Логотип
Юніонпедія
Зв'язок
Завантажити з Google Play
Новинка! Завантажити Юніонпедія на вашому Android™ пристрої!
Завантажити
Більш швидкий доступ, ніж браузер!
 

РНК

Індекс РНК

Будова РНК на прикладі тетрануклеотиду, що містить аденін (A), цитозин (C), гуанін (G) і урацил (U). РНК (рибонуклеїнова кислота) — клас нуклеїнових кислот, лінійних полімерів нуклеотидів, до складу яких входять залишок фосфорної кислоти, рибоза (на відміну від ДНК, що містить дезоксирибозу) і азотисті основи — аденін, цитозин, гуанін і урацил (на відміну від ДНК, що замість урацила містить тимін).

27 відносини: RISC (біологія), Карл Воуз, Процесинг РНК, Нуклеїнові кислоти, РНК-інтерференція, РНК-полімераза, Рибосома, Рибосомна РНК, Сиволоб Андрій Володимирович, Сплайсосома, Трансляція (біологія), Транспортна рибонуклеїнова кислота, Теломераза, Фрідріх Мішер, Матрична рибонуклеїнова кислота, Малі ядерні РНК, Білки, Бактерії, Вірус, Гіпотеза світу РНК, Геном, Деградація РНК, Дезоксирибонуклеїнова кислота, Інтрон, Експресія генів, 18S рРНК, 5S рРНК.

RISC (біологія)

RISC (RNA-induced silencing complex — комплекс заглушення (експресії генів), індукованого РНК) — комплекс білків, задіяний у РНК-інтерференції.

Новинка!!: РНК і RISC (біологія) · Побачити більше »

Карл Воуз

Карл Річард Воуз (Carl Richard Woese, 15 липня 1928, Сірак'юс, Нью-Йорк — 30 грудня 2012, Урбана, Іллінойс, США) — американський мікробіолог, знаменитий визначенням архей (нового домену живих організмів) у 1977 році за допомогою філогенетичного аналізу 16S рРНК (РНК 16S-частинки рибосоми), методу, що був запропонований Воузом та зараз став стандартною практикою.

Новинка!!: РНК і Карл Воуз · Побачити більше »

Процесинг РНК

Проце́синг, ко-транскрипці́йна модифіка́ція, пост-транскрипці́йна модифіка́ція — дозрівання новосинтезованої молекули РНК до її функціонально активної форми.

Новинка!!: РНК і Процесинг РНК · Побачити більше »

Нуклеїнові кислоти

азотистих основ, що входять до їх складу Нуклеїнові кислоти — складні високомолекулярні біополімери, мономерами яких є нуклеотиди.

Новинка!!: РНК і Нуклеїнові кислоти · Побачити більше »

РНК-інтерференція

вектора на основі лентівірусу і механізм РНК-інтерференції в клітинах ссавців РНК-інтерференція, РНКі (RNA interference, RNAi) — система контролю активності генів еукаріотичних клітин, що здійснюється за допомогою коротких (20-25 нуклеотидів) молекул рибонуклеїнової кислоти.

Новинка!!: РНК і РНК-інтерференція · Побачити більше »

РНК-полімераза

РНК-полімераза клітини ''T. aquaticus'' в процесі реплікації. Деякі елементи ферменту зроблені прозорими, і ланцжки РНК і ДНК видно виразніше. Іон магнію (жовтий) розташований на активній ділянці ферменту. РНК-полімераза — фермент, що здійснює синтез молекул РНК.

Новинка!!: РНК і РНК-полімераза · Побачити більше »

Рибосома

Схема зв'язуючих РНК ділянок рибосоми. Буквами позначені ділянки зв'язування тРНК. А — аміноацил-тРНК-зв'язуюча ділянка, Р — пептидил-тРНК-зв'язуюча ділянка, Е — ділянка виходу тРНК (від англ. exit). Рибосома (ribosome) є немембранною органелою клітини, що складається з рРНК та рибосомних білків (протеїнів).

Новинка!!: РНК і Рибосома · Побачити більше »

Рибосомна РНК

Рибосомна РНК (рРНК) є РНК компонентом рибосоми Рибосомна РНК (рРНК) — вид РНК, що є центральним компонентом рибосоми, комплексу, що збирає білки у клітині.

Новинка!!: РНК і Рибосомна РНК · Побачити більше »

Сиволоб Андрій Володимирович

Сиволоб Андрій Володимирович (*2 березня 1960, м. Іловайськ, Донецька область) — доктор біологічних наук, професор Київського національного університету, генетик, біофізик, дослідник надмолекулярної будови ДНК і структури хроматину.

Новинка!!: РНК і Сиволоб Андрій Володимирович · Побачити більше »

Сплайсосома

Сплайсосома — структура, що складається з молекул РНК і білків і що здійснює видалення некодуючих послідовностей (інтронів) з попередників мРНК під час процесингу РНК.

Новинка!!: РНК і Сплайсосома · Побачити більше »

Трансляція (біологія)

Загальна схема трансляції Трансляція — синтез білків з амінокислот, що каталізується рибосомою на матриці матричної РНК (мРНК).

