Логотип
Юніонпедія
Зв'язок
Завантажити з Google Play
Новинка! Завантажити Юніонпедія на вашому Android™ пристрої!
Установити
Більш швидкий доступ, ніж браузер!
 

Бензен

Індекс Бензен

Бензе́н (також бензо́л) — перший представник гомологічного ряду ароматичних вуглеводнів, молекулярна формула C6H6.

68 відносини: IUPAC, XX століття, Кумен (сполука), Кристалізація, Критична температура, Кам'яновугільна смола, Канцерогени, Капролактам, Капрон, Кипіння, Коксування, Пуаз, Пі-зв'язок, Піроліз, Полярність (хімія), Полістирен, Полікарбонат, Атомна орбіталь, Ацетон, Адипінова кислота, Аліфатичні сполуки, Алкілювання, Анілін, Нітробензен, Радикал (хімія), Риформінг, Розчинення, Структурна формула, Стирен, Сигма-зв'язок, Фрідріх Авґуст Кекуле фон Страдоніц, Фенол, Хімічний синтез, Хлорид алюмінію, Циклогексан, Шарль Фрідель, Юстус фон Лібіх, Мутагени, Майкл Фарадей, Малеїнова кислота, Малеїновий ангідрид, Зінін Микола Миколайович, Закон Гесса, Бісфенол А, Бензен, Вуглець, Водень, Густина, Гібридизація орбіталей, Дж, ..., Дебай, Етилбензен, Етилен, Ейльгард Мітчерліх, Електричний дипольний момент, Електричний заряд, Епоксидні смоли, Лайнус Полінг, 1825, 1834, 1860, 1861, 1865, 1867, 1869, 1872, 1899, 1926. Розгорнути індекс (18 більше) »

IUPAC

Логотип організації Міжнаро́дний сою́з фундамента́льної та прикладно́ї хі́мії (International Union of Pure and Applied Chemistry, IUPAC) — міжнародна недержавна організація, метою якої є сприяння розвитку хімії як науки.

Новинка!!: Бензен і IUPAC · Побачити більше »

XX століття

XX століття — століття, яке розпочалося 1 січня 1901 року і закінчилося 31 грудня 2000 року; двадцяте століття нашої ери і десяте століття II тисячоліття.

Новинка!!: Бензен і XX століття · Побачити більше »

Кумен (сполука)

Куме́н (також кумо́л, ізопропі́лбензе́н) — органічна сполука ряду ароматичних вуглеводнів складу C6H5CH(CH3)2.

Новинка!!: Бензен і Кумен (сполука) · Побачити більше »

Кристалізація

Кристалізація води Покадровий ріст кристалу лимонної кислоти. Відео охоплює на площі 2,0 на 1,5 мм і охоплює період часу 7,2 хв. Кристаліза́ція (кристаллизация, crystallisation, Kristallisation, Crystallization) — процес виділення з розчину надлишку розчиненої речовини у вигляді кристалів або перехід речовини з газоподібного, рідкого (розчину чи розплаву) або твердого (аморфного) станів у кристалічний.

Новинка!!: Бензен і Кристалізація · Побачити більше »

Критична температура

Ізотерми реального газу із відзначеною критичною точкою критичній точці крива співіснування фаз обривається Крит́ична температ́ура — така температура, при якій густина і тиск насиченої пари стають максимальними, а густина рідини, що перебуває у динамічній рівновазі з парою, стає мінімальною.

Новинка!!: Бензен і Критична температура · Побачити більше »

Кам'яновугільна смола

Кам'яновугільна смола (каменноугольная смола, coke-oven coal tar, Kohlenteer); кам'яновугільний дьоготь — продукт коксування кам'яного вугілля.

Новинка!!: Бензен і Кам'яновугільна смола · Побачити більше »

Канцерогени

Канцероге́н (cancer — рак, gen — утворення, створення) — хімічні речовини або фізичні чи біологічні агенти, які є причиною виникнення злоякісних новоутворень (раку).

