Логотип
Юніонпедія
Зв'язок
Завантажити з Google Play
Новинка! Завантажити Юніонпедія на вашому Android™ пристрої!
Установити
Більш швидкий доступ, ніж браузер!
 

Кисневе дихання

Індекс Кисневе дихання

Дихання (respiratio) — основна форма дисиміляції у тварин, рослин і багатьох мікроорганізмів.

36 відносини: Кровообіг, Катаболізм, Клітина, Клітинне дихання, Комахи, Коефіцієнт корисної дії, Протоплазма, Парціальний тиск, Палладін Володимир Іванович, Пліснява, Плід, Окиснення, Атмосфера Землі, Ацетонові тіла, Аденозинтрифосфат, Анаероби, Аероби, Нуклеїнові кислоти, Рослини, Тіньовитривалі рослини, Тварини, Техніка, Фізіологія, Хребетні, Мікроорганізми, Жири, Білки, Біохімія, Бах Олексій Миколайович, Бактерії, Вуглеводи, Водяна пара, Водень, Газообмін, Діоксид вуглецю, Докембрій.

Кровообіг

Кровоо́біг — процес постійної циркуляції крові в організмі, що забезпечує його життєдіяльність.

Новинка!!: Кисневе дихання і Кровообіг · Побачити більше »

Катаболізм

Катаболі́зм, дисиміля́ція, енергети́чний о́бмін — процес метаболічного розпаду, розкладання на простіші речовини або окиснення якої-небудь речовини, що зазвичай протікає з вивільненням енергії у вигляді тепла і АТФ.

Новинка!!: Кисневе дихання і Катаболізм · Побачити більше »

Клітина

СЕМ) водорість ''Micrasterias radiata'' (диференційна інтерференційно-контрастна мікроскопія) корови, СЕМ Кліти́на (cellula — комірка) — структурно-функціональна одиниця всіх живих організмів, для якої характерний власний метаболізм та здатність до самовідтворення.

Новинка!!: Кисневе дихання і Клітина · Побачити більше »

Клітинне дихання

Основні етапи клітинного дихання (вихідні речовини на зеленому тлі, продукти (крім АТФ) — на рожевому) Кліти́нне або ткани́нне ди́хання — сукупність біохімічних реакцій живих організмів, що протікають у клітинах, в ході яких відбувається окиснення вуглеводів, ліпідів і амінокислот.

Новинка!!: Кисневе дихання і Клітинне дихання · Побачити більше »

Комахи

Кома́хи (Insecta) — клас членистоногих тварин з підтипу трахейнодихаючих.

Новинка!!: Кисневе дихання і Комахи · Побачити більше »

Коефіцієнт корисної дії

Коефіціє́нт ко́ри́сної ді́ї — відношення виконаної роботи до загальних енергетичних затрат на її виконання.

Новинка!!: Кисневе дихання і Коефіцієнт корисної дії · Побачити більше »

Протоплазма

Протоплазма (від прото… та грецьк. plasma — виліплене, оформлене) (жива речовина), вміст живої клітини — її цитоплазма та ядро.

Новинка!!: Кисневе дихання і Протоплазма · Побачити більше »

Парціальний тиск

Парціа́льний тиск (від partialis — частковий) — внесок газу певного роду в загальний тиск суміші газів і відповідає тиску, під яким перебував би газ, що входить до складу газової суміші, коли б він один займав об'єм, рівний об'ємові суміші при тій же температурі.

Новинка!!: Кисневе дихання і Парціальний тиск · Побачити більше »

Палладін Володимир Іванович

Палладін Володимир Іванович (року, Москва,— 3 лютого 1922 року, Петроград) — російський ботанік і біохімік, академік Петербурзької академії наук (1914, член-кореспондент 1905).

Новинка!!: Кисневе дихання і Палладін Володимир Іванович · Побачити більше »

Пліснява

годин. Плі́снява (плі́сень, цвіль, цвілеві гриби) — різноманітні гриби-мікроміцети.

Новинка!!: Кисневе дихання і Пліснява · Побачити більше »

Плід

Барселоні Плід — орган покритонасінних рослин, що утворюється після запліднення з маточки та здебільшого ще й з деяких інших частин квітки (квітколожа, оцвітини, квітконіжки) внаслідок їхнього розростання та видозмінення; служить для захисту і розповсюдження насіння.

