Логотип
Юніонпедія
Зв'язок
Завантажити з Google Play
Новинка! Завантажити Юніонпедія на вашому Android™ пристрої!
Завантажити
Більш швидкий доступ, ніж браузер!
 

Привод

Індекс Привод

При́вод, або силовий привод (привод, drive, Antrieb m, Trieb m, Triebwerk n, Steuerung f, Umsteuerung f) — пристрій для приведення в дію: від двигуна, стисненого повітря, рідини або пружин, різних технологічних машин.

31 відносини: Комутаційний апарат, Пружина, Пристрій, Привід, Пневмопривод, Нормативна документація, Рідина, Судова практика, Стиснене повітря, Стеля, Союз Радянських Соціалістичних Республік, Трансмісія, Тверде тіло, Технічна термінологія, Технічна документація, Технологічні машини, Уніфікація (техніка), Фрикційна передача, Юридична практика, Машина, Зубчаста передача, Гірнича справа, Гідропривод, Гальмівна система, Гальмо, Диференційний привод, Електротехніка, Електродвигун, Електропривід, Енергія, Ланцюгова передача.

Комутаційний апарат

Комунікаційне обладнання на електричній схемі Комутаці́йний апара́т — електричний апарат, який призначено для комутації електричного кола та проведення струму шляхом подачі або зняття напруги з електроустановки або її частини.

Новинка!!: Привод і Комутаційний апарат · Побачити більше »

Пружина

Вита циліндрова пружина розтягування Пружи́на — деталь, призначена для поглинання, накопичення і віддавання механічної енергії за рахунок своєї пружної деформації.

Новинка!!: Привод і Пружина · Побачити більше »

Пристрій

лектрочайник — пристрій підігрівати воду CD-програвач — пристрій програвати компакт-диски Акустична система — пристрій відтворювати звук При́стрій — конструктивно завершена технічна система певного функціонального призначення, за допомогою якої виконують яку-небудь роботу, або яка спрощує чи полегшує який-небудь виробничий процес, н-д, пристрій блокувати, пристрій сигналізувати, пристрій захищати тощо; тж пристосування.

Новинка!!: Привод і Пристрій · Побачити більше »

Привід

При́від.

Новинка!!: Привод і Привід · Побачити більше »

Пневмопривод

Нога робота, оснащена пневмоприводом Пневматичний гайкокрут Пневматичний двигун зворотно-поступального руху у роботі Пневмопри́вод (пневмопривод; pneumatic actuator, pneumatic (fluid) drive; Druckluftantrieb m) — привод, до складу якого входить пневматичний механізм з одним чи більше об'ємними пневмодвигунами, призначений для передавання, керування та розподілу енергії робочим газом під тиском.

Новинка!!: Привод і Пневмопривод · Побачити більше »

Нормативна документація

Нормативна документація — документи, які встановлюють правила, загальні принципи чи характеристики різних видів діяльності або їхніх результатів.

Новинка!!: Привод і Нормативна документація · Побачити більше »

Рідина

Рідина набуває форми ємності, у якій вона перебуває Рідина́ — один з основних агрегатних станів речовини нарівні з газом та твердим тілом.

Новинка!!: Привод і Рідина · Побачити більше »

Судова практика

Судова́ пра́ктика — масив судових рішень, що створюється в процесі діяльності судових органів, перш за все судів вищих інстанцій.

Новинка!!: Привод і Судова практика · Побачити більше »

Стиснене повітря

Промислова газокомпресорна станція Сти́снене пові́тря — повітря, що знаходиться під тиском, який зазвичай перевищує атмосферний тиск.

Новинка!!: Привод і Стиснене повітря · Побачити більше »

Стеля

Капітолії Сте́ля — нижня поверхня перекриття будівлі (або його покриття), що обмежує приміщення зверху; сукупність конструктивно-оздоблювальних елементів, що утворюють додаткове перекриття, котре «підвішується» до основного («підвісна стеля»).

Новинка!!: Привод і Стеля · Побачити більше »

Союз Радянських Соціалістичних Республік

Сою́з Радя́нських Соціалісти́чних Респу́блік (скорочено — СРСР або Радянський Союз) — союзна держава, що існувала з 1923 по 1991 рік на території Східної Європи, північної частини Центральної і Східної Азії.

Новинка!!: Привод і Союз Радянських Соціалістичних Республік · Побачити більше »

Трансмісія

250px Трансмі́сія — сукупність агрегатів, призначених для передавання крутного моменту від двигуна до ведучих коліс.

Новинка!!: Привод і Трансмісія · Побачити більше »

Тверде тіло

Модель будови кристалічного твердого тіла Тверде́ ті́ло (solid) — агрегатний стан речовини, що характеризується стабільністю форми на відміну від інших агрегатних станів рідини та газу.

Новинка!!: Привод і Тверде тіло · Побачити більше »

Технічна термінологія

Техні́чна терміноло́гія — це термінолексика, яка пов'язана з окремими галузями техніки, виробництва, промисловості.

Новинка!!: Привод і Технічна термінологія · Побачити більше »

Технічна документація

Техні́чна документа́ція — система графічних і текстових документів, необхідних і достатніх для безпосереднього використання на усіх стадіях життєвого циклу продукціїДСТУ 3278-95 Система розроблення та поставлення продукції на виробництво.

Новинка!!: Привод і Технічна документація · Побачити більше »

Технологічні машини

Технологі́чні маши́ни — робочі машини, котрі призначенні для змінювання розмірів, форми, властивостей або стану предмета обробки (сировини).

Новинка!!: Привод і Технологічні машини · Побачити більше »

Уніфікація (техніка)

Уніфіка́ція (техніка) (від unus — один, facio — роблю; об'єднання) — найпоширеніший і ефективний метод стандартизації, який передбачає приведення об'єктів до однотипності на основі встановлення раціонального числа їх різновидів.

