Логотип
Юніонпедія
Зв'язок
Завантажити з Google Play
Новинка! Завантажити Юніонпедія на вашому Android™ пристрої!
безкоштовно
Більш швидкий доступ, ніж браузер!
 

Дисперсія випадкової величини

Індекс Дисперсія випадкової величини

Приклад вибірок двох сукупностей із однаковим середнім значенням але різною дисперсією. Червоним позначено вибірку із середнім 100 і дисперсією 100 (стандартним відхиленням.

53 відносини: Квартет Анскомбе, Квадратний корінь, Класична механіка, Кореляція і залежність, Коваріація, Коваріаційна матриця, Конзистентна оцінка, Коефіцієнт зсуву, Підсумовування сукупностей вимірів, Пристосованість (статистика), Похибка вимірювання, Поправка Бесселя, Перемножування сукупностей вимірів, Набір даних, Нормальний розподіл, Нерівність Чебишова, Нерівність Єнсена, Незалежність (теорія ймовірностей), Незміщена оцінка, Робастність у статистиці, Розподіл Пуассона, Розподіл ймовірностей, Рональд Фішер, Статистична оцінка, Стандартна похибка, Стандартне відхилення, Спостереження, Транспонована матриця, Теорія оцінювання, Угнута функція, Функція розподілу ймовірностей, Функція ймовірностей, Центральна гранична теорема, Центральний момент, Чебишов Пафнутій Львович, Математичне сподівання, Момент (математика), Момент інерції, Метод Монте-Карло, Біноміальний розподіл, Біологічна статистика, Вибірка, Вибіркові дисперсії, Густина імовірності, Гральні кісточки, Генеральні дисперсії, Генеральна сукупність, Дискретна випадкова величина, Дисперсійний аналіз, Інваріант (математика), ..., Експоненційний розподіл, Лінійна регресія, Лінійна комбінація. Розгорнути індекс (3 більше) »

Квартет Анскомбе

Чотири набори даних мають ідентичні статистичні характеристики, але їх графіки істотно різняться. Квартет Анскомбе складається з чотирьох послідовностей з ідентичними значеннями простих статистичних властивостей, але їхні графіки істотно відрізняються.

Новинка!!: Дисперсія випадкової величини і Квартет Анскомбе · Побачити більше »

Квадратний корінь

Квадра́тний ко́рінь з числа — це число (матриця, функція, оператор тощо), квадрат якого (результат множення на себе) дорівнює.

Новинка!!: Дисперсія випадкової величини і Квадратний корінь · Побачити більше »

Класична механіка

Класична механіка — розділ фізики, який вивчає рух на основі законів Ньютона та принципу відносності Галілея.

Новинка!!: Дисперсія випадкової величини і Класична механіка · Побачити більше »

Кореляція і залежність

Декілька наборів точок (''x'', ''y''), над кожним з яких вказано коефіцієнт кореляції Пірсона величин ''x'' і ''y''. Слід відмітити, що кореляція відображає зашумленість і напрям лінійної залежності (верхній ряд), але не відображає нахилу цієї залежності (по середині), і не відображає багато аспектів нелінійних залежностей (нижній ряд). N.B.: малюнок в центрі має нульовий нахил, але в даному випадку коефіцієнт кореляції є невизначними, оскільки дисперсія ''Y'' дорівнює нулю. У статистиці залежність або пов'язаність є будь-яким статистичним відношенням, чи каузальним, чи ні, між двома випадковими величинами або біваріантними даними.

Новинка!!: Дисперсія випадкової величини і Кореляція і залежність · Побачити більше »

Коваріація

У теорії ймовірності та статистиці, коваріа́ція (covariance) — це міра спільної мінливості двох випадкових змінних.

Новинка!!: Дисперсія випадкової величини і Коваріація · Побачити більше »

Коваріаційна матриця

Двовимірна ґаусова функція густини ймовірності з центром в (0, 0) та коваріаційною матрицею 1.00, 0.50; 0.50, 1.00. власних значень. Коваріаційна матриця (або коваріаційна таблиця) в теорії ймовірностей — це квадратна матриця, яка складена з попарних коваріацій і дисперсій двох або більше випадкових величин.

Новинка!!: Дисперсія випадкової величини і Коваріаційна матриця · Побачити більше »

Конзистентна оцінка

Слушна (конзистентна) оцінка в математичній статистиці - це точкова оцінка, що збігається за ймовірністю до оцінюваного параметра.

