Логотип
Юніонпедія
Зв'язок
Завантажити з Google Play
Новинка! Завантажити Юніонпедія на вашому Android™ пристрої!
Завантажити
Більш швидкий доступ, ніж браузер!
 

Адвокат

Індекс Адвокат

Адвока́т (від advocates — прикликаний від advoco — запрошую) — юрист, що надає професійну правову допомогу громадянам та юридичним особам шляхом реалізації права в їх інтересах.

46 відносини: Кримінальний кодекс України, Кабінет Міністрів України, Корпоративні норми, Конституція України, Конституційний Суд України, Правова допомога, Правозахисник, Представницькі органи місцевого самоврядування в Україні, Президент України, Прем'єр-міністр України, Податковий кодекс України, Перший віце-прем'єр-міністр України, Адвокатура, Адвокатура України, Нью-Йорк, Національний банк України, Несумісність посад, Рахункова палата України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, Росія, Судова експертиза, Служба безпеки України, Уряд, Україна, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, Центральна виборча комісія України, Юрист, Юрисдикція, Юрисконсульт, Юридичні гарантії, Захисник у кримінальному процесі, Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Збройні сили України, Баристер, Вища рада правосуддя, Вища кваліфікаційна комісія суддів України, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Громадська організація, Голова Служби безпеки України, Голова Верховної Ради України, Генеральний прокурор (Україна), Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України, Державна податкова служба України, 10 березня, 1990, 2000.

Кримінальний кодекс України

«Право» (обкладинка) Кримінальний кодекс України (КК України, Закон про кримінальну відповідальність) — прийнятий Верховною Радою України нормативно-правовий акт, у якому встановлені підстави і принципи кримінальної відповідальності, злочинність і караність діянь, підстави звільнення від кримінальної відповідальності і покарання.

Новинка!!: Адвокат і Кримінальний кодекс України · Побачити більше »

Кабінет Міністрів України

Кабінет Міністрів України — вищий орган виконавчої влади України.

Новинка!!: Адвокат і Кабінет Міністрів України · Побачити більше »

Корпоративні норми

Корпоративні норми (від корпорація → від corpus — тіло) — правила, які встановлюються і забезпечуються об'єднаннями громадян.

Новинка!!: Адвокат і Корпоративні норми · Побачити більше »

Конституція України

Конститу́ція Украї́ни — основний закон держави України.

Новинка!!: Адвокат і Конституція України · Побачити більше »

Конституційний Суд України

Емблема Конституційного Суду України Конституці́йний Суд Украї́ни — є органом конституційної юрисдикції, який забезпечує верховенство Конституції України, вирішує питання про відповідність Конституції України законів України та у передбачених Конституцією України випадках інших актів, здійснює офіційне тлумачення Конституції України, а також інші повноваження відповідно до Конституції України.

Новинка!!: Адвокат і Конституційний Суд України · Побачити більше »

Правова допомога

Правова́ (правнича, юриди́чна) допомо́га — це професійна діяльність юристів, спрямована на сприяння громадянам та юридичним особам у вирішенні питань, пов'язаних із реалізацією норм права, що виявляється у наданні правових (юридичних) послуг.

Новинка!!: Адвокат і Правова допомога · Побачити більше »

Правозахисник

Правозахисник — у широкому розумінні це кожна людина, яка сповідує філософію верховенства прав людини, висловлює власні думки, досвід і бачення світу у формі глобального усвідомлення важливості та беззаперечного дотримання прав людини як єдиної загальносвітової ідеології.

Новинка!!: Адвокат і Правозахисник · Побачити більше »

Представницькі органи місцевого самоврядування в Україні

Представни́цький о́рган місце́вого самоврядува́ння — виборний орган (рада), який складається з депутатів і відповідно до закону наділяється правом представляти інтереси територіальної громади і приймати від її імені рішення.

Новинка!!: Адвокат і Представницькі органи місцевого самоврядування в Україні · Побачити більше »

Президент України

Президе́нт Украї́ни — голова держави Україна.

Новинка!!: Адвокат і Президент України · Побачити більше »

Прем'єр-міністр України

Прем'є́р-міні́стр Украї́ни — посада Голови Кабінету Міністрів в Україні.

Новинка!!: Адвокат і Прем'єр-міністр України · Побачити більше »

Податковий кодекс України

Податко́вий ко́декс України — кодифікований закон України, який регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів.

Новинка!!: Адвокат і Податковий кодекс України · Побачити більше »

Перший віце-прем'єр-міністр України

Перший віце-прем'єр-міністр України — член Уряду України — Кабінету Міністрів України.

Новинка!!: Адвокат і Перший віце-прем'єр-міністр України · Побачити більше »

Адвокатура

Адвокату́ра (від advocates — прикликаний) — професіональна спільнота осіб, що отримали статус адвоката і зайнялись адвокатською діяльністю.