Новинка!!: Бензен і Канцерогени · Побачити більше »

Капролактам

Капролакта́м (лактам ε-амінокапронової кислоти) — органічна сполука ряду лактамів складу C6H11NO.

Новинка!!: Бензен і Капролактам · Побачити більше »

Капрон

Капрон (нейлон-6, або полікапролактам, на Заході також відомий як перлон) — полімер, розроблений Павлом Шлаком на підприємстві IG Farben, який відтворює властивості нейлону 66, не порушуючи патенту на його виробництво.

Новинка!!: Бензен і Капрон · Побачити більше »

Кипіння

води Кипі́ння — швидке випаровування рідини, яке виникає при нагріванні рідини до точки кипіння.

Новинка!!: Бензен і Кипіння · Побачити більше »

Коксування

Коксові батареї, Південний Уельс Коксові батареї, Дуйсбург Коксування(коксование, coking process, Verkoken n, Verkokung f, Koken n, Verkokungsvorgang m) — переробка природного палива нагріванням до температури 900…1050°С без доступу повітря для одержання коксу, коксового газу та деяких побічних продуктів.

Новинка!!: Бензен і Коксування · Побачити більше »

Пуаз

Пуа́з (позначення: П, до 1978 року пз; міжнародне — P; від poise) — одиниця коефіцієнта динамічної в'язкості в системі СГС, що характеризує здатність рідин й газів чинити опір взаємному рухові їхніх частинок.

Новинка!!: Бензен і Пуаз · Побачити більше »

Пі-зв'язок

Утворення молекулярної орбіталі \pi-зв'язку етену. Вузлова площина кожної з атомних орбіталей є також вузловою площиною утворенного π-зв'язку Пі-зв'язо́к або π-зв'язо́к — зв'язок, що виникає через взаємодію між атомними або молекулярними орбіталями, які мають щонайменше одну вузлову площину (атомні орбіталі p та d, молекулярна орбіталь π* або їхні просторові комбінації).

Новинка!!: Бензен і Пі-зв'язок · Побачити більше »

Піроліз

Структурна схема процесу піролізу. Піроліз, або теплова деградація — від «піро» — вогонь, і «лізис» — розчинення; означає «розчинення вогнем» (так само «гідроліз», «електроліз») — хімічна реакція, під час якої органічні сполуки розпадаються.

Новинка!!: Бензен і Піроліз · Побачити більше »

Полярність (хімія)

Поля́рність — властивість, що характеризує розділення зарядів (неспівпадання центрів позитивного та негативного зарядів) у молекулах, їхніх фрагментах чи окремих зв'язках та зумовлює їхній дипольний момент.

Новинка!!: Бензен і Полярність (хімія) · Побачити більше »

Полістирен

Стаканчик для йогурту із полістирену Полістире́н, полістиро́л, стирофлекс — продукт полімеризації стирену (вінілбензену).

Новинка!!: Бензен і Полістирен · Побачити більше »

Полікарбонат

Структурна формула полікарбонату — естеру бісфенолу А Бутля з полікарбонату Полікарбона́т — це полімерна пластична маса, який широко використовується в будівництві завдяки рядові переваг перед іншими будівельними матеріалами.

Новинка!!: Бензен і Полікарбонат · Побачити більше »

Атомна орбіталь

молекулярних орбіталей А́томною орбіта́ллю у квантовій механіці й хімії називають базисну хвильову функцію електрона в атомі.

Новинка!!: Бензен і Атомна орбіталь · Побачити більше »

Ацетон

Ацето́н, пропано́н (від acetum — оцет) — перший представник гомологічного ряду аліфатичних кетонів.

Новинка!!: Бензен і Ацетон · Побачити більше »

Адипінова кислота

Адипі́нова кислота́ — кристалічна речовина; двохосновна, порівняно слабка.

