Логотип
Юніонпедія
Зв'язок
Завантажити з Google Play
Новинка! Завантажити Юніонпедія на вашому Android™ пристрої!
Установити
Більш швидкий доступ, ніж браузер!
 

Сприйняття

Індекс Сприйняття

макрокосму Роберт Фладда (1619). Сприйняття́, сприйма́ння (перцепція, від perceptio) — пізнавальний психічний процес, який полягає у відображенні людиною предметів і явищ, у сукупності всіх їх якостей при безпосередній дії на органи чуття.

31 відносини: Психічні процеси, Психофізіологія, Психоакустика, Практика, Перспектива, Об'єктивація, Оптична ілюзія, Автономна сенсорна меридіональна реакція, Аналітичний, Апперцепція, Рубінштейн Сергій Леонідович, Розум, Сьогодення, Сєченов Іван Михайлович, Свідомість, Соціальна перцепція, Сприйняття форми, Увага, Узагальнення, Цілісність, Мислення, Мотивація, Знання, Гальперін Петро Якович, Гештальтпсихологія, Досвід, Ілюзія, Інтелект, Емоція, Леонтьєв Олексій Миколайович, 1619.

Психічні процеси

Психічні процеси — складні утворення, в яких беруть участь різні психофізіологічні функції та різні сторони свідомості.

Новинка!!: Сприйняття і Психічні процеси · Побачити більше »

Психофізіологія

Психофізіологія – галузь психології, яка пов'язана з фізіологічними основами психологічних процесів.

Новинка!!: Сприйняття і Психофізіологія · Побачити більше »

Психоакустика

Психоакустика — наукова дисципліна, що вивчає особливості і закономірності процесу сприйняття звуків, їхнього впливу (позитивного/негативного) на людину — її свідомість, організм.

Новинка!!: Сприйняття і Психоакустика · Побачити більше »

Практика

археологічна практика Практика (πράξις «діяльність») — доцільна і цілеспрямована діяльність, яку суб'єкт здійснює для досягнення певної мети.

Новинка!!: Сприйняття і Практика · Побачити більше »

Перспектива

Капітолійського пагорба в Римі на малюнку Мікеланджело. Бокові будівлі сходяться у верхній частині малюнка, зміцнюючи відчуття глибини Перспекти́ва (perspective, від perspicio — ясно бачу) — система зображення об'ємних тіл на площині або якій-небудь іншій поверхні, яка враховує їх просторову структуру й віддаленість окремих їх частин від спостерігача.

Новинка!!: Сприйняття і Перспектива · Побачити більше »

Об'єктивація

Об‘єктива́ція (від -la objectivus — предметний) — опредметнення, перетворення на об'єкт, мисленнєвий процес, завдяки якому відчуття, що виникло як суб'єктивний стан, перетворюється у сприйняття об'єкта.

Новинка!!: Сприйняття і Об'єктивація · Побачити більше »

Оптична ілюзія

Кола, що ніби рухаються. Ілюзія, подібна до «рухомих слимаків» японського психолога Акіосі Кітаоки Оптична ілюзія (зорова ілюзія) — помилка в зоровому сприйнятті, викликана неточністю або неадекватністю процесів неусвідомлюваної корекції зорового образу (місячна ілюзія, невірна оцінка довжини відрізків, величини кутів або кольору зображеного об'єкта, ілюзії руху, «ілюзія відсутності об'єкта» — банерна сліпота тощо), а також фізичними причинами («Плескатий Місяць», «зламана ложка» у склянці з водою).

Новинка!!: Сприйняття і Оптична ілюзія · Побачити більше »

Автономна сенсорна меридіональна реакція

Автоно́мна се́нсорна меридіона́льна реа́кція (часто вживається абревіатура АСМР) (англ. Autonomous sensory meridian response, ASMR) — неологізм, що виник в інтернет-культурі, котрий описує феномен сприйняття, що характеризується виразним приємним відчуттям поколювання на шкірі голови або інших частинах тіла у відповідь на певні зорові, слухові і (або) когнітивні стимули.

Новинка!!: Сприйняття і Автономна сенсорна меридіональна реакція · Побачити більше »

Аналітичний

* Аналітична геометрія — розділ геометрії, який вивчає властивості геометричних об'єктів винятково обчислюван-ням.

Новинка!!: Сприйняття і Аналітичний · Побачити більше »

Апперцепція

Апперце́пція (ad — до і perceptio — сприймання) — залежність сприймання від попереднього досвіду особистості.

Новинка!!: Сприйняття і Апперцепція · Побачити більше »

Рубінштейн Сергій Леонідович

Сергі́й Леоні́дович Рубінште́йн (*1889, Одеса — †1960), український і російський радянський психолог і філософ, член-кореспондент АН СРСР (з 1943) і дійсний член Академії Пед.

Новинка!!: Сприйняття і Рубінштейн Сергій Леонідович · Побачити більше »

Розум

Роберта Фладда http://billheidrick.com/Orpd/RFludd/index.htm Utriusque cosmi maioris scilicet et minoris Metaphysica, physica atque technica Historia, 1617 рік Розум (ratio; νους) — сукупність пізнавальних та аналітичних здібностей людини, завдяки яким формується інтелект особистості.

Новинка!!: Сприйняття і Розум · Побачити більше »

Сьогодення

Сьогоде́ння — частина лінії часу, що складається з подій, які відбуваються нині, тобто певна ділянка просторово-часового інтервалу.

