Логотип
Юніонпедія
Зв'язок
Завантажити з Google Play
Новинка! Завантажити Юніонпедія на вашому Android™ пристрої!
Установити
Більш швидкий доступ, ніж браузер!
 

Інформація

Індекс Інформація

Інформа́ція — абстрактне поняття, що має різні значення залежно від контексту.

54 відносини: Кібернетика, Клод Шеннон, Комунікація, Конституція України, Публічний виступ, Правова інформація, Прагматика, Поштова листівка, Потреба, Польща, Обробка інформації, Обман, Атрибутивна концепція інформації, Абраам Моль, Абетка (інформатика), Наукометрія, Норберт Вінер, Нематеріальні блага, Розвідувальна діяльність, Суспільство, Семантика, Товар, Текст, Теорія інформації, Теорія керування, Урсул Аркадій Дмитрович, Українська радянська енциклопедія, Функціональна концепція інформації, Філософія, Форма, Шинкарук Володимир Іларіонович, ЮНЕСКО, Якість інформації, Засоби масової інформації, Всесвіт, Вільям Росс Ешбі, Власна інформація, Гігабайт, Гіпербола (література), Глушков Віктор Михайлович, Дані, Документ, Істина, Інститут проблем реєстрації інформації НАН України, Інтернет, Інформація (в кібернетиці), Інформаційна ентропія, Інформаційне суспільство, Інформаційне сміття, Інформологія, ..., Економічна інформація, Емпіризм, Енциклопедія сучасної України, Лист (форма спілкування). Розгорнути індекс (4 більше) »

Кібернетика

Кіберне́тика — багатозначне поняття: 1) з (cybernetics, Kybernetik) — наука про загальні принципи керування в комплексі складними (множинними) системами різної природи походження (наприклад, у технічних, біологічних, соціальних та ін.); 2) науки (чи мистецтво) керування (управління) складними системами різної природи походження на основі знань, що сформовані на зворотних з"язках. Інше визначення (Глушков) — наука про загальні закони одержання, зберігання, передавання й перетворення інформації у складних системах управління.

Новинка!!: Інформація і Кібернетика · Побачити більше »

Клод Шеннон

Клод Елвуд Шеннон (Claude Elwood Shannon; *30 квітня, 1916 — †24 лютого, 2001) — американський електротехнік і математик, «батько теорії інформації».

Новинка!!: Інформація і Клод Шеннон · Побачити більше »

Комунікація

І. Рєпін (1880) Комуніка́ція (від communicatio — єдність, передача, з'єднання, повідомлення, пов'язаного з дієсловом communico — роблю спільним, повідомляю, з'єдную, похідним від communis — спільний) — це процес обміну інформацією (фактами, ідеями, поглядами, емоціями тощо) між двома або більше особами, спілкування за допомогою вербальних і невербальних засобів із метою передавання та одержання інформації.

Новинка!!: Інформація і Комунікація · Побачити більше »

Конституція України

Конститу́ція Украї́ни — основний закон держави України.

Новинка!!: Інформація і Конституція України · Побачити більше »

Публічний виступ

Палаццо Мадама, резиденції Сенату Італії в Римі. Публі́чний ви́ступ — це різновид усного спілкування.

Новинка!!: Інформація і Публічний виступ · Побачити більше »

Правова інформація

Правова́ інформа́ція — будь-які відомості про право, його систему, джерела, реалізацію, юридичні факти, правовідносини, правопорядок, правопорушення і боротьбу з ними та їх профілактику.

Новинка!!: Інформація і Правова інформація · Побачити більше »

Прагматика

Прагматика (від лат. pragmaticus та від гр. pragmatikos, що означає «придатний для дій») є підгрупою лінгвістики і семіотики, яка вивчає, яким чином контекст вносить свій внесок у зміст.

Новинка!!: Інформація і Прагматика · Побачити більше »

Поштова листівка

Поштові листівки (до 1925 р.) Фастові на старій поштівці Друковані поштівки доби війни 1941—1945 рр., СРСР Пошто́ва листі́вка, а також листі́вка, пошті́вка, пошто́ва ка́ртка, відкри́тка — відкритий лист на цупкому прямокутному аркуші паперу, що містить зазвичай адресу, поштову марку та зображення з одного боку і текст повідомлення з іншого.

Новинка!!: Інформація і Поштова листівка · Побачити більше »

Потреба

Потре́ба — стан живого організму, людської особистості, соціальної групи чи суспільства в цілому, що виражає необхідність у чомусь, залежність від об'єктивних умов життєдіяльності і є рушійною силою їхньої активності.

