Логотип
Юніонпедія
Зв'язок
Завантажити з Google Play
Новинка! Завантажити Юніонпедія на вашому Android™ пристрої!
безкоштовно
Більш швидкий доступ, ніж браузер!
 

Особисте селянське господарство

Індекс Особисте селянське господарство

Особисте селянське (підсобне) господарство — форма організації аграрного виробництва, здійснюваного працею членів сім'ї на основі їх приватної власності.

67 відносини: XII століття, XX століття, Конституція України, Конституційний лад, Право на землю, Правове регулювання, Присадибна земельна ділянка, Прибуток, Приватизація землі, Представницькі органи місцевого самоврядування в Україні, Пай, Подвірне оподаткування, Агротуризм, Агрооселя, Агропромисловий комплекс, Натуральне господарство, Націоналізація, Наймана особа, Російська імперія, Суспільне виробництво, Сільськогосподарська артіль, Сільське господарство України, Сім'я, Самозайнята особа, Сировина, Спільна сумісна власність, Спільна часткова власність, Спорідненість, Сектор економіки, Трудові ресурси, Трудові ресурси в УРСР, Українська Радянська Соціалістична Республіка, Українська культура, Функція (соціологія), Фільварок, Ферма (сільське господарство), Хутір, Цивільний кодекс України, Якість землі, Янчук Василь Зіновійович, Жовтневий переворот, Загальнообов'язкове державне соціальне страхування, Зайнятість населення, Закарпатська область, Звід законів Російської імперії, Земельний кодекс України, Відходи, Виробництво, Господарство, Город (землевпорядкування), ..., Донецька область, Державний бюджет, Іноземець, Їжа, 1 січня, 16 грудня, 1935, 1991, 1993, 1996, 1999, 2001, 2013, 24 серпня, 25 жовтня, 28 червня, 3 грудня. Розгорнути індекс (17 більше) »

XII століття

XII століття належало до періоду, який історики Європи класифікують як Високе Середньовіччя.

Новинка!!: Особисте селянське господарство і XII століття · Побачити більше »

XX століття

XX століття — століття, яке розпочалося 1 січня 1901 року і закінчилося 31 грудня 2000 року; двадцяте століття нашої ери і десяте століття II тисячоліття.

Новинка!!: Особисте селянське господарство і XX століття · Побачити більше »

Конституція України

Конститу́ція Украї́ни — основний закон держави України.

Новинка!!: Особисте селянське господарство і Конституція України · Побачити більше »

Конституційний лад

Конституці́йний лад — це встановлений Основним Законом порядок організації і функціонування інститутів держави і суспільства, система суспільних відносин, що гарантуються, забезпечуються і регулюються законами, прийнятими відповідно до Конституції.

Новинка!!: Особисте селянське господарство і Конституційний лад · Побачити більше »

Право на землю

Абсолютне право на землю (з її природними ресурсами) – це право власності народу (громадян) України на частину Земної поверхні в межах території країни та на природні ресурси її континентального шельфу (морської) економічної зони.

Новинка!!: Особисте селянське господарство і Право на землю · Побачити більше »

Правове регулювання

Правове́ регулюва́ння — це упорядкування суспільних відносин здійснюване державою за допомогою права і сукупності правових засобів, їх юридичне закріплення, охорона і розвиток.

Новинка!!: Особисте селянське господарство і Правове регулювання · Побачити більше »

Присадибна земельна ділянка

Присадибна земельна ділянка. Городні роботи. Присади́бна земе́льна діля́нка — земельна ділянка (обмежована, забезпечена виїздом на вулицю, провулок тощо), на якій розміщені житловий будинок, господарські будівлі та споруди, сад, город тощо.За правовим статусом відноситься до земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку.

Новинка!!: Особисте селянське господарство і Присадибна земельна ділянка · Побачити більше »

Прибуток

Прибу́ток (не существующее) — сума, на яку доходи перевищують пов'язані з ними витрати.

Новинка!!: Особисте селянське господарство і Прибуток · Побачити більше »

Приватизація землі

Приватизація землі — передача приватним особам у приватну власність земельних ділянок з державної або комунальної власності.

