Логотип
Юніонпедія
Зв'язок
Завантажити з Google Play
Новинка! Завантажити Юніонпедія на вашому Android™ пристрої!
безкоштовно
Більш швидкий доступ, ніж браузер!
 

Рідина

Індекс Рідина

Рідина набуває форми ємності, у якій вона перебуває Рідина́ — один з основних агрегатних станів речовини нарівні з газом та твердим тілом.

45 відносини: Крапля, Кавітація, Капілярний ефект, Кипіння, Конденсація, Коефіцієнт теплового розширення, Коефіцієнт поверхневого натягу, Кельвін, Пружність, Пружна рідина, Паскаль (одиниця), Парціальний тиск, Питома теплота пароутворення, Плинність, Поверхня, Поверхнево-активні речовини, Перегріта рідина, Агрегатний стан, Адаменко Ірина Іванівна, Аномальна рідина, Насичена пара, Суміш (хімія), Стисливість, Сили Ван дер Ваальса, Тверде тіло, Тиксотропна рідина, Температура, Температура кипіння, Феромагнітна рідина, Модуль всебічного стиску, Молекула, Металічний зв'язок, Мембрана, Закон Паскаля, Закон Гука, Баротропна рідина, Безрозмірнісна фізична величина, Випаровування, Вода, Гравітаційне поле, Дисоціація (хімія), Ідеальна рідина, Електроліти, Леонард Ейлер, 0 (число).

Крапля

водопровідного крана праворуч праворуч Кра́пля, крапли́на або ка́пля — невеликий об'єм рідини, обмежений повністю або майже повністю вільною поверхнею.

Новинка!!: Рідина і Крапля · Побачити більше »

Кавітація

гребного гвинта в експериментальному водному тунелі шестереному насосі Кавіта́ція (від Cavitas — пустота, порожнина) (кавитация, cavitation, Blasenbildung f, Hohlsog m, Hohlraumbildung f) — утворення всередині рідини порожнин, заповнених газом, парою або їх сумішшю (кавітаційних бульбашок), тобто порушення суцільності рідини.

Новинка!!: Рідина і Кавітація · Побачити більше »

Капілярний ефект

Капілярний ефект у тонких трубках різної товщини й з різним змочуванням Капілярний ефект - явище підвищення або зниження рівня рідини у капілярах в порівнянні з тим значенням, яке вимагає закон сполучених посудин.

Новинка!!: Рідина і Капілярний ефект · Побачити більше »

Кипіння

води Кипі́ння — швидке випаровування рідини, яке виникає при нагріванні рідини до точки кипіння.

Новинка!!: Рідина і Кипіння · Побачити більше »

Конденсація

Приклад конденсації - роса на павутинні Скупчення продуктів конденсації призводить до виникнення туману Конденса́ція (від condensare — згущувати) — процес переходу газу або насиченої пари в рідину чи тверде тіло внаслідок охолодження або стиснення їх.

Новинка!!: Рідина і Конденсація · Побачити більше »

Коефіцієнт теплового розширення

Температу́рний коефіціє́нт об'є́много розши́рення (\alpha_V або \alpha)ДСТУ 3651.1-97 Метрологія.

Новинка!!: Рідина і Коефіцієнт теплового розширення · Побачити більше »

Коефіцієнт поверхневого натягу

Коефіціє́нт поверхне́вого на́тягу — кількісна характеристика поверхневого натягу рідини.

Новинка!!: Рідина і Коефіцієнт поверхневого натягу · Побачити більше »

Кельвін

Кельвін (позначення K) — одиниця вимірювання температури в системі СІ, одна з семи основних одиниць цієї системи.

Новинка!!: Рідина і Кельвін · Побачити більше »

Пружність

Пру́жність (Elastizität, elasticity, déformation élastique) — властивість тіл відновлювати свою форму й об'єм (тверді тіла) або лише об'єм (рідини й гази) після припинення дії зовнішніх сил (або причин, наприклад нагрівання), що спричинили їхню деформацію.