Новинка!!: Дисперсія випадкової величини і Конзистентна оцінка · Побачити більше »

Коефіцієнт зсуву

Коефіцієнт зсуву — це параметр Розподілу ймовірности, що має спеціальний вигляд.

Новинка!!: Дисперсія випадкової величини і Коефіцієнт зсуву · Побачити більше »

Підсумовування сукупностей вимірів

Підсумовування сукупностей вимірів — це один з основних розділів математичної статистики, в якому розглядаються суми генеральних і звичайних сукупностей вимірів.

Новинка!!: Дисперсія випадкової величини і Підсумовування сукупностей вимірів · Побачити більше »

Пристосованість (статистика)

Пристосо́ваність (goodness of fit) статистичної моделі описує, наскільки добре вона пристосована до набору спостережень.

Новинка!!: Дисперсія випадкової величини і Пристосованість (статистика) · Побачити більше »

Похибка вимірювання

Похибка вимірювання (measurement error) — відхилення результату вимірювання від істинного значення вимірюваної фізичної величини: \mathcal.

Новинка!!: Дисперсія випадкової величини і Похибка вимірювання · Побачити більше »

Поправка Бесселя

Поправка Бесселя, названа на честь Фрідріха Бесселя, полягає у використанні n-1 замість n у формулі для дисперсії вибірки і стандартного відхилення вибірки, де n є числом спостережень у вибірці.

Новинка!!: Дисперсія випадкової величини і Поправка Бесселя · Побачити більше »

Перемножування сукупностей вимірів

Перемножування сукупностей вимірів — це один з розділів математичної статистики, в якому розглядаються добутки генеральних і звичайних сукупностей вимірів.

Новинка!!: Дисперсія випадкової величини і Перемножування сукупностей вимірів · Побачити більше »

Набір даних

Набір даних — колекція однотипних даних, що застосовується в задачах машинної обробки даних.

Новинка!!: Дисперсія випадкової величини і Набір даних · Побачити більше »

Нормальний розподіл

Нормальний розподіл (розподіл Ґауса) — розподіл ймовірностей випадкової величини, що характеризується густиною ймовірності f(x;\mu,\sigma).

Новинка!!: Дисперсія випадкової величини і Нормальний розподіл · Побачити більше »

Нерівність Чебишова

Нерівність Чебишова — результат теорії ймовірностей, який стверджує, що для будь-якої випадкової величини із скінченною дисперсією майже всі значення концентруються біля значення математичного сподівання.

Новинка!!: Дисперсія випадкової величини і Нерівність Чебишова · Побачити більше »

Нерівність Єнсена

Нерівність Єнсена — зв'язує визначений інтеграл опуклої функції та значення цієї функції від інтеграла.

Новинка!!: Дисперсія випадкової величини і Нерівність Єнсена · Побачити більше »

Незалежність (теорія ймовірностей)

У теорії ймовірностей дві випадкові події називаються незалежними, якщо настання однієї з них не змінює вірогідність настання іншої.

Новинка!!: Дисперсія випадкової величини і Незалежність (теорія ймовірностей) · Побачити більше »

Незміщена оцінка

Незміщена оцінка в математичній статистиці — це точкова оцінка, математичне сподівання якої рівне параметру, що оцінюється.

Новинка!!: Дисперсія випадкової величини і Незміщена оцінка · Побачити більше »

Робастність у статистиці

Якщо в параметричних постановках на дані накладаються занадто жорсткі вимоги — їх функції розподілу повинні належати визначеному параметричному сімейству, то в непараметричних, навпаки, зайво слабкі — потрібно лише, щоб функції розподілу були неперервними.

Новинка!!: Дисперсія випадкової величини і Робастність у статистиці · Побачити більше »

Розподіл Пуассона

Без опису.

Новинка!!: Дисперсія випадкової величини і Розподіл Пуассона · Побачити більше »

Розподіл ймовірностей

гральних кісток В математиці та статистиці розпо́діл ймові́рностей (який має математично описуватися функцією розподілу ймовірностей), ставить у відповідність кожному інтервалу ймовірність таким чином, що аксіоми ймовірностей виконуються.

Новинка!!: Дисперсія випадкової величини і Розподіл ймовірностей · Побачити більше »

Рональд Фішер

Сер Рональд Ейлмер Фішер (Sir Ronald Aylmer Fisher,, Іст-Фінчлі, Лондон, Велика Британія —, Аделаїда, Австралія) — англійський статистик, біолог-еволюціоніст та генетик.

