Логотип
Юніонпедія
Зв'язок
Завантажити з Google Play
Новинка! Завантажити Юніонпедія на вашому Android™ пристрої!
Завантажити
Більш швидкий доступ, ніж браузер!
 

База даних

Індекс База даних

База даних (database) – сукупність даних, організованих відповідно до концепції, яка описує характеристику цих даних і взаємозв'язки між їх елементами; ця сукупність підтримує щонайменше одну з областей застосування (за стандартом ISO/IEC 2382:2015).

48 відносини: CODASYL, DB2, DDL, DML, Firebird, IBM, IBM System R, IMS, Informix, InterBase, Java Database Connectivity, Joomla!, Microsoft SQL Server, MySQL, ODBC, Oracle, Oracle Database, PostgreSQL, RAID, SQL, SQLite, Sybase, WordPress, XML, Американський національний інститут стандартів, Нормалізація баз даних, Реляційна алгебра, Реляційна база даних, Реляційна модель даних, Структура даних, Система керування базами даних, Система керування вмістом, Семантична оптимізація запитів СУБД, Тип даних, Темпоральні розширення в стандарті SQL, Університет Каліфорнії (Берклі), Міжнародна організація зі стандартизації, Метадані, Застосунок, База даних мережна, Відкрите програмне забезпечення, Вікіпедія, Дінай, Дані, Дані (обчислювальна техніка), Інформаційна система, Едгар Кодд, 1976.

CODASYL

CODASYL (COnference on DAta SYstems Languages — Конференція по мовам систем обробки даних) — організація (назва вимовляється «кодасіл»), що брала активу участь у еволюції інформаційних технологій у 60-80-і роки XX століття.

Новинка!!: База даних і CODASYL · Побачити більше »

DB2

DB2 — система керування базами даних від IBM.

Новинка!!: База даних і DB2 · Побачити більше »

DDL

Data Definition Language (DDL) (Мова опису даних) — це сімейство комп'ютерних мов, що використовуються в комп'ютерних програмах або користувачами баз даних для опису структури даних.

Новинка!!: База даних і DDL · Побачити більше »

DML

Data Manipulation Language (DML) (Мова маніпулювання даними) — це сімейство комп'ютерних мов, що використовуються в комп'ютерних програмах або користувачами баз даних для отримання, вставки, видалення або зміни даних в базах даних.

Новинка!!: База даних і DML · Побачити більше »

Firebird

Firebird (також FirebirdSQL) — компактна, крос-платформова, вільна реляційна система керування базами даних, що реалізує більшість функцій стандарту SQL:2003.

Новинка!!: База даних і Firebird · Побачити більше »

IBM

International Business Machines Corporation (вимовляється Ай-Бі-Е́м, також відома як IBM або «Блакитний гігант») — американська електронна корпорація, один із найбільших світових виробників усіх видів комп'ютерів і програмного забезпечення, один з найбільших провайдерів глобальних інформаційних мереж.

Новинка!!: База даних і IBM · Побачити більше »

IBM System R

IBM System R — система баз даних, побудована як дослідницький проект у IBM, що розпочався 1974 року.

Новинка!!: База даних і IBM System R · Побачити більше »

IMS

Архитектура 3GPP/TISPAN IMS IMS (IP Multimedia Subsystem) — мультимедійна підсистема на основі протоколу IP.

Новинка!!: База даних і IMS · Побачити більше »

Informix

Informix Logo Informix (вимовляється інформікс) — ім'я відомої родини систем керування базами даних (СКБД), та американської фірми, колишнього виробника цього програмного забезпечення (також Informix Software).

Новинка!!: База даних і Informix · Побачити більше »

InterBase

InterBase це реляційна система керування базами даних (РСКБД) в наш час розроблюється та підтримується компанією CodeGear, яка розташована у власності корпорації Borland.