Новинка!!: Особисте селянське господарство і Приватизація землі · Побачити більше »

Представницькі органи місцевого самоврядування в Україні

Представни́цький о́рган місце́вого самоврядува́ння — виборний орган (рада), який складається з депутатів і відповідно до закону наділяється правом представляти інтереси територіальної громади і приймати від її імені рішення.

Новинка!!: Особисте селянське господарство і Представницькі органи місцевого самоврядування в Україні · Побачити більше »

Пай

Пай — внесок кожного учасника підприємницького проекту, що здійснюється шляхом передачі грошей чи іншого майна або ж майнових прав, земельної ділянки і т.п. Пай є свідченням членства і права участі в управлінні; частка, що вноситься до спільної справи окремим учасником.

Новинка!!: Особисте селянське господарство і Пай · Побачити більше »

Подвірне оподаткування

Подвірне оподаткування — система оподаткування населення прямими податками в Московській державі та у Лівобережній Україні.

Новинка!!: Особисте селянське господарство і Подвірне оподаткування · Побачити більше »

Агротуризм

Литві Агротуризм, сільський туризм — туризм у сільській місцевості: у селах, на хуторах, у зручних селянських будинках, в агрооселях.

Новинка!!: Особисте селянське господарство і Агротуризм · Побачити більше »

Агрооселя

Агрооселя - форма житла призначена для рекреаційної діяльності при агротуризмі.

Новинка!!: Особисте селянське господарство і Агрооселя · Побачити більше »

Агропромисловий комплекс

Агропромисло́вий ко́мплекс — складова частина економіки, що поєднує в собі виробництво сільськогосподарської продукції, її сільськогосподарську переробку, матеріально-технічне обслуговування села.

Новинка!!: Особисте селянське господарство і Агропромисловий комплекс · Побачити більше »

Натуральне господарство

" Натура́льне господа́рство — тип господарства, за якого продукти праці виробляються для задоволення власних потреб, а не для продажу.

Новинка!!: Особисте селянське господарство і Натуральне господарство · Побачити більше »

Націоналізація

Націоналіза́ція — вилучення з приватної власності осіб у власність держави землі, промислових і транспортних підприємств або цілих галузей економіки.

Новинка!!: Особисте селянське господарство і Націоналізація · Побачити більше »

Наймана особа

Наймана особа — фізична особа, яка безпосередньо власною працею виконує трудову функцію виключно за дорученням або наказом працедавця згідно з умовами укладеного з ним трудового договору (контракту) відповідно до закону.

Новинка!!: Особисте селянське господарство і Наймана особа · Побачити більше »

Російська імперія

Росі́йська імпе́рія — держава, що виникла на основі земель колишнього Московського царства, цю назву вона дістала в процесі петровських реформ 1708–1721 рр, відомих також як «прорубування вікна в Європу».

Новинка!!: Особисте селянське господарство і Російська імперія · Побачити більше »

Суспільне виробництво

Суспільне виробництво — сукупна організована діяльність людей із перетворення речовин і сил природи з метою створення матеріальних і нематеріальних благ, необхідних для їх існування та розвитку.

Новинка!!: Особисте селянське господарство і Суспільне виробництво · Побачити більше »

Сільськогосподарська артіль

Арті́ль сільськогоспо́дарська — форма кооперативного об'єднання трудящих селян на основі добровільного членства для ведення великого сільськогосподарського виробництва.

Новинка!!: Особисте селянське господарство і Сільськогосподарська артіль · Побачити більше »

Сільське господарство України

Частка населення, зайнятого у галузях сільського та лісового господарства за даними 2008 року Сільське́ господа́рство Украї́ни — одна з провідних галузей економіки України.

Новинка!!: Особисте селянське господарство і Сільське господарство України · Побачити більше »

Сім'я

Сім'я́ або роди́на — соціальна група, яка складається з людей, які зазвичай перебувають у шлюбі, їхніх дітей (власних або прийомних) та інших осіб, поєднаних родинними зв'язками з подружжям, кровних родичів, і здійснює свою життєдіяльність на основі спільного економічного, побутового, морально-психологічного укладу, взаємної відповідальності, виховання дітей.

