Логотип
Юніонпедія
Зв'язок
Завантажити з Google Play
Новинка! Завантажити Юніонпедія на вашому Android™ пристрої!
Завантажити
Більш швидкий доступ, ніж браузер!
 

Круг

Індекс Круг

Круг Круг — геометрична фігура, обмежена колом.

13 відносини: Куля, Коло, Обертання (математика), Опукла множина, Центральна симетрія, Число пі, Манхеттенська метрика, Метричний простір, Границя (топологія), Границя числової послідовності, Декартова система координат, Ізопериметрична нерівність, Евклідів простір.

Куля

320px Куля — тіло, утворене обертанням круга навколо його діаметра.

Новинка!!: Круг і Куля · Побачити більше »

Коло

Коло Ко́ло — геометричне місце точок площини, відстань від яких до заданої точки, що називається центром кола, є сталою величиною і дорівнює радіусу кола.

Новинка!!: Круг і Коло · Побачити більше »

Обертання (математика)

Обертання об'єкта на площині навколо точки O. В геометрії та лінійній алгебрі, обертання — рух, який зберігає орієнтацію простору (площини) та має нерухомі точки.

Новинка!!: Круг і Обертання (математика) · Побачити більше »

Опукла множина

Опукла множина виглядає як деформоване коло. Чорний відрізок з'єднує точки x та y і розташований повністю в (зеленій) множині. Так як це виконується для будь яких точок x та y множини, то множина буде опуклою. Приклад неопуклої множини. Так як червона частина (чорне та червоне) відрізку, що з'єднує точки x та y, розташована за межами (зеленої) множини, то множина не буде опуклою. Опуклою множиною в евклідовому або афінному просторі називається така множина, яка разом з довільними двома точками, що належать множині, має у собі відрізок, що їх з'єднує.

Новинка!!: Круг і Опукла множина · Побачити більше »

Центральна симетрія

thumb Центр інверсії - точка всередині геометричної фігури, яка має ту властивість, що будь-яка проведена через неї пряма зустрічає однакові точки фігури на рівних віддалях.

Новинка!!: Круг і Центральна симетрія · Побачити більше »

Число пі

пі. Число́ пі (позначається \pi) — математична константа, що визначається у Евклідовій геометрії як відношення довжини кола l до його діаметра d. або як площа круга одиничного радіуса.

Новинка!!: Круг і Число пі · Побачити більше »

Манхеттенська метрика

У Манхеттенській метриці довжини червоної, жовтої і синьої ліній рівні між собою (12). У геометрії Евкліда зелена лінія має довжину 12/√2 ≈ 8.48 і являє собою єдиний найкоротший шлях. Манхеттенська метрика — метрика, уведена Германом Мінковським.

Новинка!!: Круг і Манхеттенська метрика · Побачити більше »

Метричний простір

Метри́чний про́стір — це пара (X,d), яка складається з деякої множини X елементів і відстані d, визначеної для будь-якої пари елементів цієї множини.

Новинка!!: Круг і Метричний простір · Побачити більше »

Границя (топологія)

Множина (світло-синя) і її границя (темно-синя). Границя множини — це всі такі точки, які перебувають як завгодно близько і до точок в множині, і до точок поза нею.

Новинка!!: Круг і Границя (топологія) · Побачити більше »

Границя числової послідовності

Із тим як додатнє ціле число n зростає, значення n\cdot \sin\bigg(\frac1\bigg) стає довільно близьким до 1.

Новинка!!: Круг і Границя числової послідовності · Побачити більше »

Декартова система координат

(0, 0) — фіолетовим. (''a'', ''b''), а ''r'' є радіусом кола. Дека́ртова систе́ма координа́т (або прямоку́тна систе́ма координа́т, Cartesian coordinate system) — система координат, яка дозволяє однозначним чином визначити кожну точку на площині за допомогою пари числових координа́т, які задають знакові відстані до точки відносно двох визначених перпендикулярно спрямованих прямих, що задано в однакових одиницях довжини.

Новинка!!: Круг і Декартова система координат · Побачити більше »

Ізопериметрична нерівність

Ізопериметричною нерівністю в математиці називають геометричну нерівність, в якій використовується квадрат довжини замкнутої кривої та площі області, обмеженою кривою, а також різні узагальнення.

Новинка!!: Круг і Ізопериметрична нерівність · Побачити більше »

Евклідів простір

Евклідів простір — скінченновимірний дійсний векторний простір E із скалярним добутком.

Новинка!!: Круг і Евклідів простір · Побачити більше »

ВихідніВхідний
Гей! Ми на Facebook зараз! »