Логотип
Юніонпедія
Зв'язок
Завантажити з Google Play
Новинка! Завантажити Юніонпедія на вашому Android™ пристрої!
безкоштовно
Більш швидкий доступ, ніж браузер!
 

Класична електродинаміка

Індекс Класична електродинаміка

Класи́чна електродина́міка — розділ фізики, що вивчає електромагнітне поле.

42 відносини: XX століття, Квантова електродинаміка, Оптика, Рівняння Максвелла, Радіохвилі, Сила, Сила Лоренца, Тамм Ігор Євгенович, Теорема Пойнтінга, Теорема Гауса, Фізичні властивості, Фізика, Федорченко Адольф Михайлович, Матерія (фізика), Магнітне поле, Магнітостатика, Майкл Фарадей, Закон Кулона, Закон Ампера, Закон Ампера для циркуляції магнітного поля, Закон збереження електричного заряду, Закон електромагнітної індукції Фарадея, Закон Біо-Савара-Лапласа, Закон Джоуля — Ленца, Вектор Пойнтінга, Векторний потенціал, Густина енергії, Гендрік Антон Лоренц, Джеймс Клерк Максвелл, Електричний заряд, Електричне поле, Електростатика, Електромагнітний потенціал, Електромагнітне поле, Енциклопедія сучасної України, 1819, 1820, 1831, 1832, 1864, 1895, 4-вектор.

XX століття

XX століття — століття, яке розпочалося 1 січня 1901 року і закінчилося 31 грудня 2000 року; двадцяте століття нашої ери і десяте століття II тисячоліття.

Новинка!!: Класична електродинаміка і XX століття · Побачити більше »

Квантова електродинаміка

 Ква́нтова електродина́міка (КЕД) є релятивістською квантовою теорією електромагнітного поля.

Новинка!!: Класична електродинаміка і Квантова електродинаміка · Побачити більше »

Оптика

Дисперсія світла при проходженні через призму. О́птика (optics) — розділ фізики, в межах якого вивчається природа оптичного випромінювання (світла), досліджуються процеси випромінювання світла, його поширення в різноманітних середовищах і взаємодії з речовиною.

Новинка!!: Класична електродинаміка і Оптика · Побачити більше »

Рівняння Максвелла

Рівня́ння Ма́ксвелла — це основні рівняння класичної електродинаміки, які описують електричне та магнітне поле, створене зарядами й струмами.

Новинка!!: Класична електродинаміка і Рівняння Максвелла · Побачити більше »

Радіохвилі

Радіохви́лі — діапазон електромагнітних хвиль з довжиною хвилі від 10−5 до 1010 метра.

Новинка!!: Класична електродинаміка і Радіохвилі · Побачити більше »

Сила

На тіло, підвішене на пружині діє сила земного тяжіння і сила реакції пружини Си́ла — фізична величина, що характеризує ступінь взаємодії тіл.

Новинка!!: Класична електродинаміка і Сила · Побачити більше »

Сила Лоренца

Си́ла Ло́ренца — сила, що діє на рухомий електричний заряд, який перебуває у електромагнітному полі.

Новинка!!: Класична електродинаміка і Сила Лоренца · Побачити більше »

Тамм Ігор Євгенович

Ігор Євгенович Тамм (Владивосток, Російська імперія — 12 квітня 1971, Москва) — фізик-теоретик, лауреат Нобелівської премії з фізики 1958 року; начальник сектора конструкторського бюро № 11 (Арзамас-16), академік Академії наук СРСР, доктор фізико-математичних наук, Герой Соціалістичної Праці.

Новинка!!: Класична електродинаміка і Тамм Ігор Євгенович · Побачити більше »

Теорема Пойнтінга

Теорема Пойнтінга (Poynting's theorem.) — теорема, що описує закон збереження енергії електромагнітного поля.

Новинка!!: Класична електродинаміка і Теорема Пойнтінга · Побачити більше »

Теорема Гауса

Теорема Гауса — один з основних законів електродинаміки, що входить в систему рівнянь Максвелла.

Новинка!!: Класична електродинаміка і Теорема Гауса · Побачити більше »

Фізичні властивості

Фіз́ичні власт́ивості — властивості будь якої речовини, які вона проявляє поза хімічною взаємодією: температура плавлення, температура кипіння, в'язкість, густина, розчинність, діелектрична проникність, теплоємність, теплопровідність, електропровідність, абсорбція, колір, концентрація, емісія, текучість, індуктивність, радіоактивність, гідрофільність і гідрофобність, теплота змочування та ін.

