Логотип
Юніонпедія
Зв'язок
Завантажити з Google Play
Новинка! Завантажити Юніонпедія на вашому Android™ пристрої!
Завантажити
Більш швидкий доступ, ніж браузер!
 

Сленг

Індекс Сленг

Сленґ (slang.) — міський соціолект, який виник із арґо різних замкнених соціальних груп (правопорушників, крамарів, ремісників, в'язнів, бурсаків-учнів, вояків, інтернет-спільноти) як емоційно забарвлена лексика низького й фамільярного стилю (зрідка й словотворів: випивóн — пиятика, закусóн — закуска), поширена серед соціальних низів і певних вікових груп (ремісничої, шкільної молоді) міст.

19 відносини: Калька (мовознавство), Корнійчук Олександр Євдокимович, Комп'ютерний сленг, Первомайський Леонід Соломонович, Суржик, Словник сленгу, Соціальна група, Український сленг, Франко Іван Якович, Феня, Микитенко Іван Кіндратович, Молодіжний сленг, Жаргон, Бердник Олесь Павлович, Винниченко Володимир Кирилович, Верлан (сленг), Діалект, Діалектологія, Електронна пошта.

Калька (мовознавство)

Ка́лька (calque — «копія») або калькування — особливий вид мовного запозичення: утворення нового фразеологізму, слова або нового значення слова через буквальний переклад відповідного іншомовного елемента.

Новинка!!: Сленг і Калька (мовознавство) · Побачити більше »

Корнійчук Олександр Євдокимович

Ювілейна монета «Олександр Корнійчук» номіналом 2 гривні (2005) Корнійчу́к Олекса́ндр Євдоки́мович (Христинівка — 14 травня 1972, Київ) — український радянський компартійний письменник, драматург, публіцист, державний та громадський діяч; член Президії ЦК Компартії України.

Новинка!!: Сленг і Корнійчук Олександр Євдокимович · Побачити більше »

Комп'ютерний сленг

Комп'ю́терний сленґ — діалект, жаргон, набір фраз та висловів, що мають вузьке (комп'ютерне) застосування та не є граматично правильними словами в мові.

Новинка!!: Сленг і Комп'ютерний сленг · Побачити більше »

Первомайський Леонід Соломонович

Леоні́д Соломо́нович Первома́йський (справжнє ім'я Ілля́ Шльо́мович Гуре́вич;, Костянтиноград — 9 грудня 1973, Київ) — український письменник, поет.

Новинка!!: Сленг і Первомайський Леонід Соломонович · Побачити більше »

Суржик

Су́ржик (у питомому значенні — «суміш різних зерен з житом»; від *sǫ — «зі» + *rъžь — «жито») — елементи двох або кількох мов, об'єднані штучно, без дотримання норм літературної мови.

Новинка!!: Сленг і Суржик · Побачити більше »

Словник сленгу

Словник сленгу або словник жаргону — словник, який містить у собі інформацію щодо лексики, яка зазвичай не застосовується у формальному спілкуванні: соціолектів та, іноді, ненормативної лексики.

Новинка!!: Сленг і Словник сленгу · Побачити більше »

Соціальна група

Соціа́льна грýпа — сукупність осіб, об'єднаних спільною метою, ідеєю, працею; сукупність індивідів, що взаємодіють певним чином на основі сподівань кожного члена групи, що розділяються, відносно інших.

Новинка!!: Сленг і Соціальна група · Побачити більше »

Український сленг

Український сленґ — стиль мови, який є протилежним формальній, офіційній мові.

Новинка!!: Сленг і Український сленг · Побачити більше »

Франко Іван Якович

Іва́н Я́кович Фра́нко́ (27 серпня 1856, с. Нагуєвичі — 28 травня 1916, Львів, Австро-Угорщина) — видатний український письменник, поет, публіцист, перекладач, учений, громадський і політичний діяч.

