Логотип
Юніонпедія
Зв'язок
Завантажити з Google Play
Новинка! Завантажити Юніонпедія на вашому Android™ пристрої!
Установити
Більш швидкий доступ, ніж браузер!
 

Риторика

Індекс Риторика

Еразм Роттердамський був популяризатором класичної риторики Рито́рика — це наука про способи переконання та впливу на аудиторію з урахуванням її особливостей.

95 відносини: XX століття, Кімната, Краса, Камінь, Київська Русь, Києво-Могилянська колегія, Кирило Турівський, Конфесія, Публічний виступ, Правильність, Правосуддя, Практика, Проповідь, Письмо, Послуга, Подія, Політична партія, Політик, Політика, Поезія, Переконування, Основні категорії класичної риторики, Ораторське мистецтво, Обвинувач, Аудиторія, Арістотель, Наука, Наукове дослідження, Науковець, Навчання, Радивиловський Антін, Риторичні фігури, Риторика у театрі, Родина, Розвиток, Розмова (значення), Реклама, Суспільство, Структура тексту, Стародавня Греція, Стародавній Рим, Стефан (Яворський), Слово, Середньовіччя, Твір, Тостмастерс Інтернешнл, Теорія, Учитель, Увага, Уміння, ..., Філософія, Фраза, Фахівець, Фармацевтична енциклопедія, Феофан Прокопович, Християнство, Хвороба, Хосе Луїс Рамірес, Цитата, Цицерон, Юрґен Габермас, Місяць, Маршалл Маклуен, Мова, Мета, Вітторіо Гесле, Візантійська імперія, Висловлювання (мовознавство), Вимова, Гра, Грамотність, Громадянин, Голова, Георгій (Кониський), Думка (значення), Діяльність, Дружба, Дитинство, Димитрій (Туптало), Довіра, Демосфен, Європа, Ізборники, Іларіон, Інформація, Людина, Лазар (Баранович), Лекція, Йосиф Кононович-Горбацький, Йоаникій Галятовський, 1073, 1076, 1637, 1659, 1665. Розгорнути індекс (45 більше) »

XX століття

XX століття — століття, яке розпочалося 1 січня 1901 року і закінчилося 31 грудня 2000 року; двадцяте століття нашої ери і десяте століття II тисячоліття.

Новинка!!: Риторика і XX століття · Побачити більше »

Кімната

Кімна́та, ківна́та (від komnata) — відокремлена стінами або перегородками частина будинку, квартири для проживання в ній.

Новинка!!: Риторика і Кімната · Побачити більше »

Краса

Жуля Жозефа Лефевра Краса — абстрактна властивість речі, ідеї, місця чи живої істоти, зокрема людини, що приносить відчуття приємності, яке відповідає задоволенню.

Новинка!!: Риторика і Краса · Побачити більше »

Камінь

Камені на дні водойми. 78-тонний камінь-валун Ка́мінь (stone, Stein) — тверда гірська порода чи мінерал у вигляді суцільної маси або окремих шматків.

Новинка!!: Риторика і Камінь · Побачити більше »

Київська Русь

Ки́ївська Русь (у джерелах сучасники називали цю державу Русь або Ру́ська земля́, Роусь; Ки́ївська Русь — термін на означення цієї державиВойтович Л. // Вісник Львівського у-ту. Серія історична. — 2011. — Вип. 46. — С. 21.) — середньовічна держава-імперія на території Східної Європи з центром у Києві, яка існувала з кінця IX до середини XIII століть і являла собою об'єднання руських князівств під владою династії Рюриковичів.

Новинка!!: Риторика і Київська Русь · Побачити більше »

Києво-Могилянська колегія

Митрополит Петро Могила — відновлювач Київської Академії Ки́єво-Могиля́нська коле́гія (також відома під назвою Києво-Могилянський колегіум та Київська Академія) — вищий навчальний заклад, заснований святим Петром Могилою в Києві 1632 як правонаступник стародавньої Київської Академії, заснованої Ярославом Мудрим.

Новинка!!: Риторика і Києво-Могилянська колегія · Побачити більше »

Кирило Турівський

Кирило Турівський (Туровський; близько 1130 — після 1182) — єпископ Турівський, руський мислитель, красномовний проповідник (збереглося близько 10 проповідей), автор багатьох повчань, урочистих Слів і молитовних текстів.

