Логотип
Юніонпедія
Зв'язок
Завантажити з Google Play
Новинка! Завантажити Юніонпедія на вашому Android™ пристрої!
безкоштовно
Більш швидкий доступ, ніж браузер!
 

Епістемологія

Індекс Епістемологія

Епістемологія (επιστήμη, «знання»; λόγος, «вчення») — філософсько-методологічна дисципліна, у якій досліджується знання (епістеме) як таке, його будова, структура, функціонування і розвиток.

51 відносини: Cogito ergo sum, Sui generis, Tabula rasa, Критика чистого розуму, Картина світу, Карл Поппер, Когнітологія, П'єр Абеляр, Пізнання історичне, Платон, Об'єкт, Об'єктивація, Онтологія, Арістотель, Античність, Апорія, Наука, Науковий закон, Наукове знання, Начала Евкліда, Роберт Нозік, Рене Декарт, Стенфордська філософська енциклопедія, Сократ, Трансцендентальний ідеалізм, Томас Кун, Теетет (Платон), Філософія, Френсіс Бекон, Фалібілізм, Мадг'яміка, Микола Кузанський, Мова, Жан Піаже, Засновок, Закон достатньої підстави, Знання, Бертран Расселл, Відродження, Вільям Джеймс, Віллард Ван Орман Квайн, Гастон Башляр, Гносеологія, Джамбатіста Віко, Іммануїл Кант, Евклід, Еволюційна психологія, Енциклопедія сучасної України, Епістемологічна перешкода, Епістеме, ..., Логічний позитивізм. Розгорнути індекс (1 більше) »

Cogito ergo sum

Cogito ergo sum (Je pense donc je suis, Думаю, отже існую.) — засадниче положення філософії Рене Декарта.

Новинка!!: Епістемологія і Cogito ergo sum · Побачити більше »

Sui generis

Sui generis (суі генеріс; букв. своєрідний, єдиний у своєму роді) — латинський вираз, що означає унікальність правової конструкції (акту, закону, статусу і т. д.), яка, незважаючи на наявність схожості з іншими подібними конструкціями, в цілому не має прецедентів.

Новинка!!: Епістемологія і Sui generis · Побачити більше »

Tabula rasa

Tabula rasa, вимовляється, а часом і пишеться українською та́була ра́са (tabula rasa — «вискоблена (чиста) дошка») — латинський вираз який використовується на означення явища що виникає на «пустому місці», не є продовженням якоїсь традиції і формується лише під впливом зовнішніх впливів та власної природи.

Новинка!!: Епістемологія і Tabula rasa · Побачити більше »

Критика чистого розуму

Титульний аркуш першого видання «Критика чистого розуму» (Kritik der reinen Vernunft) — філософська праця Іммануїла Канта, вперше опублікована в 1781 році.

Новинка!!: Епістемологія і Критика чистого розуму · Побачити більше »

Картина світу

Карти́на сві́ту — складно структурована цілісність, що включає три головні компоненти — світогляд, світосприйняття та світовідчуття.

Новинка!!: Епістемологія і Картина світу · Побачити більше »

Карл Поппер

Сер Карл Ра́ймунд Поппер (Sir Karl Raimund Popper; 28 липня 1902, Відень — 17 вересня 1994, Лондон) — британсько-австрійський філософ, логік і соціолог.

Новинка!!: Епістемологія і Карл Поппер · Побачити більше »

Когнітологія

Когнітологія — це сфера діяльності, пов'язана з аналізом знання (конкретних теорій) і забезпеченням його (знання) подальшого розвитку.

Новинка!!: Епістемологія і Когнітологія · Побачити більше »

П'єр Абеляр

П'єр Абеляр рідше Абелар (Pierre Abailard/Abélard, Petrus Abaelardus, 1079, біля м. Нант — 21 квітня 1142) — французький богослов, філософ-схоласт і поет; працював над питаннями логіки і теології.

Новинка!!: Епістемологія і П'єр Абеляр · Побачити більше »

Пізнання історичне

Пізнання історичне, гносеологія історична, епістемологія історична — сукупність процесів, процедур і методів отримання знань про минулу людську дійсність.

Новинка!!: Епістемологія і Пізнання історичне · Побачити більше »

Платон

Плато́н (Πλάτων; 427 до н. е. — 347 або 348 до н. е.) — давньогрецький мислитель, засновник філософської школи відомої як Академія Платона.

