Логотип
Юніонпедія
Зв'язок
Завантажити з Google Play
Новинка! Завантажити Юніонпедія на вашому Android™ пристрої!
безкоштовно
Більш швидкий доступ, ніж браузер!
 

Справжні багатоклітинні

Індекс Справжні багатоклітинні

Спра́вжні багатокліти́нні (Eumetazoa) — підцарство тварин, до якого належать всі групи, представники яких мають справжню багатоклітинну будову.

41 відносини: Кільчасті черви, Кишковопорожнинні, Кнідарії, Коловертки, Прямоплави, Пластинчасті, Плоскі черви, Плечоногі, Первиннотрахейні, Первиннороті, Ацеломорфи, Акантоцефали, Напівхордові, Нематоди, Немертини, Реброплави, Сипункуліди, Тварини, Тихоходи, Фороніди, Хордові, Цикліофори, Членистоногі, Черевовійчасті черви, Щетинкощелепні, Ядерні, Мікрощелепні, Мохуватки, Молюски, Вториннороті, Внутрішньопорошицеві, Волосові, Губки, Гнатостомуліди, Голкошкірі, Головохоботні, Діцієміди, Двобічно-симетричні, Ехіури, Едіакарій, Ланцетник.

Кільчасті черви

Кільчасті че́рви або аннелі́ди або кільчаки́ (Annelida, від annelus — «кільце») — тип відносно високоорганізованих червів, що складається з близько 15 тисяч видів.

Новинка!!: Справжні багатоклітинні і Кільчасті черви · Побачити більше »

Кишковопорожнинні

Кишковопорожни́нні або Радіа́льно-симетри́чні (Coelenterata, Radiata) — група тварин невизначеного таксономічного рангу, до якої належать типи Кнідарії та Реброплави, які мають найпростішу тканинну організацію тіла.

Новинка!!: Справжні багатоклітинні і Кишковопорожнинні · Побачити більше »

Кнідарії

Кніда́рії (або Жалкі́, Cnidaria) — тип тварин, що об'єднує близько 9 000 видів, які мешкають у водних, переважно морських середовищах.

Новинка!!: Справжні багатоклітинні і Кнідарії · Побачити більше »

Коловертки

Колове́ртки (Rotifera, Rotatoria) — один з типів двобічно-симетричних тварин.

Новинка!!: Справжні багатоклітинні і Коловертки · Побачити більше »

Прямоплави

Прямопла́ви (Orthonectida) — тип двобічно-симетричних тварин, який дуже близький до диціємідів.

Новинка!!: Справжні багатоклітинні і Прямоплави · Побачити більше »

Пластинчасті

Пласт́инчасті (Placozoa, до 1971 Phagocytellozoa) — тип мікроскопічних багатоклітинних тварин, позбавлених диференційованих тканин та органів.

Новинка!!: Справжні багатоклітинні і Пластинчасті · Побачити більше »

Плоскі черви

Пло́скі че́рви (Platyhelminthes) — тип двобічно-симетричних тварин.

Новинка!!: Справжні багатоклітинні і Плоскі черви · Побачити більше »

Плечоногі

Плечоно́гі, брахіопо́ди (Brachiopoda, від βραχίων — плече, πούς — нога) — тип безхребетних морських тварин.

Новинка!!: Справжні багатоклітинні і Плечоногі · Побачити більше »

Первиннотрахейні

Первиннотрахе́йні або оніхофо́ри (Onychophora, Protracheata) — тип двобічно-симетричних тварин, схожі на гусінь наземні тварини з сегментованим тілом, що нагадують членистоногих та кільчастих червів.

Новинка!!: Справжні багатоклітинні і Первиннотрахейні · Побачити більше »

Первиннороті

Первинноро́ті (Protostomia) — підрозділ двобічно-симетричних тварин.

Новинка!!: Справжні багатоклітинні і Первиннороті · Побачити більше »

Ацеломорфи

Ацеломо́рфи (Acoelomorpha) — тип двобічно-симетричних тварин, який раніше відносився до типу Плоскі черви.