Новинка!!: Риторика і Кирило Турівський · Побачити більше »

Конфесія

Конфе́сія (confessio — визнання) — особливість віросповідання в межах певного релігійного вчення, а також об'єднання віруючих, послідовників цього релігійного віросповідання.

Новинка!!: Риторика і Конфесія · Побачити більше »

Публічний виступ

Палаццо Мадама, резиденції Сенату Італії в Римі. Публі́чний ви́ступ — це різновид усного спілкування.

Новинка!!: Риторика і Публічний виступ · Побачити більше »

Правильність

У математичній логіці, логічна система має властивість правильності тоді і тільки тоді, коли її правила виводу доводять тільки формули, що є чинними щодо її семантики.

Новинка!!: Риторика і Правильність · Побачити більше »

Правосуддя

Правосуддя — самостійна галузь державної діяльності, яку здійснює суд шляхом розгляду і вирішення у судових засіданнях в особливій, встановленій законом, процесуальній формі цивільних, кримінальних, господарських, адміністративних справ.

Новинка!!: Риторика і Правосуддя · Побачити більше »

Практика

археологічна практика Практика (πράξις «діяльність») — доцільна і цілеспрямована діяльність, яку суб'єкт здійснює для досягнення певної мети.

Новинка!!: Риторика і Практика · Побачити більше »

Проповідь

Про́повідь (Ομιλία) — у вузькому значенні, християнська церковна настанова, завданням якої є розповісти і розтлумачити слухачам вчення Ісуса Христа; офіційна назва в українському православ'ї — Слово; також неофіційна назва в українському протестантстві.

Новинка!!: Риторика і Проповідь · Побачити більше »

Письмо

Повісті временних літ. Письмо́ — знакова система фіксації мови на площині за допомогою умовних ідеографічних елементів двох вимірів для передачі інформації на відстані й закріплення її в часі.

Новинка!!: Риторика і Письмо · Побачити більше »

Послуга

По́слуги — це дії, результат яких споживається в процесі їхнього виконання.

Новинка!!: Риторика і Послуга · Побачити більше »

Подія

Поді́я — зміна властивостей об'єкта, взаємодія між об'єктами, утворення нового об'єкта або знищення існуючого об'єкта.

Новинка!!: Риторика і Подія · Побачити більше »

Політична партія

Політи́чна па́ртія — особлива громадська організація (об'єднання), яка прагне досягти мети, загальної для її членів шляхом отримання і здійснення політичної влади.

Новинка!!: Риторика і Політична партія · Побачити більше »

Політик

G20 Політик — особа, яка професійно займається політичною діяльністю, обіймає чи прагне до певної громадської посади.

Новинка!!: Риторика і Політик · Побачити більше »

Політика

Полі́тика (від πολιτική — діяльність самоуправління у полісі (місто, держава), а подалі — «мистецтво управління» державою і суспільством) — діяльність з управління та керівництва суспільством на основі публічної влади.

Новинка!!: Риторика і Політика · Побачити більше »

Поезія

Пое́зія (ποίησις — «творчість» від ποιέω — «роблю», «творю») — художньо-образна словесна творчість, в якій мова використовується з естетичною чи евокативною (знаково-символічною) метою окрім або замість самої денотації.

Новинка!!: Риторика і Поезія · Побачити більше »

Переконування

Переконування або Персва́зія (persuasio — умовляння; persuadere — намовляти, переконувати; англ. persuasion — переконування, намова, умовляння) — свідоме вживання письмового або усного слова, образу тощо з метою ефективного впливу на чиїсь переконання, погляди, рішення; здобуття чиєїсь підтримки, схвалення пропонованих поглядів, способів поведінки, намірів, ухвал.

Новинка!!: Риторика і Переконування · Побачити більше »

Основні категорії класичної риторики

Основні́ катего́рії класи́чної рито́рики — це найзагальніші поняття, які виявлені в ораторській діяльності і які стосуються основних її аспектів.