Новинка!!: Бензен і Адипінова кислота · Побачити більше »

Аліфатичні сполуки

''н''-Бутан — приклад аліфатичної нециклічної сполуки Аліфати́чні сполу́ки (ациклічна сполука, жирна сполука) — вуглеводні, в яких атоми вуглецю утворюють відкриті лінійні нерозгалужені або розгалужені ланцюги, наприклад, н-бутан СНЗСНСН2СН2СН3, ізобутан СНЗСН(СН3)СН3.

Новинка!!: Бензен і Аліфатичні сполуки · Побачити більше »

Алкілювання

Алкілювання — введення алкільного замісника до складу молекули органічної сполуки.

Новинка!!: Бензен і Алкілювання · Побачити більше »

Анілін

Анілі́н — C6H5NH2 органічна сполука, найпростіший ароматичний амін.

Новинка!!: Бензен і Анілін · Побачити більше »

Нітробензен

Нітробензен — ароматичний нітрогенвмісний вуглеводень із хімічною формулою С6Н5NO2.

Новинка!!: Бензен і Нітробензен · Побачити більше »

Радикал (хімія)

Радика́л (вільний радикал; від radical та radicalis — «корінний», «той, що має корінь»; від radix., «корінь») в хімії — парамагнітна частинка (атоми або молекули) з неспареним електроном на зовнішній атомній або молекулярній орбіталі.

Новинка!!: Бензен і Радикал (хімія) · Побачити більше »

Риформінг

Риформінг, Риформінґ (риформинг; reforming; Reforming n) – термокаталітичний процес отримання високооктанового компонента автомобільних бензинів, ароматизованого концентрату для виробництва індивідуальних вуглеводнів і технічного водню в результаті каталітичних перетворень бензинових фракцій первинного і вторинного походження, а також бензини гідрокрекінгу і крекінгу каталітичного.

Новинка!!: Бензен і Риформінг · Побачити більше »

Розчинення

Сольватація іону натрію молекулами води Розчи́нення (растворение, dissolution; Lösen n) — процес взаємодії речовин з переходом їх у йонну або колоїдну форми та утворенням гомогенних систем, нових сполук.

Новинка!!: Бензен і Розчинення · Побачити більше »

Структурна формула

Структу́рна фо́рмула — або формула будови, схематично показує порядок сполучення атомів у молекулі.

Новинка!!: Бензен і Структурна формула · Побачити більше »

Стирен

thumb Стирен, стиро́л (або вінілбензен) — ароматична органічна сполука з формулою C6H5CH.

Новинка!!: Бензен і Стирен · Побачити більше »

Сигма-зв'язок

Схематичне зображення сигма-зв'язку. Відтінками червоного кольору відображена електронна густина. Сигма-зв'язок або σ-зв'язок — різновид ковалентного зв'язку, для якого характерна осьова симетрія.

Новинка!!: Бензен і Сигма-зв'язок · Побачити більше »

Фрідріх Авґуст Кекуле фон Страдоніц

Кекуле фон Страдоніц Фрідріх Авґуст Фрі́дріх А́вґуст Ке́куле фон Страдоніц (Friedrich August Kekulé von Stradonitz; 7 вересня 1829 — 13 липня 1896) — німецький вчений, хімік.

Новинка!!: Бензен і Фрідріх Авґуст Кекуле фон Страдоніц · Побачити більше »

Фенол

Фено́л — органічна сполука складу C6H5OH.

Новинка!!: Бензен і Фенол · Побачити більше »

Хімічний синтез

Хімі́чний си́нтез — отримання хімічних сполук заданої структури, складу й властивостей з інших хімічних сполук за допомогою послідовності хімічних реакцій.

Новинка!!: Бензен і Хімічний синтез · Побачити більше »

Хлорид алюмінію

Хлори́д алюмі́нію (хло́ристий алюмі́ній) — неорганічна сіль.

Новинка!!: Бензен і Хлорид алюмінію · Побачити більше »

Циклогексан

Ци́клогекса́н — органічна речовина класу циклоалканів.

Новинка!!: Бензен і Циклогексан · Побачити більше »

Шарль Фрідель

Шарль Фрідель (Charles Friedel; 12 березня 1832, Страсбург — 20 квітня 1899, Монтобан) — французький хімік-органік і мінералог, член Паризької АН (1878).

