Логотип
Юніонпедія
Зв'язок
Завантажити з Google Play
Новинка! Завантажити Юніонпедія на вашому Android™ пристрої!
безкоштовно
Більш швидкий доступ, ніж браузер!
 

Політика

Індекс Політика

Полі́тика (від πολιτική — діяльність самоуправління у полісі (місто, держава), а подалі — «мистецтво управління» державою і суспільством) — діяльність з управління та керівництва суспільством на основі публічної влади.

83 відносини: Карл Шмітт, Карл Маркс, Консолідація, Концепція, Права людини, Право, Пропаганда, Політична свідомість, Політична система, Політична орієнтація, Політична партія, Політика (Арістотель), Політологія, Особистість, Органи державної влади, Асоціація (суспільство), Арістотель, Абстракція, Аврелій Августин, Античність, Нікколо Мак'явеллі, Німеччина, Нова історія, Нейтралітет, Роберт Кінг Мертон, Регуляторна політика України у сфері господарських відносин, Режіс Дебре, Суспільство, Судова влада, Свобода, Словник української мови в 11 томах, Союз Радянських Соціалістичних Республік, Соціальні стосунки, Соціальна політика, Соціальний клас, Список грецьких країн та регіонів, Список лауреатів Премії імені Нобеля з економіки, Сполучені Штати Америки, Середньовіччя, Талкотт Парсонс, Тома Аквінський, Томас Гоббс, Українська радянська енциклопедія, Українська дипломатична енциклопедія, Філософський словник Шинкарука, Християнська Церква, Шарль Луї де Монтеск'є, Шайгородський Юрій Жанович, Шинкарук Володимир Іларіонович, Міжнародні відносини, ..., Мысль, Марксизм-ленінізм, Макс Вебер, Мораль, Можливість, Законодавча влада, Зовнішня політика, Бог, Відродження, Вільфредо Парето, Виконавча влада, Влада, Внутрішня політика, Волюнтаризм, Громадська організація, Гарольд Лассвел, Габріель Алмонд, Ганс Моргентау, Глобальна політика, Геополітика, Джон Лок, Дихотомія (значення), Доватур Аристид Іванович, Держава, Державна влада, Девід Істон, Демографічна політика, Демократія, Інтеграція, Індивід (людина), Інновація, Лобізм, Ленін Володимир Ілліч. Розгорнути індекс (33 більше) »

Карл Шмітт

Карл Шмітт (також відомий як Carl Schmitt-Dorotic) (* 11. Juli 1888 в Plettenberg; † 7. April 1985 там само) — німецький юрист — дослідник державного (конституційного) права, філософ і політичний теоретик, політичний філософ (politischer Philosoph), чільний представник Консервативної революції.

Новинка!!: Політика і Карл Шмітт · Побачити більше »

Карл Маркс

Карл Га́йнрих Маркс (Karl Heinrich Marx, 5 травня 1818, Трір — 14 березня 1883, Лондон) — німецький філософ-матеріаліст, теоретик-суспільствознавець, політеконом, політичний журналіст-публіцист; протагоніст робітничого соціалістичного руху та один із засновників Першого Інтернаціоналу.

Новинка!!: Політика і Карл Маркс · Побачити більше »

Консолідація

Консолідація — зміцнення, об'єднання, інтеграція, згуртування чого-небудь (осіб, груп, організацій, рухів та іншого).

Новинка!!: Політика і Консолідація · Побачити більше »

Концепція

Конце́пція (conceptio — розуміння) — система поглядів, те або інше розуміння явищ і процесів; єдиний, визначальний задум.  Концепція істотно відрізняється від теорії не тільки своєю незавершеністю, але й недостатньою верифікованістю.

Новинка!!: Політика і Концепція · Побачити більше »

Права людини

Права́ люди́ни — це комплекс природних і непорушних свобод і юридичних можливостей, обумовлених фактом існування людини в цивілізованому суспільстві.

Новинка!!: Політика і Права людини · Побачити більше »

Право

Пра́во — це обумовлена природою людини і суспільства система регулювання суспільних відносин, що виражає свободу особистості, та якій притаманні нормативність, формальна визначеність в офіційних джерелах і забезпеченість можливістю державного примусу.

