Логотип
Юніонпедія
Зв'язок
Завантажити з Google Play
Новинка! Завантажити Юніонпедія на вашому Android™ пристрої!
Установити
Більш швидкий доступ, ніж браузер!
 

Ген

Індекс Ген

Ген — одиниця спадкового матеріалу, що відповідає за формування певної елементарної ознаки.

60 відносини: Streptococcus pneumoniae, Клітинна мембрана, Клітинне ядро, Комплементарність (молекулярна біологія), Природний добір, Прокаріоти, Промотор (біологія), Плоїдність, Посттрансляційна модифікація, Поділ клітини, Подвійна спіраль, Пентози, Пептидний зв'язок, Азотисті основи, Альтернативний сплайсинг, Алелі, Амінокислоти, Амінокислотна послідовність, Нуклеотиди, Нематоди, РНК, РНК-полімераза, Рибосомна РНК, Розалінд Франклін, Реплікація ДНК, Статеве розмноження, Сиволоб Андрій Володимирович, Синтетична теорія еволюції, Сплайсинг, Трансформація (генетика), Транскрипція (біологія), Трансляція (біологія), Транспортна рибонуклеїнова кислота, Томас Гант Морган, Френсіс Крік, Фосфати, Фенотип, Хромосома, Цитоплазма, Ядерні, Мутація, Мінливість біологічна, Матрична рибонуклеїнова кислота, Малі інтерферуючі РНК, Зчеплене успадкування, Зворотна транскриптаза, Відкрита рамка зчитування, Вільям Бетсон, Грегор Мендель, Гамета, ..., Герман Джозеф Мюллер, Генотип, Генетичний код, Дрозофіли, ДНК-полімераза, Джеймс Ватсон, Дезоксирибонуклеїнова кислота, Едуард Тейтем, Експресія генів, Локус (генетика). Розгорнути індекс (10 більше) »

Streptococcus pneumoniae

Streptococcus pneumoniae (в клінічній практиці інколи «пневмокок» — посилаючись на колишню назву Pneumococcus. З грец. pneumon - легеня) — грам-позитивна, альфа-гемолітична бактерія, член роду Streptococcus.

Новинка!!: Ген і Streptococcus pneumoniae · Побачити більше »

Клітинна мембрана

Схема будови клітинної мембрани тваринної клітини Кліти́нна мембра́на, також плазмале́ма, плазмати́чна або цитоплазмати́чна мембра́на - зовнішня оболонка живої клітини, яка відокремлює цитоплазму клітини від навколишнього середовища.

Новинка!!: Ген і Клітинна мембрана · Побачити більше »

Клітинне ядро

Діаграма клітинного ядра У клітинній біології, ядро (лат. nucleus) — клітинна органела, знайдена у більшості клітин еукаріотів і містить ядерні гени, які складають більшу частину генетичного матеріалу.

Новинка!!: Ген і Клітинне ядро · Побачити більше »

Комплементарність (молекулярна біологія)

Комплементарність — чітка відповідність нуклеотидів між молекулами ДНК.

Новинка!!: Ген і Комплементарність (молекулярна біологія) · Побачити більше »

Природний добір

Чарльз Дарвін Приро́дний добі́р (або відбір) — виживання найбільш пристосованих у боротьбі за існування організмів, здатних залишити численне потомство; процес, завдяки якому сприятливі спадкові характеристики стають загальнішими в наступних поколіннях популяції організмів, що розмножуються, а несприятливі спадкові характеристики стають менш загальними.

Новинка!!: Ген і Природний добір · Побачити більше »

Прокаріоти

бактерії — одної з двох груп прокаріотичного життя. Доядерні або прокаріоти (Prokaryotes, від давньогрецького pro- перед + karyon горіх або ядро, посилаючись на ядро клітини + суфікс -otos, pl. -otes; також може писатися як «procaryotes») — організми без ядра (karyon) клітини, (здебільшого також без будь-яких інших мембранних органел, таких як мітохондрії чи ендоплазматичний ретикулум, але є винятки).

Новинка!!: Ген і Прокаріоти · Побачити більше »

Промотор (біологія)

Промотор — регуляторна ділянка ДНК, розташована перед (у напрямку до 5' кінця молекули) відкритою рамкою зчитування гену або на початку оперону, забезпечуючи контроль транскрипції цього гену або оперону.