Новинка!!: Сприйняття і Сьогодення · Побачити більше »

Сєченов Іван Михайлович

Іва́н Миха́йлович Сє́ченов (*1 серпня 1829,, Симбірська губернія, Російська імперія — †2 листопада 1905, Москва, Російська імперія) — фізіолог, психолог і мислитель-матеріаліст, який започаткував фізіологічну школу.

Новинка!!: Сприйняття і Сєченов Іван Михайлович · Побачити більше »

Свідомість

Так зображували свідомість на початку 17 століття Свідо́мість — здатність людини пізнавати навколишній світ та саму себе за допомогою мислення та розуму, в результаті чого формується інтелект особистості.

Новинка!!: Сприйняття і Свідомість · Побачити більше »

Соціальна перцепція

Соціальна перцепція — це багатофункціональний процес, який передбачає сприйняття зовнішніх ознак людини, співвіднесення їх з її особистісними характеристиками, інтерпретацію і прогнозування на цій основі її вчинків.

Новинка!!: Сприйняття і Соціальна перцепція · Побачити більше »

Сприйняття форми

Сприйняття́ фо́рми — здатність людського розуму та відчуттів сприймати форми та контури які спостерігаються в навколишньому середовищі.

Новинка!!: Сприйняття і Сприйняття форми · Побачити більше »

Увага

Ува́га — спрямованість психічної діяльності людини та її зосередженість у певний момент на об'єкти або явища, які мають для людини певне значення при одночасному абстрагуванні від інших, в результаті чого вони відображаються повніше, чіткіше, глибше, ніж інші.

Новинка!!: Сприйняття і Увага · Побачити більше »

Узагальнення

Узага́льнення — основний елемент логіки та міркувань людини.

Новинка!!: Сприйняття і Узагальнення · Побачити більше »

Цілісність

Цілісність (integrity) — внутрішня єдність, пов'язаність усіх частин чого-небудь, єдине ціле.

Новинка!!: Сприйняття і Цілісність · Побачити більше »

Мислення

Мислитель»'' Родена, 1888 Ми́слення — процес формування й упорядкування ідей людиною або іншою розумною істотою.

Новинка!!: Сприйняття і Мислення · Побачити більше »

Мотивація

Мотива́ція (з movere) — спонукання до дії; динамічний процес фізіологічного та психологічного плану, керуючий поведінкою людини, який визначає її організованість, активність і стійкість; здатність людини діяльно задовольняти свої потреби.

Новинка!!: Сприйняття і Мотивація · Побачити більше »

Знання

ἐπιστήμη, Персоніфікація знань. Бібліотека Цельсія у Ефесі, Туреччина Знання — фундаментальне філософське поняття, визначене в Філософському словнику як «форма духовного засвоєння результатів пізнання, процесу відображення дійсності, що характеризується усвідомленням їх істинності».

Новинка!!: Сприйняття і Знання · Побачити більше »

Гальперін Петро Якович

Гальпе́рін Петро́ Я́кович (*2 жовтня 1902, Тамбов — †25 березня 1988, Москва) — радянський психолог, діяч харківської психологічної школи, московської школи О. М. Леонтьєва, екпериментатор, теоретик науки, викладач.

Новинка!!: Сприйняття і Гальперін Петро Якович · Побачити більше »

Гештальтпсихологія

Гешта́льтпсихологія (Gestalt — цілісна форма чи структура) — напрям (школа) у західній психології першої третини XX століття.

Новинка!!: Сприйняття і Гештальтпсихологія · Побачити більше »

Досвід

До́свід — відображення в людській свідомості законів об'єктивного світу і суспільної практики, одержане в результаті активного практичного пізнання.

Новинка!!: Сприйняття і Досвід · Побачити більше »

Ілюзія

Статичний візерунок може викликати оптичну ілюзію руху Ілю́зія (illusio — обман, помилка) — викривлене, хибне сприймання дійсності.

Новинка!!: Сприйняття і Ілюзія · Побачити більше »

Інтелект

Коефіцієнт інтелекту. Графік. Інтелéкт (від intellectus «відчуття», «сприйняття», «розуміння») — це інформаційний потенціал знань конкретної особистості, отриманий в результаті функціонування свідомості, мислення та розуму людини.

Новинка!!: Сприйняття і Інтелект · Побачити більше »

Емоція

Емо́ції (від emotion — «хвилювання», «збудження») - це психічний, складний стан організму, що призводить до дії симпатичної нервової системи і підвищення життєдіяльності організму.

Новинка!!: Сприйняття і Емоція · Побачити більше »

Леонтьєв Олексій Миколайович

Олексій Миколайович Леонтьєв (*5 лютого 1903, Москва — †21 січня 1979, Москва) — російський радянський психолог, академік АПН СРСР, один з учнів та найближчих послідовників Л. С. Виготського, з 50-х рр.

Новинка!!: Сприйняття і Леонтьєв Олексій Миколайович · Побачити більше »

1619

Реформація Епоха великих географічних відкриттів Ганза Нідерландська революція Річ Посполита Запорозька Січ.

Новинка!!: Сприйняття і 1619 · Побачити більше »

Перенаправлення тут:

Сприймання.

ВихідніВхідний
Гей! Ми на Facebook зараз! »