Новинка!!: Політика і Право · Побачити більше »

Пропаганда

300пкс Пропага́нда (propaganda дослівно — «яка підлягає поширенню (віра)», від propago — «поширюю») — форма комунікації, спрямована на поширення в суспільстві — світогляду, теорії, твердження, фактів, аргументів, чуток та інших відомостей для впливу на суспільну думку на користь певної спільної справи чи громадської позиції.

Новинка!!: Політика і Пропаганда · Побачити більше »

Політична свідомість

Політи́чна свідо́мість (від лат. con — разом, спільно та scentia — знання) — це система знань, оцінок, настроїв і почуттів, за допомогою яких відбувається усвідомлення політичної сфери суб'єктами — індивідами, групами, націями тощо.

Новинка!!: Політика і Політична свідомість · Побачити більше »

Політична система

Політи́чна систе́ма — впорядкована, складна, багатогранна система державних і недержавних стосунків соціальних (суспільних та політичних) інститутів, що виконують певні політичні функції.

Новинка!!: Політика і Політична система · Побачити більше »

Політична орієнтація

Політична орієнтація (франц. orientation — звернений на схід, від лат. oriens — схід) — певні уявлення політичних суб'єктів про цілі, завдання діяльності політичних партій, політичного режиму, суспільства в цілому.

Новинка!!: Політика і Політична орієнтація · Побачити більше »

Політична партія

Політи́чна па́ртія — особлива громадська організація (об'єднання), яка прагне досягти мети, загальної для її членів шляхом отримання і здійснення політичної влади.

Новинка!!: Політика і Політична партія · Побачити більше »

Політика (Арістотель)

Афінська школа»Політика, Книга I, 1252aЛука Делла РоббіаПолітика (Πολιτικά) — арістотелевський трактат про державу, що містить початки соціальної та політичної філософії, політології, а також теорії управління.

Новинка!!: Політика і Політика (Арістотель) · Побачити більше »

Політологія

Політологія або Політична наука (political science, sciences politiques; від (πολιτικός, politikos — суспільний, громадський, πόλις, polis — місто, politika — державні й суспільні справи) — соціально-гуманітарна наука про політику, її роль і функції в житті суспільства, зокрема, про її теорію; функції політичної системи та влади; функції і характер держави; сутність, форми та методи діяльності суб'єктів політики та закономірності і випадковості розвитку політичного процесу; про проблеми глобальної політики, зокрема, міжнародних відносин. Дослідження політики у політології міждисциплінарні і відображаються у їх інтеграції з іншими дисциплінами насамперед із соціологією, психологією, правом. Політологія ж вивчає їх, інтегруючи в себе окремі аспекти цих дисциплін.

Новинка!!: Політика і Політологія · Побачити більше »

Особистість

Особистість — відображення соціальної природи людини, розгляду її як індивідуальності та суб'єкта соціокультурного життя, що розкривається в контекстах соціальних відносин, спілкування і предметної діяльності, соціально зумовлена система психічних якостей індивіда, що визначається залученістю людини до конкретних суспільних, культурних, історичних відносин.

Новинка!!: Політика і Особистість · Побачити більше »

Органи державної влади

Органи державної влади — це ланка (елемент) механізму держави, що бере участь у виконанні функцій держави й наділений при цьому владними повноваженнями.

Новинка!!: Політика і Органи державної влади · Побачити більше »

Асоціація (суспільство)

Асоціація (associo — з'єдную, зв'язую) — добровільне об’єднання фізичних або юридичних осіб для досягнення спільної мети на засадах взаємовигідної співпраці при збереженні самостійності, правової та майнової незалежності її членів.

Новинка!!: Політика і Асоціація (суспільство) · Побачити більше »

Арістотель

Арісто́тель (часто також Аристо́тель; Αριστοτέλης; 384 до н. е., Стагіра — 322 до н. е., Халкіда) — давньогрецький вчений-енциклопедист, філософ і логік, засновник класичної (формальної) логіки.