Новинка!!: База даних і InterBase · Побачити більше »

Java Database Connectivity

Java DataBase Connectivity (Java DataBase Connectivity — з'єднання з базами даних на Java), скорочено JDBC) — прикладний програмний інтерфейс Java, який визначає методи, з допомогою яких програмне забезпечення на Java здійснює доступ до бази даних. JDBC — це платформо-незалежний промисловий стандарт взаємодії Java-застосунків з різноманітними СУБД, реалізований у вигляді пакета java.sql, що входить до складу Java SE. В основі JDBC лежить концепція так званих драйверів, що дозволяють отримувати з'єднання з базою даних по спеціально описаному URL. Драйвери можуть завантажуватись динамічно (під час роботи програми). Завантажившись, драйвер сам реєструє себе й викликається автоматично, коли програма вимагає URL, що містить протокол, за який драйвер «відповідає».

Новинка!!: База даних і Java Database Connectivity · Побачити більше »

Joomla!

Joomla! (вимова: «Джу́мла») — відкрита універсальна система керування вмістом для публікації інформації в інтернеті.

Новинка!!: База даних і Joomla! · Побачити більше »

Microsoft SQL Server

Microsoft SQL Server — комерційна система керування базами даних, що розповсюджується корпорацією Microsoft.

Новинка!!: База даних і Microsoft SQL Server · Побачити більше »

MySQL

MySQL — вільна система керування реляційними базами даних.

Новинка!!: База даних і MySQL · Побачити більше »

ODBC

ODBC (Open DataBase Connectivity) — це відкритий інтерфейс доступу до баз даних, розроблений консорціумом X/Open.

Новинка!!: База даних і ODBC · Побачити більше »

Oracle

Oracle — має кілька значень.

Новинка!!: База даних і Oracle · Побачити більше »

Oracle Database

Oracle Database (часто просто Oracle) — об'єктно-реляційна система керування базами даних від Oracle Corporation.

Новинка!!: База даних і Oracle Database · Побачити більше »

PostgreSQL

PostgreSQL (вимовляється «Пост-грес-К'ю-ель», або «постгрес») — об'єктно-реляційна система керування базами даних (СКБД).

Новинка!!: База даних і PostgreSQL · Побачити більше »

RAID

RAID (Redundant Array of Independent Disks) — технологія віртуалізації даних, яка об'єднує кілька дисків в логічний елемент для надійності збереження інформації та підвищення продуктивності накопичувачів.

Новинка!!: База даних і RAID · Побачити більше »

SQL

SQL (Structured query language — мова структурованих запитів) — декларативна мова програмування для взаємодії користувача з базами даних, що застосовується для формування запитів, оновлення і керування реляційними БД, створення схеми бази даних та її модифікації, системи контролю за доступом до бази даних.

Новинка!!: База даних і SQL · Побачити більше »

SQLite

SQLite — полегшена реляційна система керування базами даних.

Новинка!!: База даних і SQLite · Побачити більше »

Sybase

Sybase — міжнародна корпорація, що входить в десятку найбільших незалежних виробників програмного забезпечення та є світовим лідером в створенні технологій програмного забезпечення, а також світовим лідером в створенні технологій для побудови індустріальних розподілених інформаційних систем на основі архітектури клієнт/сервер.

Новинка!!: База даних і Sybase · Побачити більше »

WordPress

WordPress — це проста у встановленні та використанні система керування вмістом з відкритим кодом, яка широко використовується для створення веб-сайтів.

Новинка!!: База даних і WordPress · Побачити більше »

XML

Розши́рювана мо́ва розмі́тки (Extensible Markup Language, скорочено XML) — запропонований консорціумом World Wide Web (W3C) стандарт побудови мов розмітки ієрархічно структурованих даних для обміну між різними застосунками, зокрема, через Інтернет.

Новинка!!: База даних і XML · Побачити більше »

Американський національний інститут стандартів

Америка́нський націона́льний інститу́т станда́ртів (American National Standards Institute, ANSI) — об'єднання американських промислових і ділових груп, що розробляє торгові і комунікаційні стандарти, член ISO.