Новинка!!: Риторика і Основні категорії класичної риторики · Побачити більше »

Ораторське мистецтво

Ора́торське мисте́цтво — це досконале вміння говорити до групи людей у структурований, виважений спосіб із наміром надати інформацію, вплинути, чи розважити слухачів, що у широкому сенсі є розділом мистецтва.

Новинка!!: Риторика і Ораторське мистецтво · Побачити більше »

Обвинувач

Обвинува́ч — особа або орган, який складає й підтримує під час судового процесу вимогу покарання звинуваченого.

Новинка!!: Риторика і Обвинувач · Побачити більше »

Аудиторія

Аудитóрія або авдито́рія (auditorium, від auditor — «слухач») — у збірному сенсі: це публіка, соціальна спільність людей, об’єднана взаємодією з комунікатором (індивідом або групою), які володіють інформацією та доводять її до цієї спільності.

Новинка!!: Риторика і Аудиторія · Побачити більше »

Арістотель

Арісто́тель (часто також Аристо́тель; Αριστοτέλης; 384 до н. е., Стагіра — 322 до н. е., Халкіда) — давньогрецький вчений-енциклопедист, філософ і логік, засновник класичної (формальної) логіки.

Новинка!!: Риторика і Арістотель · Побачити більше »

Наука

Множина Мандельброта — як ілюстрація фрактальної границі між відомим і невідомим Нау́ка — сфера діяльності людини, спрямована на отримання (вироблення і систематизацію у вигляді теорій, гіпотез, законів природи або суспільства тощо) нових знань про навколишній світ.

Новинка!!: Риторика і Наука · Побачити більше »

Наукове дослідження

Наукове дослідження — процес дослідження певного об'єкта (предмета або явища) за допомогою наукових методів, що має на меті встановлення закономірностей його виникнення, розвитку і перетворення в інтересах раціонального використання у практичній діяльності людей.

Новинка!!: Риторика і Наукове дослідження · Побачити більше »

Науковець

Юрій Котермак (Дрогобич) на українській поштовій марці Науко́вець, також вчéний, учéний — знавець щонайменше однієї галузі науки, котрий у своїх дослідженнях застосовує лише наукові методи.

Новинка!!: Риторика і Науковець · Побачити більше »

Навчання

Школа XX ст. діє за принципом не читання думок в мозку, а закачування знань в мозок. Картка «Франція в XX ст.» Навча́ння — це організована, двостороння діяльність, спрямована на максимальне засвоєння та усвідомлення навчального матеріалу і подальшого застосування отриманих знань, умінь та навичок на практиці.

Новинка!!: Риторика і Навчання · Побачити більше »

Радивиловський Антін

Анто́ній Радивило́вський (? — †, Київ) — український православний церковний діяч і письменник.

Новинка!!: Риторика і Радивиловський Антін · Побачити більше »

Риторичні фігури

Риторичні фігури (від ῥήτωρ ‘оратор’ та figura ‘зовнішній вигляд, образ, фігура’) — у вузькому значенні — фігури мовлення, побудовані на словесних зворотах, що мають умовно-діалогічний характер: риторичні звертання, запитання, заперечення, оклик.

Новинка!!: Риторика і Риторичні фігури · Побачити більше »

Риторика у театрі

Риторика Як мистецтво пишномовства й переконання риторика посідає в театрі окреме місце, скільки вона є сукупністю текстуального й сценічного повідомлення.

Новинка!!: Риторика і Риторика у театрі · Побачити більше »

Родина

* Родина — соціальна група, яка складається з чоловіка та жінки, які зазвичай перебувають у шлюбі, їхніх дітей (власних або прийомних) та інших осіб, поєднаних родинними зв'язками з подружжям, кровних родичів, і здійснює свою життєдіяльність на основі спільного економічного, побутового, морально-психологічного укладу, взаємної відповідальності, виховання дітей.

Новинка!!: Риторика і Родина · Побачити більше »

Розвиток

Ро́звиток — незворотня, спрямована, закономірна зміна матеріальних і ідеальних об'єктів.

Новинка!!: Риторика і Розвиток · Побачити більше »

Розмова (значення)

* Розмова — словесний обмін думками, відомостями тощо між ким-небудь.