Новинка!!: Класична електродинаміка і Фізичні властивості · Побачити більше »

Фізика

літію. Вивчення матерії на атомному рівні — одна з пріоритетних задач фізики Синхротрон. Сучасна фізика використовує гігантські експериментальні інструменти. Фі́зика (від φυσικός природний, φύσις природа) — природнича наука, яка досліджує загальні властивості матерії та явищ у ній, а також виявляє загальні закони, які керують цими явищами.

Новинка!!: Класична електродинаміка і Фізика · Побачити більше »

Федорченко Адольф Михайлович

Адольф Михайлович Федорченко (29 березня 1931, Олександрівка — 14 грудня 1994, Київ) — український фізик-теоретик, доктор фізико-математичних наук (1970), професор, завідувач кафедрою теоретичної фізики Київського Національного університету імені Тараса Шевченка, академік Академії наук вищої школи України (1993).

Новинка!!: Класична електродинаміка і Федорченко Адольф Михайлович · Побачити більше »

Матерія (фізика)

Мате́рія (matter, substance; Stoff m, Materie f) — основа буття, яка проявляється у всій різноманітності і багатогранності об'єктів, процесів, явищ мікро-, макро- і мегасвіту.

Новинка!!: Класична електродинаміка і Матерія (фізика) · Побачити більше »

Магнітне поле

На малюнку зображено провідник, навколо якого існує магнітне поле Магнітні силові лінії, утворені залізною стружкою на папері, до якого піднесений магніт Магні́тне по́ле — складова електромагнітного поля, за допомогою якої здійснюється взаємодія між рухомими електрично зарядженими частинками.

Новинка!!: Класична електродинаміка і Магнітне поле · Побачити більше »

Магнітостатика

Магнітоста́тика або магнетоста́тика — підрозділ фізики, що вивчає взаємодію постійних магнітів та електричних струмів через магнітне поле.

Новинка!!: Класична електродинаміка і Магнітостатика · Побачити більше »

Майкл Фарадей

Майкл Фарадéй (Michael Faraday;, Лондон, Англія —, Лондон, Англія) — англійський фізик і хімік, основоположник вчення про електромагнітне поле, член Лондонського королівського товариства (1824).

Новинка!!: Класична електродинаміка і Майкл Фарадей · Побачити більше »

Закон Кулона

300px Крутильні терези Кулона Закон Кулона — один з основних законів електростатики, який визначає величину та напрямок сили взаємодії між двома нерухомимиЗакон Кулона можна наближено застосовувати й для рухомих зарядів, якщо їхні швидкості набагато менші від швидкості світла точковими зарядами.

Новинка!!: Класична електродинаміка і Закон Кулона · Побачити більше »

Закон Ампера

200пксВзаємодія двох елементарних струмів: а - паралельних, б - антипаралельних (всі відрізки (вектори) лежать в одній площині) Закон Ампера — закон взаємодії постійних струмів.

Новинка!!: Класична електродинаміка і Закон Ампера · Побачити більше »

Закон Ампера для циркуляції магнітного поля

Закон Ампера для циркуляції магнітного поля — твердження про те, що інтеграл по замкненому контуру від магнітної індукції пропорційний силі електричному струму, що протікає через площу, обмежену контуром.

Новинка!!: Класична електродинаміка і Закон Ампера для циркуляції магнітного поля · Побачити більше »

Закон збереження електричного заряду

Зако́н збере́ження електри́чного заря́ду — один із фундаментальних законів фізики.

Новинка!!: Класична електродинаміка і Закон збереження електричного заряду · Побачити більше »

Закон електромагнітної індукції Фарадея

Закон електромагнітної індукції Фарадея є основним законом електродинаміки, що стосуються принципів роботи трансформаторів, дросселів, багатьох видів електродвигунів і генераторів.

Новинка!!: Класична електродинаміка і Закон електромагнітної індукції Фарадея · Побачити більше »

Закон Біо-Савара-Лапласа

Мал. 1. Закон Біо-Савара-Лапласа — закон, який визначає магнітну індукцію навколо провідника, в якому протікає електричний струм.

Новинка!!: Класична електродинаміка і Закон Біо-Савара-Лапласа · Побачити більше »

Закон Джоуля — Ленца

Закон Джо́уля — Ле́нца — фізичний закон, що дає кількісну оцінку теплової дії електричного струму.

Новинка!!: Класична електродинаміка і Закон Джоуля — Ленца · Побачити більше »

Вектор Пойнтінга

thumb Вектор Пойнтінга або вектор Умова-Пойнтінга — вектор густини потоку енергії електромагнітного поля, що характеризує спрямовану передачу енергії електромагнітного поля через одиницю площі за одиницю часу.