Новинка!!: Особисте селянське господарство і Сім'я · Побачити більше »

Самозайнята особа

Самозайнята особа — термін, який використовується в українському законодавстві для позначення платника податку з доходів фізичних осіб, в тому числі єдиного або фіксованого податку.

Новинка!!: Особисте селянське господарство і Самозайнята особа · Побачити більше »

Сировина

Сировина́ — природні, антропогенні або техногенні речовини та матеріали безпосередньо з яких виробляється продукція.

Новинка!!: Особисте селянське господарство і Сировина · Побачити більше »

Спільна сумісна власність

Спільна сумісна власність — спільна власність двох або більше осіб без визначення часток кожного з них у праві власності.

Новинка!!: Особисте селянське господарство і Спільна сумісна власність · Побачити більше »

Спільна часткова власність

Спільна часткова власність — власність, право на яку мають дві і більше фізичні та (або) юридичні особи з визначенням у правоустановлюючих документах розміру часток власності кожного співвласника.

Новинка!!: Особисте селянське господарство і Спільна часткова власність · Побачити більше »

Спорідненість

Спорі́дненість, спорі́днення, родинні зв'язки́, розм. родичі́вство — стан пов'язаності між родичами, між членами родини.

Новинка!!: Особисте селянське господарство і Спорідненість · Побачити більше »

Сектор економіки

Співвідношення доходів за секторами економіки Се́ктор еконо́міки — сукупність кількох елементів національної економіки, яким притаманні де-які спільні галузеві, технологічні, організаційно-правові та інші характеристики.

Новинка!!: Особисте селянське господарство і Сектор економіки · Побачити більше »

Трудові ресурси

Трудові́ ресу́рси (або також трудові резерви) — поняття «марксистсько-ленінської» (комуністичної, сталінської або так званої «лагерної») політичної економії.

Новинка!!: Особисте селянське господарство і Трудові ресурси · Побачити більше »

Трудові ресурси в УРСР

Трудові́ ресу́рси поряд з наявними природними ресурсами і засобами виробництва, є складовою частиною продуктивних сил суспільства.

Новинка!!: Особисте селянське господарство і Трудові ресурси в УРСР · Побачити більше »

Українська Радянська Соціалістична Республіка

Украї́нська Радя́нська Соціалісти́чна Респу́бліка, УРСР (до 30 січня 1937 року — Украї́нська Соціялісти́чна Радя́нська Респу́бліка, УСРР) — одна з республік у складі Радянського Союзу.

Новинка!!: Особисте селянське господарство і Українська Радянська Соціалістична Республіка · Побачити більше »

Українська культура

Українська культура — сукупність матеріальних та духовних цінностей, створених українським народом протягом його історії.

Новинка!!: Особисте селянське господарство і Українська культура · Побачити більше »

Функція (соціологія)

Функція (functio — виконання, здійснення) — у соціології та соціальній антропології: 1) роль, яку виконує той чи інший елемент соціальної системи в її організації як цілого, в здійсненні інтересів соціальних груп і класів; 2) залежність між різноманітними соціальними процесами, що виражається в функціональній залежності змінних; 3) соціальна дія, що стала стандартизованою, регулюється певними нормами і контролюється соціальними інститутами. Соціологічний аналіз функції складає ядро функціоналізму — методологічного принципу, що передбачає виокремлення об'єкта дослідження як цілого, його елементів і виявлення функціональних залежностей і між складовими елементами, і між елементами та соціальним цілим. Різне трактування поняття «функція» мало у Еміля Дюркгайма, Броніслава Малиновського та Альфреда Редкліф-Брауна.

Новинка!!: Особисте селянське господарство і Функція (соціологія) · Побачити більше »

Фільварок

322x322px Фільва́рок або фольварок (folwark, від Vorwerk — хутір, ферма, господарство) — у Польщі, Литві, Україні та Білорусі у XIV-XIX століттях панський сільськогосподарський хутір, багатогалузеве господарство, орієнтоване на виробництво збіжжя на продаж.

