Логотип
Юніонпедія
Зв'язок
Завантажити з Google Play
Новинка! Завантажити Юніонпедія на вашому Android™ пристрої!
Установити
Більш швидкий доступ, ніж браузер!
 

Етимологія

Індекс Етимологія

Етимоло́гія (від ἔτυμον «правда», «істина» і -λόγος — «слово, наука») — розділ лінгвістики, розділ порівняльно-історичного мовознавства, який вивчає походження слів мови; сукупність прийомів дослідження, спрямованих на з'ясування походження слова, а також сам результат цього з'ясування.

15 відносини: Культура, Семантика, Морфологія (мовознавство), Морфема, Мовна картина світу, Мовознавство, Висновок, Внутрішня форма слова, Географія, Давньогрецька філософія, Деетимологізація, Історія, Етимологічний словник, Етимологічний словник української мови, Література.

Культура

Давньоєгипетське мистецтво, 1400 р. до н. е. Перський палац Хаш Бехешт Культу́ра (Culture — «обробіток», «обробляти») — сукупність матеріальних та духовних цінностей, створених людством протягом його історії; історично набутий набір правил всередині соціуму для його збереження та гармонізації.

Новинка!!: Етимологія і Культура · Побачити більше »

Семантика

Сема́нтика мови (давніше семасіологія) — розділ мовознавства, пов'язаний з лексикологією; вивчає значення (теж у діахронному, історичному перекрої) слів і їх складових частин, словосполук і фразеологізмів.

Новинка!!: Етимологія і Семантика · Побачити більше »

Морфологія (мовознавство)

Морфоло́гія (від μορφή — «форма» + λογία — «слово», «вчення») — розділ граматики, в якому вивчають явища, що характеризують граматичну природу слова як граматичної одиниці мови.

Новинка!!: Етимологія і Морфологія (мовознавство) · Побачити більше »

Морфема

Морфема — найменша частина слів, що має певне значення (за визначенням американського лінгвіста Леонарда Блумфілда, 1933).

Новинка!!: Етимологія і Морфема · Побачити більше »

Мовна картина світу

Мо́вна карти́на сві́ту (МКС) — сукупність уявлень про світ, що історично склалася у свідомості мовного колективу, цілісний образ світу, у формуванні якого беруть участь всі сторони психічної діяльності людини.

Новинка!!: Етимологія і Мовна картина світу · Побачити більше »

Мовознавство

Мовозна́вство, також лінгві́стика — наука, що вивчає мову в усій складності її прояву; наука про мову взагалі й окремі мови світу як індивідуальних її представників.

Новинка!!: Етимологія і Мовознавство · Побачити більше »

Висновок

Висновок — остаточна думка про що-небудь, логічний підсумок, зроблений на основі спостережень, міркувань або розгляду певних фактів.

Новинка!!: Етимологія і Висновок · Побачити більше »

Внутрішня форма слова

Вну́трішня фо́рма сло́ва — ознака реалії, покладена в основу її мовної назви.

Новинка!!: Етимологія і Внутрішня форма слова · Побачити більше »

Географія

Фізична карта світу Геогра́фія, або земле́пис (від грец. γεωγραφία — опис Землі, походить від двох еллінських слів: γεια — Земля і γραφειν — писати, описувати) — наука, що вивчає географічну оболонку Землі (епігеосферу), її просторову природну і соціально-економічну різноманітність, а також зв'язки між природним середовищем і діяльністю людини.

Новинка!!: Етимологія і Географія · Побачити більше »

Давньогрецька філософія

Афінська академія Платона, Рафаель, фреска Апостольського палацу, Ватикан Давньогрецька філософія традиційно в українській історії філософії розглядається як одна з двох гілок античної філософії.

Новинка!!: Етимологія і Давньогрецька філософія · Побачити більше »

Деетимологізація

Деетимологізація — втрата смислового зв'язку або споріднення між однокореневими словами і між коренями споріднених слів; затемнення первісного морфологічного складу слова.

Новинка!!: Етимологія і Деетимологізація · Побачити більше »

Історія

''«Алегорія історії»'', Ніколаос Гізіс, 1892 р. Істо́рія (від ἱστορία — оповідь, переказ про відоме, досліджене минуле) або діє́пис (діє́пись) — наука, яка вивчає минуле людства, покладаючись при цьому на письмові та матеріальні свідчення минулих подій.

Новинка!!: Етимологія і Історія · Побачити більше »

Етимологічний словник

Етимологі́чний словни́к — словник, який містить відомості про етимологію слів однієї мови або групи чи сім'ї споріднених мов.

Новинка!!: Етимологія і Етимологічний словник · Побачити більше »

Етимологічний словник української мови

thumb Етимологі́чний словни́к украї́нської мо́ви — словник, що розкриває етимологію та історію семантики слів української мови.

Новинка!!: Етимологія і Етимологічний словник української мови · Побачити більше »

Література

бібліотеки. Літерату́ра (від litterae — буква, літера), іноді книжництво, письменство — сукупність писаних і друкованих творів певного народу, епохи, людства.

Новинка!!: Етимологія і Література · Побачити більше »

Перенаправлення тут:

Етимолог.

ВихідніВхідний
Гей! Ми на Facebook зараз! »