Новинка!!: База даних і Американський національний інститут стандартів · Побачити більше »

Нормалізація баз даних

Нормалізація схеми бази даних — покроковий процес розбиття одного відношення (на практиці: таблиці) відповідно до алгоритму нормалізації на декілька відношень на базі функціональних залежностей.

Новинка!!: База даних і Нормалізація баз даних · Побачити більше »

Реляційна алгебра

Реляці́йна алгебра — відгалуження логіки першого порядку, множина відношень замкнених операторами.

Новинка!!: База даних і Реляційна алгебра · Побачити більше »

Реляційна база даних

Реляційна база даних — база даних, заснована на реляційній моделі даних.

Новинка!!: База даних і Реляційна база даних · Побачити більше »

Реляційна модель даних

Реляційна модель даних — логічна модель даних.

Новинка!!: База даних і Реляційна модель даних · Побачити більше »

Структура даних

Бінарне дерево, одна з найпростіших деревоподібних структур даних В програмуванні та комп'ютерних науках структу́ри да́них — це способи організації даних в комп'ютерах.

Новинка!!: База даних і Структура даних · Побачити більше »

Система керування базами даних

Систе́ма керування ба́зами да́них (СКБД) або Систе́ма управлі́ння ба́зами да́них (СУБД) — комплекс програмного забезпечення, що надає можливості створення, збереження, оновлення та пошуку інформації в базах даних з контролем доступу до даних.

Новинка!!: База даних і Система керування базами даних · Побачити більше »

Система керування вмістом

Joomla! 1.6) Систе́ма керува́ння вмі́стом (СКВ; Content Management System, CMS) — програмне забезпечення для організації веб-сайтів чи інших інформаційних ресурсів в Інтернеті чи окремих комп'ютерних мережах.

Новинка!!: База даних і Система керування вмістом · Побачити більше »

Семантична оптимізація запитів СУБД

Семантична оптимізація запитів СУБД - процес валідації та перетворення синтаксичного дерева запиту в форму, яка придатна для подальших кроків оптимізації.

Новинка!!: База даних і Семантична оптимізація запитів СУБД · Побачити більше »

Тип даних

Тип даних — характеристика, яку явно чи неявно надано об'єкту (змінній, функції, полю запису, константі, масиву тощо).

Новинка!!: База даних і Тип даних · Побачити більше »

Темпоральні розширення в стандарті SQL

Темпоральні розширення в стандарті SQL — це бази даних, які нерозривно пов'язані з часом.

Новинка!!: База даних і Темпоральні розширення в стандарті SQL · Побачити більше »

Університет Каліфорнії (Берклі)

Університет Каліфорнії, Берклі (University of California, Berkeley), також відомий як Каліфорнійський університет, Берклі або просто Берклі) — вищий науковий та навчальний заклад США, заснований 1868 року. Розташований у Берклі — передмісті Сан-Франциско, штат Каліфорнія. Це — найстаріший та найпрестижніший кампус системи Каліфорнійського університету, яка налічує десять кампусів у Каліфорнії. Університет та місто, в якому він розташований, названі на честь видатного ірландського філософа та англіканського архіпресвітера Джорджа Берклі. Університетське містечко займає площу понад 100 гектарів на лісистому схилі разом із 400 гектарами на крутих пагорбах, звідки відкривається вид на затоку Сан-Франциско. Академічні програми Берклі, яких станом на 2011 р. налічується понад 300, починаючи з часів Другої світової війни вважаються одними з найкращих у світовій вищій освіті. Регулярні дослідження Американської ради освіти оцінюють цей університет як зразковий за широкий вибір, глибину й досконалість його програм з різних спеціальностей: від математики, природничих та інженерних наук до гуманітарних, соціальних наук та мистецтва. Серед випускників, викладачів та науковців цього університету — 51 лауреат Нобелівської премії, 9 лауреатів Премії Вольфа, 7 лауреатів Медалі Філдса, 15 лауреатів Премії Тюрінга, 45 стипендіатів МакАртура, 20 лауреатів премії Академії наук США та 11 лауреатів Пулітцерівської премії. Університет керує двома колись основними національними ядерними лабораторіями США (зараз їх використовують переважним чином для досліджень мирного атома): Ліверморською та Лос-Аламоською.