Новинка!!: Ген і Промотор (біологія) · Побачити більше »

Плоїдність

Пло́їдність — характеристика клітини або багатоклітинного організму відносно складу хромосом, що містяться в ядрі клітини (для еукаріотів).

Новинка!!: Ген і Плоїдність · Побачити більше »

Посттрансляційна модифікація

генетичного коду, Gramatikoff K. in Abgent Catalog (2004-5) p.263 що показує місця можливої посттрансляційной модифікації амінокислот Посттрансляці́йна модифіка́ція, ПТМ (Posttranslational modification, PTM) — хімічна модифікація білка після його трансляції.

Новинка!!: Ген і Посттрансляційна модифікація · Побачити більше »

Поділ клітини

По́діл кліти́ни — процес, у якому клітина, що називається материнською клітиною, ділиться на дві нові клітини, що називаються дочірніми клітинами.

Новинка!!: Ген і Поділ клітини · Побачити більше »

Подвійна спіраль

Подвійна спіраль: синій та червоний ланцюжки формують окремі спіралі, а разом вони формують подвійну спіраль. Ватиканському музеї у форму подвійної спіралі. Подвійна спіраль ДНК під час реплікації. Подві́йна спіра́ль, у геометрії — структура, що складається з двох конгруентних спіралей (гвинтових ліній) із спільною віссю, що відрізняються тільки трансляцією уздовж тієї ж осі, яка може бути як на половину періоду кожної із спіралей, так і на іншу величину.

Новинка!!: Ген і Подвійна спіраль · Побачити більше »

Пентози

Пенто́зи (від πέντε — п'ять), C5H10O5 — органічні сполуки з групи моносахаридів, у молекулі яких є п'ять вуглецевих атомів.

Новинка!!: Ген і Пентози · Побачити більше »

Пептидний зв'язок

Стрижнево-кулькова модель будови пептидного зв'язку між лейцином і треоніном у складі пептиду Стрижнево-кулькова модель будови пептидної групи у транс-конформації Пепти́дний зв'язок — хімічний зв'язок, що виникає між двома молекулами внаслідок реакції конденсації між карбоксильною групою (-СООН) однієї і аміногрупою (-NH2) іншої, при цьому виділяється одна молекула води (H2O).

Новинка!!: Ген і Пептидний зв'язок · Побачити більше »

Азотисті основи

Азо́тисті осно́ви — гетероциклічні органічні сполуки, похідні піримідину і пурину, що входять до складу нуклеїнових кислот.

Новинка!!: Ген і Азотисті основи · Побачити більше »

Альтернативний сплайсинг

Методи альтернативного сплайсингу Альтернативний сплайсинг — механізм виникнення варіацій при сплайсингу РНК за рахунок відокремлення екзонів попередника мРНК (пре-мРНК) і їх повторного з'єднання.

Новинка!!: Ген і Альтернативний сплайсинг · Побачити більше »

Алелі

Алельні гени, алелі (від лат. allelos - протилежний) — парні гени, що займають одні й ті самі локуси гомологічних хромосом і визначають альтернативні взаємовиключені стани однієї і тієї самої ознаки.

Новинка!!: Ген і Алелі · Побачити більше »

Амінокислоти

Загальна схема α-амінокислоти в неіонізованій формі Амі́нокисло́ти — органічні сполуки, які одночасно містять у своєму складі аміно- (- NH2) та карбоксильну (- СООН) групи.

Новинка!!: Ген і Амінокислоти · Побачити більше »

Амінокислотна послідовність

Пептидна або амінокислотна послідовність — порядок, в якому амінокислотні залишки, сполучені пептидними зв'язками, лежать в поліпептидному ланцюгу білка або пептиду.

Новинка!!: Ген і Амінокислотна послідовність · Побачити більше »

Нуклеотиди

Структура дезокси нуклеотиду аденіну, дезокси-аденозин-монофосфату. Нуклеоти́ди — фосфорні естери нуклеозидів, де залишок фосфорної кислоти зв’язаний з рибозним (чи дезоксирибозним) залишком у положеннях С-3 чи С-6.

Новинка!!: Ген і Нуклеотиди · Побачити більше »

Нематоди

Немато́ди (застарілий термін — кру́глі че́рви) (Nematoda, Nematodes, Nemathelminthes) — тип двобічно-симетричних червоподібних тварин, який налічує близько 300 тис.