Новинка!!: Сленг і Франко Іван Якович · Побачити більше »

Феня

Феня — мова, що сформувалася на Русі в епоху Середньовіччя і спочатку використовувалася бродячими торговцями офенями.

Новинка!!: Сленг і Феня · Побачити більше »

Микитенко Іван Кіндратович

Іван Кіндратович Микитенко (Рівне, Херсонська губернія, Російська імперія (нині Кіровоградська область, Україна) — 4 жовтня 1937, околиця Харкова, Українська РСР) — український письменник і драматург.

Новинка!!: Сленг і Микитенко Іван Кіндратович · Побачити більше »

Молодіжний сленг

Молодіжний сленг — соціолект людей у віці 12 — 22 років, що виник із протиставлення себе не стільки старшому поколінню, скільки офіційній системі.

Новинка!!: Сленг і Молодіжний сленг · Побачити більше »

Жаргон

Жаргон або жарґон (jargon — «незрозуміла мова»; «безглу́здя»; «ґелґота́ння»; від гало-ром. gargone — «базікання») — соціолект (один з різновидів соціальних діалектів), який відрізняється від літературної мови використанням специфічної, експресивно забарвленої лексики, синонімічної до слів загального вжитку, а також фразеології, часом особливостями вимови.

Новинка!!: Сленг і Жаргон · Побачити більше »

Бердник Олесь Павлович

Олександр Павлович (Олесь) Бердник (27 листопада 1926, офіційно 25 грудня 1927 — 18 березня 2003) — український письменник-фантаст, філософ, громадський діяч.

Новинка!!: Сленг і Бердник Олесь Павлович · Побачити більше »

Винниченко Володимир Кирилович

Винниче́нко Володи́мир Кири́лович (/ Державний архів Кіровоградської області. Ф. 349, оп. 1, спр. 25, арк. 51 зв., Єлисаветград, Херсонська губернія, Російська імперія —, Мужен, Франція) — український політичний та державний діяч, прозаїк, драматург та художник.

Новинка!!: Сленг і Винниченко Володимир Кирилович · Побачити більше »

Верлан (сленг)

Верла́н (verlan) — пласт лексики в складі французького молодіжного сленгу, створений на базі слів літературної мови, приголосні звуки яких ідуть у зворотному порядку, а голосні часто замінюються на eu (Arabe → beur «араб», mec → keum «хлопець», mère → reum «мати»).

Новинка!!: Сленг і Верлан (сленг) · Побачити більше »

Діалект

Діале́кт (грец. διαλέγομαι, dialegomai «розмовляти, спілкуватись, вести розмову один з одним» звідки διάλεκτος — наріччя, говір, мова, якою спілкується між собою певна група людей) — різновид мови, що вживається як засіб порозуміння особами, пов'язаними між собою територією, фаховою або соціальною спільністю.

Новинка!!: Сленг і Діалект · Побачити більше »

Діалектологія

Діалектоло́гія (διάλεκτος — наріччя, говір і λόγος — слово, вчення) — розділ мовознавства, що вивчає діалектну мову, її просторову варіативність і територіальну диференціацію, історію формування мовно-територіальних утворень і окремих мовних явищ, співвідношення і взаємодію з іншими формами існування мови етносу — літературною, просторіччям, соціальними діалектами.

Новинка!!: Сленг і Діалектологія · Побачити більше »

Електронна пошта

Thunderbird. Електро́нна по́шта або е-пошта (e-mail, або email, скорочення від electronic mail) — спосіб обміну цифровими повідомленнями між людьми з використанням цифрових пристроїв, таких як комп'ютери та мобільні телефони, що робить можливим пересилання даних будь-якого змісту (текстові документи, аудіо-, відеофайли, архіви, програми).

Новинка!!: Сленг і Електронна пошта · Побачити більше »

Перенаправлення тут:

Сленґ, Сленґізм.

ВихідніВхідний
Гей! Ми на Facebook зараз! »