Логотип
Юніонпедія
Зв'язок
Завантажити з Google Play
Новинка! Завантажити Юніонпедія на вашому Android™ пристрої!
безкоштовно
Більш швидкий доступ, ніж браузер!
 

Реальність

Індекс Реальність

Реа́льність (від realis — речовинний, дійсний, від res — річ, предмет) — філософський термін, який означає усе те, що існує (існувало чи існуватиме) насправдіШинкарук, стр.

60 відносини: Cogito ergo sum, Критичний реалізм (філософія), Категорія (філософія), Квантова механіка, Конструктивізм (математика), Консенсуальна реальність, Правило висновування, Платон, Платонізм, Полеміка між реалістами і номіналістами, Онтологія, Оптична ілюзія, Арістотель, Абстракція, Наївний реалізм, Нова історія, Неореалізм (філософія), Річ у собі, Рене Декарт, Синонім, Сновидіння, Соціальна реальність, Соціальний конструктивізм, Філософський словник Шинкарука, Філософія Середньовіччя, Філософія математики, Філософія науки, Чжуан-цзи (філософ), Явище, Матриця (фільм), Марксизм-ленінізм, Мовленнєвий акт, Модальна логіка, Модальний реалізм, Можливий світ, Західна цивілізація, Закон виключеного третього, Здоровий глузд, Змішана реальність, Британська енциклопедія, Бертран Расселл, Вульгарний матеріалізм, Відеогра, Вигаданий всесвіт, Гіларі Патнем, Герберт Спенсер, Георг Вільгельм Фрідріх Гегель, Джордж Берклі, Джон Серль, Доведення до абсурду, ..., Доповнена реальність, Девід Юм, Демокріт, Іммануїл Кант, Інструменталізм, Інтуїціонізм, Еміль Дюркгайм, Епістемологія, Логіка, Йоганн Фрідріх Гербарт. Розгорнути індекс (10 більше) »

Cogito ergo sum

Cogito ergo sum (Je pense donc je suis, Думаю, отже існую.) — засадниче положення філософії Рене Декарта.

Новинка!!: Реальність і Cogito ergo sum · Побачити більше »

Критичний реалізм (філософія)

Крити́чний реалі́зм у філософії — напрям сучасної філософії науки, веде своє походження від «критичної філософії» Імануїла Канта.

Новинка!!: Реальність і Критичний реалізм (філософія) · Побачити більше »

Категорія (філософія)

Катего́рія (гр., обвинувачення, ознака) — загальне філософське поняття, яке відображає універсальні властивості і відношення об'єктивної дійсності, загальні закономірності розвитку всіх матеріальних, природних і духовних явищ.

Новинка!!: Реальність і Категорія (філософія) · Побачити більше »

Квантова механіка

енергію (збільшується згори вниз: n.

Новинка!!: Реальність і Квантова механіка · Побачити більше »

Конструктивізм (математика)

Конструктивна математика — абстрактна наука, що вивчає конструктивні процеси, людську здатність здійснювати їх, а також їхні результати — конструктивні об'єкти.

Новинка!!: Реальність і Конструктивізм (математика) · Побачити більше »

Консенсуальна реальність

Консенсуальна реальність (загальноприйнята реальність) (Consensus reality) — консенсуальна реальність, загальноприйнята реальність — психологічний термін, що позначає такий опис реальності, щодо якої досягнуто загальної угоди між людьми (усвідомленої чи неусвідомленої).

Новинка!!: Реальність і Консенсуальна реальність · Побачити більше »

Правило висновування

У логіці пра́вило висно́вування, або пра́вило перетво́рення (rule of inference, inference rule, transformation rule) — це, що складається з функції, яка отримує передумови, аналізує їхній і повертає висновок (або). Наприклад, правило висновування, що називається modus ponens, отримує дві передумови, одну у формі «Якщо p тоді q», а другу у формі «p», і повертає висновок «q».

Новинка!!: Реальність і Правило висновування · Побачити більше »

Платон

Плато́н (Πλάτων; 427 до н. е. — 347 або 348 до н. е.) — давньогрецький мислитель, засновник філософської школи відомої як Академія Платона.

Новинка!!: Реальність і Платон · Побачити більше »

Платонізм

Платон в Нюрнберзькому літописі Платонізм (Платонічний реалізм) — філософська традиція, що виникла (бл. 385 р. до н. е.) у грецькій Академії Платона (427–347 рр. до н. е.), учня Сократа і вчителя Арістотеля.