Новинка!!: Класична електродинаміка і Вектор Пойнтінга · Побачити більше »

Векторний потенціал

Ве́кторний потенціа́л — векторна величина, що є характеристикою магнітного поля.

Новинка!!: Класична електродинаміка і Векторний потенціал · Побачити більше »

Густина енергії

Густина енергії — енергія речовини або поля віднесена до одиниці об'єму.

Новинка!!: Класична електродинаміка і Густина енергії · Побачити більше »

Гендрік Антон Лоренц

Ге́ндрік Анто́н Ло́ренц (Hendrik Antoon Lorentz; 18 липня 1853, Арнем — 4 лютого 1928, Гарлем, Нідерланди) — нідерландський фізик.

Новинка!!: Класична електродинаміка і Гендрік Антон Лоренц · Побачити більше »

Джеймс Клерк Максвелл

Дже́ймс Клерк Ма́ксвелл (James Clerk Maxwell, 13 червня 1831, Единбург, Шотландія — † 5 листопада 1879, Кембридж, Англія) — шотландський вчений, який створив теорію електромагнітного поля і на підставі її зробив висновок, що змінні електричне і магнітне поля тісно пов'язані одне з одним, утворюючи єдине електромагнітне поле, яке поширюється у вигляді електромагнітних хвиль зі швидкістю світла.

Новинка!!: Класична електродинаміка і Джеймс Клерк Максвелл · Побачити більше »

Електричний заряд

точкових зарядів Електричний заряд – фізична величина, яка характеризує здатність тіл створювати електромагнітні поля та брати участь в електромагнітній взаємодії.

Новинка!!: Класична електродинаміка і Електричний заряд · Побачити більше »

Електричне поле

Конфігурації електричних полів Електричне поле (Electric field) — одна зі складових електромагнітного поля, що існує навколо тіл або частинок, що мають електричний заряд, а також у вільному вигляді при зміні магнітного поля (наприклад, в електромагнітних хвилях).

Новинка!!: Класична електродинаміка і Електричне поле · Побачити більше »

Електростатика

Електростатика — розділ електрики, який вивчає взаємодію статичних тіл, тобто нерухомих електричних зарядів в електростатичному полі.

Новинка!!: Класична електродинаміка і Електростатика · Побачити більше »

Електромагнітний потенціал

Електромагнітний 4-потенціал — це контраваріантний 4-вектор, часовою компонентою якого є скалярний потенціал \ \varphi, а просторовою - векторний потенціал \ \mathbf A (всі формули на цій сторінці дані у системі СГС).

Новинка!!: Класична електродинаміка і Електромагнітний потенціал · Побачити більше »

Електромагнітне поле

Електромагні́тне по́ле — це поле, яке описує електромагнітну взаємодію між фізичними тілами.

Новинка!!: Класична електродинаміка і Електромагнітне поле · Побачити більше »

Енциклопедія сучасної України

Енциклопе́дія суча́сної Украї́ни (ЕСУ) — багатотомне енциклопедичне вида́ння (алфавітна енциклопедія) про Україну в усіх вимірах від початку XX століття до сьогодення.

Новинка!!: Класична електродинаміка і Енциклопедія сучасної України · Побачити більше »

1819

Без опису.

Новинка!!: Класична електродинаміка і 1819 · Побачити більше »

1820

Без опису.

Новинка!!: Класична електродинаміка і 1820 · Побачити більше »

1831

* рік темного металевого зайця за Шістдесятирічним циклом китайського календаря.

Новинка!!: Класична електродинаміка і 1831 · Побачити більше »

1832

Азовське козаче військо отримало землі в Катеринославській губерні й проіснувало з 1832 до 1866 років на чолі з гетьманом Ільніцьким.

Новинка!!: Класична електродинаміка і 1832 · Побачити більше »

1864

Без опису.

Новинка!!: Класична електродинаміка і 1864 · Побачити більше »

1895

Без опису.

Новинка!!: Класична електродинаміка і 1895 · Побачити більше »

4-вектор

4-вектор — це аналог тривимірного вектора в чотиривимірному просторі-часі, складеному змінними ct та x, y, z звичайного простору.

Новинка!!: Класична електродинаміка і 4-вектор · Побачити більше »

Перенаправлення тут:

Класична теорія поля, Електродинаміка, Електродинаміка класична.

ВихідніВхідний
Гей! Ми на Facebook зараз! »