Новинка!!: Політика і Арістотель · Побачити більше »

Абстракція

Абстра́кція (abstractio — відсторонення, відвернення, відволікання) — теоретичне узагальнення, один з основних способів мислення, а також метод наукового дослідження, який полягає у тому, що суб'єкт, відокремлює деякі ознаки об'єкту котрий вивчається, відволікається від інших властивостей та не враховує його неістотні сторони й особливості.

Новинка!!: Політика і Абстракція · Побачити більше »

Аврелій Августин

Авре́лій Августи́н Іппонні́йський (Aurelius Augustinus Hipponensis), або Блаже́нний Августи́н;, Тагаст, Нумідія —, Гіпон Регій) — християнський теолог і церковний діяч, головний представник західної патристики, єпископ міста Гіппон Регій (сучасна Аннаба, Алжир), родоначальник християнської філософії історії. Аврелій Августин створив онтологічне вчення про Бога як абстрактне буття, наслідував неоплатоністську онтологію, виходив не з об'єкта, а від суб'єкта, від самодостатності людського мислення. Буття Бога, згідно із вченням Августина, можна вивести безпосередньо із самопізнання людини, а буття речей — ні. Психологізм найбільше проявився у його вченні про час як сутність, що не може існувати без душі, яка пам'ятає, чекає, споглядає дійсність.

Новинка!!: Політика і Аврелій Августин · Побачити більше »

Античність

давньогрецькій культурі. Афіни, Греція Ант́ичність (від antiquus, також Класична епоха) — період історії від 800 року до н. е. до 600 року н. е. у регіоні Середземного моря.

Новинка!!: Політика і Античність · Побачити більше »

Нікколо Мак'явеллі

Нікко́ло Мак'явеллі (також Макіявеллі, хибним перекладом є Макіавеллі (Niccolò di Bernardo dei Machiavelli); 3 травня 1469, Флоренція — 21 червня 1527, там же) — державний секретар Флоренції, політичний діяч, мислитель.

Новинка!!: Політика і Нікколо Мак'явеллі · Побачити більше »

Німеччина

Німе́ччина (Deutschland) — країна в Центральній Європі, демократична федеративна республіка.

Новинка!!: Політика і Німеччина · Побачити більше »

Нова історія

Нова́ істо́рія — період всесвітньої історії, що настав за періодом Середньовіччя.

Новинка!!: Політика і Нова історія · Побачити більше »

Нейтралітет

Нейтраліте́т (Neutralität, від neuter ні той, ні інший), — юридичний і політичний статус держави, яка зобов'язується не брати участі у війні між іншими державами, а в мирний час — відмова від участі у військових блоках.

Новинка!!: Політика і Нейтралітет · Побачити більше »

Роберт Кінг Мертон

Роберт Кінг Мертон (ім'я при народженні — Meyer Robert Schkolnick; * 5 червня 1910, Філадельфія, США — † 23 лютого 2003, Нью-Йорк, США) — американський соціолог, один з засновників школи структурно-функціонального аналізу.

Новинка!!: Політика і Роберт Кінг Мертон · Побачити більше »

Регуляторна політика України у сфері господарських відносин

Регулято́рна полі́тика — напрям державної політики, спрямований на вдосконалення правового регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між регуляторними органами або іншими органами державної влади та суб'єктами господарювання, недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів, зменшення втручання держави у діяльність суб'єктів господарювання та усунення перешкод для розвитку господарської діяльності, що здійснюється в межах, у порядку та у спосіб, що встановлені Конституцією та законами країни.

Новинка!!: Політика і Регуляторна політика України у сфері господарських відносин · Побачити більше »

Режіс Дебре

Режі́с Дебре́ (Régis Debray, народився 2 вересня 1940, Париж) — французький лівий філософ, політик, медіазнавець.

Новинка!!: Політика і Режіс Дебре · Побачити більше »

Суспільство

Суспільством називають організовану сукупність людей на певному етапі історичного розвитку, об'єднаних характерними для них відносинами.

Новинка!!: Політика і Суспільство · Побачити більше »

Судова влада

Судова влада — незалежна і самостійна гілка державної влади, яка здійснюється судами.