Новинка!!: Реальність і Платонізм · Побачити більше »

Полеміка між реалістами і номіналістами

Поле́міка між реалі́стами і номіналі́стами — одна з центральних тем розвитку філософської думки в Середньовіччі.

Новинка!!: Реальність і Полеміка між реалістами і номіналістами · Побачити більше »

Онтологія

Онтоло́гія (ontologia від ών, род. в. όντος — суще, те, що існує і λόγος — учення, наука) — вчення про буття, розділ філософії, у якому з'ясовуються фундаментальні проблеми існування, розвитку сутнісного, найважливішого.

Новинка!!: Реальність і Онтологія · Побачити більше »

Оптична ілюзія

Кола, що ніби рухаються. Ілюзія, подібна до «рухомих слимаків» японського психолога Акіосі Кітаоки Оптична ілюзія (зорова ілюзія) — помилка в зоровому сприйнятті, викликана неточністю або неадекватністю процесів неусвідомлюваної корекції зорового образу (місячна ілюзія, невірна оцінка довжини відрізків, величини кутів або кольору зображеного об'єкта, ілюзії руху, «ілюзія відсутності об'єкта» — банерна сліпота тощо), а також фізичними причинами («Плескатий Місяць», «зламана ложка» у склянці з водою).

Новинка!!: Реальність і Оптична ілюзія · Побачити більше »

Арістотель

Арісто́тель (часто також Аристо́тель; Αριστοτέλης; 384 до н. е., Стагіра — 322 до н. е., Халкіда) — давньогрецький вчений-енциклопедист, філософ і логік, засновник класичної (формальної) логіки.

Новинка!!: Реальність і Арістотель · Побачити більше »

Абстракція

Абстра́кція (abstractio — відсторонення, відвернення, відволікання) — теоретичне узагальнення, один з основних способів мислення, а також метод наукового дослідження, який полягає у тому, що суб'єкт, відокремлює деякі ознаки об'єкту котрий вивчається, відволікається від інших властивостей та не враховує його неістотні сторони й особливості.

Новинка!!: Реальність і Абстракція · Побачити більше »

Наївний реалізм

Наївний реалі́зм — епістемологічна позиція у філософії і в повсякденній свідомості, згідно з якою реальне все, що нормальна людина сприймає в нормальних умовах і описує загальноприйнятою і відповідною фактам мовою.

Новинка!!: Реальність і Наївний реалізм · Побачити більше »

Нова історія

Нова́ істо́рія — період всесвітньої історії, що настав за періодом Середньовіччя.

Новинка!!: Реальність і Нова історія · Побачити більше »

Неореалізм (філософія)

Неореалізм, у філософії — напрямок в англо-американській філософії, що виник на рубежі XX ст., для якого характерне визнання незалежності існування зовнішніх об'єктів та їхньої безпосередньої данності суб'єкту пізнання.

Новинка!!: Реальність і Неореалізм (філософія) · Побачити більше »

Річ у собі

Річ у собі (Річ сама по собі) (нім. Ding an sich; англ. Thing in itself; рос. Вещь в себе) — термін, який Іммануїл Кант використовував у своїй філософії для позначення сутності, цілком незалежної від досвіду.

Новинка!!: Реальність і Річ у собі · Побачити більше »

Рене Декарт

Рене́ Дека́рт (René Descartes, Renatus Cartesius — Ренат Картезій;, Ла-Е-ан-Турен (La Haye en Touraine), департамент Ендр і Луара, Франція — 11 лютого 1650, Стокгольм) — французький філософ, фізик, фізіолог, математик, основоположник аналітичної геометрії.

Новинка!!: Реальність і Рене Декарт · Побачити більше »

Синонім

Сино́німи (synonymos — «однойменний») — це слова однієї частини мови, різні за звучанням і написанням, які мають дуже близьке або тотожне лексичне значення.

Новинка!!: Реальність і Синонім · Побачити більше »

Сновидіння

К. Брюллова Сновиді́ння (Dreaming) — особливий період, стан сну, коли людина сприймає певну спроектовану мозком реальність, що може включати в себе всі типи відчуттів.

Новинка!!: Реальність і Сновидіння · Побачити більше »

Соціальна реальність

Соціа́льна реа́льність — це вся сукупність умов суспільного життя, які виступають перед членами суспільства як надіндивідуальні, об'єктивно дані обставини їхнього існування.

