Логотип
Юніонпедія
Зв'язок
Завантажити з Google Play
Новинка! Завантажити Юніонпедія на вашому Android™ пристрої!
Установити
Більш швидкий доступ, ніж браузер!
 

Атомна орбіталь

Індекс Атомна орбіталь

молекулярних орбіталей А́томною орбіта́ллю у квантовій механіці й хімії називають базисну хвильову функцію електрона в атомі.

36 відносини: D-орбіталь, Квантова хімія, Комплексне число, Координаційне число, Правило Клечковського, Принцип суперпозиції (квантова механіка), Принцип Паулі, Проекція вектора, Площина, Орбітальна симетрія, Оператор кутового моменту, Атомна орбіталь, Натуральна орбіталь, Суперделокалізовність, Ступені вільності, Сфера, Сферичні гармоніки, Сферична система координат, Система Мебіуса (хімія), Система Гюккеля, Спектр атома Гідрогену, Федорченко Адольф Михайлович, Хвильова функція, Юхновський Ігор Рафаїлович, Молекулярна орбіталь, Момент імпульсу, Білий Михайло Улянович, Вуглець, Водневоподібний атом, Дійсне число, Декартова система координат, Імовірність, Електронні терми атомів, Електронна конфігурація, Енергія, Лінійна комбінація.

D-орбіталь

D-орбіталь (d-orbital) — атомна орбіталь з азимутальним квантовим числом.

Новинка!!: Атомна орбіталь і D-орбіталь · Побачити більше »

Квантова хімія

Ква́нтова хі́мія — міждисциплінарна галузь науки, яка використовує засади квантової механіки для чисельних розрахунків структур та властивостей хімічних молекул.

Новинка!!: Атомна орбіталь і Квантова хімія · Побачити більше »

Комплексне число

Ко́мпле́ксні чи́сла — розширення поля дійсних чисел, зазвичай позначається \C.

Новинка!!: Атомна орбіталь і Комплексне число · Побачити більше »

Координаційне число

Координаці́йне число́ (координационное число, coordination number, Koordinationszahl) — кількість атомів (йонів, молекул), найближчих до даного атома (йона, молекули).

Новинка!!: Атомна орбіталь і Координаційне число · Побачити більше »

Правило Клечковського

Схематична послідовність заповнення електронних рівнів Пра́вило Клечко́вського, також пра́вило Ма́делунга (Aufbau prinzip) — правило, що визначає послідовність заповнення електронами електронних орбіталей.

Новинка!!: Атомна орбіталь і Правило Клечковського · Побачити більше »

Принцип суперпозиції (квантова механіка)

При́нцип суперпози́ції — одна із фундаментальних засад квантової механіки.

Новинка!!: Атомна орбіталь і Принцип суперпозиції (квантова механіка) · Побачити більше »

Принцип Паулі

При́нцип Па́улі (принцип заборони Паулі, принцип виключення Паулі) — квантово-механічний принцип, згідно з яким у багаточастинковій системі невзаємодіючих ферміонів ніякі дві частинки не можуть описуватися хвильовими функціями з однаковим набором усіх квантових чисел.

Новинка!!: Атомна орбіталь і Принцип Паулі · Побачити більше »

Проекція вектора

Вектор проекції вектора a на ненульовий вектор b (також відомий як компонента вектора) є ортогональною проекцією на пряму лінію, паралельну b. Вектор, паралельний b, визначається як де a_1 є скаляром (називається скалярною проекцією a на b) та b̂ одиничний вектор у напрямку b. У свою чергу, скалярна проекція визначається як де оператор · позначає скалярний добуток, |а| — це довжина, і \theta представляє кут між а і b. Скалярний проекція дорівнює довжині проекції вектора, зі знаком мінус, якщо напрямок проекції протилежно напрямку b. Вектор проекція а на b іноді позначається a∥b.

Новинка!!: Атомна орбіталь і Проекція вектора · Побачити більше »

Площина

Дві площини, що перетинаються Площина́ — одне з основних понять геометрії.

Новинка!!: Атомна орбіталь і Площина · Побачити більше »

Орбітальна симетрія

Орбiтальна симетрiя (орбитальная симметрия, orbital symmetry) — властивість атомної чи локалізованої молекулярної орбіталі, що характеризує її поведінку під дією операції молекулярної симетрії.

