Логотип
Юніонпедія
Зв'язок
Завантажити з Google Play
Новинка! Завантажити Юніонпедія на вашому Android™ пристрої!
Установити
Більш швидкий доступ, ніж браузер!
 

Розчинник

Індекс Розчинник

Розчи́нник — індивідуальна хімічна сполука або суміш, здатна розчиняти різні речовини, тобто утворювати з ними однорідні системи змінного складу, що складаються з двох або більшого числа компонентів — розчини.

27 відносини: Ксилени, Полярність, Полярний розчинник, Ацитність, Ацетон, Скипидар, Сольвент, Толуен, Технічні умови, Температура, Температура самозаймання, Температура спалаху, Температура кипіння, Фарба, Фармацевтична енциклопедія, Метали, Метанол, Земля, Бутиловий спирт, Бензин, Бензен, Вайт-спірит, Гранично допустима концентрація, Етилацетат, Етери, Ебуліоскопічна константа, Електродний потенціал.

Ксилени

Ксиле́ни, ксило́ли (від ξύλον, xylon — деревина) — органічні сполуки ряду аренів, ізомери складу C6H4(CH3)2.

Новинка!!: Розчинник і Ксилени · Побачити більше »

Полярність

Полярність (← polaris ← πόλος — «вісь обертання») — наявність виділеного напрямку, в переносному сенсі — протиставлення двох сутностей.

Новинка!!: Розчинник і Полярність · Побачити більше »

Полярний розчинник

Пол́ярний розч́инник — розчинник, молекули якого є диполями.

Новинка!!: Розчинник і Полярний розчинник · Побачити більше »

Ацитність

Ацитність (ацитность, acity) — величина, що характеризує кислотні властивості чистого рідкого розчинника та його здатність сольватувати йони.

Новинка!!: Розчинник і Ацитність · Побачити більше »

Ацетон

Ацето́н, пропано́н (від acetum — оцет) — перший представник гомологічного ряду аліфатичних кетонів.

Новинка!!: Розчинник і Ацетон · Побачити більше »

Скипидар

Скипидар, заст. шпигина́р, також терпентинова олія, терпентин — складна суміш вуглеводнів, головним чином, терпенових.

Новинка!!: Розчинник і Скипидар · Побачити більше »

Сольвент

Сольвент, Сольвент-нафта (сольвент, сольвент-нефть; solvent, solvent-naphtha; Solventnaphtha n) – рідка безбарвна або світло-жовта суміш ароматичних вуглеводнів.

Новинка!!: Розчинник і Сольвент · Побачити більше »

Толуен

Толуен або толуол — гомолог бензену.

Новинка!!: Розчинник і Толуен · Побачити більше »

Технічні умови

люмінісцентних ламп Техні́чні умо́ви (ТУ) — нормативний документ, що встановлює внутрішні технічні вимоги, яким повинна відповідати продукція, процес або послуга, та визначає процедури, за допомогою яких може бути встановлено, чи дотримані такі вимоги.

Новинка!!: Розчинник і Технічні умови · Побачити більше »

Температура

Температура, виміряна рідинним термометром біметалевої пластини Температура (середній рядок) на термометрі з цифровою шкалою Температура на шкалі пірометра Температу́ра (від temperatura — належне змішування, нормальний стан) — фізична величина, яка описує стан термодинамічної системи.

Новинка!!: Розчинник і Температура · Побачити більше »

Температура самозаймання

Температу́ра самозайма́ння — найнижча температура матеріалу (речовини), за якої за встановленими умовами випробувань відбувається різке збільшення швидкості екзотермічних реакцій окиснення матеріалу (речовини), які закінчуються полуменевим горінням.

Новинка!!: Розчинник і Температура самозаймання · Побачити більше »

Температура спалаху

Температу́ра спа́лаху — найнижча температура матеріалу (речовини), за якої за встановленими умовами випробувань над його поверхнею утворюється пара, здатна спричинити спалах у повітрі під впливом джерела запалювання, але швидкість утворення пари недостатня для підтримання стійкого горіння.

Новинка!!: Розчинник і Температура спалаху · Побачити більше »

Температура кипіння

Температу́ра (то́чка) кипі́ння і конденса́ції (температура кипения; boiling point; Siedetemperatur f) — температура, при якій пружність насиченої пари дорівнює зовнішньому тискові; при досягненні цієї температури рідина починає кипіти.

Новинка!!: Розчинник і Температура кипіння · Побачити більше »

Фарба

Фарба. Фарби. Ґрунтовка (праймер) Фа́рба (від Farbe), рідше барва — речовина для забарвлювання предметів у той чи інший колір, для малювання картин, для захисту виробів або будов від дії зовнішнього середовища.

