Логотип
Юніонпедія
Зв'язок
Завантажити з Google Play
Новинка! Завантажити Юніонпедія на вашому Android™ пристрої!
Завантажити
Більш швидкий доступ, ніж браузер!
 

Сталь

Індекс Сталь

Сталевий міст Кування сталевої заготовки Електроплавлення сталі Ста́ль чи кри́ця — сплав заліза з вуглецем, який містить від 0.02 до 2,14 % вуглецю і домішок (кремній, марганець, сірка, фосфор та гази).

55 відносини: Кремній, Кортенова сталь, Колінчастий вал, Конструкційна сталь, Паскаль (одиниця), Пластичність (фізика), Перліт (металургія), Оксид заліза(II), Автоматна сталь, Азотування, Нормалізація (термічна обробка), Неіржавна сталь, Сірка, Тривала міцність, Твердість, Томасівський чавун, Термічна обробка, Ударна в'язкість, Фаза (металознавство), Фосфор, Ферит (залізо), Хіміко-термічна обробка, Ціанування (сталеливарне виробництво), Цементація сталі, Цементит, Чернега Дмитро Федорович, Швидкорізальна сталь, Мартенівська сталь, Монооксид вуглецю, Механічні властивості матеріалу, Зносостійкі сталі, Бурова сталь, Бесемерівська сталь, Бесемерівський чавун, Вуглець, Вуглецева сталь, Відпуск сталей, Відпалювання, Вал (техніка), Випробування на твердість за Роквеллом, Випробування на твердість за Брінеллем, Градус Цельсія, Границя текучості, Границя витривалості, Границя міцності, Границя пружності, Гартування, Гайка, Дифузійна металізація, Інструментальна сталь, ..., Електротермічний спосіб одержання сталі, Ливарна сталь, Легуючі елементи, Легування (металургія), Легована сталь. Розгорнути індекс (5 більше) »

Кремній

Силі́цій (Si) — хімічний елемент з атомним номером 14, проста речовина якого, кремній, утворює темно-сірі зі смолистим блиском крихкі кристали з гранецентрованою кубічною ґраткою типу алмазу.

Новинка!!: Сталь і Кремній · Побачити більше »

Кортенова сталь

Скульптура з кортенової сталі в Нідерландах Віденський економічний університет, кампус Скульптура "Por amor al arte", Роберт Індіана, Валенсія, 2007 рік Кортенова сталь (COR-TEN steel, часто також corten steel) — легована сталь, що стійка до атмосферної корозії.

Новинка!!: Сталь і Кортенова сталь · Побачити більше »

Колінчастий вал

Два варіанти валу: з шатунними шийками (вгорі) і з кривошипом (внизу) кривошипно-шатунного механізму. Колінчастий вал зображено червоним кольором двигуна внутрішнього згоряння Колі́нчастий вал — вал (чи вузол у випадку складеного валу) складної форми, призначений для перетворення зворотно-поступального руху (наприклад, поршня) в обертальний навколо своєї осі, що має шийки, зміщені від осі обертання для кріплення шатунів, від яких сприймає зусилля і перетворює їх в крутний момент.

Новинка!!: Сталь і Колінчастий вал · Побачити більше »

Конструкційна сталь

Конструкці́йна сталь (structural steel) — це сталь, яка застосовується для виготовлення різних деталей, механізмів і конструкцій в машинобудуванні та будівництві й характеризується певними механічними, фізичними і хімічними властивостями.

Новинка!!: Сталь і Конструкційна сталь · Побачити більше »

Паскаль (одиниця)

Паска́ль (Па, Pa) — одиниця вимірювання тиску в системі СІ.

Новинка!!: Сталь і Паскаль (одиниця) · Побачити більше »

Пластичність (фізика)

Типова крива залежності напруження від деформації розтягу Пласти́чність (пластичность, plasticity, Plastizität f) — здатність матеріалу незворотно змінювати свою форму й розміри при деформації.