Новинка!!: Бензен і Шарль Фрідель · Побачити більше »

Юстус фон Лібіх

Ю́стус фон Лі́біх — (Justus von Liebig; 12 травня 1803 — 18 квітня 1873) — німецький хімік, президент Баварської Академіїі Наук (з 1860), один із засновників агрохімії.

Новинка!!: Бензен і Юстус фон Лібіх · Побачити більше »

Мутагени

Мутагени — фізичні і хімічні чинники, що викликають стійкі спадкові зміни — мутації.

Новинка!!: Бензен і Мутагени · Побачити більше »

Майкл Фарадей

Майкл Фарадéй (Michael Faraday;, Лондон, Англія —, Лондон, Англія) — англійський фізик і хімік, основоположник вчення про електромагнітне поле, член Лондонського королівського товариства (1824).

Новинка!!: Бензен і Майкл Фарадей · Побачити більше »

Малеїнова кислота

Малеї́нова кислота́, цис-2-буте́ндіо́ва кислота́ — двоосновна ненасичена карбонова кислота.

Новинка!!: Бензен і Малеїнова кислота · Побачити більше »

Малеїновий ангідрид

Малеї́новий ангідри́д (малеиновый ангидрид; maleic anhydride, Maleinanhydrid n) — органічна сполука ряду гетероциклів.

Новинка!!: Бензен і Малеїновий ангідрид · Побачити більше »

Зінін Микола Миколайович

Микола Миколайович Зінін (Шуші, Єлизаветпольської губернії, нині Нагірний Карабах —, Петербург) — видатний російський хімік—органік, академік Петербурзької АН (1865; ад'юнкт з 1855 р., екстраординарний академік з 1858 р., ординарний академік з 1865 р.), перший президент Російської фізико-хімічної спілки (1868—1877).

Новинка!!: Бензен і Зінін Микола Миколайович · Побачити більше »

Закон Гесса

Зако́н Ге́сса — тепловий ефект хімічної реакції при постійному об'ємі або тиску (коли відсутня не пов'язана з розширенням робота) не залежить від шляху реакції, а лише від початкового й кінцевого станів системи.

Новинка!!: Бензен і Закон Гесса · Побачити більше »

Бісфенол А

Бісфенол А (4,4'-дигідрокси-2,2-дифенілпропан) — хімічна речовина білого кольору, широко використовується для одержання виробів із пластмаси, включаючи пластикові упаковки для продуктів харчування і напоїв, лінзи для окулярів і т. д.

Новинка!!: Бензен і Бісфенол А · Побачити більше »

Бензен

Бензе́н (також бензо́л) — перший представник гомологічного ряду ароматичних вуглеводнів, молекулярна формула C6H6.

Новинка!!: Бензен і Бензен · Побачити більше »

Вуглець

Вугле́ць або карбо́н (хімічний символ —, Carboneum) — хімічний елемент з атомним номером 6, який належить до 14-ої групи (за старою класифікацією — головної підгрупи IV групи), 2-го періоду періодичної системи хімічних елементів, та є представником поліатомних неметалів.

Новинка!!: Бензен і Вуглець · Побачити більше »

Водень

Вóдень або гідроге́н (хімічний символ —, Hydrogenium) — хімічний елемент з атомним номером 1, який належить до 1-ої групи (за старою класифікацією — головної підгрупи 1-ої групи), 1-го періоду періодичної системи хімічних елементів, та є першим і найпростішим представником усіх хімічних елементів взагалі.

Новинка!!: Бензен і Водень · Побачити більше »

Густина

Густина́ (пито́ма ма́са) — відношення маси речовини (матеріалу) до її об'єму, є фізичною характеристикою будь-якої речовини, з якої складається тіло.