Новинка!!: Розчинник і Фарба · Побачити більше »

Фармацевтична енциклопедія

«Фармацевтична енциклопедія» — українське довідкове видання, яке містить статті з фармацевтичної науки і практики: хімічне, організаційно-економічне, технологічне виробництво ліків і конструювання лікарських систем, методи контролю і реалізації, сертифікації, стандартизації лікарських засобів, вивчення лікарських рослин, лабораторна діагностика тощо.

Новинка!!: Розчинник і Фармацевтична енциклопедія · Побачити більше »

Метали

галію золота заліза високої (99,97%) чистоти ртуті Мета́ли (від μέταλλον — «шахта», «кар'єр», «добування з надр землі») — клас хімічних елементів і речовин з такими хімічними та фізичними властивостями.

Новинка!!: Розчинник і Метали · Побачити більше »

Метанол

Метано́л (інші назви: метиловий спирт, карбінол, деревний спирт); формула: CH3OH — найпростіший одноатомний спирт, безбарвна рідина зі слабким спиртовим запахом.

Новинка!!: Розчинник і Метанол · Побачити більше »

Земля

Земля́ — третя від Сонця планета Сонячної системи, єдина планета, на якій відоме життя, домівка людства. Земля належить до планет земної групи і є найбільшою з цих планет у Сонячній системі. Землю іноді називають світом, латинською назвою Терра або грецькою — Гея. Земля є об'єктом дослідження значної кількості наук про Землю. Вивчення Землі як небесного тіла належить до царини астрономії, будову і склад Землі вивчає геологія, стан атмосфери — метеорологія, сукупність проявів життя на планеті — біологія. Географія дає опис особливостей рельєфу поверхні планети — океанів, морів, озер та річок, материків та островів, гір та долин, а також людські поселення й суспільні утворення: міста й села, держави, економічні райони тощо.

Новинка!!: Розчинник і Земля · Побачити більше »

Бутиловий спирт

Бутиловий спирт або бутанол (C4H9OH) — безбарвна рідина з характерним запахом сивушного масла.

Новинка!!: Розчинник і Бутиловий спирт · Побачити більше »

Бензин

Автомобільний 80-й бензин Бензи́н (petrol, gasoline; Benzin; benzine, essence; бензин) — природна (одержують з нафти) або штучно одержана суміш вуглеводнів різної будови, які киплять найчастіше між 40 °C і 205 °C.

Новинка!!: Розчинник і Бензин · Побачити більше »

Бензен

Бензе́н (також бензо́л) — перший представник гомологічного ряду ароматичних вуглеводнів, молекулярна формула C6H6.

Новинка!!: Розчинник і Бензен · Побачити більше »

Вайт-спірит

праворуч Вайт-спірит (White Spirit., від white. — білий, безбарвний і spirit. — (в даному контексті) спирт, бензин) — бензин-розчинник, суміш рідких аліфатичних і ароматичних вуглеводнів, що отримують прямою перегонкою нафти іноді з додатковим гідроочищенням.

Новинка!!: Розчинник і Вайт-спірит · Побачити більше »

Гранично допустима концентрація

Грани́чно допусти́ма концентра́ція (ГДК), (maximum allowable concentration, maximum permissible concentration; höchst zulässige Konzentration f, Toleranzkonzentration f) — показник безпечного рівня вмісту шкідливих речовин в навколишньому середовищі.

Новинка!!: Розчинник і Гранично допустима концентрація · Побачити більше »

Етилацетат

Ети́лацета́т — органічна сполука ряду естерів.

Новинка!!: Розчинник і Етилацетат · Побачити більше »

Етери

Ете́ри або прості́ ефі́ри — органічні речовини, молекули яких складаються з двох вуглеводневих радикалів, сполучених між собою атомом кисню.

Новинка!!: Розчинник і Етери · Побачити більше »

Ебуліоскопічна константа

Ебу́ліоскопі́чна конста́нта (эбулиоскопическая постоянная, ebullioscopic constant) — величина E, яка характеризує властивiсть розчинника кипiти при вищій температурі і, якщо в ньому розчинена інша речовина, не летка при температурі кипіння розчину.

Новинка!!: Розчинник і Ебуліоскопічна константа · Побачити більше »

Електродний потенціал

Електродний потенціал — різниця електричних потенціалів між електродом та електролітом, в контакті з яким він знаходиться (найчастіше між металом і розчином електроліту).

Новинка!!: Розчинник і Електродний потенціал · Побачити більше »

Перенаправлення тут:

Розчинники, Органічний розчинник, Органічні розчинники.

ВихідніВхідний
Гей! Ми на Facebook зараз! »