Новинка!!: Атомна орбіталь і Орбітальна симетрія · Побачити більше »

Оператор кутового моменту

Опера́тор моме́нту кі́лькості ру́ху або кутового моменту — це квантово-механічний аналог класичного поняття моменту кількості руху.

Новинка!!: Атомна орбіталь і Оператор кутового моменту · Побачити більше »

Атомна орбіталь

молекулярних орбіталей А́томною орбіта́ллю у квантовій механіці й хімії називають базисну хвильову функцію електрона в атомі.

Новинка!!: Атомна орбіталь і Атомна орбіталь · Побачити більше »

Натуральна орбіталь

Натуральна орбіталь — орбіталь, визначена як власна функція безспінової одночастинкової матриці електронної густини.

Новинка!!: Атомна орбіталь і Натуральна орбіталь · Побачити більше »

Суперделокалізовність

Суперделокалізовність (сверхделокализация, superdelocalisability) — квантово-хімічний індекс Sr, що визначається як сума квадратів коефіцієнтів Crj атомної орбіталі r в j молекулярних орбіталях та енергій цих орбіталей.

Новинка!!: Атомна орбіталь і Суперделокалізовність · Побачити більше »

Ступені вільності

Шарнірний робот із сімома ступенями вільності Сту́пені ві́льності або ступені свободи — кількість незалежних змінних, які однозначно описують стан фізичної системи.

Новинка!!: Атомна орбіталь і Ступені вільності · Побачити більше »

Сфера

Сфера Радіус ''r'' сфери Сфе́ра (від σφαῖρα — куля) — замкнута поверхня, геометричне місце точок рівновіддалених від даної точки, що є центром сфери.

Новинка!!: Атомна орбіталь і Сфера · Побачити більше »

Сферичні гармоніки

Сфери́чні гармо́ніки — набір ортонормованих функцій двох кутових змінних \theta і \varphi, які складають повний базис функцій сферичного кута.

Новинка!!: Атомна орбіталь і Сферичні гармоніки · Побачити більше »

Сферична система координат

Точка P має три декартових і три сферичних координати Сферичними координатами називають систему координат для відображення геометричних властивостей фігури в трьох вимірах за допомогою задання трьох координат (r,\;\theta,\;\varphi), де r — відстань до початку координат, а \theta і \varphi — зенітний і азимутальний кути відповідно.

Новинка!!: Атомна орбіталь і Сферична система координат · Побачити більше »

Система Мебіуса (хімія)

Система Мебiуса (Moebius system) — система р-орбiталей з непарним числом iнверсiй знака: термiчнi перициклiчнi реакцiї для таких систем дозволенi, якщо загальне число електронiв 4n, а для фотохімiчних реакцiй — 4n + 2, де n.

Новинка!!: Атомна орбіталь і Система Мебіуса (хімія) · Побачити більше »

Система Гюккеля

Система Гюккеля (система Хюккеля, Huckel system) — система р-орбiталей без змiни знака або з парним числом таких змiн.

Новинка!!: Атомна орбіталь і Система Гюккеля · Побачити більше »

Спектр атома Гідрогену

Протон оточений електронною хмарою А́том во́дню (Гідроген) — найпростіший з атомів хімічних елементів.

Новинка!!: Атомна орбіталь і Спектр атома Гідрогену · Побачити більше »

Федорченко Адольф Михайлович

Адольф Михайлович Федорченко (29 березня 1931, Олександрівка — 14 грудня 1994, Київ) — український фізик-теоретик, доктор фізико-математичних наук (1970), професор, завідувач кафедрою теоретичної фізики Київського Національного університету імені Тараса Шевченка, академік Академії наук вищої школи України (1993).

Новинка!!: Атомна орбіталь і Федорченко Адольф Михайлович · Побачити більше »

Хвильова функція

Хвильова функція, або псі-функція \psi \, — комплекснозначна функція, що використовується в квантовій механіці для опису стану квантовомеханічної системи.

Новинка!!: Атомна орбіталь і Хвильова функція · Побачити більше »

Юхновський Ігор Рафаїлович

І́гор Рафаї́лович Юхно́вський (1 вересня 1925, Княгинине, Рівненська область, Україна) — український фізик-теоретик.