Новинка!!: Кисневе дихання і Плід · Побачити більше »

Окиснення

Оки́снення (заст. оки́слення) — хімічний процес, під час якого елемент (або сполука) віддає електрони, при цьому ступінь окиснення її елементів понижується.

Новинка!!: Кисневе дихання і Окиснення · Побачити більше »

Атмосфера Землі

135px Атмосфе́ра Землі́ (від άτμός — пара і σφαῖρα — куля) — атмосфера планети Земля, одна з геосфер, суміш газів, що оточують Землю, та утримуються завдяки силі тяжіння.

Новинка!!: Кисневе дихання і Атмосфера Землі · Побачити більше »

Ацетонові тіла

Ацето́нові тіла́ (кето́нові тіла́) — група органічних речовин-проміжних продуктів обміну жирів (ацетон, β-оксимасляна та ацетооцтова кислоти), що утворюються в організмі при деяких хворобливих станах.

Новинка!!: Кисневе дихання і Ацетонові тіла · Побачити більше »

Аденозинтрифосфат

Аденозинтрифосфат (АТФ) або аденозинтрифосфорна кислота — нуклеотид, який містить аденін, рибозу та три фосфатні групи.

Новинка!!: Кисневе дихання і Аденозинтрифосфат · Побачити більше »

Анаероби

Анаеро́би — організми, здатні жити без атмосферного кисню, за рахунок так званого анаеробного дихання.

Новинка!!: Кисневе дихання і Анаероби · Побачити більше »

Аероби

Аеро́би, також аеро́бні органі́зми; від αηρ — повітря і βιος — життя) — в біології живі організми, для життєдіяльності яких потрібен вільний молекулярний кисень. Аеробами є переважна більшість тварин, усі рослини і багато мікроорганізмів, винятком є деякі види бактерій. Серед мікроорганізмів частина є облігатними (безумовними) аеробами, інші — факультативними, здатними жити при наявності мізерної кількості вільного кисню або й без нього. Різко розмежувати ці дві групи практично неможливо.

Новинка!!: Кисневе дихання і Аероби · Побачити більше »

Нуклеїнові кислоти

азотистих основ, що входять до їх складу Нуклеїнові кислоти — складні високомолекулярні біополімери, мономерами яких є нуклеотиди.

Новинка!!: Кисневе дихання і Нуклеїнові кислоти · Побачити більше »

Рослини

Зеле́ні росли́ни — царство живих організмів.

Новинка!!: Кисневе дихання і Рослини · Побачити більше »

Тіньовитривалі рослини

Тіньовитривалі рослини типові представники нижнього ярусу лісу. Біловезька пуща, Польща Тіньовитрива́лі росли́ни, сціогеліофіти — рослини, які здатні рости в затінених місцях і при недостатньому сонячному освітленні.

Новинка!!: Кисневе дихання і Тіньовитривалі рослини · Побачити більше »

Тварини

Твари́ни (Animalia або Metazoa) — царство переважно багатоклітинних еукаріотичних (ядерних) організмів, однією з найголовніших ознак якого є гетеротрофність (тобто, споживання готових органічних речовин) та здатність активно рухатись.

Новинка!!: Кисневе дихання і Тварини · Побачити більше »

Техніка

Побутова техніка Сільськогосподарська техніка Будівельна техніка Те́хніка (від techne — мистецтво, майстерність) — сукупність засобів, створених людством для обслуговування своїх потреб виробничого і невиробничого характеру.

Новинка!!: Кисневе дихання і Техніка · Побачити більше »

Фізіологія

Фізіоло́гія (φυσιολογία — природознавство)— це наука про життєві процеси, діяльність окремих органів та їх системи і в цілому всього організму.

Новинка!!: Кисневе дихання і Фізіологія · Побачити більше »

Хребетні

Хребе́тні (Vertebrata) — інфратип хордових тварин, що виділяється наявністю кісткового хребта.

Новинка!!: Кисневе дихання і Хребетні · Побачити більше »

Мікроорганізми

Кластер бактерій ''Escherichia coli'', електронна мікрофотографія Мікроорганізми, або мікроби — мікроскопічні організми, занадто маленькі, щоб бути видимими неозброєним оком.