Новинка!!: Риторика і Розмова (значення) · Побачити більше »

Реклама

Реклама кока-коли. 1900 Рекла́ма (reclamare — «гукати раз-у-раз, знову викликати, повторно вигукувати») — популяризація товарів, видовищ, послуг і т. ін.

Новинка!!: Риторика і Реклама · Побачити більше »

Суспільство

Суспільством називають організовану сукупність людей на певному етапі історичного розвитку, об'єднаних характерними для них відносинами.

Новинка!!: Риторика і Суспільство · Побачити більше »

Структура тексту

Структура тексту — поняття, формулювання якого знаходиться у розвитку.

Новинка!!: Риторика і Структура тексту · Побачити більше »

Стародавня Греція

афінському Акрополі — один з найвідоміших символів Стародавньої Греції Старода́вня Гре́ція — цивілізація в історії Греції, яка існувала на Балканському півострові від III тис.

Новинка!!: Риторика і Стародавня Греція · Побачити більше »

Стародавній Рим

Східна Римська імперія Старода́вній Рим — одна з цивілізацій Давнього світу та античності, отримала свою назву від головного міста — Риму, яке в свою чергу назване на честь легендарного засновника — Ромула.

Новинка!!: Риторика і Стародавній Рим · Побачити більше »

Стефан (Яворський)

Симеон (Стефан) Яворський Стефан Яворський (в миру Симеон Іванович Яворський; 1658, Яворів, Руське воєводство, Річ Посполита — 24 (за ін. даними — 27) листопада 1722, Москва, Російська імперія) — український та російський богослов, філософ, письменник, поет, публіцист, проповідник, релігійний, політичний і культурний діяч, митрополит Рязанський і Муромський, президент Синоду Православної російської церкви, протектор Слов'яно-греко-латинської академії.

Новинка!!: Риторика і Стефан (Яворський) · Побачити більше »

Слово

Сло́во — найменша самостійна і вільно відтворювана в мовленні відокремлено оформлена значима одиниця мови, яка співвідноситься з пізнаним і вичленуваним окремим елементом дійсності (предметом, явищем, ознакою, процесом, відношенням та ін.) і основною функцією якого є позначення, знакова репрезентація цього елемента — його називання, вказування на нього або його вираження.

Новинка!!: Риторика і Слово · Побачити більше »

Середньовіччя

Григорієм I Середньові́ччя — період європейської історії від V століття (падіння Римської імперії і Велике переселення народів) до епохи Відродження та Реформації, кінець XV століття — початок XVI століття.

Новинка!!: Риторика і Середньовіччя · Побачити більше »

Твір

Катерина» Твір — багатофункціональне поняття: 1) загальний термін для позначення результату інтелектуальної (аналітико-синтетичної чи еврістичної) діяльності людини (творчої діяльності); 2) позначення того, що зроблене (створене) ким-небудь і реально існує (має форму): виріб (витвір, творіння, утвір), опус тощо; 3) результат інтелектуальної, аналітико-синтетичної чи еврістичної діяльності окремої людини чи групи людей, поданий у формі, що дає змогу його поширення, отримання, зберігання, обробки, відтворення для використання різними засобами, методами, способами, технологіями. В юридичному сенсі твір є об'єктом авторського права. В цьому відношенні твір відрізняється від продукту, який здебільшого є результатом масового виробництва (масового відтворення).

Новинка!!: Риторика і Твір · Побачити більше »

Тостмастерс Інтернешнл

«Тостма́стерс Інтернешнл» (TI) (Toastmasters International) — міжнародна непідприємницька освітня організація, метою якої є розвиток у її членів навичок спілкування, публічних виступів та лідерства.

Новинка!!: Риторика і Тостмастерс Інтернешнл · Побачити більше »

Теорія

Тео́рія (від θεωρία — розгляд, дослідження) — сукупність висновків, що відображає відносини і зв'язки між явищами реальності у вигляді інформаційної моделі.

Новинка!!: Риторика і Теорія · Побачити більше »

Учитель

грецького педагога з дитиною Ніжинського держуніверситету, Ніжин, Чернігівська область, 2008 рік Учи́тель/вчитель (педагог)— людина, яка навчає інших людей (своїх учнів), передає їм певні знання про життя.

