Логотип
Юніонпедія
Зв'язок
Завантажити з Google Play
Новинка! Завантажити Юніонпедія на вашому Android™ пристрої!
безкоштовно
Більш швидкий доступ, ніж браузер!
 

Патологія

Індекс Патологія

Патоло́гія (παθός — страждання; та λόγος — вчення) — наука про структурні, біохімічні та функціональні зміни в клітинах, тканинах та органах, спричинені хворобою.

30 відносини: Київ, Клітина, Кореляція і залежність, Патологічна фізіологія, Патологічна анатомія, Патологічний процес, Організм, Адаптація (біологія), Анатомія, Анатомія людини, Нью-Йорк, Наука, Рентгеноструктурний аналіз, Санкт-Петербург, Союз Радянських Соціалістичних Республік, Функція, Фізіологія тварин і людини, Хімік, Хвороба, Мікроскопічний аналіз, Мікрофотографія, Мікробіологія, Морфологія (біологія), Мембрана, Біохімія, Біологія, Імунологія, Експеримент, Ембріологія, Лондон.

Київ

Ки́їв — столиця України, одне з найбільших і найстаріших міст Європи.

Новинка!!: Патологія і Київ · Побачити більше »

Клітина

СЕМ) водорість ''Micrasterias radiata'' (диференційна інтерференційно-контрастна мікроскопія) корови, СЕМ Кліти́на (cellula — комірка) — структурно-функціональна одиниця всіх живих організмів, для якої характерний власний метаболізм та здатність до самовідтворення.

Новинка!!: Патологія і Клітина · Побачити більше »

Кореляція і залежність

Декілька наборів точок (''x'', ''y''), над кожним з яких вказано коефіцієнт кореляції Пірсона величин ''x'' і ''y''. Слід відмітити, що кореляція відображає зашумленість і напрям лінійної залежності (верхній ряд), але не відображає нахилу цієї залежності (по середині), і не відображає багато аспектів нелінійних залежностей (нижній ряд). N.B.: малюнок в центрі має нульовий нахил, але в даному випадку коефіцієнт кореляції є невизначними, оскільки дисперсія ''Y'' дорівнює нулю. У статистиці залежність або пов'язаність є будь-яким статистичним відношенням, чи каузальним, чи ні, між двома випадковими величинами або біваріантними даними.

Новинка!!: Патологія і Кореляція і залежність · Побачити більше »

Патологічна фізіологія

Патологічна фізіологія (παθος — страждання) — наука, що що вивчає загальні закономірності виникнення, розвитку та завершення хвороби, тобто фізіологію хворого організму.

Новинка!!: Патологія і Патологічна фізіологія · Побачити більше »

Патологічна анатомія

Патологічна анатомія — клінічний розділ медицини, що вивчає основи патологічних процесів в організмі людини з метою встановлення діагнозу та / або причини смерті.

Новинка!!: Патологія і Патологічна анатомія · Побачити більше »

Патологічний процес

Патологічний процес — це послідовність закономірно виникаючих в організмі реакцій у відповідь на ушкоджуючий вплив патогенного фактора.

Новинка!!: Патологія і Патологічний процес · Побачити більше »

Організм

Органі́зм (від organismus, від organizo — влаштовую, від ὄργανον — знаряддя) — жива істота, частини якої впливають одна на одну так, що вони функціонують разом як біологічна система, що має різні рівні організації (молекулярний, клітинний, тканинний та ін.); це жива істота, яка володіє сукупністю властивостей.

Новинка!!: Патологія і Організм · Побачити більше »

Адаптація (біологія)

Адапта́ція (пристосування) в біології — анатомічна структура, фізіологічне явище або реакція в поведінці організму, яка розвинулась за деякий проміжок часу в ході еволюції таким чином, що стала підвищувати довготривалий репродуктивний успіх даного організму.

Новинка!!: Патологія і Адаптація (біологія) · Побачити більше »

Анатомія

Анатомічна будова голови людини, вид збоку Анато́мія (з ἀνα- — верх і τέμνω — різати) — це наука про форму, будову організму та окремих його органів чи систем.

Новинка!!: Патологія і Анатомія · Побачити більше »

Анатомія людини

Вітрувіанська людина — робота Леонардо да Вінчі — символ правильної пропорційної будови людини Анатомія людини (з грецької. ανά, aná — верх і τομή, tomé — різати) — розділ анатомії, що вивчає органи та системи органів людського тіла.

Новинка!!: Патологія і Анатомія людини · Побачити більше »

Нью-Йорк

--> |scale.

Новинка!!: Патологія і Нью-Йорк · Побачити більше »

Наука

Множина Мандельброта — як ілюстрація фрактальної границі між відомим і невідомим Нау́ка — сфера діяльності людини, спрямована на отримання (вироблення і систематизацію у вигляді теорій, гіпотез, законів природи або суспільства тощо) нових знань про навколишній світ.

Новинка!!: Патологія і Наука · Побачити більше »

Рентгеноструктурний аналіз

Схема процесу визначення структури сполуки методом рентгеноструктурного аналізу. Спочатку її кристал отримують або вирощують в лабораторії, після чого опромінюють для отримання дифракційної картини у вигляді роздільних плям. Кристал поступово обертають і отримують дифракційні картини; з цих картин вибирають такі, що мають найчіткіші орієнтації кристалу. Використовуючи перетворення Фур'є, ці масиви дифракційних відбить перетворюють на тривимірну модель електронної густини в межах кристалічної ґратки. З цієї електронної густини виводять розташування атомних ядер і відстаней між ними, утворюючи модель атомів в межах елементарної комірки кристалу. Рентгенострукту́рний ана́ліз — метод дослідження структури речовини, в основі якого лежить явище дифракції рентгенівського випромінювання на тривимірних кристалічних ґратках.