Новинка!!: Політика і Судова влада · Побачити більше »

Свобода

Козак Мамай — образ свободи і вільної людини, козака, поширений серед українського народу в XVI–XX ст., часто висів на стіні поряд з іконами Свобода, що веде народ — одна з найвідоміших персоніфікацій свободи, пов'язана з подіями Французької Революції у Європі у кінці XVIII ст. Базиліка Санта-Кроче), Флоренція, Італія Свобо́да — можливість чинити вибір відповідно до своїх бажань, інтересів і цілей на основі знання об'єктивної дійсності.

Новинка!!: Політика і Свобода · Побачити більше »

Словник української мови в 11 томах

Одинадцятитомний «Словник української мови» (СУМ-11) — перший в історії великий тлумачний словник української мови.

Новинка!!: Політика і Словник української мови в 11 томах · Побачити більше »

Союз Радянських Соціалістичних Республік

Сою́з Радя́нських Соціалісти́чних Респу́блік (скорочено — СРСР або Радянський Союз) — союзна держава, що існувала з 1923 по 1991 рік на території Східної Європи, північної частини Центральної і Східної Азії.

Новинка!!: Політика і Союз Радянських Соціалістичних Республік · Побачити більше »

Соціальні стосунки

Соціа́льні стосу́нки або суспі́льні стосу́нки — різні взаємодії та зв'язки між окремими людьми або групами людей, які встановлюються в процесі їхньої спільної практичної та духовної діяльності.

Новинка!!: Політика і Соціальні стосунки · Побачити більше »

Соціальна політика

Соціа́льна полі́тика — комплекс заходів державного та недержавного характеру, спрямованих на виявлення, задоволення і узгодження потреб та інтересів громадян, соціальних груп, територіальних громад.

Новинка!!: Політика і Соціальна політика · Побачити більше »

Соціальний клас

Поняття соціальний клас описує в соціології великі групи людей, які виділяються спільними, особливо економічними прикметами, але часто також специфічним відчуттям колективної приналежності або класовою свідомістю.

Новинка!!: Політика і Соціальний клас · Побачити більше »

Список грецьких країн та регіонів

Список грецьких країн та регіонів включає в себе імперії, країни, держави, автономні області та території, які на сучасному етапі або в минулому відповідають наступним критеріям.

Новинка!!: Політика і Список грецьких країн та регіонів · Побачити більше »

Список лауреатів Премії імені Нобеля з економіки

Аверс медалі лауреата премії Пре́мія Шве́дського центра́льного ба́нку з економі́чних нау́к па́м'яті Альфре́да Но́беля (Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne), відома також як Нобелівська премія з економіки (Nobelpriset i ekonomi) — найпрестижніша премія в сфері економічних наук, заснована Банком Швеції в 1968 році з нагоди свого 300-річчя.

Новинка!!: Політика і Список лауреатів Премії імені Нобеля з економіки · Побачити більше »

Сполучені Штати Америки

Сполу́чені Шта́ти Аме́рики, також США, Сполу́чені Шта́ти, Шта́ти, Аме́рика (United States of America, USA, U.S., the USA, the States, America) — конституційна федеративна республіка в Північній Америці, що складається з 50 штатів: Аляски, Гаваїв, 48 штатів на території між Атлантичним і Тихим океанами і між Канадою і Мексикою та федерального (столичного) округу Колумбія.

Новинка!!: Політика і Сполучені Штати Америки · Побачити більше »

Середньовіччя

Григорієм I Середньові́ччя — період європейської історії від V століття (падіння Римської імперії і Велике переселення народів) до епохи Відродження та Реформації, кінець XV століття — початок XVI століття.

Новинка!!: Політика і Середньовіччя · Побачити більше »

Талкотт Парсонс

Толкотт Парсонс (Talcott Parsons; 13 грудня 1902, Колорадо-Спрінгс — 6 травня 1979, Мюнхен) — американський соціолог, лідер напрямку структурного функціоналізму, один із засновників соціальної антропології та теоретичної соціології.