Новинка!!: Дисперсія випадкової величини і Рональд Фішер · Побачити більше »

Статистична оцінка

Статистичні оцінки — це статистики, що використовуються для оцінювання невідомих параметрів розподілів випадкової величини.

Новинка!!: Дисперсія випадкової величини і Статистична оцінка · Побачити більше »

Стандартна похибка

Стандартна похибка середнього в математичній статистиці — величина, що характеризує стандартне відхилення вибіркового середнього, розраховане по вибірці розміром n із генеральної сукупності.

Новинка!!: Дисперсія випадкової величини і Стандартна похибка · Побачити більше »

Стандартне відхилення

нормального розподілу (або крива в формі дзвону) де кожна вертикальна смуга має ширину, що дорівнює 1 стандартному відхиленню Кумулятивна функція густини ймовірностей нормального розподілу із сподіванням 0 і стандартним відхиленням 1. Станда́ртне відхи́лення (standard deviation) або середнє квадратичне відхилення, позначається грецькою літерою сигма σ або латинською літерою S — у теорії ймовірності і статистиці найпоширеніший показник розсіювання значень випадкової величини відносно її математичного сподівання.

Новинка!!: Дисперсія випадкової величини і Стандартне відхилення · Побачити більше »

Спостереження

Спостере́ження (observation, наблюдение) — метод наукового дослідження, що полягає в активному (систематичному, цілеспрямованому, планомірному) та навмисному сприйнятті об'єкта, в ході якого здобувається знання про зовнішні сторони, властивості й відносини досліджуваного об'єкта.

Новинка!!: Дисперсія випадкової величини і Спостереження · Побачити більше »

Транспонована матриця

Транспонована матриця — матриця A^T, що виникає з матриці A в результаті унарної операції транспонування: заміни її рядків на стовпчики.

Новинка!!: Дисперсія випадкової величини і Транспонована матриця · Побачити більше »

Теорія оцінювання

Теорія оцінювання — це галузь статистики, яка вивчає способи оцінювання значень параметрів на основі емпіричних/виміряних даних, що мають випадкову складову.

Новинка!!: Дисперсія випадкової величини і Теорія оцінювання · Побачити більше »

Угнута функція

Угнута функція або увігнута функція — протилежність до опуклої функції.

Новинка!!: Дисперсія випадкової величини і Угнута функція · Побачити більше »

Функція розподілу ймовірностей

Функція розподілу ймовірностей — В теорії ймовірностей це функція, яка повністю описує розподіл ймовірностей випадкової величини.

Новинка!!: Дисперсія випадкової величини і Функція розподілу ймовірностей · Побачити більше »

Функція ймовірностей

Функція ймовірностей у теорії ймовірностей — найпоширеніший спосіб охарактеризувати дискретний розподіл.

Новинка!!: Дисперсія випадкової величини і Функція ймовірностей · Побачити більше »

Центральна гранична теорема

Центральна гранична теорема — теорема теорії ймовірностей про збіжність розподілу суми незалежних однаково розподілених випадкових величин до нормального розподілу.

Новинка!!: Дисперсія випадкової величини і Центральна гранична теорема · Побачити більше »

Центральний момент

В теорії ймовірностей та математичній статистиці, центра́льний моме́нт k-го порядку випадкової величини з дійсними значеннями це величина де M — математичне сподівання.

Новинка!!: Дисперсія випадкової величини і Центральний момент · Побачити більше »

Чебишов Пафнутій Львович

Пафну́тій Льво́вич Че́бишов (Пафну́тий Льво́вич Чебышёв;, Окатово, Калузька губернія —, Санкт-Петербург) — російський математик і механік; ад'юнкт (1853), з 1856 екстраординарний, з 1859 — ординарний академік Петербурзької АН, почесний член Навчальної ради Імператорського Московського технічного училища.

Новинка!!: Дисперсія випадкової величини і Чебишов Пафнутій Львович · Побачити більше »

Математичне сподівання

Математи́чне сподіва́ння, середнє значення — одна з основних числових характеристик кожної випадкової величини.

Новинка!!: Дисперсія випадкової величини і Математичне сподівання · Побачити більше »

Момент (математика)

Моме́нт випадкової величини́ — числова характеристика розподілу даної випадкової величини.

Новинка!!: Дисперсія випадкової величини і Момент (математика) · Побачити більше »

Момент інерції

Моме́нт іне́рції (одиниця вимірювання в системі СІ) — в фізиці є мірою інертності за обертального руху аналогічно до маси для поступального.