Новинка!!: Інформація і Потреба · Побачити більше »

Польща

По́льща, Респу́бліка По́льща, Річ Посполи́та По́льська (Polska, Rzeczpospolita Polska) — держава у Центральній Європі, унітарна парламентська республіка, що має в своєму складі 16 воєводств.

Новинка!!: Інформація і Польща · Побачити більше »

Обробка інформації

Обробка інформації́ — вся сукупність операцій (збирання, введення, записування, перетворення, зчитування, зберігання, знищення, реєстрація), що здійснюються за допомогою технічних і програмних засобів, включаючи обмін по каналах передачі даних.

Новинка!!: Інформація і Обробка інформації · Побачити більше »

Обман

Обма́н, брехня́, лжа — умисне або неумисне введення в оману, твердження, що не є істинним.

Новинка!!: Інформація і Обман · Побачити більше »

Атрибутивна концепція інформації

Атрибути́вна конце́пція інформа́ції — одна із двох філософських концепцій (парадигм) інформації.

Новинка!!: Інформація і Атрибутивна концепція інформації · Побачити більше »

Абраам Моль

Абраам Моль (Abraham Moles; 1920 — 22 травня 1992) — доктор фізики та філософії, психолог.

Новинка!!: Інформація і Абраам Моль · Побачити більше »

Абетка (інформатика)

В інформатиці і математичній логіці, абетка це скінченний набір символів або літер, наприклад букви і цифри.

Новинка!!: Інформація і Абетка (інформатика) · Побачити більше »

Наукометрія

Наукометрія — галузь наукознавства, що займається статистичними дослідженнями структури та динаміки масивів і потоків наукової інформації.

Новинка!!: Інформація і Наукометрія · Побачити більше »

Норберт Вінер

Но́рберт Ві́нер (Norbert Wiener; 26 листопада 1894, Колумбія, Міссурі — 19 березня 1964, Стокгольм) — американський математик-теоретик і прикладний математик.

Новинка!!: Інформація і Норберт Вінер · Побачити більше »

Нематеріальні блага

Нематеріальні блага — явища та цінності, які здатні задовольняти потреби людини, невіддільні від особистості (носія), і не мають економічного змісту.

Новинка!!: Інформація і Нематеріальні блага · Побачити більше »

Розвідувальна діяльність

Розвідувальна діяльність або розвідка (Intelligence assessment) — діяльність, яка здійснюється спеціальними засобами і методами з метою забезпечення органів державної влади розвідувальною інформацією, сприяння реалізації та захисту національних інтересів, протидії за межами держави зовнішнім загрозам національній безпеці.

Новинка!!: Інформація і Розвідувальна діяльність · Побачити більше »

Суспільство

Суспільством називають організовану сукупність людей на певному етапі історичного розвитку, об'єднаних характерними для них відносинами.

Новинка!!: Інформація і Суспільство · Побачити більше »

Семантика

Сема́нтика мови (давніше семасіологія) — розділ мовознавства, пов'язаний з лексикологією; вивчає значення (теж у діахронному, історичному перекрої) слів і їх складових частин, словосполук і фразеологізмів.

Новинка!!: Інформація і Семантика · Побачити більше »

Товар

Това́р — продукт природи і людської праці або тільки людської праці у матеріальній і нематеріальній субстанції та у формі послуг, який завдяки своїм властивостям здатен задовольняти наявні чи передбачувані суспільні потреби і призначений для обміну і купівлі-продажу; продукт праці, що виробляється не для власного споживання, а на продаж, а також матеріальні та нематеріальні активи, а також цінні папери та деривативи, що використовуються у будь-яких операціях, крім операцій з їх випуску (емісії) та погашення.

Новинка!!: Інформація і Товар · Побачити більше »

Текст

Текст Текст (від лат. textus — тканина, з'єднання) — загалом зв'язана і повністю послідовна сукупність знаків.

Новинка!!: Інформація і Текст · Побачити більше »

Теорія інформації

Теóрія інформáції — це розділ математики, який досліджує процеси зберігання, перетворення і передачі інформації.

Новинка!!: Інформація і Теорія інформації · Побачити більше »

Теорія керування

Теорія керування (управління) (Control theory) — наука про принципи і методи керування різними системами, процесами і об'єктами.

Новинка!!: Інформація і Теорія керування · Побачити більше »

Урсул Аркадій Дмитрович

Аркадій Дмитрович Урсул (народився 28 липня 1936) — спеціаліст з філоських проблем інформатики, кібернетики, синергетики, проблем позаземних цивілізацій, взаємозв'язку філософії й природознавства; доктор філософських наук, професор.