Новинка!!: Справжні багатоклітинні і Ацеломорфи · Побачити більше »

Акантоцефали

Акантоцефали, або колючеголо́ві (Acanthocephala) — тип паразитичних тварин.

Новинка!!: Справжні багатоклітинні і Акантоцефали · Побачити більше »

Напівхордові

Напівхо́рдові (Hemichordata, від грец. ἡμι- — половина та χορδή — струна) — тип двобічно-симетричних вторинноротих тварин.

Новинка!!: Справжні багатоклітинні і Напівхордові · Побачити більше »

Нематоди

Немато́ди (застарілий термін — кру́глі че́рви) (Nematoda, Nematodes, Nemathelminthes) — тип двобічно-симетричних червоподібних тварин, який налічує близько 300 тис.

Новинка!!: Справжні багатоклітинні і Нематоди · Побачити більше »

Немертини

Немерти́ни (Nemertea, Nemertina) — тип двобічно-симетричних тварин, які за формою нагадують стьожкових червів.

Новинка!!: Справжні багатоклітинні і Немертини · Побачити більше »

Реброплави

Реброплави (Ctenophora) — тип морських справжніх багатоклітинних тварин.

Новинка!!: Справжні багатоклітинні і Реброплави · Побачити більше »

Сипункуліди

Сипункулі́ди (Sipunculida, Sipuncula) — тип двобічно-симетричних морських червоподібних тварин.

Новинка!!: Справжні багатоклітинні і Сипункуліди · Побачити більше »

Тварини

Твари́ни (Animalia або Metazoa) — царство переважно багатоклітинних еукаріотичних (ядерних) організмів, однією з найголовніших ознак якого є гетеротрофність (тобто, споживання готових органічних речовин) та здатність активно рухатись.

Новинка!!: Справжні багатоклітинні і Тварини · Побачити більше »

Тихоходи

Тихохо́ди (лат. Tardigrada) — тип двобічно-симетричних тварин.

Новинка!!: Справжні багатоклітинні і Тихоходи · Побачити більше »

Фороніди

Фороні́ди (Phoronida) — тип двобічно-симетричних морських тварин.

Новинка!!: Справжні багатоклітинні і Фороніди · Побачити більше »

Хордові

Хо́рдові (Chordata) — тип вторинноротих тварин, що включає хребетних тварин, разом з деякою кількістю еволюційно близьких до них безхребетних.

Новинка!!: Справжні багатоклітинні і Хордові · Побачити більше »

Цикліофори

Цикліофо́ри (Cycliophora, від грец. cyklion — коло, колесо; phoros — той, що несе) — тип мікроскопічних тварин без порожнини тіл, що живуть як коменсали на ротових органах омарів.

Новинка!!: Справжні багатоклітинні і Цикліофори · Побачити більше »

Членистоногі

Членистоно́гі (Arthropoda, від -elαρθρον — суглоб та πούς, родовий відмінок ποδός — нога) — тип первинноротих тварин, що включає комах, ракоподібних, павукоподібних та багатоніжок.

Новинка!!: Справжні багатоклітинні і Членистоногі · Побачити більше »

Черевовійчасті черви

Черевові́йчасті че́рви (Gastrotricha) — тип двобічно-симетричних тварин.

Новинка!!: Справжні багатоклітинні і Черевовійчасті черви · Побачити більше »

Щетинкощелепні

Щетинкощеле́пні (Chaetognatha, від грец. χαίτη — волосина та γνάθος — щелепа) — тип двобічно-симетричних тварин.

Новинка!!: Справжні багатоклітинні і Щетинкощелепні · Побачити більше »

Ядерні

Еукаріо́ти (інколи Евкаріо́ти, від εύ- -повністю, добре й κάρυον — ядро) або Я́дерні (Eukaryota Whittaker & Margulis, 1978) — домен одно- та багатоклітинних організмів, що характеризуються переважно полігеномними клітинами, морфологічно сформованим ядром та наявністю мембранних субклітинних органел.