Новинка!!: Політика і Талкотт Парсонс · Побачити більше »

Тома Аквінський

Святи́й Тома́ (Фома, Хома, Томас) Акві́нський (Аквінат) (Thomas Aquinas, Thomas von Aquin, Tommaso d'Aquino, 1225, замок Рокказекка поблизу Аквіно, Сицилійське королівство — 7 березня 1274, Фоссанова, Італія) — один з найвизначніших та найвпливовіших філософів і теологів в історії, засновник теологічної і філософської школи томізму, святий католицької церкви.

Новинка!!: Політика і Тома Аквінський · Побачити більше »

Томас Гоббс

То́мас Гоббс (Thomas Hobbes; 5 квітня 1588, Малмсбері, Вілтшир, Англія — 4 грудня 1679, Дербішир) — англійський філософ.

Новинка!!: Політика і Томас Гоббс · Побачити більше »

Українська радянська енциклопедія

Українська радянська енциклопедія — багатотомна універсальна енциклопедія про Україну, перша республіканська енциклопедія в СРСР.

Новинка!!: Політика і Українська радянська енциклопедія · Побачити більше »

Українська дипломатична енциклопедія

Українська дипломатична енциклопедія — енциклопедичне видання у 2 томах, присвячене дипломатичній тематиці.

Новинка!!: Політика і Українська дипломатична енциклопедія · Побачити більше »

Філософський словник Шинкарука

Обкладинка 2-го видання 1986 р. Філософський словник /За ред.

Новинка!!: Політика і Філософський словник Шинкарука · Побачити більше »

Християнська Церква

Ця стаття є про християнську церкву як спільноту, про християнство як віровчення див.

Новинка!!: Політика і Християнська Церква · Побачити більше »

Шарль Луї де Монтеск'є

Шарль-Луї де Монтеск'є́ (Charles-Louis de Secondat, Baron de La Brède et de Montesquieu; 18 січня 1689— 10 лютого 1755, Париж) — французький правник, письменник і політичний мислитель.

Новинка!!: Політика і Шарль Луї де Монтеск'є · Побачити більше »

Шайгородський Юрій Жанович

Шайгоро́дський Ю́рій Жа́нович — український політолог, соціальний психолог.

Новинка!!: Політика і Шайгородський Юрій Жанович · Побачити більше »

Шинкарук Володимир Іларіонович

Володи́мир Іларіо́нович Шинкару́к (* 22 квітня 1928, Гайворон, Київська область, УРСР — †29 листопада 2001) — філософ-марксист, професор, був членом АН УРСР (з 1978).

Новинка!!: Політика і Шинкарук Володимир Іларіонович · Побачити більше »

Міжнародні відносини

Стяг ООН. Міжнаро́дні відно́сини — система транскордонних соціальних взаємодій, суб’єктами яких є держави, міжнародні міжурядові та міжнародні неурядові організації, транснаціональні корпорації та, за особливих умов, приватні особи.

Новинка!!: Політика і Міжнародні відносини · Побачити більше »

Мысль

Видавництво «Мысль» (Москва) — радянське/російське видавництво, що існувало з 1930 року (сучасна назва — з 1963 року).

Новинка!!: Політика і Мысль · Побачити більше »

Марксизм-ленінізм

Маркси́зм-леніні́зм (приблизно до середини 20 ст. також під назвою більшовизм) — крайня ліва політична ідеологія XX століття, російський радянський різновид «марксизму».

Новинка!!: Політика і Марксизм-ленінізм · Побачити більше »

Макс Вебер

Максиміліа́н Карл Емі́ль Ве́бер (Maximilian Carl Emil Weber; 21 квітня 1864, Ерфурт, Пруссія — 14 червня 1920, Мюнхен, Німеччина), відомий як Макс Вебер (Max Weber) — німецький соціолог, філософ, історик, політичний економіст.

Новинка!!: Політика і Макс Вебер · Побачити більше »

Мораль

Мораль — система формальних, у вигляді правових приписів поглядів, уявлень, норм та оцінок, що регулюють поведінку людей у суспільстві, практична реалізація положень якої забезпечується громадським осудом та іманентним імперативом соціалізованого індивіда.