Новинка!!: Інформація і Урсул Аркадій Дмитрович · Побачити більше »

Українська радянська енциклопедія

Українська радянська енциклопедія — багатотомна універсальна енциклопедія про Україну, перша республіканська енциклопедія в СРСР.

Новинка!!: Інформація і Українська радянська енциклопедія · Побачити більше »

Функціональна концепція інформації

Функціона́льна конце́пція інформа́ції — одна із двох філософських концепцій (парадигм) інформації.

Новинка!!: Інформація і Функціональна концепція інформації · Побачити більше »

Філософія

Розмірковування вночі. Ілюстрація з книги 1891 року. Філосо́фія (φιλοσοφία, дослівно: любов до мудрості) — дисципліна, що вивчає найбільш загальні суттєві характеристики і фундаментальні принципи реальності і пізнання, буття людини, відносини людини і світу, про найзагальніші суттєві характеристики людського ставлення до природи, суспільства та духовного життя у всіх його основних проявах.

Новинка!!: Інформація і Філософія · Побачити більше »

Форма

* Форма — поняття філософії, визначуване співвідносно до понять вмісту і матерії.

Новинка!!: Інформація і Форма · Побачити більше »

Шинкарук Володимир Іларіонович

Володи́мир Іларіо́нович Шинкару́к (* 22 квітня 1928, Гайворон, Київська область, УРСР — †29 листопада 2001) — філософ-марксист, професор, був членом АН УРСР (з 1978).

Новинка!!: Інформація і Шинкарук Володимир Іларіонович · Побачити більше »

ЮНЕСКО

Організа́ція Об'є́днаних На́цій з пита́нь осві́ти, нау́ки і культу́ри, скорочено ЮНЕСКО (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO) — міжнародна організація, спеціалізована установа Організації Об'єднаних Націй, яка при співпраці своїх членів-держав у галузі освіти, науки, культури сприяє ліквідації неписьменності, підготовці національних кадрів, розвитку національної культури, охороні пам'яток культури тощо.

Новинка!!: Інформація і ЮНЕСКО · Побачити більше »

Якість інформації

Якість інформації (Information/Data quality) - сукупність властивостей, що відображають, ступінь придатності конкретної інформації або даних про об’єкти і їхній взаємозв’язок, для досягнення цілей, що стоять перед користувачем.

Новинка!!: Інформація і Якість інформації · Побачити більше »

Засоби масової інформації

Засоби масової інформації (ЗМІ), мас-медіа (Mass media) — преса (газети, журнали, книги), радіо, телебачення, інтернет, кінематограф, звукозаписи та відеозаписи, відеотекст, телетекст, рекламні щити та панелі, домашні відеоцентри, що поєднують телевізійні, телефонні, комп'ютерні та інші лінії зв'язку.

Новинка!!: Інформація і Засоби масової інформації · Побачити більше »

Всесвіт

Універсум — гравюра Фламмаріона, Париж, 1888, Колір: Гюго Гайкенвельдер, Відень, 1998 Все́світ — весь матеріальний світ, різноманітний за формами, що їх набуває матерія та енергія, включаючи усі галактики, зорі, планети та інші космічні тіла.

Новинка!!: Інформація і Всесвіт · Побачити більше »

Вільям Росс Ешбі

Ві́льям Росс Е́шбі (William Ross Ashby. (6.09.1903 р., (Лондон, Англія) — 15.11.1972 р.) — англійський психіатр, фахівець з кібернетики, піонер у дослідженні складних систем.

Новинка!!: Інформація і Вільям Росс Ешбі · Побачити більше »

Власна інформація

В теорії інформації вла́сна інформ́ація (self-information), або несподі́ваність (surprisal), — це міра кількості інформації, пов'язаної з подією в імовірнісному просторі, або зі значенням дискретної випадкової величини.

Новинка!!: Інформація і Власна інформація · Побачити більше »

Гігабайт

Гігабайт — кратна одиниця вимірювання кількості інформації, що дорівнює 1 073 741 824 (230) стандартним (8-бітним) байтам або 1024 мегабайтам.

Новинка!!: Інформація і Гігабайт · Побачити більше »

Гіпербола (література)

Гіпе́рбола (ὑπερβολή — перебільшення) — вид тропа.

Новинка!!: Інформація і Гіпербола (література) · Побачити більше »

Глушков Віктор Михайлович

Дошка В. Глушкову на будинку Ярославів Вал, 15а, Київ Ві́ктор Миха́йлович Глушко́в (24 серпня 1923, Ростов-на-Дону, РРФСР, СРСР — 30 січня 1982, Москва, РРФСР, СРСР) — український радянський вчений, піонер комп'ютерної техніки, автор фундаментальних праць у галузі кібернетики, математики і обчислювальної техніки, ініціатор і організатор реалізації науково-дослідних програм створення проблемно-орієнтованих програмно-технічних комплексів для інформатизації, комп'ютеризації і автоматизації господарської і оборонної діяльності країни.