Новинка!!: Ген і Нематоди · Побачити більше »

РНК

Будова РНК на прикладі тетрануклеотиду, що містить аденін (A), цитозин (C), гуанін (G) і урацил (U). РНК (рибонуклеїнова кислота) — клас нуклеїнових кислот, лінійних полімерів нуклеотидів, до складу яких входять залишок фосфорної кислоти, рибоза (на відміну від ДНК, що містить дезоксирибозу) і азотисті основи — аденін, цитозин, гуанін і урацил (на відміну від ДНК, що замість урацила містить тимін).

Новинка!!: Ген і РНК · Побачити більше »

РНК-полімераза

РНК-полімераза клітини ''T. aquaticus'' в процесі реплікації. Деякі елементи ферменту зроблені прозорими, і ланцжки РНК і ДНК видно виразніше. Іон магнію (жовтий) розташований на активній ділянці ферменту. РНК-полімераза — фермент, що здійснює синтез молекул РНК.

Новинка!!: Ген і РНК-полімераза · Побачити більше »

Рибосомна РНК

Рибосомна РНК (рРНК) є РНК компонентом рибосоми Рибосомна РНК (рРНК) — вид РНК, що є центральним компонентом рибосоми, комплексу, що збирає білки у клітині.

Новинка!!: Ген і Рибосомна РНК · Побачити більше »

Розалінд Франклін

Розалі́нд Е́лсі Фра́нклін (Rosalind Elsie Franklin; — 16 квітня 1958) — британський біофізик і кристалограф, що зробила важливий внесок в розуміння структури ДНК, вірусів, вугілля і графіту.

Новинка!!: Ген і Розалінд Франклін · Побачити більше »

Реплікація ДНК

Реплікація (пізньолат. replicatio — повторення), редуплікація, ауторепродукція, аутосинтез — процес самовідтворення нуклеїнових кислот, генів та хромосом.

Новинка!!: Ген і Реплікація ДНК · Побачити більше »

Статеве розмноження

Статеве розмноження — утворення нового організму за участю двох батьківських організмів.

Новинка!!: Ген і Статеве розмноження · Побачити більше »

Сиволоб Андрій Володимирович

Сиволоб Андрій Володимирович (*2 березня 1960, м. Іловайськ, Донецька область) — доктор біологічних наук, професор Київського національного університету, генетик, біофізик, дослідник надмолекулярної будови ДНК і структури хроматину.

Новинка!!: Ген і Сиволоб Андрій Володимирович · Побачити більше »

Синтетична теорія еволюції

Синтети́чна тео́рія еволю́ції — комплекс уявлень про еволюційний процес, що виник унаслідок поєднання положень класичного дарвінізму з ученням про мутації та уявленнями про популяцію як елементарну одиницю еволюції.

Новинка!!: Ген і Синтетична теорія еволюції · Побачити більше »

Сплайсинг

Ілюстрація сплайсингу. Сплайсинг — процес «вирізання» ново-синтезованої матричної РНК (мРНК) під час процесингу РНК.

Новинка!!: Ген і Сплайсинг · Побачити більше »

Трансформація (генетика)

Трансформація — генетична модифікація клітини шляхом введення і подальшої експресії в ній чужорідного генетичного матеріалу (ДНК).

Новинка!!: Ген і Трансформація (генетика) · Побачити більше »

Транскрипція (біологія)

Схематичне зображення транскрипції РНК. ДНК-залежна РНК-полімераза рухається в напрямку 3'→5' по антизмістовному ланцюгу ДНК, ситез РНК при цьому йде в напрямку 5'→3' Електронна мікрофотографія, що показує ріст молекул мРНК під час транскріпції. ''Begin'' — початок транскріпції, ''End'' — кінець транскрипції, ''DNA'' — ДНК. Транскрипція — процес синтезу РНК з використанням ДНК як матриці, що відбувається у всіх живих клітинах, іншими словами, це перенесення генетичної інформації з ДНК на РНК.

Новинка!!: Ген і Транскрипція (біологія) · Побачити більше »

Трансляція (біологія)

Загальна схема трансляції Трансляція — синтез білків з амінокислот, що каталізується рибосомою на матриці матричної РНК (мРНК).

Новинка!!: Ген і Трансляція (біологія) · Побачити більше »

Транспортна рибонуклеїнова кислота

Структура транспортної РНК. α — Антикодонова петля, β — акцепторне стебло, що містить три нуклеотиди ЦЦА, до яких приєднується амінокислота, γ — варіабельна петля, δ — D петля, τ — TψC петля, де ψ — псевдоуридин. Транспортна РНК (тРНК) — маленький ланцюжок РНК (73-93 нуклеотидів), що служить для постачання специфічних амінокислот, необхідних для синтезу нового поліпептидного ланцюжка, до місця трансляції.