Новинка!!: Епістемологія і Платон · Побачити більше »

Об'єкт

Об'є́кт (від objectum — «предмет») — у загальному значенні — «те, на що спрямована певна діяльність» (на противагу суб'єкту, який здійснює таку діяльність).

Новинка!!: Епістемологія і Об'єкт · Побачити більше »

Об'єктивація

Об‘єктива́ція (від -la objectivus — предметний) — опредметнення, перетворення на об'єкт, мисленнєвий процес, завдяки якому відчуття, що виникло як суб'єктивний стан, перетворюється у сприйняття об'єкта.

Новинка!!: Епістемологія і Об'єктивація · Побачити більше »

Онтологія

Онтоло́гія (ontologia від ών, род. в. όντος — суще, те, що існує і λόγος — учення, наука) — вчення про буття, розділ філософії, у якому з'ясовуються фундаментальні проблеми існування, розвитку сутнісного, найважливішого.

Новинка!!: Епістемологія і Онтологія · Побачити більше »

Арістотель

Арісто́тель (часто також Аристо́тель; Αριστοτέλης; 384 до н. е., Стагіра — 322 до н. е., Халкіда) — давньогрецький вчений-енциклопедист, філософ і логік, засновник класичної (формальної) логіки.

Новинка!!: Епістемологія і Арістотель · Побачити більше »

Античність

давньогрецькій культурі. Афіни, Греція Ант́ичність (від antiquus, також Класична епоха) — період історії від 800 року до н. е. до 600 року н. е. у регіоні Середземного моря.

Новинка!!: Епістемологія і Античність · Побачити більше »

Апорія

Апо́рія (απορια — безвихідність) — за формальною логікою — ускладнення в міркуванні, яке здається непереборним.

Новинка!!: Епістемологія і Апорія · Побачити більше »

Наука

Множина Мандельброта — як ілюстрація фрактальної границі між відомим і невідомим Нау́ка — сфера діяльності людини, спрямована на отримання (вироблення і систематизацію у вигляді теорій, гіпотез, законів природи або суспільства тощо) нових знань про навколишній світ.

Новинка!!: Епістемологія і Наука · Побачити більше »

Науковий закон

Науковий закон — вербальне та/або математично виражене твердження, що має докази (на відміну від аксіоми), яке описує співвідношення, зв'язки між різними науковими поняттями, встановлені шляхом індукції або дедукції, і визнане на даному етапі науковим співтовариством узгоджується з іншими науковими законами.

Новинка!!: Епістемологія і Науковий закон · Побачити більше »

Наукове знання

Наукове знання — система знань про закони природи, суспільства, мислення.

Новинка!!: Епістемологія і Наукове знання · Побачити більше »

Начала Евкліда

Фронтиспис перекладу ''Начал'' латиною Аделарда з Бату, 1309—1316. Початки Евкліда (Στοιχεῖα, Elementa) — математичний і геометричний трактат, який складається з 13 книг, що були написані грецьким математиком Евклідом з Александрії близько 300 до н. е.

Новинка!!: Епістемологія і Начала Евкліда · Побачити більше »

Роберт Нозік

Роберт Нозік (Robert Nozick; *16 листопада 1938 — †23 січня 2002) — американський філософ російсько-єврейського походження, ідеолог класичного лібералізму, професор Гарвардського університету.

Новинка!!: Епістемологія і Роберт Нозік · Побачити більше »

Рене Декарт

Рене́ Дека́рт (René Descartes, Renatus Cartesius — Ренат Картезій;, Ла-Е-ан-Турен (La Haye en Touraine), департамент Ендр і Луара, Франція — 11 лютого 1650, Стокгольм) — французький філософ, фізик, фізіолог, математик, основоположник аналітичної геометрії.

Новинка!!: Епістемологія і Рене Декарт · Побачити більше »

Стенфордська філософська енциклопедія

Стенфордська філософська енциклопедія, СФЕ (Stanford Encyclopedia of Philosophy, SEP) — інтернет-енциклопедія з філософії, що має вільний доступ для читачів, підтримувана й надається Стенфордським університетом.

Новинка!!: Епістемологія і Стенфордська філософська енциклопедія · Побачити більше »

Сократ

Сокра́т (Σωκράτης, 469 до н. е., Афіни — 399 до н. е., Афіни) — давньогрецький філософ, був першим філософом, який не залишив жодного письмового джерела після себе.