Новинка!!: Атомна орбіталь і Юхновський Ігор Рафаїлович · Побачити більше »

Молекулярна орбіталь

Одна з молекулярних орбіталей (LUMO) формальдегіду Молекулярна орбіталь — наближена хвильова функція електронів молекули, утворена суперпозицією атомних орбіталей різних атомів.

Новинка!!: Атомна орбіталь і Молекулярна орбіталь · Побачити більше »

Момент імпульсу

Моме́нтом і́мпульсу називається векторна величина, яка характеризує інерційні властивості тіла, що здійснює обертальний рух відносно певної точки (початку координат).

Новинка!!: Атомна орбіталь і Момент імпульсу · Побачити більше »

Білий Михайло Улянович

Михайло Улянович Білий (село Москалі, тепер Чернігівського району Чернігівської області —, Київ) — професор, член-кореспондент АН УРСР, ректор Київського державного університету імені Т. Г. Шевченка.

Новинка!!: Атомна орбіталь і Білий Михайло Улянович · Побачити більше »

Вуглець

Вугле́ць або карбо́н (хімічний символ —, Carboneum) — хімічний елемент з атомним номером 6, який належить до 14-ої групи (за старою класифікацією — головної підгрупи IV групи), 2-го періоду періодичної системи хімічних елементів, та є представником поліатомних неметалів.

Новинка!!: Атомна орбіталь і Вуглець · Побачити більше »

Водневоподібний атом

Форми електронних орбіталей водневоподібних атомів для різних квантових чисел Водне́воподі́бні а́томи — атоми (іони), що складаються, як атом водню, з ядра і одного електрона.

Новинка!!: Атомна орбіталь і Водневоподібний атом · Побачити більше »

Дійсне число

Числова пряма Дійсні числа — елементи числової системи, яка містить у собі раціональні числа і, в свою чергу, є підмножиною комплексних чисел.

Новинка!!: Атомна орбіталь і Дійсне число · Побачити більше »

Декартова система координат

(0, 0) — фіолетовим. (''a'', ''b''), а ''r'' є радіусом кола. Дека́ртова систе́ма координа́т (або прямоку́тна систе́ма координа́т, Cartesian coordinate system) — система координат, яка дозволяє однозначним чином визначити кожну точку на площині за допомогою пари числових координа́т, які задають знакові відстані до точки відносно двох визначених перпендикулярно спрямованих прямих, що задано в однакових одиницях довжини.

Новинка!!: Атомна орбіталь і Декартова система координат · Побачити більше »

Імовірність

Імові́рність (probabilitas, probability) — числова характеристика можливості того, що випадкова подія відбудеться в умовах, які можуть бути відтворені необмежену кількість разів.

Новинка!!: Атомна орбіталь і Імовірність · Побачити більше »

Електронні терми атомів

Спектра́льними те́рмами а́томів називаються енергетичні рівні електронної підсистеми атомів, переходи між якими визначають спектри випромінювання й поглинання.

Новинка!!: Атомна орбіталь і Електронні терми атомів · Побачити більше »

Електронна конфігурація

барію. Електро́нна конфігура́ція — формула розташування електронів на різних електронних оболонках атома хімічного елемента.

Новинка!!: Атомна орбіталь і Електронна конфігурація · Побачити більше »

Енергія

Блискавка є однією з форм передачі енергії Парові двигуни перетворюють тепло в механічну енергію Ене́ргія (від ενεργός — діяльний) — це скалярна фізична величина, загальна кількісна міра руху і взаємодії всіх видів матерії.

Новинка!!: Атомна орбіталь і Енергія · Побачити більше »

Лінійна комбінація

Лінійна комбінація — сума із декількох математичних об'єктів одного типу, кожен з яких є попередньо помноженим на довільну скалярну константу, одне з основних понять в лінійній алгебрі.

Новинка!!: Атомна орбіталь і Лінійна комбінація · Побачити більше »

Перенаправлення тут:

P-орбіталь, S-орбіталь, Атомні орбіталі, Електронна орбіталь.

ВихідніВхідний
Гей! Ми на Facebook зараз! »