Новинка!!: Політика і Мораль · Побачити більше »

Можливість

слов'янській міфології Можливість — це дія, що може відбутися або ні (можливо, приїду, а, можливо, і ні).

Новинка!!: Політика і Можливість · Побачити більше »

Законодавча влада

Законода́вча вла́да — одна з гілок державної влади, головним призначенням якої є здійснення державної влади шляхом законотворення.

Новинка!!: Політика і Законодавча влада · Побачити більше »

Зовнішня політика

Міжнародні відносини України. Зо́внішня полі́тика — сукупність відносин держави з іншими державами світу та міжнародними організаціями.

Новинка!!: Політика і Зовнішня політика · Побачити більше »

Бог

Син Божий в образі людини, Ісуса Христа, Вчителя і Спасителя людства Образ Бога Творця роботи Мікеланджело, картина «Сотворення сонця та місяця» Бог або Господь (зі старосл. Богъ — «Благий», «Багатий», себто господар багатьох благ і той, хто ними наділяє) — багатогранне поняття, яким віряни монотеїстичних релігій описують надприродну, верховну, духовну субстанцію або єство.

Новинка!!: Політика і Бог · Побачити більше »

Відродження

Худ. Рафаель Санті. Аристотель та Платон, деталь фрески в Ватикані. Відро́дження, або Ренеса́нс (Renaissance — «Відродження») — культурно-філософський рух кінця Середньовіччя — початку Нового часу, що ґрунтувався на ідеалах гуманізму та орієнтувався на спадщину античності.

Новинка!!: Політика і Відродження · Побачити більше »

Вільфредо Парето

Вільфре́до Паре́то (Vilfredo Pareto; *15 липня 1848, Франція—† 19 серпня 1923, Лозанна, Швейцарія) — італійський економіст і соціолог, зробив важливий внесок в економіку, соціологію і моральну філософію.

Новинка!!: Політика і Вільфредо Парето · Побачити більше »

Виконавча влада

Викона́вча вла́да — одна з трьох гілок державної влади відповідно до принципу поділу влади.

Новинка!!: Політика і Виконавча влада · Побачити більше »

Влада

Вла́да — здатність і можливість того, хто нею володіє, з допомогою авторитету, і (або) заохочення, і (або) примусу впливати на дії інших.

Новинка!!: Політика і Влада · Побачити більше »

Внутрішня політика

Внутрішня політика — політика, що проводиться в межах держави.

Новинка!!: Політика і Внутрішня політика · Побачити більше »

Волюнтаризм

Волюнтари́зм (voluntas — воля) — течія у психології та філософії, що визнає волю особливою, надприродною силою, що лежить в основі психіки і буття в цілому.

Новинка!!: Політика і Волюнтаризм · Побачити більше »

Громадська організація

Грома́дська організа́ція — об'єднання громадян, яке створюється для спільної реалізації спільних інтересів (культурних, економічних, вікових, гендерних, регіональних, релігійних, професійних, соціальних тощо).

Новинка!!: Політика і Громадська організація · Побачити більше »

Гарольд Лассвел

Гарольд Дуайт Лассвелл (Harold Dwight Lasswell; —) — американський політолог і теоретик комунікації.

Новинка!!: Політика і Гарольд Лассвел · Побачити більше »

Габріель Алмонд

Габріель Алмонд (Gabriel A. Almond; англійською читається Амонд, 12 січня 1911 — 25 грудня 2002) — американський політолог, фахівець в області теоретичної та відносної політології.

Новинка!!: Політика і Габріель Алмонд · Побачити більше »

Ганс Моргентау

Ганс Моргентау (*17 лютого 1904 — †19 липня 1980) — американський науковець, засновник теорії політичного реалізму в міжнародних відносинах.

Новинка!!: Політика і Ганс Моргентау · Побачити більше »

Глобальна політика

Глобальна політика (Global politics) — це наукова дисципліна, що досліджує однойменне явище — політичні і економічні моделі планети.