Новинка!!: Сталь і Пластичність (фізика) · Побачити більше »

Перліт (металургія)

Діаграма стану «залізо-вуглець» Евтектоїд: 0,77%C (перліт), температура перлітного перетворення: 727 °C Перлі́т у металургії (Perlit від Perlmutter — перламутр) — один із структурних складників залізовуглецевих сплавів — сталей і чавунів: являє собою евтектоїдну суміш двох фаз — фериту і цементиту (у легованих сталях — карбідів).

Новинка!!: Сталь і Перліт (металургія) · Побачити більше »

Оксид заліза(II)

Окси́д залі́за(II), мо́ноокси́д залі́за — неорганічна сполука, оксид заліза складу FeO.

Новинка!!: Сталь і Оксид заліза(II) · Побачити більше »

Автоматна сталь

Автома́тна ста́ль (free machining steel) — конструкційна сталь з підвищеним вмістом сірки (0,08…0,20%) і нерідко фосфору (0,06…0,15%), що призначена для обробки на металорізальних верстатах-автоматах.

Новинка!!: Сталь і Автоматна сталь · Побачити більше »

Азотування

Азотува́ння (часом нітрування, але не плутати з нітруванням в органічній хімії) — вид хіміко-термічної обробки, котрий полягає у насиченні азотом поверхневого шару виробів із легованої сталі.

Новинка!!: Сталь і Азотування · Побачити більше »

Нормалізація (термічна обробка)

Фрагмент діаграми стану «залізо-вуглець» для сталей Нормалізація сталі — вид термічної обробки сталі, що полягає у нагріванні доевтектоїдних сталей до температури вище за А3 (див. діаграму), а заевтектоїдних — вище за Аcm на 50-60° з наступним охолодженням на повітрі.

Новинка!!: Сталь і Нормалізація (термічна обробка) · Побачити більше »

Неіржавна сталь

Неіржа́вна (також нержавіюча, нержавка́, нержавійна або неіржавійна) сталь (також нержавійка, інокс) — стійка до корозії у атмосфері та агресивних середовищах сталь з вмістом хрому не менше 11,5% та малим вмістом вуглецю (0,03…0,20%).

Новинка!!: Сталь і Неіржавна сталь · Побачити більше »

Сірка

Су́льфур (S) — хімічний елемент групи 16 періодичної системи елементів з атомним номером 16, проста речовина якого сірка — неметал, жовта кристалічна речовина.

Новинка!!: Сталь і Сірка · Побачити більше »

Тривала міцність

Трива́ла мі́цність (longtime strength) — властивість матеріалу протидіяти руйнуванню при довгочасній дії статичного навантаження та високої температури.

Новинка!!: Сталь і Тривала міцність · Побачити більше »

Твердість

Тве́рдість (Hardness, Dureté, Härte) — властивість матеріалу опиратися проникненню до нього іншого, твердішого тіла.

Новинка!!: Сталь і Твердість · Побачити більше »

Томасівський чавун

Томасівський чавун — вид переробного чавуну, призначений для переплавки на сталь за томасівським процесом.

Новинка!!: Сталь і Томасівський чавун · Побачити більше »

Термічна обробка

діаграми стану «залізо-вуглець» для сталей Термі́чна обро́бка — технологічний процес, сутність якого полягає у зміні структури металів і сплавів при нагріванні, витримці та охолодженні, згідно зі спеціальним режимом, і тим самим, у зміні механічних та фізичних властивостей останніх.

Новинка!!: Сталь і Термічна обробка · Побачити більше »

Ударна в'язкість

Рис.1. Форма та розміри зразків типу 14 і 3 для випробування на ударну в'язкість Рис. 2. Схема випробувальної установки за методом Шарпі Рис. 3. Розрахункова схема для визначення ударної в'язкості Уда́рна в'я́зкість — здатність матеріалу поглинати механічну енергію в процесі деформації і руйнування під дією ударного навантаження.

Новинка!!: Сталь і Ударна в'язкість · Побачити більше »

Фаза (металознавство)

Фазова діаграма заліза з домішками вуглецю Фаза — у металознавстві фізично і хімічно однорідна частина системи (металу або сплаву), що має однаковий склад, будову, єдиний агрегатний стан і відокремлена від решти частин системи поверхнею поділу.

