Логотип
Юніонпедія
Зв'язок
Завантажити з Google Play
Новинка! Завантажити Юніонпедія на вашому Android™ пристрої!
Завантажити
Більш швидкий доступ, ніж браузер!
 

Амортизація

Індекс Амортизація

Амортизáція (amortisation — погашення, сплата боргів) — те ж що і амортизаційні відрахування — процес поступового перенесення вартості основних засобів на продукт, що виготовляється з їх допомогою.

8 відносини: Амортизаційний період, Фізичний знос, Фармацевтична енциклопедія, Методи амортизації, Засоби виробництва, Знос (економіка), Балансова вартість, Енциклопедія сучасної України.

Амортизаційний період

Амортизаційний період (амортизація і гр. περίοδος — чергування) amortization period) — період часу, протягом якого необоротні активи будуть використовуватися підприємством або з їх використанням буде виготовлено (виконано) очікуваний підприємством обсяг продукції (робіт, послуг). Визначається залежно від їхніх видів і груп з рахуванням морального зношення, умов експлуатації та інших факторів. Строки корисного використання визначаються підприємством, але для цілей податкового обліку встановлені Мінімально допустимі строки корисного використання (регулює Податковий кодекс України, стаття 145 п 1.

Новинка!!: Амортизація і Амортизаційний період · Побачити більше »

Фізичний знос

Фізичний знос будинку (знецінення) — втрата вартості будинку порівняно з вартістю нового будинку, обумовлена частковою або повною втратою первісних технічних та технологічних якостей його елементів.

Новинка!!: Амортизація і Фізичний знос · Побачити більше »

Фармацевтична енциклопедія

«Фармацевтична енциклопедія» — українське довідкове видання, яке містить статті з фармацевтичної науки і практики: хімічне, організаційно-економічне, технологічне виробництво ліків і конструювання лікарських систем, методи контролю і реалізації, сертифікації, стандартизації лікарських засобів, вивчення лікарських рослин, лабораторна діагностика тощо.

Новинка!!: Амортизація і Фармацевтична енциклопедія · Побачити більше »

Методи амортизації

Ме́тоди амортиза́ції — методика за якою розраховується Амортизація.

Новинка!!: Амортизація і Методи амортизації · Побачити більше »

Засоби виробництва

За́соби виробни́цтва (Means of production) — сукупність предметів та засобів праці, які використовуються людьми в процесі виробництва матеріальних благ і послуг.

Новинка!!: Амортизація і Засоби виробництва · Побачити більше »

Знос (економіка)

Знос (економіка) — знецінення довгострокових матеріальних виробничих активів (основних засобів), таких як будівлі, обладнання, транспорт, що спричиняється втратою їх техніко-економічних характеристик.

Новинка!!: Амортизація і Знос (економіка) · Побачити більше »

Балансова вартість

Бала́нсова ва́ртість акти́вів (Book Value) — вартість основних та оборотних коштів підприємства на певний час.

Новинка!!: Амортизація і Балансова вартість · Побачити більше »

Енциклопедія сучасної України

Енциклопе́дія суча́сної Украї́ни (ЕСУ) — багатотомне енциклопедичне вида́ння (алфавітна енциклопедія) про Україну в усіх вимірах від початку XX століття до сьогодення.

Новинка!!: Амортизація і Енциклопедія сучасної України · Побачити більше »

Перенаправлення тут:

Амортизація основних фондів.

ВихідніВхідний
Гей! Ми на Facebook зараз! »