Новинка!!: Політика і Глобальна політика · Побачити більше »

Геополітика

«Зіткнення цивілізацій» за Самуелем Гантінгтоном Геополітика (від грец.γη — земля + πολιτική — мистецтво управління державою); політологічна концепція, що вбачає у політиці засадничу, визначальну роль географічних факторів: просторове розташування країни, розмір території, наявність чи відсутність, обмеженість природних ресурсів, кількість населення.

Новинка!!: Політика і Геополітика · Побачити більше »

Джон Лок

Джон Лок (John Locke, 1632, Рінґтон, Сомерсет, Королівство Англія — 1704, Ессекс, Королівство Англія) — англійський філософ, один із основних представників англійського емпіризму та Просвітництва.

Новинка!!: Політика і Джон Лок · Побачити більше »

Дихотомія (значення)

* Дихотомія — спосіб логічного поділу класу на підкласи.

Новинка!!: Політика і Дихотомія (значення) · Побачити більше »

Доватур Аристид Іванович

Доватур Аристид Іванович (23 жовтня 1897, Рені, Бессарабська губернія — 17 березня 1982, Ленінград) — радянський історик, антикознавець, професор Ленінградського університету (1926—1933).

Новинка!!: Політика і Доватур Аристид Іванович · Побачити більше »

Держава

Левіафан» (1651), присвячена проблемам держави. Держава — це універсальна політична форма організації правління, що характеризується суверенною владою, політичним та публічним характером, реалізацією своїх повноважень на певній території через систему спеціально створених органів та організацій, за допомогою яких здійснюється політичне, економічне та ідеологічне управління суспільством та керівництво загально-суспільними правами.

Новинка!!: Політика і Держава · Побачити більше »

Державна влада

Державна влада — це публічно-політичні відносини панування і підкорення між суб'єктами, що спираються на державний примус.

Новинка!!: Політика і Державна влада · Побачити більше »

Девід Істон

Дейвид Істон (David Easton,, —) — один з провідних канадських політологів.

Новинка!!: Політика і Девід Істон · Побачити більше »

Демографічна політика

Демографічна політика — це діяльність органів державного управління і соціальних інститутів, спрямована на створення сталих кількісних та якісних параметрів відтворення населення з метою подолання негативних демографічних тенденцій.

Новинка!!: Політика і Демографічна політика · Побачити більше »

Демократія

Демокра́тія, народопра́вство — політичний режим, за якого єдиним легітимним джерелом влади в державі визнається її народ.

Новинка!!: Політика і Демократія · Побачити більше »

Інтеграція

Інтегрáція (від integrum — ціле, integratio — відновлення).

Новинка!!: Політика і Інтеграція · Побачити більше »

Індивід (людина)

Індиві́д, Індиві́дуум (individuum — неподільний) — окремий організм, який існує самостійно, зокрема людина, особа, одиничний представник роду людського.

Новинка!!: Політика і Індивід (людина) · Побачити більше »

Інновація

Іннова́ція (innovation — нововведення)— ідея, новітній продукт в галузі техніки, технології, організації праці, управління, а також у інших сферах наукової та соціальної діяльності, засноване на використанні досягнень науки і передового досвіду, є кінцевим результатом інноваційної діяльності.

Новинка!!: Політика і Інновація · Побачити більше »

Лобізм

Лобі́зм, лобіювання (lobbyism, lobbying, government relations, public affairs, public advocacy) — скоординована практика обстоювання інтересів або чинення тиску на законодавців і чиновників неурядовими організаціями, фінансово-промисловими групами чи етнічними спільнотами на користь того або іншого рішення.

Новинка!!: Політика і Лобізм · Побачити більше »

Ленін Володимир Ілліч

Володи́мир Іллі́ч Ле́нін (Владимир Ильич Ленин, справжнє прізвище — Улья́нов — Ульянов;, Симбірськ, Російська імперія — 21 січня 1924, Горки, Московська область, Російська РФСР, СРСР) — політичний діяч Російської імперії, політичний та державний діяч Радянської Росії та СРСР, російський революціонер, публіцист, лідер російських більшовиків.

Новинка!!: Політика і Ленін Володимир Ілліч · Побачити більше »

Перенаправлення тут:

Політичний курс, Політичні відносини.

ВихідніВхідний
Гей! Ми на Facebook зараз! »