Новинка!!: Сталь і Фаза (металознавство) · Побачити більше »

Фосфор

Фо́сфор (P) — хімічний елемент 5-ї групи (згідно із застарілою класифікацією — головної підгрупи п'ятої групи) третього періоду періодичної системи; неметал; атомний номер 15.

Новинка!!: Сталь і Фосфор · Побачити більше »

Ферит (залізо)

Головна частина діаграми стану сплавів «залізо-вуглець» Фери́т (від ferrum — залізо) — твердий розчин проникнення вуглецю в α-залізі (α—ферит) з ОЦК (об'ємно-центрованою кубічною ґраткою) чи у γ—залізі (γ—ферит) з ГЦК (гране-центрованою кубічною ґраткою), близька за складом до заліза (Fe) структурна складова вуглецевих сталей і чавунів, а також легованих сталей і чавунів, що містять, крім заліза і вуглецю, добавки інших металів.

Новинка!!: Сталь і Ферит (залізо) · Побачити більше »

Хіміко-термічна обробка

Хі́міко-термі́чна обро́бка (ХТО) — це вид термічної обробки, що полягає в поєднанні термічного та хімічного впливу з метою зміни хімічного складу, структури і властивостей поверхневого шару металевого матеріалу.

Новинка!!: Сталь і Хіміко-термічна обробка · Побачити більше »

Ціанування (сталеливарне виробництво)

Ціанува́ння — хіміко-термічна обробка, при якій поверхня насичується одночасно вуглецем та азотом.

Новинка!!: Сталь і Ціанування (сталеливарне виробництво) · Побачити більше »

Цементація сталі

Термічна піч для для проведення цементації у газовому карбюризаторі Цемента́ція ста́лі — вид хіміко-термічної обробки, що полягає у поверхневому дифузійному насиченні маловуглецевої сталі вуглецем з метою підвищення твердості та зносостійкості.

Новинка!!: Сталь і Цементація сталі · Побачити більше »

Цементит

Структура кристалу цементиту Цементи́т — карбід заліза, хімічна сполука з формулою Fe3C.

Новинка!!: Сталь і Цементит · Побачити більше »

Чернега Дмитро Федорович

Чернега Дмитро Федорович Дмитро Федорович Чернега (*; с. Миколаївка Борзнянський район Чернігівська область —; м. Київ) — український учений в галузі металургії.

Новинка!!: Сталь і Чернега Дмитро Федорович · Побачити більше »

Швидкорізальна сталь

Циліндрична фреза із швидкорізальної сталі Швидкорі́зальна ста́ль — високолегована інструментальна сталь, що застосовується, головним чином, для виготовлення різального інструменту, що працює на швидкостях, приблизно в 3-5 разів більших, ніж інструмент з вуглецевої інструментальної сталі.

Новинка!!: Сталь і Швидкорізальна сталь · Побачити більше »

Мартенівська сталь

Марте́нівська сталь — сталь, що її виплавляють з переробного чавуну і сталевого брухту в мартенівських печах.

Новинка!!: Сталь і Мартенівська сталь · Побачити більше »

Монооксид вуглецю

Модель молекули монооксиду вуглецю Моноокси́д вуглецю́, також відомий як карбону (II) оксид, монооксид карбону, чадни́й газ — безбарвний, дуже отруйний газ без запаху.

Новинка!!: Сталь і Монооксид вуглецю · Побачити більше »

Механічні властивості матеріалу

Механі́чні власти́вості матеріа́лу (mechanical properties of materials) — сукупність показників, що характеризують здатність матеріалу чинити опір навантаженням, які діють на нього та його здатність до деформування при цьому, а також особливості його поведінки у процесі руйнування.

Новинка!!: Сталь і Механічні властивості матеріалу · Побачити більше »

Зносостійкі сталі

Траки гусениці, що працюють в умовах ударно-абразивного зношування, виготовлені із високомарганцевої зносостійкої сталі Зносостійкі́ ста́лі (wear resistant steels) — конструкційні сталі з особливими властивостями, що здатні чинити підвищений опір зношуванню і об'єднують, зазвичай, групи високомарганцевих, графітизованих та, інколи, підшипникових сталей.