Новинка!!: База даних і Університет Каліфорнії (Берклі) · Побачити більше »

Міжнародна організація зі стандартизації

Міжнародна організація зі стандартизації (International Organization for Standardization, ISO) — міжнародна організація, метою діяльності якої є ратифікація розроблених спільними зусиллями делегатів від різних країн стандартів.

Новинка!!: База даних і Міжнародна організація зі стандартизації · Побачити більше »

Метадані

Метада́ні, у загальному випадку, — це дані, що характеризують або пояснюють інші дані.

Новинка!!: База даних і Метадані · Побачити більше »

Застосунок

OpenOffice.org Writer Застосу́нок, застосо́вна програ́ма або прикладна́ програ́ма (application, application software, app) — користувацька комп'ютерна програма, що дає змогу вирішувати конкретні прикладні задачі користувача.

Новинка!!: База даних і Застосунок · Побачити більше »

База даних мережна

Мережева модель даних —  логічна модель даних, що є розширенням ієрархічного підходу, сувора математична теорія, що описує структурний аспект, аспект цілісності і аспект обробки даних в мережевих базах даних.

Новинка!!: База даних і База даних мережна · Побачити більше »

Відкрите програмне забезпечення

Логотип Open Source Initiative (OSI) Відкрите програмне забезпечення (open-source software) — програмне забезпечення з відкритим сирцевим кодом.

Новинка!!: База даних і Відкрите програмне забезпечення · Побачити більше »

Вікіпедія

Вікіпе́дія (Wikipedia) — загальнодоступна вільна багатомовна онлайн-енциклопедія, якою опікується неприбуткова організація «Фонд Вікімедіа».

Новинка!!: База даних і Вікіпедія · Побачити більше »

Дінай

Діна́й — компанія, яка з 1992 року розробляє і обслуговує довідково-правові системи в Україні.

Новинка!!: База даних і Дінай · Побачити більше »

Дані

Дані (від data множина від datum — «(щось) дане» від dare — «давати», «щось дане») — це багатоаспектне, багатофункціональне, багатозначне поняття; у різних суспільних відносинах має різний науково формалізований зміст та сутність (в окремих випадках застосовне як синонім до подібних за змістом термінів «інформація», «відомості», «повідомлення», «сигнали», «коди» тощо).

Новинка!!: База даних і Дані · Побачити більше »

Дані (обчислювальна техніка)

Дані (data) – це формалізоване подання інформації, придатне для інтерпретування, пересилання чи оброблення за участю людини або автоматичними засобами (за стандартом ISO/IEC 2382:2015).

Новинка!!: База даних і Дані (обчислювальна техніка) · Побачити більше »

Інформаційна система

Інформацíйна систéма (Information system) — сукупність організаційних і технічних засобів для збереження та обробки інформації з метою забезпечення інформаційних потреб користувачів.

Новинка!!: База даних і Інформаційна система · Побачити більше »

Едгар Кодд

Едгар Франк «Тед» Кодд (23 серпня 1923 — 18 квітня 2003) — британський дослідник в галузі інформатики, який, працюючи у IBM, винайшов, окрім іншого, реляційну модель даних для керування базами даних, теоретичну основу для реляційних баз даних.

Новинка!!: База даних і Едгар Кодд · Побачити більше »

1976

Без опису.

Новинка!!: База даних і 1976 · Побачити більше »

Перенаправлення тут:

Database, Бази даних, БД.

ВихідніВхідний
Гей! Ми на Facebook зараз! »