Новинка!!: Інформація і Глушков Віктор Михайлович · Побачити більше »

Дані

Дані (від data множина від datum — «(щось) дане» від dare — «давати», «щось дане») — це багатоаспектне, багатофункціональне, багатозначне поняття; у різних суспільних відносинах має різний науково формалізований зміст та сутність (в окремих випадках застосовне як синонім до подібних за змістом термінів «інформація», «відомості», «повідомлення», «сигнали», «коди» тощо).

Новинка!!: Інформація і Дані · Побачити більше »

Документ

Докуме́нт — базова теоретична конструкція, яка відноситься до всього, що може бути збережене або представлене, щоб служити як доказ для певної мети.

Новинка!!: Інформація і Документ · Побачити більше »

Істина

Жуля Жозефа Лефевра. І́стина — одна з центральних категорій гносеологіїФилософский словарь.

Новинка!!: Інформація і Істина · Побачити більше »

Інститут проблем реєстрації інформації НАН України

Інститут проблем реєстрації інформації НАН України (ІПРІ НАН України) — науково-дослідний інститут Відділення інформатики НАН України.

Новинка!!: Інформація і Інститут проблем реєстрації інформації НАН України · Побачити більше »

Інтернет

Opte Project Кількість точок доступу до мережі Інтернет на 10000 жителів Кількість користувачів Інтернету у відсотках від населення країни (2015 р.) Інтерне́т (від Internet), міжмере́жжя — всесвітня система сполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів.

Новинка!!: Інформація і Інтернет · Побачити більше »

Інформація (в кібернетиці)

Інформа́ція (informatio — роз'яснення, виклад) — основне поняття кібернетики.

Новинка!!: Інформація і Інформація (в кібернетиці) · Побачити більше »

Інформаційна ентропія

2 шеннони ентропії: у випадку двох справедливих підкидань монети, ентропія інформації є логарифмом за основою 2 з числа можливих результатів; за двох монет існує чотири можливі результати, й ентропія становить два біти. Взагалі, інформаційна ентропія є усередненою інформацією всіх можливих результатів. В теорії інформації системи моделюються передавачем, каналом та приймачем.

Новинка!!: Інформація і Інформаційна ентропія · Побачити більше »

Інформаційне суспільство

Інформаці́йне суспі́льство (Information society) — теоретична концепція постіндустріального суспільства, історична фаза можливого еволюційного розвитку цивілізації, в якій інформація і знання продукуються в єдиному інформаційному просторі.

Новинка!!: Інформація і Інформаційне суспільство · Побачити більше »

Інформаційне сміття

Інформаційне сміття — будь-яка інформація, яка утворюється у процесі людської чи електронно-обчислювальної діяльності і не має подальшого використання, внаслідок особливостей даної інформації.

Новинка!!: Інформація і Інформаційне сміття · Побачити більше »

Інформологія

Інформологія — узагальнена назва наук про інформацію.

Новинка!!: Інформація і Інформологія · Побачити більше »

Економічна інформація

Економі́чна інформа́ція (economic information) — сукупність відомостей, що відображають відносини і процеси, пов’язані з виробництвом, розподілом, обміном та споживанням матеріальних і нематеріальних благ.

Новинка!!: Інформація і Економічна інформація · Побачити більше »

Емпіризм

Емпіри́зм (від грец. έμπειρία — досвід) — напрям у теорії пізнання, що визнає чуттєвий досвід джерелом знань і стверджує, що всі знання ґрунтуються на досвіді.

Новинка!!: Інформація і Емпіризм · Побачити більше »

Енциклопедія сучасної України

Енциклопе́дія суча́сної Украї́ни (ЕСУ) — багатотомне енциклопедичне вида́ння (алфавітна енциклопедія) про Україну в усіх вимірах від початку XX століття до сьогодення.

Новинка!!: Інформація і Енциклопедія сучасної України · Побачити більше »

Лист (форма спілкування)

Лист (форма спілкування) — написаний чи надрукований на папері або електронний текст, що звернений до деякої фізичної або юридичної особи (осіб).

Новинка!!: Інформація і Лист (форма спілкування) · Побачити більше »

Перенаправлення тут:

Властивості інформації, Інформаційні потреби.

ВихідніВхідний
Гей! Ми на Facebook зараз! »