Новинка!!: Епістемологія і Сократ · Побачити більше »

Трансцендентальний ідеалізм

Трансцендента́льний ідеалі́зм (transzendentale Idealism.) — установка у вченні Канта, що ототожнює і обмежує спостережувані речі феноменами свідомості.

Новинка!!: Епістемологія і Трансцендентальний ідеалізм · Побачити більше »

Томас Кун

То́мас Се́мюел Кун (Thomas Samuel Kuhn; *18 липня 1922 — †17 червня 1996) — американський філософ і історик науки, один з лідерів сучасної постпозитивістської філософії науки.

Новинка!!: Епістемологія і Томас Кун · Побачити більше »

Теетет (Платон)

«Теетет» (Θεαίτητος) — один із діалогів Платона другої тетралогії (разом із діалогами «Софіст», «Кратіл» і «Політик»).

Новинка!!: Епістемологія і Теетет (Платон) · Побачити більше »

Філософія

Розмірковування вночі. Ілюстрація з книги 1891 року. Філосо́фія (φιλοσοφία, дослівно: любов до мудрості) — дисципліна, що вивчає найбільш загальні суттєві характеристики і фундаментальні принципи реальності і пізнання, буття людини, відносини людини і світу, про найзагальніші суттєві характеристики людського ставлення до природи, суспільства та духовного життя у всіх його основних проявах.

Новинка!!: Епістемологія і Філософія · Побачити більше »

Френсіс Бекон

Сер Фре́нсіс Бе́кон (Francis Bacon, 22 січня 1561, Лондон — 9 квітня 1626) — англійський політик, державний діяч, вчений, філософ і есеїст.

Новинка!!: Епістемологія і Френсіс Бекон · Побачити більше »

Фалібілізм

Фалібілізм (від fallibilis — «зобов'язаний помилятися» або «схильний помилятися») — епістемологічне положення, відповідно до якого не може бути абсолютної впевненості і ніколи не можна виключити всі можливості.

Новинка!!: Епістемологія і Фалібілізм · Побачити більше »

Мадг'яміка

Мадг'яміка, мадг'ямака — перша філософська школа буддизму Махаяни.

Новинка!!: Епістемологія і Мадг'яміка · Побачити більше »

Микола Кузанський

Мико́ла Куза́нський, Микола Кузанець, Кузанус, справжнє ім'я Микола Кребс (Nicolaus Krebs, Nikolaus von Kues, Chrifftz, Nicolaus Cusanus; 1401, Бернкастель-Кюс — 11 серпня 1464, Тоді) — німецький теолог, доктор канонічного права, католицький кардинал, філософ, юрист, математик, географ,картограф.

Новинка!!: Епістемологія і Микола Кузанський · Побачити більше »

Мова

Мо́ва — система звукових і графічних знаків, що виникла на певному рівні розвитку людства, розвивається і має соціальне призначення; правила мови нормалізують використання знаків та їх функціонування як засобів людського спілкування.

Новинка!!: Епістемологія і Мова · Побачити більше »

Жан Піаже

Жан Піаже́ (Jean Piaget; *19 серпня 1896, Невшатель, Швейцарія — 16 вересня 1980, Женева, Швейцарія) — швейцарський психолог і філософ, відомий дослідженнями психіки.

Новинка!!: Епістемологія і Жан Піаже · Побачити більше »

Засновок

За́сновок — термін, який використовується в логіці та математиці.

Новинка!!: Епістемологія і Засновок · Побачити більше »

Закон достатньої підстави

Закон достатньої підстави, принцип достатнього обґрунтування (Principle of sufficient reason) — один із законів формальної логіки, що забезпечує обґрунтованість і доказовість мислення, вимагає, щоб думки були внутрішньо пов'язані одна з одною.

Новинка!!: Епістемологія і Закон достатньої підстави · Побачити більше »

Знання

ἐπιστήμη, Персоніфікація знань. Бібліотека Цельсія у Ефесі, Туреччина Знання — фундаментальне філософське поняття, визначене в Філософському словнику як «форма духовного засвоєння результатів пізнання, процесу відображення дійсності, що характеризується усвідомленням їх істинності».

