Логотип
Юніонпедія
Зв'язок
Завантажити з Google Play
Новинка! Завантажити Юніонпедія на вашому Android™ пристрої!
безкоштовно
Більш швидкий доступ, ніж браузер!
 

Радіотехніка

Індекс Радіотехніка

Радіоте́хніка — галузь науки і технології, що стосується застосування радіохвиль для передавання інформації та енергії, а також відповідна галузь техніки.

24 відносини: Кафедра радіоелектронних пристроїв та систем, Антена, Радіотехнічний факультет НТУУ «КПІ», Радіорелейний зв'язок, Радіолокація, Радіонавігація, Радіоприймач, Радіопередавач, Радіоелектронна апаратура, Телебачення, Телекомунікації, Теорія автоматичного керування, Мультимедіа, Мультиплексування, Мікрохвильове випромінювання, Меандр (радіотехніка), Дистанційне керування, Детектор (радіотехніка), Імпульс (форма сигналу), Інтернет, Електромагнітна хвиля, Електромагнітна завада, Електромагнітний спектр, Електронний генератор.

Кафедра радіоелектронних пристроїв та систем

Кафедра радіоелектронних пристроїв та систем (РЕПС) - структурний підрозділ Інституту телекомунікацій радіоелектроніки та електронної техніки (ІТРЕ) Національного університету "Львівська політехніка".

Новинка!!: Радіотехніка і Кафедра радіоелектронних пристроїв та систем · Побачити більше »

Антена

Тарілка радіотелескопа Анте́на — радіотехнічний пристрій для приймання і передавання електромагнітних хвиль.

Новинка!!: Радіотехніка і Антена · Побачити більше »

Радіотехнічний факультет НТУУ «КПІ»

Радіотехні́чний факульте́т КПІ ім.

Новинка!!: Радіотехніка і Радіотехнічний факультет НТУУ «КПІ» · Побачити більше »

Радіорелейний зв'язок

Башта радіорелейного зв'язку Радіорелейний зв'я́зок — радіозв'язок по лінії, утвореній ланцюжком приймально-передавальних (ретрансляційних) радіостанцій.

Новинка!!: Радіотехніка і Радіорелейний зв'язок · Побачити більше »

Радіолокація

Радіолока́ція — виявлення об'єктів (цілей) і визначення їх просторових координат та параметрів руху за допомогою радіотехнічних засобів і методів.

Новинка!!: Радіотехніка і Радіолокація · Побачити більше »

Радіонавігація

Радіонавіга́ція — сукупність операцій по забезпеченню водіння рухомих об'єктів (літальних апаратів, судів і ін.), а також по наведенню керованих об'єктів за допомогою радіотехнічних засобів; науково-технічна дисципліна, що розглядає принципи побудови радіотехнічних засобів і розробляюча методи їх використання стосовно вирішення завдань водіння рухомих об'єктів по певній траєкторії (маршруту) і виводу їх в заданий район в заданий час (див. Навігація).

Новинка!!: Радіотехніка і Радіонавігація · Побачити більше »

Радіоприймач

Детекторний радіоприймач, 1914 Автомобільний радіоприймач, 1940-ві Настільний ламповий радіоприймач, 1961 Сучасний приймач для радіозв'язку Радіоприйма́ч — пристрій, призначений для приймання електромагнітних хвиль радіодіапазону (тобто з довжиною хвилі від декількох тисяч метрів до частин міліметра) з наступним перетворенням інформації, яка у них зберігається до вигляду, в якому вона може бути використана.

Новинка!!: Радіотехніка і Радіоприймач · Побачити більше »

Радіопередавач

міні Радіопередава́ч — пристрій, який разом з антеною забезпечує формування та випромінювання радіочастотного сигналу.

Новинка!!: Радіотехніка і Радіопередавач · Побачити більше »

Радіоелектронна апаратура

Радіоелектро́нний за́сіб (РЕЗ) — технічний засіб, призначений для передавання та/або приймання радіосигналів радіослужбами (визначення терміну в Законі України «Про радіочастотний ресурс України»).

Новинка!!: Радіотехніка і Радіоелектронна апаратура · Побачити більше »

Телебачення

Телеба́чення (від τῆλε — далеко) — загальний термін, що охоплює всі аспекти технології та практичної діяльності, пов’язаних з безпровідною передачею рухомих зображень зі звуковим супроводом у реальному часі, на далекі відстані.

Новинка!!: Радіотехніка і Телебачення · Побачити більше »

Телекомунікації

Райстінгу, Баварія, Німеччина Телекомуніка́ції (Telecommunications) — це передавання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду дротовими, радіо, оптичними або іншими електромагнітними системами.

