини і Емоція · Побачити більше »

1758

Наука.

Новинка!!: Тварини і 1758 · Побачити більше »

Перенаправлення тут:

Animal, Animalia, Metazoa, Тварина, Царство Тварин, Класифікація тварин.

ВихідніВхідний
Гей! Ми на Facebook зараз! »