Новинка!!: Епістемологія і Знання · Побачити більше »

Бертран Расселл

Бертра́н А́ртур Ві́льям Расселл (Bertrand Arthur William Russell; 18 травня 1872, Треллек, Уельс — 2 лютого 1970, Пенриндайдрайт, Уельс) — британський філософ, логік, математик, громадський діяч.

Новинка!!: Епістемологія і Бертран Расселл · Побачити більше »

Відродження

Худ. Рафаель Санті. Аристотель та Платон, деталь фрески в Ватикані. Відро́дження, або Ренеса́нс (Renaissance — «Відродження») — культурно-філософський рух кінця Середньовіччя — початку Нового часу, що ґрунтувався на ідеалах гуманізму та орієнтувався на спадщину античності.

Новинка!!: Епістемологія і Відродження · Побачити більше »

Вільям Джеймс

Вільям Джеймс або Джемс (William James, 11 січня 1842 — 26 серпня 1910) — американський психолог і філософ, один із найвидатніших представників прагматизму, за освітою лікар.

Новинка!!: Епістемологія і Вільям Джеймс · Побачити більше »

Віллард Ван Орман Квайн

Віллард Ван Орман Квайн (Willard Van Orman Quine, 25 червня 1908 — 25 грудня 2000) — американський філософ та логік, представник аналітичної філософії.

Новинка!!: Епістемологія і Віллард Ван Орман Квайн · Побачити більше »

Гастон Башляр

Гастон Башляр (27 червня 1884 — 16 жовтня 1962) — французькій філософ, дослідник психології художньої творчості, дослідник поетичних текстів.

Новинка!!: Епістемологія і Гастон Башляр · Побачити більше »

Гносеологія

Гносеологія (від γνώσις — «пізнання» і λόγος — «вчення, наука») — теорія пізнання, розділ філософії.

Новинка!!: Епістемологія і Гносеологія · Побачити більше »

Джамбатіста Віко

Джамбатіста Віко (Giambattista Vico, 23 червня 1668, Неаполь — 21 січня 1744, там само) — італійський філософ епохи Просвітництва, засновник сучасної філософії історії, його ідеї сприяли розвитку культурної антропології та етнології.

Новинка!!: Епістемологія і Джамбатіста Віко · Побачити більше »

Іммануїл Кант

Іммануї́л Кант (Immanuel Kant; 1724, Кенігсберг — 1804, Кенігсберг), німецький філософ, родоначальник німецької класичної філософії.

Новинка!!: Епістемологія і Іммануїл Кант · Побачити більше »

Евклід

Евклі́д (Ευκλείδης; близько 365 — близько 270 до н. е.) — старогрецький математик і визнаний основоположник математики, автор перших теоретичних трактатів з математики, що дійшли до сучасності.

Новинка!!: Епістемологія і Евклід · Побачити більше »

Еволюційна психологія

Еволюційна психологія (evolutionary psychology) — новітній напрямок сучасної психології, що активно розвивається у XXI столітті.

Новинка!!: Епістемологія і Еволюційна психологія · Побачити більше »

Енциклопедія сучасної України

Енциклопе́дія суча́сної Украї́ни (ЕСУ) — багатотомне енциклопедичне вида́ння (алфавітна енциклопедія) про Україну в усіх вимірах від початку XX століття до сьогодення.

Новинка!!: Епістемологія і Енциклопедія сучасної України · Побачити більше »

Епістемологічна перешкода

Епістемологічна перешкода (obstacle epistemologique) — запозичені з минулого думка, уявлення або інтелектуальна звичка, що гальмують наукове пізнання або чинять внутрішній спротив його розвитку.

Новинка!!: Епістемологія і Епістемологічна перешкода · Побачити більше »

Епістеме

Уособлення епістеми (бібліотека Цельса) Епісте́ме, або епісте́ма (ἐπιστήμη, episteme) — поняття в античній філософії, що позначає знанняEpisteme // The Blackwell Dictionary of Western Philosophy.

Новинка!!: Епістемологія і Епістеме · Побачити більше »

Логічний позитивізм

Логічний позитивізм — напрям позитивізму, що виник у 1920-х роках (Віденський гурток); намагався сполучити емпіризм, що ґрунтується на принципі верифікації, з методом логічного аналізу наукового знання.

Новинка!!: Епістемологія і Логічний позитивізм · Побачити більше »

Перенаправлення тут:

Епістемолог.

ВихідніВхідний
Гей! Ми на Facebook зараз! »