Новинка!!: Особисте селянське господарство і Фільварок · Побачити більше »

Ферма (сільське господарство)

Типова північноамериканська зернова ферма з садибою. Онтаріо, Канада Ферма — приватне сільськогосподарське підприємство, яке займається комерційними поставками сільськогосподарської продукції на ринок.

Новинка!!: Особисте селянське господарство і Ферма (сільське господарство) · Побачити більше »

Хутір

1890-1910-ті роки Хутір — вид сільського поселення, господарство (подвір'я) з належною до нього землею; мале сільське, часто однодвірне поселення поза селом.

Новинка!!: Особисте селянське господарство і Хутір · Побачити більше »

Цивільний кодекс України

Цивільний кодекс України (скор. ЦКУ) — основний нормативно-правовий акт цивільного законодавства України, прийнятий Верховною Радою України 16 січня 2003 року.

Новинка!!: Особисте селянське господарство і Цивільний кодекс України · Побачити більше »

Якість землі

Я́кість землі́ — характеристика земельних ділянок, що визначається з метою встановлення їхньої придатності для використання у різних сферах життя суспільства.

Новинка!!: Особисте селянське господарство і Якість землі · Побачити більше »

Янчук Василь Зіновійович

Василь Зіновійович Янчук (с. Мончин Погребищенського району Вінницької області, Української РСР —) — засновник школи колгоспного права СРСР та аграрного права України, доктор юридичних наук, професор, академік Академії правових наук, завідувач кафедрою аграрного, екологічного та трудового права Національного аграрного університету України, професор кафедри аграрного права Інституту післядипломної освіти.

Новинка!!: Особисте селянське господарство і Янчук Василь Зіновійович · Побачити більше »

Жовтневий переворот

Жовтне́вий переворо́т (у радянській історіографії «Велика Жовтнева соціалістична революція») — державний переворот, заколот у Російській республіці, що відбувся року.

Новинка!!: Особисте селянське господарство і Жовтневий переворот · Побачити більше »

Загальнообов'язкове державне соціальне страхування

Загальнообов'язкове державне соціальне страхування — система, що передбачає матеріальне забезпечення громадян у разі настання страхового випадку (наприклад, досягнення пенсійного віку, непрацездатність, хвороба і т. ін.), а також надання соціальних послуг за рахунок бюджету відповідного Фонду соціального страхування, що формується шляхом сплати обов'язкових страхових внесків юридичними та фізичними особами, а також за рахунок інших джерел.

Новинка!!: Особисте селянське господарство і Загальнообов'язкове державне соціальне страхування · Побачити більше »

Зайнятість населення

За́йнятість — це діяльність громадян, яка пов'язана із задоволенням особистих та суспільних потреб і приносить їм дохід у грошовій або іншій формі.

Новинка!!: Особисте селянське господарство і Зайнятість населення · Побачити більше »

Закарпатська область

Закарпа́тська о́бласть — область на південному заході України в межах західної частини Українських Карпат та Закарпатської низовини.

Новинка!!: Особисте селянське господарство і Закарпатська область · Побачити більше »

Звід законів Російської імперії

Зведення законів Російської імперії Свод законов Российской империи — офіційне зібрання розташованих в тематичному порядку діючих законодавчих актів Російської імперії, створене за ініціативою імператора Миколи I.

Новинка!!: Особисте селянське господарство і Звід законів Російської імперії · Побачити більше »

Земельний кодекс України

Земельний кодекс України (ЗКУ) — основний нормативно-правовий акт земельного законодавства України, ухвалений Верховною Радою України  25 жовтня 2001 року (№ 2768-III).

Новинка!!: Особисте селянське господарство і Земельний кодекс України · Побачити більше »

Відходи

Еколого-інформаційний стенд у Карпатах. Сміттєвий бак у Гронінгені, Нідерланди. Waste in a bin bag. Waste illegally dumped at a subdivision construction site. Marine debris on the Hawaiian coast. Відхо́ди — будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворюються у процесі людської діяльності та не мають подальшого використання за місцем утворення чи виявлення та яких їх власник позбувається, має намір або повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення (ст. 1 Закону про Відходи).