Новинка!!: Патологія і Рентгеноструктурний аналіз · Побачити більше »

Санкт-Петербург

Маріїнський палац, центр міста Санкт-Петербу́рг (також неофіційно Петербу́рг і Пі́тер; Санкт-Петербург; 18 серпня 1914 — 26 січня 1924 — Петрогра́д, 26 січня 1924 — 6 вересня 1991 — Ленінгра́д, Ленинград) — місто федерального значення у Російській Федерації, суб'єкт РФ, адміністративний центр Північно-Західного федерального округу та Ленінградської області.

Новинка!!: Патологія і Санкт-Петербург · Побачити більше »

Союз Радянських Соціалістичних Республік

Сою́з Радя́нських Соціалісти́чних Респу́блік (скорочено — СРСР або Радянський Союз) — союзна держава, що існувала з 1923 по 1991 рік на території Східної Європи, північної частини Центральної і Східної Азії.

Новинка!!: Патологія і Союз Радянських Соціалістичних Республік · Побачити більше »

Функція

Фу́нкція (від functio — звершення, виконання), може означати.

Новинка!!: Патологія і Функція · Побачити більше »

Фізіологія тварин і людини

Фізіо́логія твари́н і люди́ни — галузь науки, яка вивчає механізми і закономірності всіх проявів життєдіяльності організму, його органів, тканин, клітин та сублітинних утворень, використовуючи для вивчення й пояснення цих проявів методи й поняття фізики, хімії, математики й кібернетики.

Новинка!!: Патологія і Фізіологія тварин і людини · Побачити більше »

Хімік

Gabriël Metsu), 1629—1667 Хімік — вчений або фахівець, який здобув освіту і спеціалізується на вивченні хімії як науки, а також володіє навичками роботи з хімікатами.

Новинка!!: Патологія і Хімік · Побачити більше »

Хвороба

Хвороба, або захворювання — патологічний процес, який проявляється порушеннями морфології (анатомічної, гістологічної будови), обміну речовин чи / та функціонування організму (його частин) у людини / тварини.

Новинка!!: Патологія і Хвороба · Побачити більше »

Мікроскопічний аналіз

Мікроскопічний аналіз (микроскопический анализ, microscopic analysis; mikroskopische Analyse f) – вимірювання розмірів частинок під мікроскопом і класифікація їх на групи у вузьких межах певних розмірів (для матеріалів крупністю від 50 мкм до десятих часток мкм).

Новинка!!: Патологія і Мікроскопічний аналіз · Побачити більше »

Мікрофотографія

Mycobacterium tuberculosis) за допомогою СЕМ..

Новинка!!: Патологія і Мікрофотографія · Побачити більше »

Мікробіологія

Мікробіоло́гія — галузь біології, що займається вивченням мікроорганізмів, в основному вірусів, бактерій, грибів, водоростей і найпростіших.

Новинка!!: Патологія і Мікробіологія · Побачити більше »

Морфологія (біологія)

Морфологія — розділ біології, що вивчає форму та структуру організмів, зокрема забарвлення, розмір та внутрішню будову.

Новинка!!: Патологія і Морфологія (біологія) · Побачити більше »

Мембрана

* Мембрана (у техніці) — гнучка або пружна, закріплена на замкненому контурі перетинка, що відокремлює дві порожнини;.

Новинка!!: Патологія і Мембрана · Побачити більше »

Біохімія

Біохі́мія (від βίος — «життя» і єгип. kēme — «Земля», також біологічна або фізіологічна хімія) — наука про хімічний склад організмів та їхніх складових частин та про хімічні процеси, що протікають в організмах.

Новинка!!: Патологія і Біохімія · Побачити більше »

Біологія

Біоло́гія (βίοσ — життя, λόγος — слово; наука) — система наук, що вивчає життя в усіх його проявах й на всіх рівнях організації живого, про живу природу, про істот, що заселяють Землю чи вже вимерли, їхні функції, розвиток особин і родів, спадковість, мінливість, взаємини, систематику, поширення на Землі; про зв'язки істот та їхні зв'язки з неживою природою.

Новинка!!: Патологія і Біологія · Побачити більше »

Імунологія

Імуноло́гія (Ιμύηος(imunos) — здоров'я і λόγος (logos) — слово; наука) — галузь біомедичних наук, що покриває вивчення всіх аспектів імунної системи всіх організмів.

Новинка!!: Патологія і Імунологія · Побачити більше »

Експеримент

Експериме́нт (experiment) — сукупність дослідів, об'єднаних однією системою їх постановки, взаємозв'язком результатів і способом їх обробки.

Новинка!!: Патологія і Експеримент · Побачити більше »

Ембріологія

4-, 8- та 16-клітинні стадії мишачого ембріона Ембріоло́гія (від ἔμβρυον — «зародок» та -λογία — «наука») — розділ біології розвитку (онтогенезу), що вивчає ембріональний період онтогенезу, тобто ембріони різних видів тварин, їх анатомію й фізіологію, закономірності їх росту, розвитку і дозрівання, патології та аномалії ембріонів.

Новинка!!: Патологія і Ембріологія · Побачити більше »

Лондон

--> |scale.

Новинка!!: Патологія і Лондон · Побачити більше »

Перенаправлення тут:

Патолог, Патологи.

ВихідніВхідний
Гей! Ми на Facebook зараз! »