Новинка!!: Реальність і Соціальна реальність · Побачити більше »

Соціальний конструктивізм

Соціа́льний конструктиві́зм — соціологічна теорія пізнання, розвинена Пітером Бергером і Томасом Лукманом в їхній книзі «Соціальне конструювання реальності» (1966).

Новинка!!: Реальність і Соціальний конструктивізм · Побачити більше »

Філософський словник Шинкарука

Обкладинка 2-го видання 1986 р. Філософський словник /За ред.

Новинка!!: Реальність і Філософський словник Шинкарука · Побачити більше »

Філософія Середньовіччя

Філосо́фія Середньові́ччя — європейська філософія у 5—15 столітті.

Новинка!!: Реальність і Філософія Середньовіччя · Побачити більше »

Філософія математики

Філософія математики — розділ філософії (філософія предметної області), що досліджує філософські припущення, основи і наслідки математики.

Новинка!!: Реальність і Філософія математики · Побачити більше »

Філософія науки

Філосо́фія нау́ки — розділ філософії, який вивчає поняття, границі і методологію науки.

Новинка!!: Реальність і Філософія науки · Побачити більше »

Чжуан-цзи (філософ)

Чжуан-цзи Чжуан-цзи — (莊子, Мудрець Чжуан, або Чжуан Чжоу, 369-286 рр. до н. е.) — філософ періоду воюючих країн, автор (принаймні заклав основу) однойменного даоського трактату «», або «Наньхуа чжень цзин» — «Істинний канон країни Південних Квітів» — цю назву йому надав один з імператорів-даосів династії Тан (поч. VII ст.- поч. X ст.). Про самого Чжуан-цзи мало що відомо, це не дає можливості достовірно визнати історичність цієї постаті.

Новинка!!: Реальність і Чжуан-цзи (філософ) · Побачити більше »

Явище

Я́вище — філософська категорія, що відображає зовнішні властивості, процеси, зв'язки предмета, які даються пізнанню безпосередньо в формах живого споглядання.

Новинка!!: Реальність і Явище · Побачити більше »

Матриця (фільм)

«Ма́триця» (The Matrix) — американсько-австралійський науково-фантастичний фільм, який зняли в 1999 році сестри Вачовські (тоді ще брати Вачовські).

Новинка!!: Реальність і Матриця (фільм) · Побачити більше »

Марксизм-ленінізм

Маркси́зм-леніні́зм (приблизно до середини 20 ст. також під назвою більшовизм) — крайня ліва політична ідеологія XX століття, російський радянський різновид «марксизму».

Новинка!!: Реальність і Марксизм-ленінізм · Побачити більше »

Мовленнєвий акт

Мовленнєвий акт (МА) — цілеспрямована мовленнєва дія, що здійснюється згідно з принципами і правилами мовленнєвої поведінки, прийнятими в даному суспільстві; мінімальна одиниця нормативної соціомовленнєвої поведінки, що розглядається в межах прагматичної ситуації.

Новинка!!: Реальність і Мовленнєвий акт · Побачити більше »

Модальна логіка

Мода́льна ло́гіка — це розділ сучасної логіки, де вивчаються модальні висловлювання та їхні відношення в структурі міркувань.

Новинка!!: Реальність і Модальна логіка · Побачити більше »

Модальний реалізм

Модальний реалізм (Modal realism) — гіпотеза, запропонована Девідом Льюїсом, яка припускає, що всі можливі світи такі ж реальні, як і фактичний світ.

Новинка!!: Реальність і Модальний реалізм · Побачити більше »

Можливий світ

Поняття можливого світу використовується у філософії та логіці для формулювання модальних тверджень.

Новинка!!: Реальність і Можливий світ · Побачити більше »

Західна цивілізація

Класична карта Західної цивілізації Західна цивілізація, «Західний світ», «Західна культура», або просто «Захід» чи «Окцидент» (від лат. occidere — заходити) — близькі за значенням розхожі поняття, залежно від контексту та способу вжитку; часом пропагандистське кліше.

Новинка!!: Реальність і Західна цивілізація · Побачити більше »

Закон виключеного третього

Закон виключеного третього (поширена лат. назва tertium non datur — «третього не дано») — закон класичної логіки, який полягає в тому, що з двох висловлювань — «А» чи «не А» — одне обов'язково є істинним, тобто два судження, одне з яких є запереченням іншого, не можуть бути одночасно хибними.