Новинка!!: Бензен і Густина · Побачити більше »

Гібридизація орбіталей

Чотири ''sp''3 орбіталі Три ''sp''2 орбіталі Гібридиза́ція орбіта́лей — явище взаємодії атомних орбіталей на визначеному атомі із утворенням такого ж числа нових гібридних орбіталей, котрі є рівними за своїми характеристиками (енергією і формою).

Новинка!!: Бензен і Гібридизація орбіталей · Побачити більше »

Дж

*Дж — диграф в кирилиці.

Новинка!!: Бензен і Дж · Побачити більше »

Дебай

Деба́й — позасистемна одиниця вимірювання електричного дипольного моменту, яка часто використовується в атомній фізиці.

Новинка!!: Бензен і Дебай · Побачити більше »

Етилбензен

Ети́лбензе́н (також ети́лбензо́л) — органічна сполука, ароматичний вуглеводень із лінійною формулою C6H5C2H5.

Новинка!!: Бензен і Етилбензен · Побачити більше »

Етилен

Етиле́н або ете́н (IUPAC) — С2Н4, найпростіший і найважливіший представник ряду ненасичених вуглеводнів з одним подвійним зв'язком.

Новинка!!: Бензен і Етилен · Побачити більше »

Ейльгард Мітчерліх

Ейльгард Мітчерліх (Eilhard Mitscherlich; 7 січня 1794, Нойенде, нині Вільгельмсгафен — 28 серпня 1863, Берлін) — німецький хімік.

Новинка!!: Бензен і Ейльгард Мітчерліх · Побачити більше »

Електричний дипольний момент

Електри́чним дипо́́льним моме́нтом або просто дипольним моментом системи зарядів qi називається сума добутків величин зарядів на їхні радіус-вектори.

Новинка!!: Бензен і Електричний дипольний момент · Побачити більше »

Електричний заряд

точкових зарядів Електричний заряд – фізична величина, яка характеризує здатність тіл створювати електромагнітні поля та брати участь в електромагнітній взаємодії.

Новинка!!: Бензен і Електричний заряд · Побачити більше »

Епоксидні смоли

Двокомпонентна система (епоксид і затверджувач смоли в картриджах, обладнаних змішувачем) Шприц «5 хвилин» поліепоксидної смоли, який містить окремі відсіки для кожного з двох компонентів Епокси́дні смо́ли (також поліепокси́дні смо́ли — коректніша назва) — загальний термін на позначення синтетичних термореактивних смол, що являють собою пластикові маси (композиції) епоксиду, полімеризація молекул яких відбувається при додаванні каталізатора (отверджувач), в результаті чого маса необоротно твердне (зшивання полімерів).

Новинка!!: Бензен і Епоксидні смоли · Побачити більше »

Лайнус Полінг

Ла́йнус Карл По́лінг (Linus Carl Pauling; 28 лютого 1901 — 19 серпня 1994) — американський квантовий хімік і біохімік, також відомий своїми дослідженнями в кристалографії, молекулярній біології та медицині.

Новинка!!: Бензен і Лайнус Полінг · Побачити більше »

1825

Без опису.

Новинка!!: Бензен і 1825 · Побачити більше »

1834

28 серпня (9 вересня) почалися заняття у Київському університеті Св.Володимира.

Новинка!!: Бензен і 1834 · Побачити більше »

1860

Без опису.

Новинка!!: Бензен і 1860 · Побачити більше »

1861

Без опису.

Новинка!!: Бензен і 1861 · Побачити більше »

1865

Січень.

Новинка!!: Бензен і 1865 · Побачити більше »

1867

Без опису.

Новинка!!: Бензен і 1867 · Побачити більше »

1869

Без опису.

Новинка!!: Бензен і 1869 · Побачити більше »

1872

Дивись також:Категорія:Народились 1872.

Новинка!!: Бензен і 1872 · Побачити більше »

1899

Без опису.

Новинка!!: Бензен і 1899 · Побачити більше »

1926

Без опису.

Новинка!!: Бензен і 1926 · Побачити більше »

Перенаправлення тут:

Бензол, .

ВихідніВхідний
Гей! Ми на Facebook зараз! »