Новинка!!: Кисневе дихання і Мікроорганізми · Побачити більше »

Жири

радикали) позначені залишки жирних кислот Жири́ — велика група органічних сполук, які, з фізичного погляду, мають меншу від одиниці питому вагу і, як правило, розчинні в неполярних органічних розчинниках, як правило не розчиняються у воді, і під звичайним тиском їх не можна перегнати, не розклавши.

Новинка!!: Кисневе дихання і Жири · Побачити більше »

Білки

ядерного антигену проліферуючих клітин (''PCNA'') людини. Білки́ — складні високомолекулярні природні органічні речовини, що складаються з амінокислот, сполучених пептидними зв'язками.

Новинка!!: Кисневе дихання і Білки · Побачити більше »

Біохімія

Біохі́мія (від βίος — «життя» і єгип. kēme — «Земля», також біологічна або фізіологічна хімія) — наука про хімічний склад організмів та їхніх складових частин та про хімічні процеси, що протікають в організмах.

Новинка!!: Кисневе дихання і Біохімія · Побачити більше »

Бах Олексій Миколайович

Олексі́й Микола́йович Бах (17 березня 1857, Золотоноша — †13 травня 1946— український хімік і біохімік, академік АН СРСР (з 1929 р). Громадський діяч, академік (з 1929), Герой Соціалістичної Праці, депутат Верховної Ради СРСР 1-го скликання.

Новинка!!: Кисневе дихання і Бах Олексій Миколайович · Побачити більше »

Бактерії

Бакте́рії (Bacteria, від βακτήριον — паличка) — одна з основних груп живих організмів.

Новинка!!: Кисневе дихання і Бактерії · Побачити більше »

Вуглеводи

Вуглево́ди — органічні сполуки, що складаються з карбону, оксигену й гідрогену та за хімічною природою є полігідроксиальдегідами або кетонами (тобто мають кілька гідроксильних груп й одну карбонільну), або перетворюються на них шляхом гідролізу.

Новинка!!: Кисневе дихання і Вуглеводи · Побачити більше »

Водяна пара

Водяна́ па́ра — газоподібний стан води. Не має кольору, смаку і запаху. Міститься в тропосфері. Утворюється молекулами води при її випаровуванні. При надходженні водяної пари в повітря він, як і всі інші гази, створює певний тиск, що називається парціальним. Він виражається в одиницях тиску — паскалях. Водяна пара може переходити безпосередньо в тверду фазу — на кристали льоду. Кількість водяної пари в грамах, що міститься в 1 кубічному метрі, називають абсолютною вологістю повітря. Водяна пара відносно поширений компонент, що входить в склад атмосфери, яка присутня навіть в атмосфері Сонця, а також у кожної планети Сонячної Системи і багатьох астрономічних об'єктах, включаючи природні супутники, комети і навіть великі астероїди.

Новинка!!: Кисневе дихання і Водяна пара · Побачити більше »

Водень

Вóдень або гідроге́н (хімічний символ —, Hydrogenium) — хімічний елемент з атомним номером 1, який належить до 1-ої групи (за старою класифікацією — головної підгрупи 1-ої групи), 1-го періоду періодичної системи хімічних елементів, та є першим і найпростішим представником усіх хімічних елементів взагалі.

Новинка!!: Кисневе дихання і Водень · Побачити більше »

Газообмін

Газоо́бмін — процес обміну газами між організмом і зовнішнім середовищем.

Новинка!!: Кисневе дихання і Газообмін · Побачити більше »

Діоксид вуглецю

thumb thumb Діокси́д вуглецю́, оксид карбону (IV), вуглекислий газ, CO2 — тривка хімічна сполука, поширена в природних газах, що містять його в кількості від декількох відсотків до практично чистого вуглекислого газу.

Новинка!!: Кисневе дихання і Діоксид вуглецю · Побачити більше »

Докембрій

Доке́мбрій (Pre-Cambrian, Eozoic, Präkambrium n) — частина історії Землі, що передувала кембрію.

Новинка!!: Кисневе дихання і Докембрій · Побачити більше »

Перенаправлення тут:

Респірація (фізіологія), Дихання (фізіологія).

ВихідніВхідний
Гей! Ми на Facebook зараз! »