Новинка!!: Рідина і Пружність · Побачити більше »

Пружна рідина

Пружна рідина (жидкость упругая; elastic liquid; elastische Flüssigkeit f) — рідина, яка легко змінює свій об'єм, а, отже, і густину в залежності від тиску і температури.

Новинка!!: Рідина і Пружна рідина · Побачити більше »

Паскаль (одиниця)

Паска́ль (Па, Pa) — одиниця вимірювання тиску в системі СІ.

Новинка!!: Рідина і Паскаль (одиниця) · Побачити більше »

Парціальний тиск

Парціа́льний тиск (від partialis — частковий) — внесок газу певного роду в загальний тиск суміші газів і відповідає тиску, під яким перебував би газ, що входить до складу газової суміші, коли б він один займав об'єм, рівний об'ємові суміші при тій же температурі.

Новинка!!: Рідина і Парціальний тиск · Побачити більше »

Питома теплота пароутворення

Питóма теплотá пароутвóрення і конденсáції (L, r) — кількість теплоти, яку необхідно надати одиниці маси речовини в рівноважному ізобарично-ізотермічному процесі для перетворення її в пару за температури кипіння, або ж кількість теплоти, що виділяється під час конденсації речовини: де Q — кількість теплоти, отримана речовиною при випаровуванні (або, що виділилася при конденсації), m — маса речовини, що випаровується (або конденсується).

Новинка!!: Рідина і Питома теплота пароутворення · Побачити більше »

Плинність

Пли́нність — властивість тіл деформуватися з перебігом часу під дією зовнішніх впливів (силових, теплових тощо).

Новинка!!: Рідина і Плинність · Побачити більше »

Поверхня

Приклад простої поверхні Поверхня в математиці, особливо в топології, це двовимірний топологічний многовид.

Новинка!!: Рідина і Поверхня · Побачити більше »

Поверхнево-активні речовини

Поверхне́во-акти́вні речови́ни (ПАР, сурфактанти, детергенти) — хімічні речовини, які знижують поверхневий натяг рідини, полегшуючи розтікання, у тому числі знижуючи поверхневий натяг на межі двох рідин.

Новинка!!: Рідина і Поверхнево-активні речовини · Побачити більше »

Перегріта рідина

Перегрі́та рідина́ (superheated liquid.) — рідина, що нагріта до температури, вищої за температуру кипіння.

Новинка!!: Рідина і Перегріта рідина · Побачити більше »

Агрегатний стан

thumb thumb Серія із трьох малюнків ілюструє зміну атомної будови трьох агрегатних станів: газу, рідини та твердого тіла Агрегáтний стан — термодинамічний стан речовини, сильно відмінний за своїми фізичними властивостями від інших станів цієї ж речовини.

Новинка!!: Рідина і Агрегатний стан · Побачити більше »

Адаменко Ірина Іванівна

Іри́на Іва́нівна Ада́менко (*25 січня 1935, Київ — †1 жовтня 2010) — український науковець, доктор фізико-математичних наук, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Новинка!!: Рідина і Адаменко Ірина Іванівна · Побачити більше »

Аномальна рідина

Рідина аномальна (жидкость аномальная; abnormal liquid; Anomalflüssigkeit f) –.

Новинка!!: Рідина і Аномальна рідина · Побачити більше »

Насичена пара

Наси́чена па́ра — пара, що перебуває в термодинамічній рівновазі з рідиною або твердим тілом.

Новинка!!: Рідина і Насичена пара · Побачити більше »

Суміш (хімія)

Суміш — фізико-хімічна система, до складу якої входять дві або кілька хімічних сполук (компонент).

Новинка!!: Рідина і Суміш (хімія) · Побачити більше »

Стисливість

Сти́сливість — фізична величина, що характеризує відносну зміну об'єму речовини (газу, рідини або твердого тіла) під тиском.