Новинка!!: Справжні багатоклітинні і Ядерні · Побачити більше »

Мікрощелепні

Мікрощеле́пні (Micrognathozoa) — тип двобічно-симетричних тварин схожих на червів.

Новинка!!: Справжні багатоклітинні і Мікрощелепні · Побачити більше »

Мохуватки

Мохува́тки (Bryozoa, Ectoprocta) — тип дрібних колоніальних, переважно морських тварин, що нараховує близько 8 тисяч видів, більшість з яких формують жорсткі скелети з карбонату кальцію.

Новинка!!: Справжні багатоклітинні і Мохуватки · Побачити більше »

Молюски

Молю́ски, або м'якуни́ (Mollusca) — тип первинноротих двобічно-симетричних целомічних тварин зі спіральним дробленням зиготи.

Новинка!!: Справжні багатоклітинні і Молюски · Побачити більше »

Вториннороті

Вторинноро́ті (Deuterostomia) — підрозділ двобічно-симетричних тварин.

Новинка!!: Справжні багатоклітинні і Вториннороті · Побачити більше »

Внутрішньопорошицеві

Внутрішньопорошицеві або камптозо́ї (Entoprocta, Kamptozoa) — тип двобічно-симетричних тварин.

Новинка!!: Справжні багатоклітинні і Внутрішньопорошицеві · Побачити більше »

Волосові

Волосо́ві або волоса́тики (Nematomorpha) — тип двобічно-симетричних паразитоїдних тварин.

Новинка!!: Справжні багатоклітинні і Волосові · Побачити більше »

Губки

Гу́бки (Porifera, Spongia) — тип примітивних водних (переважно морських) багатоклітинних тварин, які ведуть прикріплений спосіб життя.

Новинка!!: Справжні багатоклітинні і Губки · Побачити більше »

Гнатостомуліди

Гнатостомулі́ди (Gnathostomulida) — тип двобічно-симетричних тварин.

Новинка!!: Справжні багатоклітинні і Гнатостомуліди · Побачити більше »

Голкошкірі

Голкошкі́рі (Echinodermata) — другий за кількістю видів (після хордових) тип вторинноротих тварин, що містить близько 6 300 сучасних видів.

Новинка!!: Справжні багатоклітинні і Голкошкірі · Побачити більше »

Головохоботні

Головохо́ботні (Cephalorhyncha, Scalidophora) — надтип двобічно-симетричних тварин, який об'єднує 3 типи.

Новинка!!: Справжні багатоклітинні і Головохоботні · Побачити більше »

Діцієміди

Діціємі́ди (Dicyemida) — тип примітивно влаштованих безхребетних тварин, що паразитують на головоногих молюсках.

Новинка!!: Справжні багатоклітинні і Діцієміди · Побачити більше »

Двобічно-симетричні

Двобі́чно-симетри́чні, або Білатеральні (Bilateria) — розділ тварин, до якого відносять всіх тварин, які мають двобічну симетрію.

Новинка!!: Справжні багатоклітинні і Двобічно-симетричні · Побачити більше »

Ехіури

Ехіу́ри (Echiura) — тип двобічно-симетричних морських червоподібних тварин.

Новинка!!: Справжні багатоклітинні і Ехіури · Побачити більше »

Едіакарій

Едіакарій (венд, вендська система, вендський комплекс) — підрозділ верхнього протерозою, представлений комплексом пізньопротерозойських гірських порід, які лежать безпосередньо під породами кембрійської системи.

Новинка!!: Справжні багатоклітинні і Едіакарій · Побачити більше »

Ланцетник

Ланцетник (Branchiostoma) — типовий рід підтипу головохордових (Cephalochordata), єдиний рід своєї родини ланцетникових (Branchiostomidae).

Новинка!!: Справжні багатоклітинні і Ланцетник · Побачити більше »

Перенаправлення тут:

Eumetazoa, Справжні багатоклітинні (підцарство).

ВихідніВхідний
Гей! Ми на Facebook зараз! »