Новинка!!: Риторика і Учитель · Побачити більше »

Увага

Ува́га — спрямованість психічної діяльності людини та її зосередженість у певний момент на об'єкти або явища, які мають для людини певне значення при одночасному абстрагуванні від інших, в результаті чого вони відображаються повніше, чіткіше, глибше, ніж інші.

Новинка!!: Риторика і Увага · Побачити більше »

Уміння

Уміння — здатність належно виконувати певні дії, засновані на доцільному використанні людиною набутих знань і навичок.

Новинка!!: Риторика і Уміння · Побачити більше »

Філософія

Розмірковування вночі. Ілюстрація з книги 1891 року. Філосо́фія (φιλοσοφία, дослівно: любов до мудрості) — дисципліна, що вивчає найбільш загальні суттєві характеристики і фундаментальні принципи реальності і пізнання, буття людини, відносини людини і світу, про найзагальніші суттєві характеристики людського ставлення до природи, суспільства та духовного життя у всіх його основних проявах.

Новинка!!: Риторика і Філософія · Побачити більше »

Фраза

Фра́за — (від греч.(грецький) phrásis — вираження), основна одиниця мови; синтактико-фонетичне ціле, що має синтаксичну структуру, смислову закінченість та інтонаційну оформленість.

Новинка!!: Риторика і Фраза · Побачити більше »

Фахівець

Фахіве́ць, спеціаліст, професіонал, майстер (master, foreman, expert, Fachmann) — людина, що володіє спеціальними знаннями й навичками в будь-якій галузі, що має спеціальність; людина, що добре знає будь-що, майстер своєї справи.

Новинка!!: Риторика і Фахівець · Побачити більше »

Фармацевтична енциклопедія

«Фармацевтична енциклопедія» — українське довідкове видання, яке містить статті з фармацевтичної науки і практики: хімічне, організаційно-економічне, технологічне виробництво ліків і конструювання лікарських систем, методи контролю і реалізації, сертифікації, стандартизації лікарських засобів, вивчення лікарських рослин, лабораторна діагностика тощо.

Новинка!!: Риторика і Фармацевтична енциклопедія · Побачити більше »

Феофан Прокопович

Феофан (Єлеазар, Єлисей) Прокопович (також: Теофан Прокопович; 18 червня 1681, Київ — 19 вересня 1736, Санкт-Петербург) — український богослов, письменник, поет, математик, філософ, перекладач, публіцист, науковець — гуманіст, ректор Київської академії (1710—1716 рр.); архієпископ (1718—1725), (1725—1736).

Новинка!!: Риторика і Феофан Прокопович · Побачити більше »

Християнство

Хрест — символ християнства Христия́нство (від Χριστός — «помазанник», «Месія») — один із напрямів єдинобожжя.

Новинка!!: Риторика і Християнство · Побачити більше »

Хвороба

Хвороба, або захворювання — патологічний процес, який проявляється порушеннями морфології (анатомічної, гістологічної будови), обміну речовин чи / та функціонування організму (його частин) у людини / тварини.

Новинка!!: Риторика і Хвороба · Побачити більше »

Хосе Луїс Рамірес

Хосе́ Луї́с Рамі́рес (José Luis Ramírez) — доктор філософії (Швеція).

Новинка!!: Риторика і Хосе Луїс Рамірес · Побачити більше »

Цитата

Цита́та (citatio, від cito — «зрушую», «викликаю») — невеликий уривок з літературного, наукового чи будь-якого іншого опублікованого твору.

Новинка!!: Риторика і Цитата · Побачити більше »

Цицерон

Марк Туллій Цицерон (Marcus Tullius Cicero, 3 січня 106 до н. е. — 7 грудня 43 до н. е.) — давньоримський політичний діяч, видатний оратор, філософ та літератор.

Новинка!!: Риторика і Цицерон · Побачити більше »

Юрґен Габермас

Ю́рґен Га́бермас (Jürgen Habermas; *18 червня 1929) — німецький філософ і соціолог, представник нової генерації «франкфуртської школи».

Новинка!!: Риторика і Юрґен Габермас · Побачити більше »

Місяць

* Місяць — єдиний природний супутник планети Земля.

