Логотип
Юніонпедія
Зв'язок
Завантажити з Google Play
Новинка! Завантажити Юніонпедія на вашому Android™ пристрої!
Установити
Більш швидкий доступ, ніж браузер!
 

Дослідження

Індекс Дослідження

«Академік Вернадський».Дослі́дження, до́сліди — (широко розуміючи) пошук нових знань або систематичне розслідування з метою встановлення фактів; (вузько розуміючи) науковий метод (процес) вивчення чого-небудь.

12 відносини: Приватна власність, Патентно-кон'юнктурні дослідження, Патентоздатність, Наукова експедиція, Наукове дослідження, Національна академія наук України, Спостереження, Метод, Благодійна організація, Дослідник, Історичне дослідження, Експеримент.

Приватна власність

Приватна власність — одна з форм власності, яку розуміють як абсолютне, захищене законом право фізичної або юридичної особи, чи групи осіб на об’єкт власності: продукти праці, засоби виробництва, гроші та цінні папери, інше рухоме та нерухоме майно тощо.

Новинка!!: Дослідження і Приватна власність · Побачити більше »

Патентно-кон'юнктурні дослідження

Пате́нтно-кон'юнкту́рні дослі́дження — системний науковий аналіз властивостей об'єкта господарської діяльності протягом його життєвого циклу, які випливають з правової охорони об'єктів промислової власності.

Новинка!!: Дослідження і Патентно-кон'юнктурні дослідження · Побачити більше »

Патентоздатність

Патентоздатність (патентоспроможність) — характеристика об'єкта промислової власності, що визначається у результаті державної експертизи та дозволяє визначити придатність цього об'єкта до отримання правової охорони.

Новинка!!: Дослідження і Патентоздатність · Побачити більше »

Наукова експедиція

Наукова експедиція (від expeditio — похід) — одна з організаційних форм наукових досліджень, як правило пов'язана з переміщенням дослідників по території чи акваторії, що вивчається.

Новинка!!: Дослідження і Наукова експедиція · Побачити більше »

Наукове дослідження

Наукове дослідження — процес дослідження певного об'єкта (предмета або явища) за допомогою наукових методів, що має на меті встановлення закономірностей його виникнення, розвитку і перетворення в інтересах раціонального використання у практичній діяльності людей.

Новинка!!: Дослідження і Наукове дослідження · Побачити більше »

Національна академія наук України

Націона́льна акаде́мія нау́к Украї́ни (НАН України) — вища наукова самоврядна організація України, що є найбільшим центром наукових досліджень в Україні.

Новинка!!: Дослідження і Національна академія наук України · Побачити більше »

Спостереження

Спостере́ження (observation, наблюдение) — метод наукового дослідження, що полягає в активному (систематичному, цілеспрямованому, планомірному) та навмисному сприйнятті об'єкта, в ході якого здобувається знання про зовнішні сторони, властивості й відносини досліджуваного об'єкта.

Новинка!!: Дослідження і Спостереження · Побачити більше »

Метод

Ме́тод (від — «шлях крізь») — систематизована сукупність кроків, які потрібно здійснити, щоб виконати певну задачу чи досягти певної мети; поняття тотожне алгоритму дій і технологічному процесу.

Новинка!!: Дослідження і Метод · Побачити більше »

Благодійна організація

Благоді́йна організа́ція — юридична особа приватного права, установчі документи якої визначають благодійну діяльність в одній чи кількох сферах, визначених Законом України «Про благодійництво та благодійні організації».

Новинка!!: Дослідження і Благодійна організація · Побачити більше »

Дослідник

Дослідницькому центрі Еймса (Каліфорнія, США). Дослі́дник — людина, яка веде дослідження, займається науковими дослідженнями, вивченням, спостереженням, аналізом чого-небудь, сприяє отриманню нових знань.

Новинка!!: Дослідження і Дослідник · Побачити більше »

Історичне дослідження

Історичне дослідження базується на історичних джерелах, з них історик черпає інформацію про минуле, яку він інтерпретує, осмислює і на основі якої відтворює, реконструює (чи конструює) картину-образ минулого.

Новинка!!: Дослідження і Історичне дослідження · Побачити більше »

Експеримент

Експериме́нт (experiment) — сукупність дослідів, об'єднаних однією системою їх постановки, взаємозв'язком результатів і способом їх обробки.

Новинка!!: Дослідження і Експеримент · Побачити більше »

ВихідніВхідний
Гей! Ми на Facebook зараз! »