Логотип
Юніонпедія
Зв'язок
Завантажити з Google Play
Новинка! Завантажити Юніонпедія на вашому Android™ пристрої!
безкоштовно
Більш швидкий доступ, ніж браузер!
 

Потреба

Індекс Потреба

Потре́ба — стан живого організму, людської особистості, соціальної групи чи суспільства в цілому, що виражає необхідність у чомусь, залежність від об'єктивних умов життєдіяльності і є рушійною силою їхньої активності.

9 відносини: Піраміда потреб Абрагама Маслоу, Праця, Особистість, Соціальна група, Фармацевтична енциклопедія, Мотивація, Закон зростання потреб, Закон Енгеля, Діяльність.

Піраміда потреб Абрагама Маслоу

Піраміда потреб Абрагама Маслоу — ієрархічна система потреб людини, складена американським психологом Абрагамом Маслоу (Abraham Maslow).

Новинка!!: Потреба і Піраміда потреб Абрагама Маслоу · Побачити більше »

Праця

Пра́ця — цілеспрямована діяльність людей зі створення матеріальних і духовних благ, необхідних для задоволення потреб кожного індивіда і суспільства в цілому.

Новинка!!: Потреба і Праця · Побачити більше »

Особистість

Особистість — відображення соціальної природи людини, розгляду її як індивідуальності та суб'єкта соціокультурного життя, що розкривається в контекстах соціальних відносин, спілкування і предметної діяльності, соціально зумовлена система психічних якостей індивіда, що визначається залученістю людини до конкретних суспільних, культурних, історичних відносин.

Новинка!!: Потреба і Особистість · Побачити більше »

Соціальна група

Соціа́льна грýпа — сукупність осіб, об'єднаних спільною метою, ідеєю, працею; сукупність індивідів, що взаємодіють певним чином на основі сподівань кожного члена групи, що розділяються, відносно інших.

Новинка!!: Потреба і Соціальна група · Побачити більше »

Фармацевтична енциклопедія

«Фармацевтична енциклопедія» — українське довідкове видання, яке містить статті з фармацевтичної науки і практики: хімічне, організаційно-економічне, технологічне виробництво ліків і конструювання лікарських систем, методи контролю і реалізації, сертифікації, стандартизації лікарських засобів, вивчення лікарських рослин, лабораторна діагностика тощо.

Новинка!!: Потреба і Фармацевтична енциклопедія · Побачити більше »

Мотивація

Мотива́ція (з movere) — спонукання до дії; динамічний процес фізіологічного та психологічного плану, керуючий поведінкою людини, який визначає її організованість, активність і стійкість; здатність людини діяльно задовольняти свої потреби.

Новинка!!: Потреба і Мотивація · Побачити більше »

Закон зростання потреб

Зако́н зроста́ння потре́б — закон, що виражає внутрішньо необхідні, сталі і суттєві зв'язки між виробництвом і досягнутим рівнем задоволення потреб людей, розвиток яких (зв'язків) сприяє появі нових потреб та засобів їх задоволення.

Новинка!!: Потреба і Закон зростання потреб · Побачити більше »

Закон Енгеля

Зако́н Е́нгеля — із зростанням величини доходів частка витрат на придбання товарів першої необхідності скорочується.

Новинка!!: Потреба і Закон Енгеля · Побачити більше »

Діяльність

Людська діяльність — процес (процеси) активної взаємодії суб'єкта з об'єктом, під час якого суб'єкт задовольняє будь-які свої потреби, досягає мети.

Новинка!!: Потреба і Діяльність · Побачити більше »

Перенаправлення тут:

Потреби, Економічні потреби.

ВихідніВхідний
Гей! Ми на Facebook зараз! »