Новинка!!: Адвокат і Адвокатура · Побачити більше »

Адвокатура України

Адвокату́ра Украї́ни — недержавний самоврядний інститут, що забезпечує здійснення захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги на професійній основі, а також самостійно вирішує питання організації і діяльності адвокатури в порядку, встановленому законом.

Новинка!!: Адвокат і Адвокатура України · Побачити більше »

Нью-Йорк

--> |scale.

Новинка!!: Адвокат і Нью-Йорк · Побачити більше »

Національний банк України

Націона́льний банк Украї́ни (НБУ) — центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, юридичний статус, завдання, функції, повноваження і принципи організації якого визначаються Конституцією України, Законом України «Про Національний банк України» та іншими законами України.

Новинка!!: Адвокат і Національний банк України · Побачити більше »

Несумісність посад

Несумісність посад, або Несумісність професійної діяльності — конституційно або законодавчо визначена вимога, за якою член парламенту, президент, міністр, суддя або інші посадові особи не можуть обіймати певні посади чи займатися певними видами професійної діяльності.

Новинка!!: Адвокат і Несумісність посад · Побачити більше »

Рахункова палата України

Будівля Рахункової палати Рахунко́ва пала́та України — орган фінансово-бюджетного контролю, який утворюється Верховною Радою України, підпорядкований і підзвітний їй.

Новинка!!: Адвокат і Рахункова палата України · Побачити більше »

Рада міністрів Автономної Республіки Крим

Рада міністрів Автономної Республіки Крим — уряд Автономної Республіки Крим.

Новинка!!: Адвокат і Рада міністрів Автономної Республіки Крим · Побачити більше »

Росія

Росі́йська Федера́ція, або Росі́я (Российская Федерация, Россия) — держава у північній Євразії, федеративна змішана республіка, столиця — Москва.

Новинка!!: Адвокат і Росія · Побачити більше »

Судова експертиза

Судо́ва експерти́за (від expertus — той, що знає з досвіду, досвідчений) — це дослідження експертом на основі спеціальних знань матеріальних об'єктів, явищ і процесів, які містять інформацію про обставини справи, що перебуває у провадженні органів досудового розслідування чи суду.

Новинка!!: Адвокат і Судова експертиза · Побачити більше »

Служба безпеки України

Слу́жба безпе́ки Украї́ни (СБУ) — державний правоохоронний орган спеціального призначення, який забезпечує державну безпеку України.

Новинка!!: Адвокат і Служба безпеки України · Побачити більше »

Уряд

уряд України Будинок уряду в Едмонтоні, Альберта, Канада У́ряд — орган виконавчої влади в державі (зазвичай найвищий виконавчий орган).

Новинка!!: Адвокат і Уряд · Побачити більше »

Україна

Украї́на — держава, розташована в Центрально-Східній Європі, у південно-західній частині Східноєвропейської рівнини.

Новинка!!: Адвокат і Україна · Побачити більше »

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини —  посадова особа, що здійснює парламентський контроль за додержанням конституційних прав та свободи людини і громадянина в Україні (омбудсман).

Новинка!!: Адвокат і Уповноважений Верховної Ради України з прав людини · Побачити більше »

Центральна виборча комісія України

Центра́льна ви́борча комісія України (скор. — Центрвиборчком, ЦВК) є постійним колегіальним державним органом, який діє на підставі Конституції України, законів України і наділений повноваженнями щодо організації підготовки, проведення виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, голів громад, організації всеукраїнського і місцевих референдумів в порядку та в межах, встановлених законами України.

Новинка!!: Адвокат і Центральна виборча комісія України · Побачити більше »

Юрист

Lucas Cranach der Jüngere (XVI ст.) (Берлінська картинна галерея) Юри́ст, укр.: правни́к, правознавець, розм. правовик (від «ius» — «право») — фахівець, який має професійні правові знання у галузі юридичних наук, законодавства і практики його застосування.

Новинка!!: Адвокат і Юрист · Побачити більше »

Юрисдикція

Юрисди́кція (jurisdictio, від jus (juris) — право + dico проголошую).

Новинка!!: Адвокат і Юрисдикція · Побачити більше »

Юрисконсульт

Юрисконсульт (juris-consultus — правознавець, юридичний радник) — штатний працівник юридичної особи, що забезпечує дотримання законодавства, як організацією, так і по відношенню до організації з боку інших учасників правовідносин.

Новинка!!: Адвокат і Юрисконсульт · Побачити більше »

Юридичні гарантії

Юридичні гарантії (garantie — порука, умова, забезпечувати що-небудь) — законодавчо закріплені засоби охорони суб'єктивних прав громадян і організацій, способи їх реалізації, а також засоби забезпечення законності і охорони правопорядку, інтересів особистості, суспільства і держави.

Новинка!!: Адвокат і Юридичні гарантії · Побачити більше »

Захисник у кримінальному процесі

Захисником у кримінальному процесі є адвокат, який здійснює захист підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, виправданого, особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, а також особи, стосовно якої передбачається розгляд питання про видачу іноземній державі (екстрадицію).