Новинка!!: Реальність і Закон виключеного третього · Побачити більше »

Здоровий глузд

Здоровий глузд (ϰοινὴ αἴσθησις koiné aísthesis, sensus communis, common sense, Gemeinsinn, bon sens) — сукупність уявлень, поглядів, навичок мислення, які розгортаються не під дією науки, філософії чи якихось загальних принципів, а вироблених і зафіксованих людиною на основі її повсякденного життя.

Новинка!!: Реальність і Здоровий глузд · Побачити більше »

Змішана реальність

Змішаною реальністю (ЗР), іноді називають гібридну реальність, що є злиттям реальних і для створення нових середовищ і візуалізації, де фізичні та цифрові об'єкти спів існують і взаємодіють в режимі реального часу.

Новинка!!: Реальність і Змішана реальність · Побачити більше »

Британська енциклопедія

Британська енциклопедія (Encyclopædia Britannica, British Encyclopaedia) або Британіка — найповніша й найстаріша універсальна енциклопедія англійською мовою.

Новинка!!: Реальність і Британська енциклопедія · Побачити більше »

Бертран Расселл

Бертра́н А́ртур Ві́льям Расселл (Bertrand Arthur William Russell; 18 травня 1872, Треллек, Уельс — 2 лютого 1970, Пенриндайдрайт, Уельс) — британський філософ, логік, математик, громадський діяч.

Новинка!!: Реальність і Бертран Расселл · Побачити більше »

Вульгарний матеріалізм

Вульгарний матеріалізм (Vulgärmaterialismus) — матеріалізм, який заперечує специфіку свідомості, його соціальну природу і розглядає свідомість як фізіологічну функцію організму.

Новинка!!: Реальність і Вульгарний матеріалізм · Побачити більше »

Відеогра

Зал з автоматами для відеоігор Відеогра́ — це електронна гра, в ігровому процесі якої гравець використовує інтерфейс користувача, щоб отримати зворотну інформацію з відеопристрою.

Новинка!!: Реальність і Відеогра · Побачити більше »

Вигаданий всесвіт

350пкс Вигаданий усесвіт (рідше Авторський всесвіт; вигаданий світ) — термін, що його застосовують критики та шанувальники відносно всесвітів фантастичних творів, дія яких відбувається в світах, що відрізняються від Землі за фізичними, історичними, географічними та іншими реаліями.

Новинка!!: Реальність і Вигаданий всесвіт · Побачити більше »

Гіларі Патнем

Гіларі Патнем (Hilary Whitehall Putnam; 31 липня 1926 — 13 березня 2016) — американський філософ і науковець, який був центральною фігурою в аналітичній філософії після 1960-х, особливо в областях філософії свідомості, філософії мови, філософії математики, філософії наукиCasati R., «Hillary Putnam» in Enciclopedia Garzanti della Filosofia, ed.

Новинка!!: Реальність і Гіларі Патнем · Побачити більше »

Герберт Спенсер

Ге́рберт Спе́нсер (Herbert Spencer;, Дербі —) — англійський філософ і соціолог вікторіанської епохи британського індустріалізму, один з родоначальників еволюціонізму, ідеї якого користувалися великою популярністю наприкінці XIX століття, засновник органічної школи в соціології, ідеолог лібералізму, адепт захисту природних прав людини, критик утилітаризму.

Новинка!!: Реальність і Герберт Спенсер · Побачити більше »

Георг Вільгельм Фрідріх Гегель

Георг Вільгельм Фрідріх Гегель (Georg Wilhelm Friedrich Hegel, 27 серпня 1770 — 14 листопада 1831) — німецький філософ 19 століття, який створив систематичну теорію діалектики.

Новинка!!: Реальність і Георг Вільгельм Фрідріх Гегель · Побачити більше »

Джордж Берклі

Джо́рдж Бе́рклі (George Berkeley відомий також як: єпископ Джордж Берклі; 12 березня 1685 — 14 січня 1753) — впливовий ірландський філософ, англіканський єпископ (за хрещенням — протестант) відомий своїми роботами про (суб'єктивний ідеалізм, підсумований в його книзі «Бути це відчувати» («Esse est percipi»)). Теорія Берклі стверджує, що індивідууми можуть лише безпосередньо знати відчуття й ідеї об'єктів, — а не абстракції, такі, як-от: «речовина». Він написав цілий ряд робіт, найвідоміша з яких — «Трактат про принципи людського знання» (1710) і «Три діалоги між Хілом та Філоном» (1713) (Філон, «Коханець розуму», представляв самого Берклі.