Новинка!!: Особисте селянське господарство і Відходи · Побачити більше »

Виробництво

Виробни́цтво — процес створення матеріальних і суспільних благ, необхідних для існування і розвитку.

Новинка!!: Особисте селянське господарство і Виробництво · Побачити більше »

Господарство

Дивіться статті: Економіка, Сільське господарство, Народне господарство Господарство — сукупність всіх чинників (матеріальних і духовних), які є у розпорядженні людини чи людської спільноти (господаря) і використання яких дозволяє отримувати засоби задоволення потреб.

Новинка!!: Особисте селянське господарство і Господарство · Побачити більше »

Город (землевпорядкування)

Город Горо́д (від *gordъ — «огороджене місце», «огорожа») — ділянка землі при садибі, здебільшого для вирощування овочів.

Новинка!!: Особисте селянське господарство і Город (землевпорядкування) · Побачити більше »

Донецька область

Донецька облдержадміністрація Доне́цька о́бласть (у 1938—1961 — Сталінська) — адміністративно-територіальна одиниця України.

Новинка!!: Особисте селянське господарство і Донецька область · Побачити більше »

Державний бюджет

Державний бюджет — це система грошових відносин, яка виникає між державою, з одного боку, і підприємствами, фірмами, організаціями та населенням, з іншого, з метою формування та використання централізованого фонду грошових ресурсів для задоволення суспільних потреб.

Новинка!!: Особисте селянське господарство і Державний бюджет · Побачити більше »

Іноземець

Інозе́мець — громадянин, підданий іншої держави, країни; чужоземець, чужинець.

Новинка!!: Особисте селянське господарство і Іноземець · Побачити більше »

Їжа

Ї́жа — все, що споживає людина й інші живі істоти для підтримання життя; харчі.

Новинка!!: Особисте селянське господарство і Їжа · Побачити більше »

1 січня

1 січня — 1-й день року в григоріанському календарі.

Новинка!!: Особисте селянське господарство і 1 січня · Побачити більше »

16 грудня

16 грудня — 350-й день року (351-й у високосні роки) у григоріанському календарі.

Новинка!!: Особисте селянське господарство і 16 грудня · Побачити більше »

1935

Без опису.

Новинка!!: Особисте селянське господарство і 1935 · Побачити більше »

1991

Без опису.

Новинка!!: Особисте селянське господарство і 1991 · Побачити більше »

1993

Без опису.

Новинка!!: Особисте селянське господарство і 1993 · Побачити більше »

1996

Див.

Новинка!!: Особисте селянське господарство і 1996 · Побачити більше »

1999

Див.

Новинка!!: Особисте селянське господарство і 1999 · Побачити більше »

2001

Без опису.

Новинка!!: Особисте селянське господарство і 2001 · Побачити більше »

2013

2013 (MMXIII) — невисокосний рік, що почався у вівторок 1 січня та закінчиться у вівторок 31 грудня за григоріанським календарем.

Новинка!!: Особисте селянське господарство і 2013 · Побачити більше »

24 серпня

24 серпня — 236-й день року (237-й у високосні роки) у григоріанському календарі.

Новинка!!: Особисте селянське господарство і 24 серпня · Побачити більше »

25 жовтня

25 жовтня — 298-й день року (299-й у високосні роки) у григоріанському календарі.

Новинка!!: Особисте селянське господарство і 25 жовтня · Побачити більше »

28 червня

28 червня — 179-й день року (180-й в високосні роки) в григоріанському календарі.

Новинка!!: Особисте селянське господарство і 28 червня · Побачити більше »

3 грудня

3 грудня — 337-й день року (338-й у високосні роки) у григоріанському календарі.

Новинка!!: Особисте селянське господарство і 3 грудня · Побачити більше »

Перенаправлення тут:

Селянський двір, Присадибне господарство, Обійстя, Особисте підсобне господарство, Домашнє присадибне господарство.

ВихідніВхідний
Гей! Ми на Facebook зараз! »