Новинка!!: Адвокат і Захисник у кримінальному процесі · Побачити більше »

Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»

Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» — Закон України, що визначає правові засади організації і діяльності адвокатури та здійснення адвокатської діяльності в Україні.

Новинка!!: Адвокат і Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» · Побачити більше »

Збройні сили України

Збро́йні си́ли Украї́ни — військове формування, на яке відповідно до Конституції України покладаються завдання з оборони України, захист її суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності.

Новинка!!: Адвокат і Збройні сили України · Побачити більше »

Баристер

Ба́ристер (barrister) — категорія адвокатів у Великій Британії, які ведуть справи.

Новинка!!: Адвокат і Баристер · Побачити більше »

Вища рада правосуддя

Вища рада правосуддя (до 2016 Вища рада юстиції) - колегіальний, незалежний конституційний орган державної влади та суддівського врядування, який діє в Україні на постійній основі для забезпечення незалежності судової влади, її функціонування на засадах відповідальності, підзвітності перед суспільством, формування доброчесного та високопрофесійного корпусу суддів, додержання норм Конституції і законів України, а також професійної етики в діяльності суддів і прокурорів.

Новинка!!: Адвокат і Вища рада правосуддя · Побачити більше »

Вища кваліфікаційна комісія суддів України

Вища кваліфікаційна комісія суддів України (ВККСУ) — постійно діючий орган у системі судоустрою України, відповідальний за формування суддівського корпусу, переведення суддів, забезпечення їх належного кваліфікаційного рівня.

Новинка!!: Адвокат і Вища кваліфікаційна комісія суддів України · Побачити більше »

Верховна Рада Автономної Республіки Крим

Верховна Рада Автономної Республіки Крим (ВР АР Крим) (Верховная Рада Автономной Республики Крым, Qırım Muhtar Cumhuriyetiniñ Yuqarı Radası, Къырым Мухтар Джумхуриетининъ Юкъары Радасы) — представницький орган Автономної Республіки Крим, який здійснював свої повноваження на підставі Конституції України і законів України, Конституції Автономної Республіки Крим і нормативно-правових актів Автономної Республіки Крим з метою сприяння реалізації прав та інтересів населення автономії та вирішенню питань життєдіяльності регіону.

Новинка!!: Адвокат і Верховна Рада Автономної Республіки Крим · Побачити більше »

Громадська організація

Грома́дська організа́ція — об'єднання громадян, яке створюється для спільної реалізації спільних інтересів (культурних, економічних, вікових, гендерних, регіональних, релігійних, професійних, соціальних тощо).

Новинка!!: Адвокат і Громадська організація · Побачити більше »

Голова Служби безпеки України

Голова Служби безпеки України — посадова особа, яка очолює спецслужбу України — Службу безпеки України.

Новинка!!: Адвокат і Голова Служби безпеки України · Побачити більше »

Голова Верховної Ради України

Голова́ Верхо́вної Ра́ди Украї́ни — одна з найвищих державних посад законодавчої влади України.

Новинка!!: Адвокат і Голова Верховної Ради України · Побачити більше »

Генеральний прокурор (Україна)

Генеральний прокурор України — посадова особа, що очолює єдину централізовану систему прокуратури України.

Новинка!!: Адвокат і Генеральний прокурор (Україна) · Побачити більше »

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України (Держспецзв'язку) є державним органом, який призначений для забезпечення функціонування і розвитку державної системи урядового зв'язку, Національної системи конфіденційного зв'язку, формування та реалізації державної політики у сферах криптографічного та технічного захисту інформації, телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом України, поштового зв'язку спеціального призначення, урядового фельд'єгерського зв'язку, а також інших завдань відповідно до закону.

Новинка!!: Адвокат і Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України · Побачити більше »

Державна податкова служба України

Держа́вна податко́ва служба Украї́ни — колишній центральний орган виконавчої влади, що очолював систему органів державної податкової служби України.

Новинка!!: Адвокат і Державна податкова служба України · Побачити більше »

10 березня

10 березня — 69-й день року (70-й у високосні роки) в григоріанському календарі.

Новинка!!: Адвокат і 10 березня · Побачити більше »

1990

* Сотні делегатів конференції «Товариства української мови імені Тараса Шевченка» взяли участь у грандіозних маніфестаціях 30 вересня та 1 жовтня 1990 р.

Новинка!!: Адвокат і 1990 · Побачити більше »

2000

Францію 2000-их років уявляли в 1899 році. 2000 — 2000 рік нашої ери, 1000 рік 2 тисячоліття (останній рік 2 тисячоліття), 100 рік XX століття (останній рік XX століття), 10 рік 10-го десятиліття XX століття, 1 рік 2000-х років.

Новинка!!: Адвокат і 2000 · Побачити більше »

Перенаправлення тут:

Адвокати.

ВихідніВхідний
Гей! Ми на Facebook зараз! »