Новинка!!: Дисперсія випадкової величини і Момент інерції · Побачити більше »

Метод Монте-Карло

Ме́тод Мо́нте-Ка́рло (за назвою міста Монте-Карло, Монако, яке відоме своїми казино) — загальна назва групи числових методів, заснованих на одержанні великої кількості реалізацій стохастичного (випадкового) процесу, який формується у той спосіб, щоб його ймовірнісні характеристики збігалися з аналогічними величинами задачі, яку потрібно розв'язати.

Новинка!!: Дисперсія випадкової величини і Метод Монте-Карло · Побачити більше »

Біноміальний розподіл

Дискретна випадкова величина ξ називається такою, що має біноміальний розподіл, якщо ймовірність набуття нею конкретних значень має вигляд: P(\xi.

Новинка!!: Дисперсія випадкової величини і Біноміальний розподіл · Побачити більше »

Біологічна статистика

Біологі́чна стати́стика, Біометрі́я — розділ математичної статистики для обробки результатів біологічних експериментів.

Новинка!!: Дисперсія випадкової величини і Біологічна статистика · Побачити більше »

Вибірка

Вибірка — це множина об'єктів, подій, зразків або сукупність вимірів, за допомогою визначеної процедури вибраних з генеральної сукупності для участі в дослідженні.

Новинка!!: Дисперсія випадкової величини і Вибірка · Побачити більше »

Вибіркові дисперсії

Вибіркові дисперсії s2, S2 — це числові характеристики розсіювання значень випадкової вибірки, що являє собою сукупність результатів незалежних спостережень.

Новинка!!: Дисперсія випадкової величини і Вибіркові дисперсії · Побачити більше »

Густина імовірності

''N''(0, ''σ''2). Густина імовірності або щільність неперервної випадкової величини — це функція, що визначає ймовірнісну міру відносної правдоподібності, того що значення випадкової величини буде відповідати заданій події, для кожної окремої події (або точки) у просторі подій (множини всіх можливих значень, які може приймати випадкова величина).

Новинка!!: Дисперсія випадкової величини і Густина імовірності · Побачити більше »

Гральні кісточки

Традиційні гральні кості кубічної форми Гральні кісточки (також гральні кості або гральні кубики, дайси) — пристосування для багатьох ігор у формі багатогранника, найчастіше куба, що видає випадкові значення.

Новинка!!: Дисперсія випадкової величини і Гральні кісточки · Побачити більше »

Генеральні дисперсії

Генеральні дисперсії σ2, Σ2 — це числові характеристики розсіювання значень незалежних повторних вимірів.

Новинка!!: Дисперсія випадкової величини і Генеральні дисперсії · Побачити більше »

Генеральна сукупність

Генеральна сукупність (від generis — спільний, родовий; statistical population) — вся множина однорідних за певною ознакою об'єктів чи подій, які є предметом інтересу або дослідження.

Новинка!!: Дисперсія випадкової величини і Генеральна сукупність · Побачити більше »

Дискретна випадкова величина

Дискретна випадкова величина - це випадкова величина, множина значень якої не більше ніж зліченна (тобто скінченна або зліченна).

Новинка!!: Дисперсія випадкової величини і Дискретна випадкова величина · Побачити більше »

Дисперсійний аналіз

Дисперсійний аналіз (analysis of variance (ANOVA)) являє собою статистичний метод аналізу результатів, які залежать від якісних ознак.

Новинка!!: Дисперсія випадкової величини і Дисперсійний аналіз · Побачити більше »

Інваріант (математика)

Інваріант — величина, яка не змінюється в результаті деяких операцій.

Новинка!!: Дисперсія випадкової величини і Інваріант (математика) · Побачити більше »

Експоненційний розподіл

Без опису.

Новинка!!: Дисперсія випадкової величини і Експоненційний розподіл · Побачити більше »

Лінійна регресія

Приклад простої лінійної регресії з однією незалежною змінною У статистиці лінійна регресія — це метод моделювання залежності між скаляром y та векторною (у загальному випадку) змінною X. У випадку, якщо змінна X також є скаляром, регресію називають простою.

Новинка!!: Дисперсія випадкової величини і Лінійна регресія · Побачити більше »

Лінійна комбінація

Лінійна комбінація — сума із декількох математичних об'єктів одного типу, кожен з яких є попередньо помноженим на довільну скалярну константу, одне з основних понять в лінійній алгебрі.

Новинка!!: Дисперсія випадкової величини і Лінійна комбінація · Побачити більше »

ВихідніВхідний
Гей! Ми на Facebook зараз! »