Новинка!!: Сталь і Зносостійкі сталі · Побачити більше »

Бурова сталь

Бурова́ ста́ль (буровая сталь, drill steel, Bohrstahl) – сталь для виготовлення бурових штанг та бурів для ударно-обертового буріння шпурів і свердловин, а також для обертального буріння шпурів електросвердлами.

Новинка!!: Сталь і Бурова сталь · Побачити більше »

Бесемерівська сталь

Бесемерівська сталь — сталь, виплавлена бесемерівським процесом.

Новинка!!: Сталь і Бесемерівська сталь · Побачити більше »

Бесемерівський чавун

Бесемерівський чавун — вид переробного чавуну, призначений для переробки на сталь за бесемерівським процесом.

Новинка!!: Сталь і Бесемерівський чавун · Побачити більше »

Вуглець

Вугле́ць або карбо́н (хімічний символ —, Carboneum) — хімічний елемент з атомним номером 6, який належить до 14-ої групи (за старою класифікацією — головної підгрупи IV групи), 2-го періоду періодичної системи хімічних елементів, та є представником поліатомних неметалів.

Новинка!!: Сталь і Вуглець · Побачити більше »

Вуглецева сталь

Вуглеце́ва сталь (carbon steel) або нелего́вана сталь (unalloyed steel) — сталь, що містить вуглець (до 2%) поряд з іншими домішками.

Новинка!!: Сталь і Вуглецева сталь · Побачити більше »

Відпуск сталей

сталей Ві́дпуск ста́лей — операція термічної обробки, яка полягає в нагріванні загартованих сталей до температур, що не перевищують температури утворення аустеніту (Ас1), витримуванні при цих температурах для перетворення мартенситу гартування у рівноважніші структури та наступного охолодження.

Новинка!!: Сталь і Відпуск сталей · Побачити більше »

Відпалювання

Сфероїдизувальний відпал__ Відпал рекристалізувальний__ Відпал відпружувальний Відпал або відпалювання — це операція термічної обробки (термооброблення) металів і сплавів, яка полягає в нагріванні металевих напівфабрикатів, виробів до певної температури, витримуванні при цій температурі та повільному охолодженні з метою наближення структури до рівноважного стану.

Новинка!!: Сталь і Відпалювання · Побачити більше »

Вал (техніка)

повітряного гвинта літака Карданний вал Вал — деталь, що обертається навколо своєї осі, призначена для передачі руху зв'язаним з нею частинам машини чи механізму, складовою яких вона є. При цьому вал передає крутний момент вздовж своєї осі та забезпечує підтримання обертових деталей машин, котрі на ньому розміщені.

Новинка!!: Сталь і Вал (техніка) · Побачити більше »

Випробування на твердість за Роквеллом

Цифровий прилад для вимірювання твердості за методом Роквелла Випробування на твердість за Роквеллом — це метод оцінки твердості матеріалів, що базується на вимірюванні глибини проникнення твердого наконечника (вістря, індентора) під заданим навантаженням у досліджуваний матеріал.

Новинка!!: Сталь і Випробування на твердість за Роквеллом · Побачити більше »

Випробування на твердість за Брінеллем

Схема випробування Випробування на твердість за Брінеллем — спосіб визначення твердості матеріалів вдавлюванням на спеціальному приладі сталевої загартованої кульки (діаметром 10; 5 або 2,5 мм) в досліджуваний зразок під дією заданого навантаження протягом певного часу (10—30 секунд).

Новинка!!: Сталь і Випробування на твердість за Брінеллем · Побачити більше »

Градус Цельсія

Градус Цельсія (°C) — одиниця вимірювання температури за шкалою Цельсія.