Новинка!!: Риторика і Місяць · Побачити більше »

Маршалл Маклуен

Ге́рберт Ма́ршалл Маклу́ен (Herbert Marshall Mcluhan, 21 липня 1911 — 31 грудня 1980) — канадський філософ, філолог, літературний критик, дослідник впливу медіа як засобів комунікації на аудиторію.

Новинка!!: Риторика і Маршалл Маклуен · Побачити більше »

Мова

Мо́ва — система звукових і графічних знаків, що виникла на певному рівні розвитку людства, розвивається і має соціальне призначення; правила мови нормалізують використання знаків та їх функціонування як засобів людського спілкування.

Новинка!!: Риторика і Мова · Побачити більше »

Мета

Мета́ або ціль — означає стан в майбутньому, котрий можливо змінити відносно теперішнього та варто, бажано або необхідно досягнути.

Новинка!!: Риторика і Мета · Побачити більше »

Вітторіо Гесле

Вітторіо Гесле (Vittorio Hösle) — один з провідних сучасних німецьких філософів.

Новинка!!: Риторика і Вітторіо Гесле · Побачити більше »

Візантійська імперія

Візанті́йська імпе́рія (грецькою: Βασιλεία τῶν Ῥωμαίων — Basileia tōn Rōmaiōn, царство Ромеїв, царство Римське, Римська імперія, 395-1453) — середньовічна держава, колишня східна частина Римської імперії.

Новинка!!: Риторика і Візантійська імперія · Побачити більше »

Висловлювання (мовознавство)

Висло́влювання (мовозна́вство) — мовленневий твір, створений мовцем в процесі конкретного мовлевого акту.

Новинка!!: Риторика і Висловлювання (мовознавство) · Побачити більше »

Вимова

Вимова (прононс; prononcer - промовляти) означає.

Новинка!!: Риторика і Вимова · Побачити більше »

Гра

вітрилами вміння Гра — діяльність людини з моделювання іншого виду діяльності з розважальною чи навчальною метою.

Новинка!!: Риторика і Гра · Побачити більше »

Грамотність

Гра́мотність (значною мірою рівноправний термін письме́нність) — традиційно визначається як вміння читати й писати або вміння використовувати мову, щоб читати, писати чи розмовляти.

Новинка!!: Риторика і Грамотність · Побачити більше »

Громадянин

Громадя́нин — людина певної країни.

Новинка!!: Риторика і Громадянин · Побачити більше »

Голова

Альбрехт Дюрер. Голова апостола Голова — частина тіла тварини чи людини, в якій містяться мозок, органи зору, смаку, нюху та слуху, а також рот.

Новинка!!: Риторика і Голова · Побачити більше »

Георгій (Кониський)

Григо́рій Осипович Кони́ський (чернече ім'я Гео́ргій) (20 (9) листопада 1717, Ніжин (тепер Чернігівська область) — 13 (2) лютого 1795, Могильов, Білорусь) — український філософ, письменник, проповідник, церковний і культурний діяч.

Новинка!!: Риторика і Георгій (Кониський) · Побачити більше »

Думка (значення)

Ду́мка — багатозначний термін, який, залежно від контексту, може означати.

Новинка!!: Риторика і Думка (значення) · Побачити більше »

Діяльність

Людська діяльність — процес (процеси) активної взаємодії суб'єкта з об'єктом, під час якого суб'єкт задовольняє будь-які свої потреби, досягає мети.

Новинка!!: Риторика і Діяльність · Побачити більше »

Дружба

Портрет двох друзів. Якопо Понтормо, 1522 Дружба — безкорисливі взаємовідносини між людьми, засновані на довірі, щирості, взаємних симпатіях, спільних інтересах і захопленнях.

Новинка!!: Риторика і Дружба · Побачити більше »

Дитинство

Ігри є важливою складовою дитинства. Дити́нство — життєвий відрізок між народженням і підлітковим віком, який починається з настанням статевого дозрівання (пубертатний період).