Новинка!!: Реальність і Джордж Берклі · Побачити більше »

Джон Серль

Джон Роджерс Серль (John Rogers Searle, 31 липня 1932, Денвер, Колорадо) — американський філософ, професор Каліфорнійського університету в Берклі, відомий своїм внеском у філософію мови, філософію свідомості й соціальну філософію.

Новинка!!: Реальність і Джон Серль · Побачити більше »

Доведення до абсурду

Доведення до абсурду (з латини: reductiones ad absurdum), є поширеною формою аргументу, який має на меті показати, що твердження вірне, показавши, що помилковий, неспроможний або абсурдний результат випливає з його заперечення, або, в свою чергу, щоб показати, що твердження помилкове, показавши, що помилковий, неспроможний, або абсурдний результат випливає з його прийняття.

Новинка!!: Реальність і Доведення до абсурду · Побачити більше »

Доповнена реальність

цифровий компас для відображення доповненої реальності. Допо́внена реа́льність (augmented reality, AR), — термін, що позначає всі проекти, спрямовані на доповнення реальності будь-якими віртуальними елементами.

Новинка!!: Реальність і Доповнена реальність · Побачити більше »

Девід Юм

Девід Юм (також Г'юм або Х'юм, David Hume, при народженні Гом (Home), 26 квітня 1711—1776) — шотландський філософ-емпірист, історик та економіст, діяч епохи Просвітництва, в першу чергу відомий своїми працями у галузі епістемології.

Новинка!!: Реальність і Девід Юм · Побачити більше »

Демокріт

Демокріт (Демокрит) Абдерський (грецькою: Δημόκριτος) (приблизно 460—370 роки до н. е.) — давньогрецький філософ-матеріаліст, засновник атомістичної гіпотези пояснення світу, що розглядав можливість існування нескінченного числа неповторних світів.

Новинка!!: Реальність і Демокріт · Побачити більше »

Іммануїл Кант

Іммануї́л Кант (Immanuel Kant; 1724, Кенігсберг — 1804, Кенігсберг), німецький філософ, родоначальник німецької класичної філософії.

Новинка!!: Реальність і Іммануїл Кант · Побачити більше »

Інструменталізм

Інструменталізм — ключова настанова в філософії і методології науки, що розглядає наукові поняття, теорії та гіпотези як інструменти, необхідні для орієнтації людини в його взаємодії з природою і суспільством.

Новинка!!: Реальність і Інструменталізм · Побачити більше »

Інтуїціонізм

Інтуїціонізм — сукупність філософських та математичних поглядів, що розглядають математичні судження з позицій інтуїтивної переконливості.

Новинка!!: Реальність і Інтуїціонізм · Побачити більше »

Еміль Дюркгайм

Еміль Дюркгайм (Émile Durkheim;; 15 квітня 1858, Епіналь, Франція — 15 листопада 1917, Париж, Франція) — французький соціолог і етнолог.

Новинка!!: Реальність і Еміль Дюркгайм · Побачити більше »

Епістемологія

Епістемологія (επιστήμη, «знання»; λόγος, «вчення») — філософсько-методологічна дисципліна, у якій досліджується знання (епістеме) як таке, його будова, структура, функціонування і розвиток.

Новинка!!: Реальність і Епістемологія · Побачити більше »

Логіка

проблема), логіка, озброєна мечем силогізму, поспішає позаду. Ліворуч внизу — Парменід, за допомогою якого логічна аргументація потрапляє до філософії, до печери" Ло́гіка (λογιχη від logos — слово, значення, думка, мова) — наука про закони і різновиди мислення, способи пізнання та умови істинності знань і суджень.

Новинка!!: Реальність і Логіка · Побачити більше »

Йоганн Фрідріх Гербарт

Йоганн Фрідріх Гербарт (1776—1841) — німецький філософ, психолог і педагог.

Новинка!!: Реальність і Йоганн Фрідріх Гербарт · Побачити більше »

Перенаправлення тут:

Реалії.

ВихідніВхідний
Гей! Ми на Facebook зараз! »