Новинка!!: РНК і Трансляція (біологія) · Побачити більше »

Транспортна рибонуклеїнова кислота

Структура транспортної РНК. α — Антикодонова петля, β — акцепторне стебло, що містить три нуклеотиди ЦЦА, до яких приєднується амінокислота, γ — варіабельна петля, δ — D петля, τ — TψC петля, де ψ — псевдоуридин. Транспортна РНК (тРНК) — маленький ланцюжок РНК (73-93 нуклеотидів), що служить для постачання специфічних амінокислот, необхідних для синтезу нового поліпептидного ланцюжка, до місця трансляції.

Новинка!!: РНК і Транспортна рибонуклеїнова кислота · Побачити більше »

Теломераза

Структура TERT у ''Tibolium castaneum''. Теломераза — фермент, що додає певні повторювані фрагменти ДНК («TTAGGG» для всіх хребетних тварин) до теломери, розташованих на 3'-кінці ДНК хромосом еукаріотів.

Новинка!!: РНК і Теломераза · Побачити більше »

Фрідріх Мішер

Фрідріх Мішер (Johannes Friedrich Miescher, також Johann Friedrich Miescher-Rüsch; *, Базель — †26 серпня 1895, Давос) — швейцарський хімік-органік, що відкрив нуклеїнові кислоти, шляхом виділення їх з білих кров'яних тілець.

Новинка!!: РНК і Фрідріх Мішер · Побачити більше »

Матрична рибонуклеїнова кислота

Ма́трична рибонуклеї́нова кислота́ (мРНК, менше-вживаний синонім — інформаційна РНК або іРНК) — тип РНК, що відповідає за перенесення інформації про первинну структуру білків від ДНК до місць синтезу білків.

Новинка!!: РНК і Матрична рибонуклеїнова кислота · Побачити більше »

Малі ядерні РНК

Малі ядерні РНК (мяРНК, snRNA) — клас малих молекул некодуючих РНК, які зустрічаються в ядрі клітин еукаріотів.

Новинка!!: РНК і Малі ядерні РНК · Побачити більше »

Білки

ядерного антигену проліферуючих клітин (''PCNA'') людини. Білки́ — складні високомолекулярні природні органічні речовини, що складаються з амінокислот, сполучених пептидними зв'язками.

Новинка!!: РНК і Білки · Побачити більше »

Бактерії

Бакте́рії (Bacteria, від βακτήριον — паличка) — одна з основних груп живих організмів.

Новинка!!: РНК і Бактерії · Побачити більше »

Вірус

Віруси (. Від virus — отрута) — неклітинні форми живих організмівArshan Nasir, Kyung Mo Kim and Gustavo Caetano-Anolles (2012) BMC Evolutionary Biology 2012, 12:156 doi:10.1186/1471-2148-12-156, які складаються з нуклеїнової кислоти (ДНК або РНК) і білкової оболонки, зрідка включаючи інші компоненти (ферменти, ліпідні оболонки тощо).

Новинка!!: РНК і Вірус · Побачити більше »

Гіпотеза світу РНК

Порівняння РНК (зліва) з ДНК (справа) Гіпотеза світу РНК вважає, що РНК фактично була першою формою життя на Землі, яка пізніше розвинула навколо себе клітинну мембрану і стала першою клітиною прокаріотів.

Новинка!!: РНК і Гіпотеза світу РНК · Побачити більше »

Геном

Гено́м — сукупність всієї спадкової генетичної інформації організму, тобто всіх генів, некодуючих послідовностей ДНК та позахромосомного генетичного матеріалу.

Новинка!!: РНК і Геном · Побачити більше »

Деградація РНК

Деградація РНК — загалом означає процес розкладання полімеру рибонуклеїнової кислоти на складові мономери, якими є рибонуклеотидфосфати (NMPs), у вужчому сенсі — ензиматичне розщеплення матричної РНК (мРНК) за участі спеціалізованих білкових комплексів клітини, таких як екзосома, та.

Новинка!!: РНК і Деградація РНК · Побачити більше »

Дезоксирибонуклеїнова кислота

Структура частини подвійної спіралі ДНК Дезоксирибонуклеї́нова кислота́ (ДНК) — один із двох типів природних нуклеїнових кислот, що забезпечує зберігання, передачу з покоління в покоління і реалізацію генетичної програми розвитку й функціонування живих організмів.

Новинка!!: РНК і Дезоксирибонуклеїнова кислота · Побачити більше »

Інтрон

Інтро́н — ділянка ДНК, яка є частиною гену, але на відміну від екзонів, не містить інформації про послідовність амінокислот білка.

Новинка!!: РНК і Інтрон · Побачити більше »

Експресія генів

Експресія генів та з подальшою транскрипцією в РНК, з якої відбувається синте білка. Експре́сія ге́нів — процес, при якому спадкова інформація генів (нуклеотидна послідовність) використовується для синтезу функціонального продукту: білка або РНК.

Новинка!!: РНК і Експресія генів · Побачити більше »

18S рРНК

18S рРНК (або 18S рибосомна РНК) — один з ланцюгів рибосомної РНК.

Новинка!!: РНК і 18S рРНК · Побачити більше »

5S рРНК

Вторинна структура та варіабельність послідовності 5S рРНК 5S рибосомна РНК (5S рРНК) — молекула рибосомної РНК що має довжину 120 нт і молекулярну масу близько 40000 Da.

Новинка!!: РНК і 5S рРНК · Побачити більше »

Перенаправлення тут:

Рибонуклеїнова кислота.

ВихідніВхідний
Гей! Ми на Facebook зараз! »