Новинка!!: Радіотехніка і Телекомунікації · Побачити більше »

Теорія автоматичного керування

Тео́рія автомати́чного керува́ння (ТАК) — наукова дисципліна, що виявляє загальні закономірності функціонування, що властиві для автоматичних систем різної фізичної природи, і на основі цих закономірностей розробляє принципи побудови високоякісних систем керування.

Новинка!!: Радіотехніка і Теорія автоматичного керування · Побачити більше »

Мультимедіа

Мультиме́діа (Multum + Medium) — комбінування різних форм представлення інформації на одному носієві, наприклад текстової, звукової і графічної, або, останнім часом все частіше — анімації і відео.

Новинка!!: Радіотехніка і Мультимедіа · Побачити більше »

Мультиплексування

Схема мультиплексування Мультиплексування — передача даних з багатьох каналів через один.

Новинка!!: Радіотехніка і Мультиплексування · Побачити більше »

Мікрохвильове випромінювання

Башта мікрохвильової телекомунікацій на Райт-Гілл в Веллінгтон, Нова Зеландія. Мікрохвильове випромінювання, надвисокочастотне випромінювання (НВЧ-випромінювання) — електромагнітне випромінювання, що включає в себе сантиметровий і міліметровий діапазон радіохвиль (від 30 см — частота 1 ГГц до 1 мм — 300 ГГц).

Новинка!!: Радіотехніка і Мікрохвильове випромінювання · Побачити більше »

Меандр (радіотехніка)

Синтез меандра з набору гармонік періодичного сигналу. Чим більше число гармонік, тим ближче до ідеальної форма сигналу. Меа́ндр — безкінечний періодичний сигнал прямокутної форми, широко використовується у радіотехніці.

Новинка!!: Радіотехніка і Меандр (радіотехніка) · Побачити більше »

Дистанційне керування

Дистанці́йне керува́ння, — керування об'єктами і системами на відстані шляхом передачі до них каналами зв'язку сигналів для увімкнення відповідних виконавчих пристроїв (реле, вимикачів, контакторів, пускачів, вентилів, засувок тощо).

Новинка!!: Радіотехніка і Дистанційне керування · Побачити більше »

Детектор (радіотехніка)

Дете́ктор — пристрій (вузол) в радіоприймачі, вимірювальному приладі і т. д., що служить для такого перетворення електричних коливань, в результаті якого з них виділяються складові низької частоти (детектування електричних коливань).

Новинка!!: Радіотехніка і Детектор (радіотехніка) · Побачити більше »

Імпульс (форма сигналу)

Імпульс — сигнал із різким наростанням інтенсивності й наступним різким поверненням до базової величини.

Новинка!!: Радіотехніка і Імпульс (форма сигналу) · Побачити більше »

Інтернет

Opte Project Кількість точок доступу до мережі Інтернет на 10000 жителів Кількість користувачів Інтернету у відсотках від населення країни (2015 р.) Інтерне́т (від Internet), міжмере́жжя — всесвітня система сполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів.

Новинка!!: Радіотехніка і Інтернет · Побачити більше »

Електромагнітна хвиля

Періодична зміна електричної та магнітної компоненти в електромагній хвилі Електромагні́тна хви́ля — процес розповсюдження електромагнітної взаємодії в просторі у вигляді змінних зв'язаних між собою електричного та магнітного полів.

Новинка!!: Радіотехніка і Електромагнітна хвиля · Побачити більше »

Електромагнітна завада

Електромагнітні завади між 90-130 градусів аналогового телебачення Електромагні́тна зава́да (електромагні́тна перешко́да) — небажане фізичне явище або вплив електричних, магнітних або електромагнітних полів, електричних струмів або напружень зовнішнього або внутрішнього джерела, яке порушує нормальну роботу технічних засобів або викликає погіршення їх технічних характеристик і параметрів.

Новинка!!: Радіотехніка і Електромагнітна завада · Побачити більше »

Електромагнітний спектр

Електромагнітний спектр Електромагнітний спектр — спектр електромагнітного випромінювання.

Новинка!!: Радіотехніка і Електромагнітний спектр · Побачити більше »

Електронний генератор

операційному підсилювачі Електронний генератор в інтегральному виконанні Схема електронного генератора на польових транзисторах, виходи генератора — на схемі зверху Копітца (праворуч) Ламповий генератор на частоту 120 МГц, 1938 рік Електронний генератор (Електронний осцилятор; Electronic oscillator) — електронний пристрій, призначений для генерації періодичних коливань електричного струму.

Новинка!!: Радіотехніка і Електронний генератор · Побачити більше »

Перенаправлення тут:

Радіотехнік.

ВихідніВхідний
Гей! Ми на Facebook зараз! »