Новинка!!: Ген і Транспортна рибонуклеїнова кислота · Побачити більше »

Томас Гант Морган

Томас Гант Морган (Thomas Hunt Morgan; 25 вересня 1866, Лексингтон — 4 грудня 1945 Пасадіна) — американський біолог, один з основоположників генетики, іноземний член-кореспондент РАН (1923) і іноземний почесний член АН СРСР, голова Шостого Міжнародного конгресу з генетики в Ітака, штат Нью-Йорк (1932).

Новинка!!: Ген і Томас Гант Морган · Побачити більше »

Френсіс Крік

Фре́нсіс Га́ррі Ко́мптон Крік OM, FRS (Francis Harry Compton Crick, 8 червня 1916, Вестон-Фавелл, Нортгемптоншир — 28 липня 2004, Сан-Дієго, Каліфорнія) — британський молекулярний біолог, фізик і нейробіолог, найбільш відомий за науковий внесок у встановлення структури молекули ДНК в 1953 році.

Новинка!!: Ген і Френсіс Крік · Побачити більше »

Фосфати

Фосфат керченіт на поштовій марці, 2009 Фосфа́ти — солі фосфатної кислоти.

Новинка!!: Ген і Фосфати · Побачити більше »

Фенотип

Молюски виду ''Donax variabilis'' мають досить різноманітний фенотип (форму та малюнок мушлі). Фенотип — сукупність характеристик, властивих індивіду на певній стадії розвитку.

Новинка!!: Ген і Фенотип · Побачити більше »

Хромосома

Хромосомні компоненти:(1) Хроматида (2) Центромера(3) Коротке плече(4) Довге плече Хромосо́ма — це велика молекулярна структура, де міститься близько 90 % ДНК клітини.

Новинка!!: Ген і Хромосома · Побачити більше »

Цитоплазма

мітохондрії (10) вакуоля (11) цитоплазма (12) лізосома (13) центріоль Цитопла́зма — основна за об'ємом частина клітини, її внутрішній вміст.

Новинка!!: Ген і Цитоплазма · Побачити більше »

Ядерні

Еукаріо́ти (інколи Евкаріо́ти, від εύ- -повністю, добре й κάρυον — ядро) або Я́дерні (Eukaryota Whittaker & Margulis, 1978) — домен одно- та багатоклітинних організмів, що характеризуються переважно полігеномними клітинами, морфологічно сформованим ядром та наявністю мембранних субклітинних органел.

Новинка!!: Ген і Ядерні · Побачити більше »

Мутація

У біології, мута́ції — зміни генетичного матеріалу (звичайно ДНК або РНК).

Новинка!!: Ген і Мутація · Побачити більше »

Мінливість біологічна

Мінли́вість — здатність живих організмів набувати нових ознак, відмінних від предків і їхніх станів у процесі індивідуального розвитку, різноманітність ознак серед представників даного виду.

Новинка!!: Ген і Мінливість біологічна · Побачити більше »

Матрична рибонуклеїнова кислота

Ма́трична рибонуклеї́нова кислота́ (мРНК, менше-вживаний синонім — інформаційна РНК або іРНК) — тип РНК, що відповідає за перенесення інформації про первинну структуру білків від ДНК до місць синтезу білків.

Новинка!!: Ген і Матрична рибонуклеїнова кислота · Побачити більше »

Малі інтерферуючі РНК

Малі інтерферуючі РНК або короткі інтерферуючі РНК, міРНК (siRNA, small interfering RNA) — це клас дволанцюгових молекул некодуючих РНК, довжиною 20-25 нуклеотидів.

Новинка!!: Ген і Малі інтерферуючі РНК · Побачити більше »

Зчеплене успадкування

Зчеплене успадкування — феномен зкорельованого успадкування алелей генів, розташованих в одній хромосомі.

Новинка!!: Ген і Зчеплене успадкування · Побачити більше »

Зворотна транскриптаза

Зворотна транскриптаза (або РНК-залежна ДНК-полімераза) — фермент, що каталізує синтез ДНК з використанням РНК як матриці.

Новинка!!: Ген і Зворотна транскриптаза · Побачити більше »

Відкрита рамка зчитування

Відкрита рамка зчитування або ORF (від open reading frame) — фрагмент геному організмів, який містить нуклеотидну послідовність, що потенційно могла би транслюватися в білок.