Новинка!!: Рідина і Стисливість · Побачити більше »

Сили Ван дер Ваальса

Потенціал між двома атомами аргону. ''Ван дер Ваальсовим силам'' відповідає ділянка на віддалі понад 4\AA Си́ли Ван дер Ваа́льса — сили міжмолекулярної взаємодії з енергією 0,8 — 8,16 кДж/моль, загальний термін для позначення сил взаємодії між нейтральними атомами на далекій, у порівнянні з розмірами атомів, відстані.

Новинка!!: Рідина і Сили Ван дер Ваальса · Побачити більше »

Тверде тіло

Модель будови кристалічного твердого тіла Тверде́ ті́ло (solid) — агрегатний стан речовини, що характеризується стабільністю форми на відміну від інших агрегатних станів рідини та газу.

Новинка!!: Рідина і Тверде тіло · Побачити більше »

Тиксотропна рідина

Рідина тиксотропна (жидкость тиксотропная; thixotropic fluid; thixotrope Flüssigkeit f) – рідина, в якій при сталій швидкості деформування напруга зсуву зменшується в часі.

Новинка!!: Рідина і Тиксотропна рідина · Побачити більше »

Температура

Температура, виміряна рідинним термометром біметалевої пластини Температура (середній рядок) на термометрі з цифровою шкалою Температура на шкалі пірометра Температу́ра (від temperatura — належне змішування, нормальний стан) — фізична величина, яка описує стан термодинамічної системи.

Новинка!!: Рідина і Температура · Побачити більше »

Температура кипіння

Температу́ра (то́чка) кипі́ння і конденса́ції (температура кипения; boiling point; Siedetemperatur f) — температура, при якій пружність насиченої пари дорівнює зовнішньому тискові; при досягненні цієї температури рідина починає кипіти.

Новинка!!: Рідина і Температура кипіння · Побачити більше »

Феромагнітна рідина

Феромагнітна рідина під впливом неодимового магніта Феромагнітна рідина (ФМР, магнітна рідина) — рідина, що сильно поляризується в присутності магнітного поля.

Новинка!!: Рідина і Феромагнітна рідина · Побачити більше »

Модуль всебічного стиску

Ілюстрація всебічного стиску Мо́дуль всебі́чного сти́ску — характеристика пружних властивостей ізотропних середовищ, один із модулів пружності.

Новинка!!: Рідина і Модуль всебічного стиску · Побачити більше »

Молекула

води Структура частини подвійної спіралі ДНК Моле́кула (новолат. molecula, зменшувально від moles — маса) — здатна до самостійного існування, електрично нейтральна частинка речовини, що має її основні хімічні властивості, які визначаються її складом та будовою.

Новинка!!: Рідина і Молекула · Побачити більше »

Металічний зв'язок

цинку. Металі́чний зв'язо́к — тип хімічного зв'язку, при якому валентні електрони атомів делокалізуються і починають взаємодіяти з атомними остовами усього тіла.

Новинка!!: Рідина і Металічний зв'язок · Побачити більше »

Мембрана

* Мембрана (у техніці) — гнучка або пружна, закріплена на замкненому контурі перетинка, що відокремлює дві порожнини;.

Новинка!!: Рідина і Мембрана · Побачити більше »

Закон Паскаля

Закон Паскаля (основне рівняння гідростатики) — тиск на рідину в стані теплової рівноваги передається в усіх напрямках однаково.

Новинка!!: Рідина і Закон Паскаля · Побачити більше »

Закон Гука

Коливання гармонічного осцилятора, для якого справедливий закон Гука Закон Гука встановлює лінійну залежність між деформаціями та механічними напруженнями.

Новинка!!: Рідина і Закон Гука · Побачити більше »

Баротропна рідина

Баротропна рідина — рідина, густина якої є функцією тільки тиску і не залежить від температури згідно з рівнянням стану.

Новинка!!: Рідина і Баротропна рідина · Побачити більше »

Безрозмірнісна фізична величина

Безрозмірнісна фізична величина або фізична величина з розмірністю одиниця – Basic and General Concepts and Associated Terms (безразмерная физическая величина; dimensionless quantity; non-dimentional physical quantity; dimensionsloser physikalischer Grad) — фізична величина, в розмірності якої всі степені розмірностей основних величин дорівнюють нулю.