Новинка!!: Риторика і Дитинство · Побачити більше »

Димитрій (Туптало)

Димитрій, митрополит Ростовський (в миру Данило Савич Туптало; грудень 1651, Макарів, Київщина, Гетьманщина — 28 жовтня 1709, Ростов, Московія) — український церковний діяч, вчений, письменник і проповідник, богослов, агіограф, шанований в Українській Православній Церкві та Російській Православній Церкві, митрополит Ростовський і Ярославський.

Новинка!!: Риторика і Димитрій (Туптало) · Побачити більше »

Довіра

Довіра — соціологічна та психологічна категорія для позначення відкритих, позитивних взаємовідносин між людьми (сторонами довіри), що відображають впевненість у порядності й доброзичливості іншої сторони, з котрою довіряючий знаходиться в тих чи інших відносинах, що базується на його досвіді.

Новинка!!: Риторика і Довіра · Побачити більше »

Демосфен

Демосфе́н (часом Демосте́н, Δημοσθένης) (384 — 322 до н. е.) — давньогрецький оратор, логограф, політичний діяч.

Новинка!!: Риторика і Демосфен · Побачити більше »

Європа

Євро́па — частина світу в Північній півкулі.

Новинка!!: Риторика і Європа · Побачити більше »

Ізборники

Сторінка з «Ізборника Святослава» 1073 року Ізбо́рники 1073 та 1076 років — пам'ятки давньоруського перекладного письменства, створені для чернігівського князя Святослава Ярославича, відомі також як Ізборники Святослава.

Новинка!!: Риторика і Ізборники · Побачити більше »

Іларіон

Іларіо́н — християнське чоловіче ім'я.

Новинка!!: Риторика і Іларіон · Побачити більше »

Інформація

Інформа́ція — абстрактне поняття, що має різні значення залежно від контексту.

Новинка!!: Риторика і Інформація · Побачити більше »

Людина

Чоловік і жінка. Людина (homo; українське слово походить від *ljudъ — жива, наділена інтелектом істота, суб'єкт суспільно-історичної діяльності і культуриВеликий енциклопедичний словник.

Новинка!!: Риторика і Людина · Побачити більше »

Лазар (Баранович)

Лазар (у миру Лука Баранович) (1620 —) — український церковний, політичний діяч другої половини 17 століття, Архієпископ Чернігівський і Новгород-Сіверський Руської Православної Церкви.

Новинка!!: Риторика і Лазар (Баранович) · Побачити більше »

Лекція

Лекція Ле́кція (lectio — читання) — основна форма проведення навчальних занять, призначених для засвоєння теоретичного матеріалу.

Новинка!!: Риторика і Лекція · Побачити більше »

Йосиф Кононович-Горбацький

Кононович-Горбацький Осип Кононович (чернече ім'я Йосиф (на початку XVIII ст., ймовірно, в Галичині — 1653, Могильов) — вчений, філософ, єпископ Мстиславський, Оршанський і Могильовський. Ректор Києво-Могилянської академії. Походив з міщанської сім'ї.

Новинка!!: Риторика і Йосиф Кононович-Горбацький · Побачити більше »

Йоаникій Галятовський

Йоаникій Галятовський (Joannicjusz Galatowski; бл. 1620 —) — український православний монах, архімандрит Єлецького монастиря в Чернігові (1669—1688).

Новинка!!: Риторика і Йоаникій Галятовський · Побачити більше »

1073

Високе Середньовіччя Золота доба ісламу Реконкіста Київська Русь.

Новинка!!: Риторика і 1073 · Побачити більше »

1076

Високе Середньовіччя Золота доба ісламу Реконкіста Київська Русь.

Новинка!!: Риторика і 1076 · Побачити більше »

1637

Реформація Епоха великих географічних відкриттів Ганза Нідерландська революція Річ Посполита Запорозька Січ.

Новинка!!: Риторика і 1637 · Побачити більше »

1659

Епоха великих географічних відкриттів Ганза Річ Посполита Запорозька Січ Руїна.

Новинка!!: Риторика і 1659 · Побачити більше »

1665

Епоха великих географічних відкриттів Ганза Річ Посполита Запорозька Січ Руїна.

Новинка!!: Риторика і 1665 · Побачити більше »

Перенаправлення тут:

Красномовство, Закони риторики.

ВихідніВхідний
Гей! Ми на Facebook зараз! »