Новинка!!: Привод і Уніфікація (техніка) · Побачити більше »

Фрикційна передача

200px Фрикці́йна переда́ча — один із різновидів механічної передачі, що служить для передачі обертового моменту між близько розташованими валами при відсутності жорстких вимог до стабільності передавального відношення.

Новинка!!: Привод і Фрикційна передача · Побачити більше »

Юридична практика

Юриди́чна пра́ктика — це професійна юридична діяльність з видання, тлумачення і реалізації правових приписів, здійснювана з урахуванням накопиченого соціально-правового досвіду.

Новинка!!: Привод і Юридична практика · Побачити більше »

Машина

запатентована у 1880 році американським інженером Джеймсом Альбертом Бонсаком (James Albert Bonsack) (1859–1924). Ротор, 3 — Напрямний апарат, 4 — Лопаті турбіни, 5 — Потік води, 6 — Вал турбіни і генератора. гідравлічний ковальський прес. Свердлильний верстат з ручним керуванням Маши́на (від machina, від Μηχανή — пристрій, засіб, знаряддя) — технічний об'єкт, який складається із взаємопов'язаних функціональних частин (деталей, вузлів, пристроїв, механізмів та ін.), що використовує енергію для виконання покладених на нього функцій.

Новинка!!: Привод і Машина · Побачити більше »

Зубчаста передача

дробарки Зу́бчаста переда́ча — механізм, що має два зубчасті колеса, які можуть повертатися навколо осей, їх відносні положення зафіксовано й одне зубчасте колесо повертає інше за допомогою послідов­ної дії зубців, які перебувають у контактіДСТУ ISО 1122-1:2006 Передачі зубчасті.

Новинка!!: Привод і Зубчаста передача · Побачити більше »

Гірнича справа

Символ гірничої справи Гірни́ча спра́ва, або гірни́цтво (Mining, Bergbau, горное дело) — галузь науки і техніки, пов'язана з видобуванням з надр або на поверхні Землі корисних копалин, а також їхньою попередньою обробкою з метою використання в господарстві.

Новинка!!: Привод і Гірнича справа · Побачити більше »

Гідропривод

Аналогії функцій гідравлічних та механічних приводів. Гідропри́вод (гідравлі́чний при́вод) (гидропривод, hydraulic power drive, hydraulischer Antrieb m, Hydraulikanlage f) — сукупність гідравлічної апаратури і гідроліній для приведення в дію робочих органів машин та механізмів за допомогою потенціальної енергії рідини, що перебуває під тиском.

Новинка!!: Привод і Гідропривод · Побачити більше »

Гальмівна система

Гальмова́ систе́ма автомобі́ля — одна із найголовніших систем автомобіля, яка призначена для зниження швидкості руху автомобіля, його зупинки та утримання на місці при стоянці.

Новинка!!: Привод і Гальмівна система · Побачити більше »

Гальмо

Гальмо́ (від *hamal — «путо для тварини, яке прив'язує передню ногу до голови») — пристрій для сповільнення руху або зупинки.

Новинка!!: Привод і Гальмо · Побачити більше »

Диференційний привод

Диференційний привод (дифференциальный привод, differential drive, differential Antrieb, Differentialantrieb m) – механічний привод пристрою з хитним рухом робочого органу (наприклад, у техніці збагачення корисних копалин концентраційного столу, окремих типів грохотів), який забезпечує рух органу в прямому та зворотному напрямках з різними швидкістю та прискоренням.

Новинка!!: Привод і Диференційний привод · Побачити більше »

Електротехніка

Трансформатор — один з основних елементів електричних ліній Електроте́хніка (рос. электротехника, англ. electrical engineering, нім. Elekrotechnik f) — галузь науки і техніки, пов'язана із застосуванням електричних і магнітних явищ для перетворення енергії, добування і зміни складу хімічних речовин, виробництва та обробки матеріалів; галузь, що охоплює питання отримання (виробництва), розподілу, перетворення і застосування електроенергії.

Новинка!!: Привод і Електротехніка · Побачити більше »

Електродвигун

Електродвигуни Ніколи Тесли (США, 1882) де пояснюється принцип роботи електродвигуна. Магнітне поле, що періодично змінює свій напрямок, лягло в основу принципа роботи електродвигуна Електродвигу́н, Електромото́р — електрична машина, двигун, що перетворює електричну енергію на механічну.

Новинка!!: Привод і Електродвигун · Побачити більше »

Електропривід

Електропривід Електропри́вод — це електромеханічна система для приведення в рух виконавчих механізмів робочих машин і керування цим рухом в цілях здійснення технологічного процесу.

Новинка!!: Привод і Електропривід · Побачити більше »

Енергія

Блискавка є однією з форм передачі енергії Парові двигуни перетворюють тепло в механічну енергію Ене́ргія (від ενεργός — діяльний) — це скалярна фізична величина, загальна кількісна міра руху і взаємодії всіх видів матерії.

Новинка!!: Привод і Енергія · Побачити більше »

Ланцюгова передача

Обертальний рух зірочки з ланцюгом Су Сонга 1092 року, де описано його годинниковий механізм в башті міста Кайфенг Ланцюго́ва переда́ча (цепная передача, chain gear, chain transmission, chain drive; Kettenantrieb m) — механізм (передача) у вигляді замкнутого ланцюга, що рухається по зубчастих колесах (зірочках), закріплених на паралельних валах, передаючи обертовий рух між цими валами.

Новинка!!: Привод і Ланцюгова передача · Побачити більше »

ВихідніВхідний
Гей! Ми на Facebook зараз! »