Новинка!!: Сталь і Градус Цельсія · Побачити більше »

Границя текучості

абсолютної пружності 2: Границя пропорційності 3: Границя пружності 4: Границя плинності σ0,2 Грани́ця пли́нності (yield strength, yield point) — в прикладній механіці визначається як напруження σт в матеріалі, при якому він починає деформуватися пластично.

Новинка!!: Сталь і Границя текучості · Побачити більше »

Границя витривалості

Крива Веллера. Горизонтальна вісь — число циклів (N), вертикальна — максимальне напруження циклу (σmax) Грани́ця витрива́лостіДСТУ 2444-94 Розрахунки та випробування на міцність.

Новинка!!: Сталь і Границя витривалості · Побачити більше »

Границя міцності

Діаграма деформування пластичного матеріалу при розтягуванні випробування на розтягання Грани́ця мі́цності або тимчасовий опір руйнуванню — умовне механічне напруження, що відповідає найбільшому зусиллю, що досягається в процесі деформування зразка матеріалу, досягнутому до поділу зразка на частиниДСТУ 2825-94 Розрахунки та випробування на міцність.

Новинка!!: Сталь і Границя міцності · Побачити більше »

Границя пружності

бсолютної пружності 2: Границя пропорційності 3: Границя пружності 4: Границя плинності σ0,2 Грани́ця пру́жності (yield limit, yield strength) — найбільше механічне напруження при навантаженні зразка матеріалу, до якого залишкова деформація при розвантаженні не виявляється.

Новинка!!: Сталь і Границя пружності · Побачити більше »

Гартування

Нагріті деталі у термопечі перед гартуванням Гартува́ння (quenching) — це зміцнювальна термічна обробка, яка полягає в нагріві сталі до температури вище від критичних точок (температури поліморфного перетворення або температури, при якій в матриці розчиняються фази, що існують за низької температури), витримці і подальшому охолодженні зі швидкістю більшою за критичну.

Новинка!!: Сталь і Гартування · Побачити більше »

Гайка

Гайки за ГОСТ 22354-77 (DIN 6915): нормальна (зліва) і висока (справа) Гайка, му́тра — кріпильний виріб з нарізевим отвором і конструктивним елементом для прикладення крутного моменту.

Новинка!!: Сталь і Гайка · Побачити більше »

Дифузійна металізація

Дифузі́йна металіза́ція — вид хіміко-термічної обробки, що базується на дифузійному насиченні поверхневих шарів виробів з металів і сплавів іншими металами.

Новинка!!: Сталь і Дифузійна металізація · Побачити більше »

Інструментальна сталь

Інструмента́льна ста́ль (tool steel) — легована або вуглецева сталь із вмістом вуглецю від 0,7 % і вище.

Новинка!!: Сталь і Інструментальна сталь · Побачити більше »

Електротермічний спосіб одержання сталі

Електротермічний спосіб одержання сталі — метод одержання високоякісної сталі при застосуванні електроплавку.

Новинка!!: Сталь і Електротермічний спосіб одержання сталі · Побачити більше »

Ливарна сталь

Лива́рна сталь — сталь, що під час виробництва пройшла рідкий стан і розлита при цьому у виливни́ці (для отримання зливків) або ливарні форми (при виробництві виливків).

Новинка!!: Сталь і Ливарна сталь · Побачити більше »

Легуючі елементи

Легуючі елементи — хімічні елементи, переважно метали, що вводяться до складу сплавів для додання їм певних властивостей (див. Легування (металургія)).

Новинка!!: Сталь і Легуючі елементи · Побачити більше »

Легування (металургія)

Легування в металургії — введення в металеві сплави легувальних елементів, які сприяють одержанню сплавів заданого хімічного складу і структури з потрібними фізичними, хімічними і механічними властивостями.

Новинка!!: Сталь і Легування (металургія) · Побачити більше »

Легована сталь

Лего́вана сталь або спеціальна сталь — сталь, яка містить добавки інших металів з метою надання їй тих чи інших властивостей.

Новинка!!: Сталь і Легована сталь · Побачити більше »

Перенаправлення тут:

Криця (сталь).

ВихідніВхідний
Гей! Ми на Facebook зараз! »