Новинка!!: Рідина і Безрозмірнісна фізична величина · Побачити більше »

Випаровування

Конденсація водяної пари в повітрі над чашкою гарячої води Випаро́вування — процес переходу рідини в газоподібний стан, відбувається при будь-якій температурі (на відміну від кипіння, що відбувається при певній температурі).

Новинка!!: Рідина і Випаровування · Побачити більше »

Вода

(при 0 °C) |- | Питома теплоємність || 4200 Дж/(кг·°C) |- | Динамічна в'язкість || 0,00101 Па·с(при 20 °C) |- | Кінематична в'язкість || 0,01012 см2/с(при 20 °C) |- | --> Вода́, Н2O — хімічна речовина у вигляді прозорої, безбарвної рідини без запаху і смаку, (в нормальних умовах).

Новинка!!: Рідина і Вода · Побачити більше »

Гравітаційне поле

Гравітація утримує планети на навколосонячних орбітах. (масштаб спотворено) Гравітаційне поле – фізичне поле, реальність, через яку здійснюється гравітаційна взаємодія мас.

Новинка!!: Рідина і Гравітаційне поле · Побачити більше »

Дисоціація (хімія)

Дисоціа́ція (dissociation, Dissoziation f) — хімічний процес розкладу молекул на простіші молекули, атоми, атомні групи або йони.

Новинка!!: Рідина і Дисоціація (хімія) · Побачити більше »

Ідеальна рідина

Ідеа́льна рідина́ — уявна рідина (або газ), позбавлена в'язкості і теплопровідності та процесів, пов'язаних з ними.

Новинка!!: Рідина і Ідеальна рідина · Побачити більше »

Електроліти

Електролі́ти (англ. electrolytes, нім. Elektrolyte m pl) — речовини, розплави або розчини яких проводять електричний струм внаслідок дисоціації на іони, проте самі речовини не проводять електричний струм.

Новинка!!: Рідина і Електроліти · Побачити більше »

Леонард Ейлер

Леона́рд Е́йлер (Leonhard Euler; стандартна німецька —, стандартна швейцарська німецька —); 15 квітня 1707, Базель, Швейцарія —, Санкт-Петербург, Російська імперія) — швейцарський, російський і німецький математик та фізик, який провів більшу частину свого життя в Росії та Німеччині. Традиційне написання «Ейлер» походить від. Ейлер здійснив важливі відкриття в таких різних галузях математики, як математичний аналіз та теорія графів. Він також ввів велику частину сучасної математичної термінології і позначень, зокрема у математичному аналізі, як, наприклад, поняття математичної функції. Ейлер відомий також завдяки своїм роботам в механіці, динаміці рідини, оптиці та астрономії, інших прикладних науках. Ейлер вважається найвидатнішим математиком 18-го століття, а, можливо, навіть усіх часів. Він також є одним з найбільш плідних — збірка всіх його творів зайняла б 60—80 томів. Вплив Ейлера на математику описує висловлювання «Читайте Ейлера, читайте Ейлера, він є метром усіх нас», яке приписується Лапласові (Lisez Euler, lisez Euler, c'est notre maître à tous). Ейлер увічнений у шостій серії швейцарських 10 франків і на численних швейцарських, німецьких та російських поштових марках. На його честь названо астероїд 2002 Ейлер. Він також відзначений лютеранською церквою в церковному календарі (24 травня) — Ейлер був побожним християнином, вірив у біблійну непогрішність, рішуче виступав проти видатних атеїстів свого часу.

Новинка!!: Рідина і Леонард Ейлер · Побачити більше »

0 (число)

0 (нуль від nullus — ніякий) — цифра й одночасно число, нейтральний елемент для операції додавання.

Новинка!!: Рідина і 0 (число) · Побачити більше »

Перенаправлення тут:

Рідини, Рідкий стан.

ВихідніВхідний
Гей! Ми на Facebook зараз! »