Новинка!!: Ген і Відкрита рамка зчитування · Побачити більше »

Вільям Бетсон

Вільям Бетсон (William Bateson; 8 серпня 1861 — 8 лютого 1926) — англійський біолог-антидарвініст, прихильник менделізму.

Новинка!!: Ген і Вільям Бетсон · Побачити більше »

Грегор Мендель

Грегор Йоганн Мендель (Gregor Johann Mendel; 20 липня 1822, Гайнцендорф — 6 січня 1884, Брно) — католицький священик і моравський біолог та ботанік, засновник сучасної генетики. Відкрив закони спадковості, названими пізніше його ім'ям. Закони Менделя — одні із найважливіших у сучасній генетиці. Значущість робіт Менделя не було визнано аж до початку 20 сторіччя. Повторне відкриття законів Менделя на зламі століття спричинило початок бурхливого розвитку молодої генетичної науки.

Новинка!!: Ген і Грегор Мендель · Побачити більше »

Гамета

Гамета (γαμέτης gametes —- чоловік та γαμετή gamete — дружина) — спеціалізована статева клітина, що має гаплоїдний (половинний — порівняно з соматичними клітинами) набір хромосом та слугує засобом статевого розмноження.

Новинка!!: Ген і Гамета · Побачити більше »

Герман Джозеф Мюллер

Герман Джозеф Мюллер (Hermann Joseph "HJ" Muller.; 21 грудня 1890, Нью-Йорк — 5 квітня 1967, Індіанаполіс) — американський генетик, учень Томаса Ганта Моргана, лауреат Нобелівської премії з фізіології і медицини (1946).

Новинка!!: Ген і Герман Джозеф Мюллер · Побачити більше »

Генотип

Тут співвідношення між генотипом і фенотипом проілюстровано за допомогою квадрата Пеннета для характеристики кольору пелюсток у гороха. Літери B і b представляють гени кольору, малюнки показують результуючі квіти. Геноти́п — сукупність генів даного організму.

Новинка!!: Ген і Генотип · Побачити більше »

Генетичний код

Генети́чний код — певна відповідність між послідовністю нуклеотидів в молекулі ДНК (мРНК) і послідовністю амінокислот в молекулі білка, яка нею кодується.

Новинка!!: Ген і Генетичний код · Побачити більше »

Дрозофіли

Дрозофіли (Drosophila) — рід комах ряду двокрилих.

Новинка!!: Ген і Дрозофіли · Побачити більше »

ДНК-полімераза

Тривимірна структура ДНК-зв'язуючих спірально-шпилькових ділянок в людській бета-ДНК-полімеразі ДНК-полімераза — це фермент, що бере участь у реплікації ДНК.

Новинка!!: Ген і ДНК-полімераза · Побачити більше »

Джеймс Ватсон

Джеймс Дьюї Вотсон (James Dewey Watson; *6 квітня 1928) — американський молекулярний біолог, найбільш відомий за встановлення структури молекули ДНК в 1953 році.

Новинка!!: Ген і Джеймс Ватсон · Побачити більше »

Дезоксирибонуклеїнова кислота

Структура частини подвійної спіралі ДНК Дезоксирибонуклеї́нова кислота́ (ДНК) — один із двох типів природних нуклеїнових кислот, що забезпечує зберігання, передачу з покоління в покоління і реалізацію генетичної програми розвитку й функціонування живих організмів.

Новинка!!: Ген і Дезоксирибонуклеїнова кислота · Побачити більше »

Едуард Тейтем

Едуард Тейтем, (Edward Lawrie Tatum; 14 грудня 1909, Боулдер, Колорадо — †5 листопада 1975, Нью-Йорк) — американський біохімік і генетик, член Національної академії наук США (1952).

Новинка!!: Ген і Едуард Тейтем · Побачити більше »

Експресія генів

Експресія генів та з подальшою транскрипцією в РНК, з якої відбувається синте білка. Експре́сія ге́нів — процес, при якому спадкова інформація генів (нуклеотидна послідовність) використовується для синтезу функціонального продукту: білка або РНК.

Новинка!!: Ген і Експресія генів · Побачити більше »

Локус (генетика)

Ло́кус — місце розташування гена, регіону або частини ДНК на хромосомі.

Новинка!!: Ген і Локус (генетика) · Побачити більше »

ВихідніВхідний
Гей! Ми на Facebook зараз! »